กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087179

ตำแหน่งงานว่างSourcing Buyer

ตำแหน่งงานว่างSourcing Buyer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-ดูแลสต็อคสินค้าพรีเมียม, เก็บสถิติตัวเลข, ประมาณการสินค้าออกได้
-จัดหาสินค้าพรีเมียม, ดูแลคู่ค้า และสินค้าคงคลัง
- มีทักษะในการนำเสนอ สรุปและวิเคราะห์ผลได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087276

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการช่าง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่การจัดช่างเข้าปฏิบัติงาน ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานทั้งคุณภาพและปริมาณ ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติการ ดูแลสิทธิประโยชน์ของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ออกแบบระบบ Security เช่น SOUND System , Access Control , Fire Alarm , CCTV , MATV รวมถึงแก้ไขข้อขัดข้อง ระบบงานใดระบบหนึ่งหรือหล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087282

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าธุรการช่าง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าธุรการช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายสนับสนุน ประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกช่าง อำนวยความสะดวกให้แก่ช่างเทคนิค ตรวจสอบ ดูแล รวบรวม จัดเก็บ และค้นหาเอกสารต่างๆของช่างเทคนิคทั้งหมด ติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ช่วยหัวหน้าช่างดูแลจัดระเบียบการทำงานของช่างเทคนิค ติดตามข้อมูลการทำงานของช่างเทคนิค ติดตามดูแลสิทธิประโยชน์ของช่างเทคนิคและหน้าช่างให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ


Job Detail
-เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างช่างเทคนิคกับออฟฟิศ
-ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับช่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087065

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/พ่อบ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/พ่อบ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ควบคุมกำกับการทำงานของแม่บ้าน ISS
ตรวจเช็คสต๊อกผ้า
เบิก - คืนผ้า
เติมมินิบาร์ในห้องพักผู้ป่วย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086167

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วย (ICU)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วย (ICU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย ประจำแผนก ICU
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085925

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000-25000

งานประจำ : 12000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือหัวหน้าสายงานสอบบัญชี โดยเฉพาะในกิจการในรูปบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม และสหกรณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084762

ช่างล้างหัวฉีด (ประจำศูนย์ โตโยต้า อุดรธานี)

ช่างล้างหัวฉีด (ประจำศูนย์ โตโยต้า อุดรธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 10,000

งานประจำ : 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ล้างหัวฉีดรถยนต์ที่เข้ามาใช้ในศูนย์บริการ
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องล้างหัวฉีด
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084761

ช่างล้างแอร์รถยนต์ (อีซูซุ อุดรธานี)

ช่างล้างแอร์รถยนต์ (อีซูซุ อุดรธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท

งานประจำ : 9,000 - 10,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ล้างแอร์รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการ
- ดูแลรักษาเครื่องล้างแอร์
- ทำเอกสารประกอบการล้าง และรวบรวมส่งหัวหน้างาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084328
เลขที่ประกาศ : 083949

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.สรรหาพนักงานรายวัน และงานทะเบียนประวัติพนักงาน
2.งานเอกสารประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก และเอกสารอื่นๆ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083829

จัดซื้อ

จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ตามประส

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป ตามประส กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
งานที่ทำส่วนใหญ่จะเน้นการจัดหา จัดซื้อของที่หลากหลาย ต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการหา เเละ ความรู้รอบตัวพอสมควร ที่จะสามารถพลิกแพลง หาทางจัดหาของหรือสินค้าต่างให้ได้ตามต้องการ
มีความสามารถในการต่อรอง กับซัพพลายเออร์ เเละ สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าให้เหมาะสมต่อการซื้อได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083244

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (Admission)

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน (Admission)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
อธิบายข้อมูลห้องพักให้กับผู้ป่วย ประสานงานกับแพทย์และพยาบาล ประเมินราคาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล สามารถทำงานเป็นกะได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083278

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานราชการ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานราชการ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.ติดต่อประสานงาน Shipping , ผู้จำหน่าย/ผู้ผลิตสินค้า เพื่อสั่งซื้อสินค้า
2.เช็คราคาสินค้าตามสเปค รวมถึงต่อรองราคาสินค้า และสั่งซื้อสินค้า
3.ตรวจสอบเอกสารสินค้าเข้า-ออก
4.ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อการหารือ/ ขออนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082547

หัวหน้าแผนกเวชระเบียน

หัวหน้าแผนกเวชระเบียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ควบคุมกำกับการดำเนินงานของแผนกเวชระเบียน บริหารบุคลากรและวางแผนงาน การบริการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082544

ธุรการประสานงาน

ธุรการประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.บริหารจัดการ Order process ให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายสะดวก ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า,การจ่ายเงิน,stock สินค้า,การจัดส่งสินค้า,การกำหนดนโยบายต่างๆในการซื้อสินค้า
2.จัดทำ Product Description : รูปภาพสินค้า,รายละเอียด รูปภาพประกอบ
3.บริหารจัดการ website, application ให้ใช้งานง่าย สะดวก เสถียร และ re-design(รอบปรับปรุง)
4.Manage และ Update product บน website, application,marketplace, facebook shop
5.ประสานงาน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของฝ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082531

หัวหน้า Ward

หัวหน้า Ward

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
รับผิดชอบงานและบริหารงาน ภายใน Ward
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082136

วิศวกรประมาณราคา

วิศวกรประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
เจียรพลอย เจียรพลอยลงตัวเรือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081486

พนักงานบัญชีสต๊อก

พนักงานบัญชีสต๊อก

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1. รับของ เข้าสต๊อกประจำวัน
2. สรุปการเบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน ได้แก่ ใบเปลี่ยนสินค้า ใบปรับปรุงยอดสินค้า ใบเบิก/ยืมสินค้า
3. เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ-ประจำวัน ได้แก่ สินค้าเพื่อขาย สินค้าเพื่อประกอบ สินค้าเพื่อบริการ
4. สรุปสต๊อกสินค้าคงเหลือแต่ละชนิด
5. ออกรายงานต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด
6. ออกรายงานต้นทุนสินค้าของแต่ละโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081601

เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)

เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ออกแบบ/จัดกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
- ดำเนินการกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ประจำปี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081157

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
วิศวกรเครื่องกล (เตรียมงาน,ควบคุม,ตรวจสอบการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบ) 4 คน
วิศวกรโครงการเครื่องกล 1 คน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา