กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 42122 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136788

ตำแหน่งงานว่างSale and Service Officer ประจำสาขาโรบินสันศรีราชา

ตำแหน่งงานว่างSale and Service Officer ประจำสาขาโรบินสันศรีราชา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- รับชำระค่าสินค้าและค่าบริการรวมถึงการออกเอกสารงานทะเบียน อย่างถูกต้องให้กับลูกค้า
- แนะนำและให้บริการลูกค้าในเรื่องงานทะเบียน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้อง
- การนำเสนอขายเครื่องโทรศัพท์มือถือ โปรโมชั่น แพ็คเกจ และบริการต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136755

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
ทำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน การยื่นเสียแบบภาษี
บัญชีงบประมาณกำไรขาดทุน และระบบ Costing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136721

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา โลตัสปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา โลตัสปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท
- ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย
- รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย
- ดูแล Display และสื่อการขา ยต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136646

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครนายก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครนายก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท
- ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย
- ดูแล Display และสื่อการขา ยต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136552

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1.เปิด Order สินค้า ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
2. จัดสินค้าให้กับทางสาขา
3. ตรวจเช็คและนับยอดสต็อกสินค้า
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136525

ตำแหน่งงานว่างผจก.ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผจก.ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- กำกับดูแลการจัดกิจกรรม การทำสื่อ วัสดุอุปกรณ์และส่งเสริมการขายกับลูกค้า
- ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- การวางแผน การวางกลยุทธ์ทางการตลาด
- การสร้างยอดขายเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
- การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136230

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง,ช่างมิลลิ่ง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง,ช่างมิลลิ่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
กลึงงานตามแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136139

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- อัพเดทสินค้าเข้าใหม่ เว็บไซต์ BIG Camera
- อัพเดทโปรโมชั่นบนเว็บไซต์
- ดูแลความเรียบร้อยของเว็บไซต์และหาวิธีแก้ปัญหา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135531

ตำแหน่งงานว่างSales Representative.

ตำแหน่งงานว่างSales Representative.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง,commision,bonus,ค่า

งานประจำ : ตามตกลง,commision,bonus,ค่า กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
งานขายปลีก ขายส่ง ด้านอุตสาหกรรม ลูกค้า กลุ่มโรงงาน ,ผู้สร้าง/ผู้รับเหมา/ประกอบเครื่องจักร,Dealer
ขายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135053

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(โรงงานบางปะกง)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(โรงงานบางปะกง)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-11000

งานประจำ : 10000-11000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
-ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน และงานซ่อมสร้าง
-วางแผนการบำรุงรัษาเครื่องจักร
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135025

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1.รับผิดชอบงานการตลาดทั้งหมด การสร้างแบรนด์ การรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่
2. วางแผน และจัดทำกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดตามที่ลูกค้าต้องการ ผ่านช่องทาง Offline และ Online
3. กำหนดกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณาบนช่องทาง Offline และ Online
4. สำรวจศึกษา และสรรหาช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
5. ประสานงานกับฝ่ายขาย และจัดซื้อ เพื่อออกแบบกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ
6. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำการตลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135027

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่วนกลาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่วนกลาง

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1.ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางก่อนใช้งานและหลังใช้งาน
2.ดำเนินการแจ้งซ่อมและประสานงานการซ่อมรถ
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134435

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1.ติดต่อลูกค้า
2.ทำใบเสนอราคา
3.รับผิดชอบงานในแผนกขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134346

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา เช็นทรัลรามอินทรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา เช็นทรัลรามอินทรา

งานประจำ : เงินเดือน รายได้การันตีขั้

งานประจำ : รายได้การันตีขั้ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- เสนอขายแนะนำกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
- บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134345

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา เซ็นทรัลลำปาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา เซ็นทรัลลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน รายได้การันตีขั้

งานประจำ : รายได้การันตีขั้ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า
- ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
- ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย
- รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย
- เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134009

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Sale)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Sale)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
ขับรถยนต์และจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133464

ตำแหน่งงานว่าง Technical Research and Development

ตำแหน่งงานว่าง Technical Research and Development

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000

งานประจำ : 18,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- คิดค้น ปรับปรุง จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
- แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า
- ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133170

ตำแหน่งงานว่างSales and Service officer ประจำ Shop AIS Telewiz สาขา โรบินสันศรีราชา

ตำแหน่งงานว่างSales and Service officer ประจำ Shop AIS Telewiz สาขา โรบินสันศรีราชา

งานประจำ : เงินเดือน 10080+OT+ค่าคอมมิชั่น

งานประจำ : 10080+OT+ค่าคอมมิชั่น กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- ดูแลคิวการใช้เครื่องกดบัตรคิวประจำจุดบริการ
- ขายโทรศัพท์และแพ็คเก็จการโทรให้ลูกค้า
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone &Application และแนะนำโปรโมชั่นที่เหมาะสมให้ลูกค้้า
- รับชำระค่าใช้บริการ
- แก้ไขปัญหาของลูกค้าและข้อเรียนเรียกลูกค้า
- ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบ่หมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
จัดเตรียมแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ,
จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133177

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา บิ๊กซีอ้อมใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา บิ๊กซีอ้อมใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน รายได้การันตีขั้

งานประจำ : รายได้การันตีขั้ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า
- ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
- ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย
- รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย
- เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา