กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166113 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 116762

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
รับผิดชอบโดยตรงต่อการให้บริการทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี ได้แก่ เอกซเรย์ CT อัลตราซาวด์ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วย การล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118780

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/เลขานุการแผนก (ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง-งานออกแบบ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/เลขานุการแผนก (ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง-งานออกแบบ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000

งานประจำ : 15,000 ถึง 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานด้านธุรการ / เลขานุการแผนก (สำนักงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง-งานออกแบบ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132327

ตำแหน่งงานว่างAsst.Project Manager ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างAsst.Project Manager ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
ควบคุมต้นทุนโครงการ
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ควบคุมผู้รับเหมาและคนงาน
ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการและเจ้าของโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132328

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา Office Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา Office Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ตรวจสอบแบบเอกสารการประมูลงานที่ได้รับเพื่อคิดราคาการประมูลงาน
- ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา
- จัดทำ BOQ ประเมินราคา
- ถอดแบบแปลนได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ
- ใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
- สอบราคาประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ หรือ suppliers
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132982

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนามงานระบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนามงานระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1 ให้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงาน
2 ทำงานกับผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3 จัดทำเอกสาร รายงานความก้าวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบ
4 แก้ไขปัญหา วางแผนการดำเนินงาน ในส่วนงานโดยละเอียด
5 ควบคุม กำกับ ดูแลขั้นตอนการทำงานให้คงประสิทธิภาพมาตราฐานงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135880

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ Project Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ Project Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 30000-39000

งานประจำ : 30000-39000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เป็นผู้นำทีมงานโครงการ
ประสานงานกับเจ้าของโครงการและกลุ่มทำงานในโครงการ
วางแผนและควบคุมโครงการโดยละเอียด ได้แก่
*จัดการโครงการที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนโครงการ
*พัฒนาและบำรุงรักษาแผนโครงการ
*บันทึกและจัดการประเด็นปัญหาของโครงการ
*แก้ไขปัญหาของโครงการ
*จัดการขอบเขตของโครงการและควบคุมความเปลี่ยนแปลง
*ติดตามความคืบหน้าและผลงานของโครงการ
*รายงานสถานะแก่ผู้สนับสนุนโครงการ
*จัดการการฝึกอบรมโครงการภายในงบประมาณที่กำหนด
*ติดต่อประสานงานกั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150751

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist)

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมในการดมยา เตรียมให้น้ำเกลือ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแพทย์-เฝ้าระวังผู้ป่วยขณะดมยา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154753

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว
ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี
ตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา
รายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156542

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.บริการรับส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
2.บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.บริการจัดการให้งานรับ-ส่งเอกสาร แฟ้มประวัติ และสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164410

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA,PA)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA,PA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของโ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของโ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ประจำIPD และ OPD
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165698

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของโ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของโ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการนำส่งเงินรายได้ของโรงพยาบาลประจำวันเข้าบัญชีธนาคารโรงพยาบาล
การจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ , ใบเสร็จรับเงินค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165989

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (หน่วยงาน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (หน่วยงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 17000

งานประจำ : 17000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
บริษัทตัวแทนจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง และรักความก้าวหน้า เพื่อขายสินค้าแก่หน่วยงานก่อสร้าง ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จำนวนหลายต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 166302

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-30,000

งานประจำ : 18,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เจ้าหน้าที่งานขายวัสดุก่อสร้างทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166935

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Call center

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Call center

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. รับสาย – โอนสายให้ผู้รับบริการภายในและภายนอกโรงพยาบาล.
2. ติดต่อตามแพทย์ , เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล
3. ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เวลาเ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166937

ตำแหน่งงานว่างเวรเปล

ตำแหน่งงานว่างเวรเปล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
บริการนำส่งผู้ป่วยไปในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล
ติดตามไปกับรถพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116652

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อม บำรุง มอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อม บำรุง มอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 16000 - 20000

งานประจำ : รายได้รวม 16000 - 20000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. ซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์ ของบริษัทฯ
2. จัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วน ทดแทน ในการซ่อมบำรุง
3. ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องกล ต่างๆ
4. ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116653

ตำแหน่งงานว่างช่าง ไดนาโม แอร์

ตำแหน่งงานว่างช่าง ไดนาโม แอร์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ดูแลซ่อมรถ และระบบไฟรถยนต์
- ซ่อมไดนาโม - มอเตอร์
- ติดต่อซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง
- ตรวจเช็ค, เติมน้ำยาแอร์ และแก้ไขเบื้องต้น
- ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.
- ดูแลและซ่อมบำรุงงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116654

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการและประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
-เปิดบิลขาย
-ประสานงานกับลูกค้า
-ประสานงานกับคู่ค้า
-เก็บและจัดเตรียมเอกสารประจำเดือนให้ฝ่ายบัญชี
-อื่นๆตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116655

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน / พี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน / พี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 10000-14000

งานประจำ : รายได้ 10000-14000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานแม่บ้าน
1.ดูแลทำความสะอาดบ้าน และสำนักงาน
2.ซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน และจัดระเบียบเครื่องใช้ภายในบ้าน และสำนักงาน
3.เตรียมและจัดทำอาหารเช้า กลางวัน และเย็น สำหรับผู้บริหาร
4.ล้างภาชนะบรรจุอาหารเพื่อเตรียมพร้อม
งานพี่เลี้ยงเด็ก
1.ดูแลเด็กอายุ 2-4 ปี
2.เตรียมตัว อาบน้ำ แต่งตัว ส่งเด็กขึ้นรถโรงเรียน
3.ดูแล ชงนม และทำความสะอาดภาชนะต่างๆสำหรับเด็ก
4.ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและชุดนักเรียนประจำวัน
5.ดูแลให้เด็กเข้านอน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116656

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกแบบเว็ปไซค์ (Web Master และ Web Design)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกแบบเว็ปไซค์ (Web Master และ Web Design)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 15000 ถึง 20000-ขึ

งานประจำ : รายได้ 15000 ถึง 20000-ขึ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
จัดทำเว็ปไซค์ขององกรณ์ โดยใช้ระบบ Wordpress, HTML, Joomla และ อื่นๆ. โดยมุ่งเน้นการออกแบบเว็ปไซค์ให้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมุ่งเน้นการทำ SEO ให้กับเว็ปไซค์ โดยมีผู้ชำนาญการคอยสอนและแนะแนวทางการบฎิบัติงานอย่างใกล้ชิด.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา