กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80026 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141909

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ payroll ด่วนๆๆๆๆ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ payroll ด่วนๆๆๆๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
- จัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
- จัดทำค่าล่วงเวลา , สถิติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย
- สวัสดิการและงานอื่นที่มอบหมาย
-สามารถใช้ โปรแกรม เงินเดือน b-plus หรือ โปรแกรม อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141693

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
- ดูแลงานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ แบบเหล็ก นั่งร้าน ฯลฯ
- ดูแลการรับเข้าและขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ
- จัดทำบันทึกและตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141504

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ตรวจสอบเวลาการทำงาน การลางาน ของพนักงานรายวัน/รายเดือน
• จัดทำสรุปและตรวจสอบเงินเดือนประจำทุกงวดการจ่ายค่าจ้าง
• จัดทำสวัสดิการ ตรวจสุขภาพประจำปี ประกาศ สต๊อกอุปกรณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำสรุปรายงานต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร
• รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

**หลังปรับบรรจุหยุดเสาร์เว้นเสาร์**
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141497

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141478

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-24 ชม.)

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-24 ชม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้บริการข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาสัย และ สินเชื่อบุคคล
• แนะนำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141476

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล (Skill Thai-24 ชม.)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล (Skill Thai-24 ชม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า และรายงานผลการปฎิบัติงาน
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถามมาผ่านช่องทาง Social Media

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141499

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน และรายงานผลการปฎิบัติงานให้ทางหัวหน้างานทราบทุกเดือน
• ดูแลผลการปฎิบัติงานฉลี่ยจากการให้บริการ (Service Level) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
• ตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• ดูแลเคสของลูกค้าที่ call center รับสาย ติดตามงานต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข
• ดูแลเคสของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุให้ลูกค้าไม่พอใจรุนแรงเกินกว่าที่ call center สามารถดูแลได้
• ประชุมและอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับ call center
• เป็น advisor
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141475

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-หยุดเสาร์,อาทิตย์)

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-หยุดเสาร์,อาทิตย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Mobile Application แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้งาน สิทธิประโยชน์
• ให้การสนับสนุนการให้ข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการ และ รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ผ่านทางโทรศัพท์
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
• ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141440

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องเย็น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องเย็น

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน

งานประจำ : 331 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.งานยกของขึ้น-ลง สินค้าห้องเย็นรับฝาก
2.คัดไซร์,ฟรีสสินค้า
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141313

ตำแหน่งงานว่างNon Voice Agent

ตำแหน่งงานว่างNon Voice Agent

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า และรายงานผลการปฎิบัติงาน
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถามมาผ่านช่องทาง Social Media
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะ (shift) หมุนเวียนได้ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141317

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent (Biz Mobile)

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent (Biz Mobile)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Krungsri BIZ แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้งาน สิทธิประโยชน์
• ให้การสนับสนุนการให้ข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการ และ รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ผ่านทางโทรศัพท์
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
• ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141314

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้บริการข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาสัย และ สินเชื่อบุคคล
• แนะนำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะ (shift) หมุนเวียนได้ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141210

ตำแหน่งงานว่างRD Microbiology โรคพืช

ตำแหน่งงานว่างRD Microbiology โรคพืช

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง
2. ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง
3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4. การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุลินทรีย์และเมทาบอไลน์
5. การผลิตชีวภัณฑ์ สามารถทำงานเดี่ยวและทีมได้
6. ควบคุมดูแลจัดการเครื่องมือและปฎิบัติการในห้องปฎิบัติการ
7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141094

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Officer

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• รับผิดชอบงานสรรหา-คัดเลือก ให้ได้ในเวลาที่กำหนด
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140818

ตำแหน่งงานว่างHelpdesk Supervisor/Manager

ตำแหน่งงานว่างHelpdesk Supervisor/Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ควบคุมพนักงานทีม Helpdesk Support ให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• ให้คำแนะนำและช่วยเหลือพนักงาน Helpdesk Support และลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
• จัดทำและวิเคราะห์รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ทำงานจันทร์-ศุกร์
• ปฏิบัติงานที่อาคาร 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140386

ตำแหน่งงานว่างQC inspector

ตำแหน่งงานว่างQC inspector

งานประจำ : เงินเดือน 11,000(ไม่รวมโอทีและค

งานประจำ : 11,000(ไม่รวมโอทีและค กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• Lab : ตรวจสอบค่าเคมีต่างๆ,เก็บตัวอย่าง,จัดทำรายงานและบันทึกผล
• Trimming : ตรวจสอบกระบวนการในไลน์ผลิต,รายงานปัญหา,จัดทำรายงานและบันทึกผล
• Seam : ตรวจสอบการซีมของกระป๋อง,ถุง รายงานปัญหา,จัดทำรายงานและบันทึกผล
• Raw material : ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้าระบบ ,เก็บตัวอย่าง,จัดทำรายงานและบันทึกผล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทร : 09-4253-5111 คุณกัญ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140391

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ร่วมวางแผน ควบคุมการผลิตกับหัวหน้าฝ่ายผลิต
2. กำกับดูแลกระบวนการผลิตตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการผลิตร่วมกับหัวหน้าฝ่ายผลิต
3. ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิต
4. ร่วมกับหัวหน้าในการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140171

ตำแหน่งงานว่างSales สัตว์น้ำ

ตำแหน่งงานว่างSales สัตว์น้ำ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.มีประสบการณ์การขาย
2.นำเสนิสินค้าออกสู่ตลาด ในแต่ละจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140166

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ร่วมวางแผนการผลิตและจัดการด้านอุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคลากร และสถานที่
2. ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน
3. ตรวจสอบ ดูแล กระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ
4. ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติบวก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140158

ตำแหน่งงานว่างKey Account Representative Vaccine

ตำแหน่งงานว่างKey Account Representative Vaccine

งานประจำ : เงินเดือน 25000+ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 25000+ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.วางแผนการขายในช่องทางและลูกค้าที่รับผิดชอบ
2.สร้างยอดขายและขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
3.กำนดกิจการส่งเสริมการขายติดตามแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขาย
4.รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย การตลาด จัดทำรายงาน
5.สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา