กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087320

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาแ

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษาแ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1. เดินสายไฟ ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานเครื่องจักร
2. ประกอบและติดตั้งเครื่องจักร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087207

ตำแหน่งงานว่างขับรถผู้บริหาร (แยกนราธิวาสราชนครินทร์)

ตำแหน่งงานว่างขับรถผู้บริหาร (แยกนราธิวาสราชนครินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงบริษัท

งานประจำ : ตามโครงบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
ขับรถประจำผู้บริหาร
บำรุง ดูแล รักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ
ตรวจดูสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดรถ เช่น เครื่องมือที่ติดมากับรถ, ร่มกันฝน, กระดาษทิชชู่
ขับรถ และจอดรถด้วยความระมัดระวัง นึกถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087179

ตำแหน่งงานว่างSourcing Buyer

ตำแหน่งงานว่างSourcing Buyer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-ดูแลสต็อคสินค้าพรีเมียม, เก็บสถิติตัวเลข, ประมาณการสินค้าออกได้
-จัดหาสินค้าพรีเมียม, ดูแลคู่ค้า และสินค้าคงคลัง
- มีทักษะในการนำเสนอ สรุปและวิเคราะห์ผลได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087276

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการช่าง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่การจัดช่างเข้าปฏิบัติงาน ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานทั้งคุณภาพและปริมาณ ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติการ ดูแลสิทธิประโยชน์ของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ออกแบบระบบ Security เช่น SOUND System , Access Control , Fire Alarm , CCTV , MATV รวมถึงแก้ไขข้อขัดข้อง ระบบงานใดระบบหนึ่งหรือหล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087282

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าธุรการช่าง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าธุรการช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายสนับสนุน ประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกช่าง อำนวยความสะดวกให้แก่ช่างเทคนิค ตรวจสอบ ดูแล รวบรวม จัดเก็บ และค้นหาเอกสารต่างๆของช่างเทคนิคทั้งหมด ติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ช่วยหัวหน้าช่างดูแลจัดระเบียบการทำงานของช่างเทคนิค ติดตามข้อมูลการทำงานของช่างเทคนิค ติดตามดูแลสิทธิประโยชน์ของช่างเทคนิคและหน้าช่างให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ


Job Detail
-เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างช่างเทคนิคกับออฟฟิศ
-ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับช่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087065

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/พ่อบ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/พ่อบ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ควบคุมกำกับการทำงานของแม่บ้าน ISS
ตรวจเช็คสต๊อกผ้า
เบิก - คืนผ้า
เติมมินิบาร์ในห้องพักผู้ป่วย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086894

ตำแหน่งงานว่างธุรการ จัดซื้อ สัญญาจ้าง 3 เดือน ด่วนๆๆๆๆ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ จัดซื้อ สัญญาจ้าง 3 เดือน ด่วนๆๆๆๆ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ดูแลเอกสาร ธุรการ ทั้งหมด
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี เช่น Excel , Word
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085143

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart บิ๊กซีร้อยเอ็ด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086167

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วย (ICU)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วย (ICU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย ประจำแผนก ICU
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085898

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
ติดต่อประสานงานกับกรมบังคับคดี
ติดต่อประสานงานกับกรมที่ดิน
ควบคุมกระบวนการตั้งเรื่องยึด-อายัดทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ติดตามผลการตั้งเรื่องยึด-อายัดทรัพย์ และคอยตรวจสำนวน ดูแลการขายทอดตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085142

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร Part Time คลังสินค้า ระหว่างวันที่ 21/5 -7/6/62 ด่วนมาก (จำนวนหลายอัตรา)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร Part Time คลังสินค้า ระหว่างวันที่ 21/5 -7/6/62 ด่วนมาก (จำนวนหลายอัตรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
เบิก -จ่าย สินค้าเพื่อส่งออกสาขา
คีย์สินค้าออกสาขาและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085896

ตำแหน่งงานว่างCollection Manager

ตำแหน่งงานว่างCollection Manager

งานประจำ : เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป (ตามป

งานประจำ : 50,000 บาทขึ้นไป (ตามป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย
- จัดทำ Report ,Presentation ,Productivity performance ของทีม
- จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สิน
- ทำการวิเคราะห์สาเหตุของความผันแปรและให้คำแนะนำเพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- สรุปรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบ
- ประชุม ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085144

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัส พัฒนาการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัส พัฒนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085145

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัส บางใหญ่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัส บางใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085925

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12000-25000

งานประจำ : 12000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือหัวหน้าสายงานสอบบัญชี โดยเฉพาะในกิจการในรูปบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม และสหกรณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085895

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน 20,000 บาท

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน 20,000 บาท

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท + ค่าคอมมิชช

งานประจำ : 20,000 บาท + ค่าคอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085146

ตำแหน่งงานว่างAIS Direct Sales Staff (พนักงานงานขายซิมนอกสถานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล)

ตำแหน่งงานว่างAIS Direct Sales Staff (พนักงานงานขายซิมนอกสถานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
- แนะนำสินค้าและจำหน่าย Sim Card แบบจดทะเบียนรายเดือน,เครื่องโทรศัพท์และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085141

ตำแหน่งงานว่างParttime ขายอุปกรณ์เสริมมือถือ งานThailand Mobile Expo ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา วันที่ 30 พ.ค -2 มิ.ย 62 รายได้ 500บาท/วัน

ตำแหน่งงานว่างParttime ขายอุปกรณ์เสริมมือถือ งานThailand Mobile Expo ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา วันที่ 30 พ.ค -2 มิ.ย 62 รายได้ 500บาท/วัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- ขายสินค้าพวกอุปกรณ์มือถือ
- แนะนำสินค้าเบื้องต้นแก่ลูกค้าได้
- จัดเรียงสินค้า / เช็คสต๊อค

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085147

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัสอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart โลตัสอุตรดิตถ์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา
3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ
4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่
5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085897

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
-ออกแบบงานเพื่อลงสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook IG Line@
-ออกแบบเว็บไซต์รายละเอียดต่างๆบนหน้าเว็บ
-โปรโมทสินค้าให้กับฝ่ายการตลาด
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา