กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166113 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111206

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
คีย์ข้อมูลและลงรายละเอียดในแผนกบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116312

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- ประสานงานด้านเอกสารทั่วไป
- พิมพ์งานเอกสาร จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ประสางานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดูบัญชีเบื้องต้น
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116316

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมในการวางแผนงาน เพื่อจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย โดยมีหน้าที่ร่วมกันกับผู้บริหารวางแผนโครงสร้างบุคลากร วางแผนงบประมาณทีมการตลาดและการขาย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ โดยร่วมวางแผนเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ โดยมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย รวมถึงการจัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขายให้กับเจ้าของกิจการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116318

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
-รับผิดชอบโครงสร้าง HRD และ HRM รวมถึงด้านงานธุรการทั้งหมดของบริษัท
-ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร ตามเอกสารการขอเพิ่มอัตรากำลังของแต่ละแผนก
-อัพเดทสัญญาจ้าง และ Job Description ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ
-แจ้งเข้า - แจ้งออก ประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต และเอกสาร(กรณีพนักงานต่างด้าว)
-รายงานประกันสังคม,ภงด.1,ภงด.1ก จัดทำ 50 ทวิ ออกหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองรายได้ยื่น ภงด.91
-เบิกสวัสดิการประกันสังคม ประเมินผลพนักงาน สรุปสถิติขาด ลา มาสาย
-จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานตามรอบในแต่ละเดือน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116319

ตำแหน่งงานว่างMarketing & Sale Executive (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างMarketing & Sale Executive (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1.ร่วมวางแผน/นำเสนอแผนหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ออฟไลน์/ออนไลน์ ร่วมกับทีม ตามกลยุทธ์
2.ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีมกราฟฟิคด้วย
3.ติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลของคู่แข่ง
4.ติดต่อลูกค้า หรือ ตัวแทน ภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
5.จัดทำรายงาน จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชา
6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116322

ตำแหน่งงานว่างAssistant to Export Manager

ตำแหน่งงานว่างAssistant to Export Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
-Take care and correspondent necessary needs of oversea customers in territory of countries outside Thailand and in Thailand by appropriate channel of communication i.e. Visit in person, Telephone call, E-mail, Chat application, etc.
-Coordinate and generate sales & Sales related activities in alignment toAnnual Sales Target and potential new markets, shipment coordination.
-Set up, update database of all customers includes analysis Sales report and markets, which includes submit and conduct p
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116762

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
รับผิดชอบโดยตรงต่อการให้บริการทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี ได้แก่ เอกซเรย์ CT อัลตราซาวด์ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วย การล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118780

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/เลขานุการแผนก (ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง-งานออกแบบ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/เลขานุการแผนก (ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง-งานออกแบบ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000

งานประจำ : 15,000 ถึง 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานด้านธุรการ / เลขานุการแผนก (สำนักงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง-งานออกแบบ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132327

ตำแหน่งงานว่างAsst.Project Manager ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างAsst.Project Manager ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
ควบคุมต้นทุนโครงการ
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ควบคุมผู้รับเหมาและคนงาน
ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการและเจ้าของโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132328

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา Office Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประมาณราคา Office Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ตรวจสอบแบบเอกสารการประมูลงานที่ได้รับเพื่อคิดราคาการประมูลงาน
- ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา
- จัดทำ BOQ ประเมินราคา
- ถอดแบบแปลนได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ
- ใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
- สอบราคาประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ หรือ suppliers
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132982

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนามงานระบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนามงานระบบ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1 ให้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงาน
2 ทำงานกับผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3 จัดทำเอกสาร รายงานความก้าวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบ
4 แก้ไขปัญหา วางแผนการดำเนินงาน ในส่วนงานโดยละเอียด
5 ควบคุม กำกับ ดูแลขั้นตอนการทำงานให้คงประสิทธิภาพมาตราฐานงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135880

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ Project Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ Project Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 30000-39000

งานประจำ : 30000-39000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เป็นผู้นำทีมงานโครงการ
ประสานงานกับเจ้าของโครงการและกลุ่มทำงานในโครงการ
วางแผนและควบคุมโครงการโดยละเอียด ได้แก่
*จัดการโครงการที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนโครงการ
*พัฒนาและบำรุงรักษาแผนโครงการ
*บันทึกและจัดการประเด็นปัญหาของโครงการ
*แก้ไขปัญหาของโครงการ
*จัดการขอบเขตของโครงการและควบคุมความเปลี่ยนแปลง
*ติดตามความคืบหน้าและผลงานของโครงการ
*รายงานสถานะแก่ผู้สนับสนุนโครงการ
*จัดการการฝึกอบรมโครงการภายในงบประมาณที่กำหนด
*ติดต่อประสานงานกั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 144794

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งซ่อมงานศูนย์บริการ(SA)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งซ่อมงานศูนย์บริการ(SA)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการในศูนย์บริการ
- ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนำเข้าซ่อม
- ติดต่อประสานงานลูกค้า รายงานการซ่อม
- เปิด JOB เพื่อแจ้งงาน และประสานงานกับแผนกซ่อมรถยนต์
- เสนอราคาประเมินราคาก่อนซ่อม
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการรับรถ
- ติดตามความคืบหน้าของงานซ่อม
- รวบรวมเอกสารในการส่งซ่อม
- ตรวจเช็ค PDI ความเรียบร้อยของรถยนต์ก่อนส่งมอบลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150751

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist)

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมในการดมยา เตรียมให้น้ำเกลือ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแพทย์-เฝ้าระวังผู้ป่วยขณะดมยา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154753

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว
ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี
ตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา
รายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155511

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
คีย์ข้อมูล , ทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย , ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156542

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าประสบการณ์

งานประจำ : ตามค่าประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1.บริการรับส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
2.บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.บริการจัดการให้งานรับ-ส่งเอกสาร แฟ้มประวัติ และสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159249

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารเว็ปไซด์และกิจกรรมออน์ไลน์ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารเว็ปไซด์และกิจกรรมออน์ไลน์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1.ดูแลและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน E-Marketplace และช่องทางที่อยู่บน Internet Platform /Social Media ต่างๆ
2.ดูแลข้อมูล website อัพเดท พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่ม Traffic ของ website เช่น การทำ SEO, SEM, Google Adsword เป็นต้น
3.จัดทำแผนงานส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายของทุกผลิตภัณฑ์ เช่น โปรโมชั่น หรือ campaign
ต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท สำหรับในช่องการจำหน่ายสินค้าขององค์กร
4.เพิ่มยอดขายให้กับช่องทางการจำหน่าย E-Commerce, Social Media ในทุกๆ platform

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159250

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร (T-Sale สารปรับปรุงพลูโต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร (T-Sale สารปรับปรุงพลูโต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1.วางแผนและจัดทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับการเกษตร หรือที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย
(คอนเท้นท์ข้อมูลและคอนเท้นท์ภาพวิดีโอ)
2.วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าใหม่ \\
และลูกค้าปัจจุบัน
3.จัดทำคู่มือขายและส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน
ในการตอบข้อซักถาม เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
4.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159251

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงาน (กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร-สารปรับปรุงพลูโต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงาน (กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร-สารปรับปรุงพลูโต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1.ดูแลงานด้านเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ติดต่อประสานงานเอกสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
2.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขาย เช่น งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนา เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร รวมถึงลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่/ที่มุ่งหวัง (เป็นครั้งคร่าว)
3. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการสต๊อกของภายใน ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร-สารปรับปรุงพลูโต
4.จัดทำรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานต่างๆ
5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา