กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5856 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120383

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ด่วน!! พัทยา บางละมุง สัมภาษณ์วันที่ 15 ธ.ค.62 สนใจโทร 094-695-6116 คุณบี

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ด่วน!! พัทยา บางละมุง สัมภาษณ์วันที่ 15 ธ.ค.62 สนใจโทร 094-695-6116 คุณบี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
-ดูแลทำความสะอาดภายในโรงแรม
-จัดห้องพักในโรงแรม

**ทำงานประจำ แถวพัทยา สาย2 สาย3 ซอย17 ตึกเย็นสบายแมนชั่น อยู่ใกล้ๆกับตึกคอม***
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120405

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร (สื่อสารภาษาจีน)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร (สื่อสารภาษาจีน)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-40,000

งานประจำ : 25,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
วันและเวลาทำงาน จ.-ส. เวลา 08.00-17.00น.
รายละเอียดงาน
-ช่วยดูแลด้านวิศวกรรม
-ดูแลงานระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแล/พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ในงานวิศวกรรมได้
-รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้างานทราบ เมื่อพบปัญหา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120228

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ CCU (TH2)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ CCU (TH2)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชา

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าวิชา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- ให้การดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
- รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เรื่องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน
- ดูแลด้านงานเอกสารต่างๆที่ผู้รับบริการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงเอกสารการใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆของผู้รับบริการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
- รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเข้ารับเป็นผู้ป่วยในการรักษา/ การเข้าพักเป็นผู้ป่วยในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้อง และเหมาะสม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120238

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส(Senior Accountant)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส(Senior Accountant)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- บริหารงานบัญชีของบริษัทศูนย์หัวใจ รพ.ธนบุรี
- ติดตามตรวจสอบงานบัญชี
- รายงานทรัพย์สิน รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120254

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการ มีทิศทางที่ชัดเจน
2. วางแผน และบริหารจัดการภายในศูนย์หัวใจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติของบุคลากรพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัย
4. กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120240

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
2. กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ของแต่ละหน่วยงาน
4. ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5. ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120270

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ BTS พญาไท เงินเดิน 15,000 -22,000 บาท **พร้อมเริ่มงานทันที**โทร.084-4382011 คุณตุ๊กตา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ BTS พญาไท เงินเดิน 15,000 -22,000 บาท **พร้อมเริ่มงานทันที**โทร.084-4382011 คุณตุ๊กตา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -22,000 ( ขึ้นอยู่กั

งานประจำ : 15,000 -22,000 ( ขึ้นอยู่กั กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
- ดูแลเอกสารแผนกจัดซื้อ PO/PR
- จัดทำใบเสนอราคา เปรียบเทียบราคา supplier
- ออกใบสั่งซื้อและติดตามการสั่งซื้อ
- ประสานงานแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ทำงาน จ-ศ เวลา 8.30 -17.30 น.
- สัญญาจ้าง 3 เดือน มีโอกาสต่อสัญญาจ้างเพิ่มและปรับเป็นพนักงานประจำ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120226

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้ OPD (TH2)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้ OPD (TH2)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- สามารถช่วยพยาบาลคิดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจได้
- ออกหน่วย รพ.ต้นสังกัด
- ช่วยพยาบาล และแพทย์ทำหัตถการ เช่น EST,Echo,Holter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120212

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลศูนย์ประสาน (PLG)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลศูนย์ประสาน (PLG)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชา

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าวิชา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยในการส่งตัวผู้ป่วย
- ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ
- รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 120232

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ OPD (TH2)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ OPD (TH2)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชา

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าวิชา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ประเมินอาการ และคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ
- ออกหน่วย รพ.ต้นสังกัด ที่ส่งต่อผู้ป่วยรักษาที่รพ.ธนบุรี 2
- ช่วยแพทย์ทำหัตถการ เช่น Echo, EST, Holter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 120236

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
- เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการประสานงานกับภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการนัดหมายการประชุม
- จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
- ดูแล จัดการ การเบิก-จ่าย ทำรายงานการใช้จ่าย และการจัดเก็บ เงินสำรอง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120211

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ CCU (PLG)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ CCU (PLG)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- ให้การดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
- รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เรื่องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และการดูแลด้านงานเอกสารต่างๆที่ผู้รับบริการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงเอกสารการใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆของผู้รับบริการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
- รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเข้ารับเป็นผู้ป่วยในการรักษา/ การเข้าพักเป็นผู้ป่วยในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้อง และเหมาะสม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 120229

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ Cath Lab (PLG)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ Cath Lab (PLG)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชา

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าวิชา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
-RN In charge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ ทำหน้าที่ช่วยเหลือในงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง บริหารจัดอัตรากำลังในแต่ละเวรให้เหมาะสม
-RN Scrub ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียม Set เครื่องมือ อุปกรณ์ Set ผ้า Sterile ต่างๆ ที่ใช้ในการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120227

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้ Cath Lab (TH2) รับสมัครด่วน!

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้ Cath Lab (TH2) รับสมัครด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเวร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เซลล์ การตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เซลล์ การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว แบรนด์ เย เปย เซียง จากเมืองไห่หนาน ประเทศจีน
ต้องการหาพนักงานขาย เซลล์ การตลาด ประสานงาน

ลักษณะงาน
ประสานงาน ติดต่อร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ เพื่อเสนอสินค้า เพื่อวางจำหน่าย ฝากขาย และติดตามผลยอดจำหน่าย คงเหลือ ยอดต่างๆ ทำงานในบริษัทและมีออกภายนอกบ้าง
.
เวลาทำงาน
จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00น.
วันเสาร์ 09:00-12:30น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120353

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำแถว สุขุมวิท ห้วยขวาง เตาปูน รัชโยธิน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำแถว สุขุมวิท ห้วยขวาง เตาปูน รัชโยธิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1. จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามข้อปฏิบัติด้านงานเอกสาร
2. รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อความ เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อไป
3. ให้บริการ และข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้าด้วยความอย่างสุภาพ อ่อนน้อม
4. ดูแลสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
5. ดูแลด้านการจัดซื้อและควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของหน่วยงาน
6. ประสานงานกับฝ่ายช่าง, ฝ่ายอาคาร และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
7. จัดเตรียมการประชุมต่างๆ, บันทึกราย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120255

ตำแหน่งงานว่างHeart Technician (นักเทคโนโลยีหัวใจ และหลอดเลือด) (PLG)

ตำแหน่งงานว่างHeart Technician (นักเทคโนโลยีหัวใจ และหลอดเลือด) (PLG)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
Heart Technician Monitor:
ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่อง Hemodynamics ขณะทำหัตการคอยติดตามระบบการไหลเวียนเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวัด การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ ข้อมูลการรักษา การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ขณะทำหัตการ การรายงานแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น การช่วยแพทย์ปรับค่า X-ray ขณะทำหัตถการ, การช่วยแพทย์วัดขนาดการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเครื่อง Report ผลการตรวจรักษาและช่วยแพทย์ Report ผลการตรวจรักษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Heart Tech
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120256

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสาน (PLG)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสาน (PLG)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าวิชา

งานประจำ : เงินเดือน+ค่าวิชา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยในการส่งตัวผู้ป่วย
- ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ
- รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 120082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
- ยก ,คัดแยก และจัดเรียงหนังสือ
- แพ็คหนังสือที่รับคืนจากลูกค้า
- นับสต๊อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 120109

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่จังหวัดชลบุรี วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน12000 บาท+ค่าน้ำมัน3000บาท สนใจติดต่อ กริช 0922515887

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่จังหวัดชลบุรี วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน12000 บาท+ค่าน้ำมัน3000บาท สนใจติดต่อ กริช 0922515887

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000 บาท

งานประจำ : 12000 - 15000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
- ดูแลด้านเอกสารของร้านอาหารที่เป็นคู่ค้าของทางบริษัท
- ติดต่อประสานงานในการตอบข้อซักถามต่างๆ กับทางผู้ประกอบการร้านอาหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา