กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163669 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161228

ตำแหน่งงานว่างArchitect Draftsman (สัญญาเริ่มแรก 6 เดือน ปฏิบัติงานกรุงเทพ รับด่วน+++)

ตำแหน่งงานว่างArchitect Draftsman (สัญญาเริ่มแรก 6 เดือน ปฏิบัติงานกรุงเทพ รับด่วน+++)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง/ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
-ทำแบบ,เขียนแบบ แก้ไขเบบ จัดทำ 3D โดยใช้ AUTO CAD, SKETCHUP
-ทำแบบในส่วนของร้านอาหาร,โรงแรมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 161188

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ หมู่บ้านอินนิซิโอ รังสิต คลอง3)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ หมู่บ้านอินนิซิโอ รังสิต คลอง3)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานประจำ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ
1.จัดการด้านงานเอกสารของอาคาร
2.ดูแลเอกสารด้านการเงินของอาคาร
3.ให้บริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161227

ตำแหน่งงานว่างAssistant project Manager

ตำแหน่งงานว่างAssistant project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง/ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
-(ภูเก็ต-กระบี่ 1 อัตรา), (เกาะเต่า-เกาะพงัน 1 อัตรา), (กรุงเทพ-เชียงใหม่ 1 อัตรา)
- ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงแรม
- ควบคุมช่างและคนงาน
- ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161229

ตำแหน่งงานว่างMEP Engineer (สัญญาแรกเริ่ม 6 เดือน ปฎิบัติงานภูเก็ต รับด่วน+++)

ตำแหน่งงานว่างMEP Engineer (สัญญาแรกเริ่ม 6 เดือน ปฎิบัติงานภูเก็ต รับด่วน+++)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ ในงานออกแบบ ด้านไฟฟ้าและสุขาภิบาลของงานRenovate
-ทำงานออกแบบ ถอดแบบ BOQ และเคลียร์แบบตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Dwg.และแบบก่อสร้างจริง As-buit Dwg.
-ดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งงานระบบของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานระหว่าง ผู้รับเหมาในกรณีเกิดปัญหาหน้างาน ตลอดจนสนับสนุน Technical support ด้านงานไฟฟ้าและสุขาภิบาล
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161073

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก(อาหารไทย) ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก(อาหารไทย) ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับพ่อครัวใหญ่ ตามแผนงานในครัว
ตรวจรับ ตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ
ดูแลการจัดจาน และมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงลูกค้า
ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ทั้งการประกอบอาหาร รวมถึงเครื่องใช้ในครัว ให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน
ทำอาหารแทนในกรณีพ่อครัวใหญ่ลาหยุด
บริหารและจัดการกับส่วนประกอบอาหาร ทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์ครัว
หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160620

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด. รายงานภาษีซื้อ-ขาย เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160619

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการปฏิบัตงานพนักงานในฝ่ายบัญชี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- จัดทำงบการเงินของบริษัท งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองบัญชีกำไรขาดทุน และจัดทำบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด ตลอดจนสมุดบัญชีขั้นต้นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำงบรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอกรรมการเป็นประจำทุกเดือน
- จัดทำงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ เช่น (ภงด.13 53 ภพ.30 ประกันสังคม เป็นต้น) เพื่อยื่นหน่วยงานภายนอก เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒฯ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น)
- ตรวจสอบการจัดทำการคำนวณภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.5
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160981

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา ทำงานเสาร์ เว้น เสาร์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา ทำงานเสาร์ เว้น เสาร์ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000

งานประจำ : 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
- สรรหาพนักงานในบริษัท ตำแหน่งที่ต้องทำการสรรหา เช่น Programmer , Data analyst , Marketing , Admin เป็นต้น
- ทำเอกสารเสนอผู้บริหาร
- ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161057

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
- จัดทำเอกสารประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก บัตรรับรองสิทธิ์พนักงาน และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน เช่น กองทุนประกันสังคม ฌาปนกิจ ชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น
- เป็นตัวแทนในการดำเนินงานและประสานงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
- จัดทำเอกสารยื่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, คนพิการ
- ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160938

ตำแหน่งงานว่างช่างอาคาร ( ประจำที่คอนโด เดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซค์ )

ตำแหน่งงานว่างช่างอาคาร ( ประจำที่คอนโด เดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซค์ )

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 15,000

งานประจำ : 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ
1. ดูแลการซ่อมแซม/บำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร
2. บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านงานระบบของอาคาร
3. ให้บริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161064

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ (หมู่บ้านอินนิซิโอ รังสิต-คลอง3)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ (หมู่บ้านอินนิซิโอ รังสิต-คลอง3)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานประจำ : 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ
1. บริหารการจัดการหมู่บ้านให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและหมู่บ้านที่บริหาร
2. บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน
3. ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย
4. ให้บริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161063

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ (ประจำ เพลิน เพลิน คอนโด ติวานนท์-ปากเกร็ด)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ (ประจำ เพลิน เพลิน คอนโด ติวานนท์-ปากเกร็ด)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000

งานประจำ : 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ
1. บริหารการจัดการหมู่บ้านให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและอาคารที่บริหาร
2. บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
3. จัดประชุมคณะกรรมการ , ประชุมใหญ่สามัญ-วิสามัญ
4. บริหารจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย
5. ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย
6. ให้บริการลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160560

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
ให้บริการรับ-ส่ง เอกสารต่างๆ วางบิลและเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อครบกำหนดชำระ นำส่งจดหมายและพัสดุที่ไปรษณีย์ รวมถึงชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้เอกสารของโรงพยาบาลถึงมือผู้รับด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ประทับใจผู้ใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160487

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Hotel)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Hotel)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง/ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
- ดูแลบัญชีด้านรับ,ด้านจ่าย
- รับวางบิล
- นับสต็อก
- มีความละเอียดรอบครอบ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160428

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Programmer

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Programmer

งานประจำ : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 600/วัน

งานประจำ : เบี้ยเลี้ยง 600/วัน กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1. ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug, Test ระบบต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160409

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Payroll Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Payroll Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
- ตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน รวมถึงค่าล่วงเวลาให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและนำมาทำการคำนวณค่าจ้าง
- ประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมเงินเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของสรุปรายงานเงินเดือน
- ตรวจสอบข้อมูลขออนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าระบบการจ่ายเงินเดือนให้ถูกต้องและตรงเวลา
- จัดทำและตรวจสอบข้อมูลรายรับและรายจ่ายของพนักงานทุกประเภทที่ต้องการจ่ายผ่านระบบ
- ดำเนินการ จัดทำ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเงินเดือนเพื่อนำเสนอขออนุมัติ
- ดำเนินการ จัดทำ ข้อมูลที่อนุมัติแล้ว เสนอต่อสำนักบัญช
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160439

ตำแหน่งงานว่างSite Architect (สัญญาเริ่มแรก 6 เดือน ปฏิบัติงานภูเก็ต รับด่วน+++)

ตำแหน่งงานว่างSite Architect (สัญญาเริ่มแรก 6 เดือน ปฏิบัติงานภูเก็ต รับด่วน+++)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง/ประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
- ทำแบบ Shop drawing
- ควบคุมงานด้านสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน
- เคลียร์แบบ Combine แบบ
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จ
- ทำการเขียบแบบร่วมกับทีมในโครงการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160312

ตำแหน่งงานว่างวิทยากรฝึกอบรม/Trainer (ประจำ จ.พิษณุโลก)

ตำแหน่งงานว่างวิทยากรฝึกอบรม/Trainer (ประจำ จ.พิษณุโลก)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

งานประจำ : 13,000-15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1. รับผิดชอบการประสานงานกับทีม Sales เพื่อพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย
2. รับผิดชอบงานฝึกอบรม Orientation พื้นฐานธุรกิจ Broker ประกันภัย บัตรเครดิต-สินเชื่อ ที่บริษัทให้บริการ
3. รับผิดชอบกิจกรรมในการพัฒนาบุคคลกรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160164

ตำแหน่งงานว่างWeb developer รับเด็กจบใหม่ จำนวนมาก

ตำแหน่งงานว่างWeb developer รับเด็กจบใหม่ จำนวนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1. ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug, Test ระบบต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160135

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดรถยนต์ (ประจำสาขา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดรถยนต์ (ประจำสาขา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท

งานประจำ : ตามนโยบายบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
ทำความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบแก้ลูกค้า ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา