กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 42122 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137298

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน-FB(คลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน-FB(คลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.ตรวจสอบเอกสารผ้า
2.ตรวจสอบข้อมูลคีย์รับ-จ่าย ประจำวัน
3.ออกเอกสารแจ้งขอลดหนี้ / จัดทำเอกสารใบแจ้งขอลดหนี้ทั้งหมด พร้อมทั้ง Close PO Line 0
4.ปิดงบผ้าประจำเดือน
5.ตรวจนับสต็อคประจำเดือน / ประจำปี
6.ติดตาม Aging ในคลัง Production , คลัง Dead Stock , คลัง Staging ไม่ให้เกินกำหนด
7.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 136788

ตำแหน่งงานว่างSale and Service Officer ประจำสาขาโรบินสันศรีราชา

ตำแหน่งงานว่างSale and Service Officer ประจำสาขาโรบินสันศรีราชา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- รับชำระค่าสินค้าและค่าบริการรวมถึงการออกเอกสารงานทะเบียน อย่างถูกต้องให้กับลูกค้า
- แนะนำและให้บริการลูกค้าในเรื่องงานทะเบียน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้อง
- การนำเสนอขายเครื่องโทรศัพท์มือถือ โปรโมชั่น แพ็คเกจ และบริการต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136755

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
ทำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน การยื่นเสียแบบภาษี
บัญชีงบประมาณกำไรขาดทุน และระบบ Costing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136721

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา โลตัสปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา โลตัสปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท
- ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย
- รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย
- ดูแล Display และสื่อการขา ยต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136646

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครนายก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขาโลตัสนครนายก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท
- ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย
- ดูแล Display และสื่อการขา ยต่างๆ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136552

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1.เปิด Order สินค้า ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
2. จัดสินค้าให้กับทางสาขา
3. ตรวจเช็คและนับยอดสต็อกสินค้า
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136525

ตำแหน่งงานว่างผจก.ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผจก.ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- กำกับดูแลการจัดกิจกรรม การทำสื่อ วัสดุอุปกรณ์และส่งเสริมการขายกับลูกค้า
- ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- การวางแผน การวางกลยุทธ์ทางการตลาด
- การสร้างยอดขายเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
- การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136303

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามความรู้ความสา

งานราชการ : ตามความรู้ความสา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ตรวจสอบเอกสาร ปิดงบการเงิน งานด้านภาษี ประกันสังคม
วิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆ ทางด้านบัญชี และการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136270

ตำแหน่งงานว่างคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
-เบิก-รับ เข้าสินค้า
-จัดเรียงสต๊อกสินค้า
-เช็คสต๊อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136230

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง,ช่างมิลลิ่ง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง,ช่างมิลลิ่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
กลึงงานตามแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136139

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
- อัพเดทสินค้าเข้าใหม่ เว็บไซต์ BIG Camera
- อัพเดทโปรโมชั่นบนเว็บไซต์
- ดูแลความเรียบร้อยของเว็บไซต์และหาวิธีแก้ปัญหา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136042

ตำแหน่งงานว่างadmin ตอบลูกค้า

ตำแหน่งงานว่างadmin ตอบลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
แนะนำขายรถยนต์ISUZU ค้นหาลูกค้าใหม่
ติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อและประสายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบรถ
เข้าเวรโชว์รูม
ประชุมประจำสัปดาห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135779

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture พนักงานขับรถ+ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (สาขาพระราม2)

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture พนักงานขับรถ+ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (สาขาพระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 400-500 ต่อวัน (ค่าคอมม

งานประจำ : 400-500 ต่อวัน (ค่าคอมม กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ขับรถส่งสินค้า ประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ทั้งในโชว์รูม และนอกสถานที่ (บ้านลูกค้า)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135778

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture เจ้าหน้าที่บัญชี-ประสานงาน (สาขาหนองแขม)

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture เจ้าหน้าที่บัญชี-ประสานงาน (สาขาหนองแขม)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
เปิดพีโอคำสั่งซื้อ ตามใบขอซื้อ
ประสานงานกับผู้บริหาร เรื่องการสั่งซื้อ การเคลมสินค้า และติดตามสินค้ามาส่ง
ประสานงานกับหน้าสาขา เรื่องการสั่งซื้อ การเคลมสินค้า และติดตามสินค้ามาส่ง
ประสานงานกับโรงงาน เรื่องการสั่งซื้อ การเคลมสินค้า และติดตามสินค้ามาส่ง
ทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ และเดือน
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135531

ตำแหน่งงานว่างSales Representative.

ตำแหน่งงานว่างSales Representative.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง,commision,bonus,ค่า

งานประจำ : ตามตกลง,commision,bonus,ค่า กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
งานขายปลีก ขายส่ง ด้านอุตสาหกรรม ลูกค้า กลุ่มโรงงาน ,ผู้สร้าง/ผู้รับเหมา/ประกอบเครื่องจักร,Dealer
ขายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว สามารถเริ่มงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135486

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (โควต้าคนพิการ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (โควต้าคนพิการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
- ดูแลงานด้านเอกสาร งานธุรการทั่วไป
- ดูแลงานด้านการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135439
เลขที่ประกาศ : 135223

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture บัญชีฝ่ายบุคคล (สาขาหนองแขม)

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture บัญชีฝ่ายบุคคล (สาขาหนองแขม)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ทำเงินเดือนให้พนักงานในโปรแกรมทุกเดือน
จัดการเรื่องทรัพยากรบุคคลในองค์กร
โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้ารายวัน
บันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135224

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture พนักงานขาย (สาขามหาชัย)

ตำแหน่งงานว่างLivinghome Furniture พนักงานขาย (สาขามหาชัย)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 (ค่าคอมมิชชั่

งานประจำ : 10000-12000 (ค่าคอมมิชชั่ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ประจำสาขา ดูแลบริการให้ข้อมูลลูกค้า ติดต่อลูกค้าโครงการ ช่วยเหลืองานส่วนรวมภายในร้าน มีเป้ารายเดือน ค่าคอมต่างหากจากเงินเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135053

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(โรงงานบางปะกง)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(โรงงานบางปะกง)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-11000

งานประจำ : 10000-11000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
-ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน และงานซ่อมสร้าง
-วางแผนการบำรุงรัษาเครื่องจักร
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา