กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5832 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 118548

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-ลง และบันทึกบัญชี
-ติดตามเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักบัญชี
-ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
-จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนจากโปรแกรม
-ยื่นภาษี และแบบรายการต่อสรรพกร
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118546

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-เบิกจ่ายพัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ยาและเวชภัณฑ์ และ Gift set
- ตรวจรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ เข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้าที่ทำการรับเข้า พร้อมจัดเรียงสินค้า ตามระบบ FIFO First In First Out
- จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการสินค้า
- ตรวจสอบ บันทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในห้องเก็บยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสัชกรรม
- ดูแลและตรวจสอบสต๊อก ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118544

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการตลาดองค์กร

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการตลาดองค์กร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
- ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย โดยดูจากยอดขายที่ทำได้ให้กับองค์กร
- กำกับดูแลทีมงานให้สามารถเดินตามแผนงานที่วางไว้
- ริเริ่มสร้างสรร กิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นทางการตลาด
- เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118547

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำคลินิก

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำคลินิก

งานประจำ : เงินเดือน 9,750

งานประจำ : 9,750 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ดูแลความสะอาดภายในคลินิก
- ถูพื้น ทำความสะอาดพื้นห้องต่างๆ ในคลินิก
- ดูแลห้องน้ำในคลินิกให้สะอาดพร้อมใช้งาน
- เช็ด ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรองเท้า (ประจำสาขาพระราม 3 พระราม 4)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรองเท้า (ประจำสาขาพระราม 3 พระราม 4)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค่า
- ดูแลสต็อกสินค้า
- สามารถวิ่งงานได้ ตามสาขาที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117503

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- วางแผนและออกเยี่ยมบ้านตามกลุ่มคนไข้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามการรับประทานยา, การดูแลตนเอง เป็นต้น
- จัดทำรายงานการเยี่ยมบ้าน
- ติดตามและประเมินผลการเยี่ยมบ้าน
- ติดต่อชุมชน/บริษัท เพื่อติดต่อเข้าคัดกรองประชาชนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ออกหน่วยตามชุมชน/บริษัท เพื่อคัดกรองประชาชน
- วางแผนการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านงานส่งเสริมสุขภาพ
- เป็นตัวกลางในการประสานงานกับชุมชน/บริษัท/ประชาชน ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบห
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117502

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวรเปล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวรเปล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- บริการเข็นรถให้กับผู้ป่วยส่งแผนกต่างๆ
- เข้าร่วมทีม CPR เพื่อช่วยกู้ชีพให้ผู้ป่วย
- จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ร้อมของอุปกรร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117242

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายรองเท้า กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายรองเท้า กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชช

งานประจำ : เงินเดือน+คอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
วางแผนการขาย รับผิดชอบทางด้านการตลาดและการขาย สินค้าประเภทรองเท้า ทั้งบุรุษ สตรี เด็กและแฟชั่น นำเสนอขายลูกค้าใหม่ รักษาฐานการขายลูกค้าเก่า ทำเป้าให้ได้ยอดขาย เคลียร์บิล ติดตามออเดอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117504

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลชุมชน

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลชุมชน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000

งานประจำ : 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- วางแผนและออกเยี่ยมบ้านตามกลุ่มคนไข้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามการรับประทานยา, การดูแลตนเอง เป็นต้น
- จัดทำรายงานการเยี่ยมบ้าน
- ติดตามและประเมินผลการเยี่ยมบ้าน
- ติดต่อชุมชน/บริษัท เพื่อติดต่อเข้าคัดกรองประชาชนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ออกหน่วยตามชุมชน/บริษัท เพื่อคัดกรองประชาชน
- วางแผนการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านงานส่งเสริมสุขภาพ
- เป็นตัวกลางในการประสานงานกับชุมชน/บริษัท/ประชาชน ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบห
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116181

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12000-14000

งานประจำ : 12000-14000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-ติดต่อพูดคุยกับพนักงานขาย
-ดูแลงานด้านเอกสารของแผนก
-สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้
-ทำงานต่างคำสั่งหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116180

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

งานราชการ : เงินเดือน 18,000

งานราชการ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง
จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแผนความต้องการฝึกอบรม
จัดทำเงินเดือน สรุป OT และเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงาน
จัดทำเอกสารส่งประกันสังคม และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116056

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ทำเครื่องดื่ม และขนมหน้าร้าน ผู้หญิง อายุ 20-32 ปี
อยู่ใกล้ร้าน มีใจรักในการเรียนรู้ และสามารถมาเปิดร้านและปิดร้านเวลา 7.00-18.00

สอบถามรายละเอียดและนัดสัมภาษณ์ได้ ทาง
LINE ID : @threebears
Email : oliveoyl.bs@gmail.com
โทรสอบถาม : 0998246663
เท่านั้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116059

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทำขนมเบเกอรี่

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทำขนมเบเกอรี่

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
พนักงานทำขนม เบเกอรี่
มีใจรักในการทำขนม เค้ก เบเกอรี่
เวลาทำงาน 8.00-18.30
มี OT
สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
หยุดทำงานวันธรรมดาเดือนละ 4 วัน
มีประกันสังคมเมือพ้นโปร

สอบถามรายละเอียดและนัดสัมภาษณ์ได้ ทาง
LINE ID : @threebears
Email : oliveoyl.bs@gmail.com
โทรสอบถาม : 0998246663
เท่านั้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116055

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000หรือตามตกลง

งานประจำ : 15,000หรือตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ช่วยปิดงบบัญชีทุกเดือน และจัดทำงบการเงินประจำเดือนได้
2.จัดทำเอกสารภาษีสรรพากร อาทิ ภงด.2 ,3,53 ภธ.40 และ ภพ.30 ได้
3.ทำใบวางบิล เปิดบิล และสรุปยอดขาย กำไร ประจำเดือนได้
4.ทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออกได้
5.ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น express accounting
6.ใช้โปรแกรม word excel ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114573

ตำแหน่งงานว่างSales Representative/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างSales Representative/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+

งานประจำ : 20,000+ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ทำ slide เพื่อพรีเซนต์ งานลูกค้า
มีทักษะในการ presentation
ประสานงานกับลูกค้า และ คนในบริษัท
Keep relationship กับลูกค้า ในลักษณะ long term
มีการติดต่อ Influencer เพื่อทำแคมเปญ
มีความคิดสร้างสรรค์ อาจจะมีการคิด idea หรือ gimmick ร่วมกับการทำงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114311

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการประสานสิทธิ์และเวชสถิติ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการประสานสิทธิ์และเวชสถิติ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- รับผิดชอบงานประสานสิทธิของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม
- รับผิดชอบงานเวชสถิติเพื่อตั้งเบิก สปสช. และ ปกส.
- ตรวจสอบและคัดกรอง ความเหมาะสมการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม
- ดูแลรับผิดชอบงานตั้งเบิกกองทุนจาก สปสช. และ ปกส.
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114316

ตำแหน่งงานว่างMarketing Officer

ตำแหน่งงานว่างMarketing Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-วางแผนโปรโมชั่นประจำเดือนที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท
-นำเสนอแผนเพื่อขออนุมัติ
-คิดกิจกรรม(event)ที่สอดคลองกับแผนโปรโมชั่นที่วางไว้
-ประสานงานกับส่วนงานการตลาด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำสื่อและประชาสัมพันธ์
-ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ออกแบบและได้รับการอนุมัติ
-ติดตามและประเมินผล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114315

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
- ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
- รับผิดชอบการยื่นหลักสูตรการอบรมและพัฒนากับกรมพัฒฯ
- ประสานงานกรณีอบรมภายนอก
- กิจกรรมบริษัท
- หน้าที่อื่นๆ ด้านงานพัฒนาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113215

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายทรัพยกรบุุคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายทรัพยกรบุุคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.รับผิดชอบในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
2.การคัดเลือกพนักงาน
3.การประเมินผลงาน
4.การพิจรณาบริษัทค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงงาน
5.การฝึกอบรมการพัฒนาและการประสานงานต่างทั้งภายนอกและภายใน
6. อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114308

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (ER)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (ER)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ปฏิบัติงานตาม WP WI HB SD และ FM ของแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม และ บุคลากรที่มี ประสบการณ์น้อยกว่า
-เช็คยาและวัสดุอุปกรณ์ใน รถ Emergency และรถ Ambulance
- เตรียมความพร้อมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา