กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80030 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141267

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,0000

งานประจำ : 20,000-30,0000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140601

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน
- จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow
- พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140048

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ดำเนินเรื่องขออนุญาตจุดทะเบียนการค้า มอก. สมอ. สคบ. และ อย.
2.ติดต่อหน่วยราชการเพื่อทำนิติกรรมต่าง ๆ
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139974

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริการผู้ป่วยและต้อนรับ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- รับผิดชอบงานบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ งานเวชระเบียน งานบริการต้อนรับ งานรับผู้ป่วยใน และงานการเงินของโรงพยาบาล
- ดูแลความเรียบร้อยให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
- บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนป้องกันปัญหาในระยะยาว
- กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตาม KPIs ที่ตั้งไว้
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139724

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
บริหารทีมงานขาย เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทำรายงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139723

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ดูแลงานสต๊อกสินค้า
จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
ควบคุมการขึ้นลงสินค้า
จัดเตรียมสินค้าตามรายการสั่งซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139696

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- จัดเตรียมอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้กับผู้บริหาร
- ดูแลความสะอาดห้องครัว
- ทำความสะอาดบ้านพักผู้บริหาร หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139602

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ นำเข้า-ส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ นำเข้า-ส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-ทำเอกสารส่งออก และเอกสารนำเข้า
-ทำเอกสารการขายสำหรับลูกค้า และเอกสารภายในบริษัทฯ
-ประสานงานกับลูกค้า,ชิปปิ้ง,ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และการจัดส่งเอกสาร
-มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139600

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ออกแบบ จัดทำ Artwork ต่างๆให้กับทางเว็ปไซต์โปรเจ็คต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ออกแบบงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด เช่น โบร์ซัวร์ สิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับ Branding กราฟฟิคต่างๆ ออกแบบ แพ็คเกจ สินค้า
- สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139417

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- เป็นผู้ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิค ในการให้บริการด้านรังสีเทคนิคแก่ผู้ป่วย
- เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์รังสี ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้บริการผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของนักรังสีเทคนิค
- รายงานและเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139419

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- วัด vital sign เตรียมให้แพทย์ตรวจ
- ให้บริการคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิก
- คัดกรอง ซักประวัติคนไข้เบื้องต้น
- ลงข้อมูลคนไข้ในรายงานที่กำหนด
- วัดพัฒนาการเด็ก
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139259

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ออกส่งของตามรายชื่อลูกค้าแต่ละวันของบริษัทฯ จัดของส่งตามตารางส่งของตามที่บริษัทกำหนด (ในกรุงเทพฯ) และต่างจังหวัดบ้างบางครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139258

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.งานด้านรับ เปิดบิลชาย ตัดรับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ตรวจสอบหนี้คงค้าง ติดต่อประสานงานกับ Sale ตรวจสอบราคาขาย
2.งานด้านจ่าย บันทึกค่าใช้จ่าย รับวางบิล ทำเช็คจ่ายตาม Due
3.งานด้านภาษี ภงด.3 /53 รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภพ.30
4.รวบรวมเอกสารส่ง สนง.บัญชี
5.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139257

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 + OT.

งานประจำ : 10,000 - 12,000 + OT. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ทำโครงสร้างทาง Mechanic ตามแบบที่ทางฝ่ายวิศวกรออกแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139187

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-22,000

งานประจำ : 18,000-22,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- วางแผนการตลาดออนไลน์ และปฏิบัติตามแผน
- ดูแล social media และ website ของกลุ่มบริษัท และแบรนด์
- รับผิดชอบดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของบริษัท
- ทำสื่อ แคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้วางไว้
- ดำเนินกิจกรรมการตลาดตามแผนและตามที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนและสร้าง content โปรโมทลงสื่อออนไลน์และ website เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
- ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138992

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.วางแผนควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมาย
2.ดูแลควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า
3.ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ควบคุมระยะเวลาการผลิตสินค้า
5.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138979

ตำแหน่งงานว่างSales มอเตอร์ไซค์

ตำแหน่งงานว่างSales มอเตอร์ไซค์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 30,000 (เงินเดือน+ค

งานประจำ : 10,000 - 30,000 (เงินเดือน+ค กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ดูแลลูกค้า และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ออกพบลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพื่อจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า
- งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138772

ตำแหน่งงานว่างMarketing & Sourcing Officer

ตำแหน่งงานว่างMarketing & Sourcing Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
สรรหาและคัดเลือกสินค้าใหม่(ต่างประเทศและในประเทศ) สำหรับช่องทางการขายออนไลน์
วิเคราะห์สินค้า ราคา คุณภาพ ให้เหมาะสมกับตลาด
วางแผนการสั่งซื้อ และวางแผนการตลาดควบคู่กับเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
เขียน content บทความขายสินค้า บนช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138700

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- จัดทำทะเบียนประวัติคนไข้
- วัดความดัน วัดอุณหภูมิ เพื่อเตรียมให้แพทย์ตรวจ
- ดูแลคนไข้ที่เข้ามาติดต่อกับทางคลินิกให้ได้รับความพึงพอใจ
- จัดทำรายงานคลินิกประจำวัน ประจำอาทิตย์ และประจำเดือน
- ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ
- การบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพที่ทำขึ้นในสาขาของตนเอง
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138517

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (Three Bears Pastry สาขาสุขสวัสดิ์ 30)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (Three Bears Pastry สาขาสุขสวัสดิ์ 30)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ทำบัญชีของร้าน
ยื่นภาษี
เคลียร์เอกสารส่งสำนักงานบัญชี
ประสานงาน
คีย์ข้อมูล

**ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ใจรักในงานที่ทำ ชอบทำขนมหรือสนใจขนมเบเกอรี่**

ส่งอีเมลสมัครงานพร้อมเงินเดือนที่ต้องการมาที่ threebearspastry@gmail.com
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา