กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163669 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161243

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และให้บริการงานด้านการขาย
2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านบริการหลังการขาย
3. เรียนรู้/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
4. ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำนักงานใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

จุดเด่นของการมาเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองกับ SCB P
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 161266
เลขที่ประกาศ : 161268

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขวด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161289

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ ( Drafman )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ ( Drafman )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
ศึกษาวิเคราะห์แบบ วัสดุต่างๆที่จะนำมาประกอบการเขียนแบบเพื่อให้ได้ตรงตามแบบวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เขียนแบบก่อสร้างได้,Shop Drawing โดยใช้ AUTO CAD
2.เขียนแบบขออนุญาต(พอทราบเรื่องกฎหมายในการขออนุญาต) ออกไปตรวจหน้างานในบางครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161275

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) พระราม 9

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) พระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000

งานประจำ : เงินเดือนประจำ 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
รับเช็ค วางบิล ส่งเอกสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161290

ตำแหน่งงานว่างจป วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ
- ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
- ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- รายงานเสนอผู้บริหาร และประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 161276

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ประจำเขตบางพลัด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ประจำเขตบางพลัด

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000

งานประจำ : เงินเดือนประจำ 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
รับเช็ค วางบิล ส่งเอกสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161242

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และให้บริการงานด้านการขาย
2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านบริการหลังการขาย
3. เรียนรู้/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
4. ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำนักงานใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

จุดเด่นของการมาเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองกับ SCB P
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161245

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และให้บริการงานด้านการขาย
2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านบริการหลังการขาย
3. เรียนรู้/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
4. ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำนักงานใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

จุดเด่นของการมาเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองกับ SCB P
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161244

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และให้บริการงานด้านการขาย
2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านบริการหลังการขาย
3. เรียนรู้/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
4. ติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำนักงานใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า

จุดเด่นของการมาเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองกับ SCB P
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161273

ตำแหน่งงานว่างMarketing Officer/Marketing Executive (Solar)

ตำแหน่งงานว่างMarketing Officer/Marketing Executive (Solar)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1. ดูแลประสานงานกับ Supplier
2. วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาด จัด Display งานออกบู๊ท
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายขาย และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
4. สำรวจและตรวจสอบป้ายคู่แข่ง พร้อมสรุปวิเคราะห์ นำเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหา
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161195

ตำแหน่งงานว่างด่วนๆๆๆๆ รับสมัคร Sale Project เครื่องมือไฟฟ้า แบรนด์ BOSCH 1 ตำแหน่ง**สนใจติดต่อพี่ริน โทร / ไลน์: 0625911845

ตำแหน่งงานว่างด่วนๆๆๆๆ รับสมัคร Sale Project เครื่องมือไฟฟ้า แบรนด์ BOSCH 1 ตำแหน่ง**สนใจติดต่อพี่ริน โทร / ไลน์: 0625911845

งานประจำ : เงินเดือน 18,000++

งานประจำ : 18,000++ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
✍ ลักษณะการทำงาน
(งานโครงการ อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า)
- ดูแลลูกค้าเก่า-ใหม่ รักษายอดขายและทำยอดขายตามที่กำหนด
- ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ พร้อมกับสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า
- สร้างความพอใจให้กับลูกค้า ดูแลการใช้งานของลูกค้าให้ราบรื่นและเป็นไปด้วยดี
- วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า,คู่แข่งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน
- จัดทำรายงานตามที่กำหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 161271

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร, วิศวกรรมพลาสติก

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร, วิศวกรรมพลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน ต่อรอง

งานประจำ : ต่อรอง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
ดูแลกำกับงานด้านพลาสติก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161231

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งานก่อสร้าง เสนา แกรนด์โฮม รังสิต-ติวานนท์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ประจำไซต์งานก่อสร้าง เสนา แกรนด์โฮม รังสิต-ติวานนท์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
-ประสานงานกับสำนักงานใหญ่
-ดูงานเอกสารในโครงการ,ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ คีย์ PR ในระบบ RMS
-เอกสารเบิกจ่ายผู้รับเหมา
-จัดทำค่าแรงคนงาน/รปภ./ค่าแรงคนงาน/เอกสารต่างด้าว Work Permit
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161269

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
ดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรของโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161213

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ Technician ออฟฟิศที่ สาทร

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ Technician ออฟฟิศที่ สาทร

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
- หน้าที่คือเดินทางไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้า
- งาน Service Maintenance
- งาน อบรมวิธีการใช้งานให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161270

ตำแหน่งงานว่างช่างกล

ตำแหน่งงานว่างช่างกล

งานประจำ : เงินเดือน ต่อรอง

งานประจำ : ต่อรอง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
ดูแลงานเครื่องจักรกลในโรงงาน อ.พบพระ จ.ตาก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161232

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์ (ด่วน!!!)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์ (ด่วน!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1. ควบคุมงานจัดสวน ดูแลสภาพโครงการ ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านภูมิทัศน์ พืชสวน และการดูแลบำรุงรักษาสวนเป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
4. ควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติงานได้
5. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
6. ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางแก้ไขงานด้านภูมิทัศน์ และการดูแลสวนได้อย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 161122

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร (Building Engineer) - ประจำโชว์รูมเบนซ์สตาร์แฟลก - ดินแดง)

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร (Building Engineer) - ประจำโชว์รูมเบนซ์สตาร์แฟลก - ดินแดง)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
1.ดูแลบำรุงรักษาแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค น้ำไฟ
2.รับผิดชอบงานซ่อมแอร์ งานซ่อมต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าในออฟฟิศ และดูแลระบบไฟฟ้า ประปาในออฟฟิศ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161140

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาการว่าจ้าง 1 ปี ) ออฟฟิศที่ ถนนรถรางเก่า สำโรงใต้

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาการว่าจ้าง 1 ปี ) ออฟฟิศที่ ถนนรถรางเก่า สำโรงใต้

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
คีย์ข้อมูลระบบการเงินของบัญชี
ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยจัดการเรื่องงานเอกสารทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา