กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37651 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136674

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แห้ไขปัญหาหนี้ (DA) ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แห้ไขปัญหาหนี้ (DA) ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 9,900 บ.

งานประจำ : 9,900 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า เพื่อเจรจาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136578

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-14,000 บาท ไม่รวม OT

งานประจำ : 13,000-14,000 บาท ไม่รวม OT กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ขับรถจัดส่งและรับสินค้า
2.ขับรถส่งและเก็บงานโปรโมชั่น
3.ตรวจเช็คสินค้าและติดตามเอกสารในการจัดส่งสินค้า
4.ดูแลรักษารถขนส่งหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136577

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 350 บาท ไม่รวม

งานประจำ : วันละ 350 บาท ไม่รวม กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ติดรถส่งสินค้าและงานโปรโมชั่น
2.ตรวจเช็คสินค้ายกขึ้นรถเตรียมจัดส่งทุกเช้า
3.ขึ้นเฟอร์ลงเฟอร์งานโปรโมชั่น
4.ช่วยเตรียมเอกสารในการจัดส่ง
5.ดูแลรักษารถขนส่ง


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136558

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ - ขาย
- จ่ายชำระหนี้ Suppliers (PS)
- บันทึกจ่าย Suppliers
- บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทบัญชี
- บันทึกบัญชี OE,PV
- ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าความเสียหาย
- ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
- จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่อยู่ผู้กูกหัก
- จัดทำรายงานภาษีซื่อขาย ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136393

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.ตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ
2.ส่งมอบตัวอย่าง เอกสาร และบันทึกความผิดปกติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน
4.วางแผนงานเพื่อใช้ในการเบตัวอย่าง
5.จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทีมงาน
6.ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
7.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานบนพื้นที่ราบและที่สูง
8.ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ให้ใช้พร้อมงาน
9.จัดเก็บอุปกรณ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136101

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผุู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ (พาร์ท-ทาร์ม, ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผุู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ (พาร์ท-ทาร์ม, ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
ทำสํญญาจ้างงาน
จ่ายค่าแรง
ประเมิณผล การปฏิบัติงาน
และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135807

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ติดต่อประสานงานลูกค้า
- จัดแผนงานตรวจวัดใน Electronic File
- เวรประจำวัน
- ผู้ประสานงานโครงการ
- ตรวจเอกสาร Chain
- จัดทำแผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135525

ตำแหน่งงานว่างนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างนักวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.วิเคราะห์พารามิเตอร์ตัวอย่างน้ำ ได้แก่ pH , SS , TKN , O&G เป็นต้น
2.ตรวจเช็คสต็อก สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135201

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff ปฎิบัติงานที่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เจริญกรุง 63 สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด่วนๆๆๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff ปฎิบัติงานที่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เจริญกรุง 63 สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด่วนๆๆๆ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000

งานประจำ : 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สรุปรายงานการทำงานประจำวัน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134744

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
จัดทำ ตรวจสอบ รายงานและบันทึกทางด้านบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134743

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ(ผอ.ฝ่ายการแพทย์),(ผอ.ฝ่ายการพยาบาล)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ(ผอ.ฝ่ายการแพทย์),(ผอ.ฝ่ายการพยาบาล)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ บันทึกการประชุม ทำงานเอกสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134685

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เซ็นทรัลอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เซ็นทรัลอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134679

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำร้าน jaymart สาขา เซ็นทรัลเวสเกต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำร้าน jaymart สาขา เซ็นทรัลเวสเกต

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134681

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เซ็นทรัลพระราม 3

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เซ็นทรัลพระราม 3

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134686

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เดอะมอลล์บางกะปิ /บิ๊กซีหัวหมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เดอะมอลล์บางกะปิ /บิ๊กซีหัวหมาก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134671

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134684

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัสสมุทรสาคร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัสสมุทรสาคร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134683

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีลพบุรี / โรบินสันลพบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีลพบุรี / โรบินสันลพบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134691

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

งานประจำ : 13,000-15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1 ขับรถรับส่งผู้บริหาร
2 ศึกษาเส้นทาง และวางแผนการเดินทาง ในการขับรถให้ MD
3 งานดูแลบำรุงรักษารถผู้บริหาร
3.1 ตรวจเช็ครถตามกำหนดเวลา
3.2 นำรถเข้าศูนย์ซ่อมตามระยะ
3.3 เตรียมบัตรทางด่วน ด้วยวงเงินพร้อมใช้งานอยู่ตลอด
3.4 เติมน้ำมันให้พร้อมสำหรับใช้งาน
4 งานดูแลทำความสะอาดรถผู้บริหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134670

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีราชดำริ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีราชดำริ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 -25,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา