กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 95838 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 149349

ตำแหน่งงานว่างCustomer relationship management & training Manager

ตำแหน่งงานว่างCustomer relationship management & training Manager

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-วัดผล ประเมินและรายงานการประเมินผลพนักงาน ลูกค้า แคมเปญ พร้อมคำแนะนำเชิงลึกเพื่อให้พัฒนาได้ดียิ่ง ขึ้นหรือส่งผลบวกให้กับทางองค์กรทั้งยอดขายและภาพลักษณ์
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนพัฒนา CRM สามารถปฏิบัติได้จริงและตรวจสอบวัดผลได้
-ดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการขาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149276

ตำแหน่งงานว่างช่างสกรีนและพิมพ์ลาย (ด่วน!!)

ตำแหน่งงานว่างช่างสกรีนและพิมพ์ลาย (ด่วน!!)

งานประจำ : เงินเดือน 320 บาท/วัน

งานประจำ : 320 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ดำเนินการสกรีนงานจริงตามใบงานที่ระบุให้ถูกต้อง
2. ดำเนินการตรวจสอบงานสกรีนของตนเอง ตรวจสอบความแห้งของสีก่อนส่งมอบงานต่อไป
3. ดำเนินการรีดroll พิมพ์ลายเสื้อ
4. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149093

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ขายสินค้าประเภทบริการ พนักงานขับรถผู้บริหาร, พนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานธุรการ รายเดือน/รายวัน
- ทำสรุปการติดต่อลูกค้าและการขายในแต่ละวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 149024

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.วางแผนและควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ตรวจสอบคสามถูกต้องของกระบวนการผลิต
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
4. สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148560

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ปัดกวาด,เช็ดถูพื้นและอุปกรณ์ต่างๆ
ทำความสะอาดล้างห้องน้ำ,เช็ดกระจกประตูหน้าต่าง
ดูแลรักษาเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148505

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการสำหรับงานกลยุทธ์การตลาดในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
งานธุรการ เช่น คีย์ข้อมูล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148114

ตำแหน่งงานว่างสินไหมทรัพย์สินและสุขภาพ (Non-Motor)

ตำแหน่งงานว่างสินไหมทรัพย์สินและสุขภาพ (Non-Motor)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15000-17000

งานนอกเวลา : 15000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
• ออกตรวจความเสียหาย (Non-Motor) ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่น บ้าน โรงงาน
• สรุปและรายงานความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
• เจรจาชดใช้ค่าสินไหมพร้อมรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
• เรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากคู่กรณี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148112

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15000-17000

งานนอกเวลา : 15000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. เจ้าหน้าที่สถิติมีหน้าที่หลักในการจัดทำข้อมูลสถิติตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อเข้าใจตลาดและคู่แข่ง
2. จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลของบริษัท
3. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อเข้าใจตลาดและคู่แข่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147706

ตำแหน่งงานว่างBusiness Consultant Sales ประจำภาคเหนือตอนล่าง

ตำแหน่งงานว่างBusiness Consultant Sales ประจำภาคเหนือตอนล่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
Promote and sell CCII,AIS Solution, EDS, FBB,Airtime,Hand Set products to corporate potential 1.customers in Northern region,regularly achieve sale targets.
2.Work with our technical consultant in order to understand customer's business requirements and interpret them to propose right solution.
3.Establishing new, and maintaining existing relationships with customers.
4.Coordinate with team to solve customer problems.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147718

ตำแหน่งงานว่างEngineer (Enterprise Technical Consulting) ประจำภาคเหนือตอนล่าง

ตำแหน่งงานว่างEngineer (Enterprise Technical Consulting) ประจำภาคเหนือตอนล่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.Responsible for support of network design solution, in one or more of the following function.
2.Communication with customer for Provide design, consulting, coordination and technology selection that appropriate to business needs to be aligned with customer requirement.
3.Provide prove of concept of proposed solution.
4.To prepare and present product and solution.
5.Comply TOR technical of customer.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147716

ตำแหน่งงานว่างAccount Executive ประจำจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานว่างAccount Executive ประจำจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ดูแลและวางแผนยอดขายจากช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2.ดูแล ให้คำปรึกษา วางแผนงานขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
3.วิเคราะห์การขายสินค้าของคู่แข่งรวมถึงรายงานสถานการณ์ทางการตลาดให้ทันต่อเหตุการณ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147705

ตำแหน่งงานว่างFixed Broadband Direct Sales Team Leader ประจำภาคเหนือตอนล่าง 1

ตำแหน่งงานว่างFixed Broadband Direct Sales Team Leader ประจำภาคเหนือตอนล่าง 1

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.บริหารและวางแผนการขายร่วมกับทีมขายของบริการ Fixed Broadband และกำหนดเป้าหมายยอดขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2.จัดกิจกรรมทางด้านการตลาดและการขาย เพื่อให้ช่องทางขายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายตามแผนงาน
3.จัดทำ Report เพื่อรายงานสถานการณ์ทางการขายการตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งตามพื้นที่รับผิดชอบ
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147701

ตำแหน่งงานว่างField Activity Staff ประจำจังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่งงานว่างField Activity Staff ประจำจังหวัดพิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.แจ้งข้อมูล ข่าวสาร เช่น โปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ทางร้านโทรศัพท์ทราบ
2.กระจายใบปลิว โบรชัวร์ โปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการ Display สื่อต่างๆ ให้กับร้าน โทรศัพท์
3.ตกแต่งร้านโทรศัพท์ด้วยสติ๊กเกอร์ เช่น แต่งตู้ขาย/ ติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาผนังร้านให้เป็นสีเขียวของบริษัท
4.สนับสนุนการออกบูธงาน Event ต่าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147674

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 10,000 - 15,000

งานนอกเวลา : 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุมีหน้าที่หลักในการติดต่อ ประสานงานในการออกตรวจอุบัติเหตุของลูกค้า และให้บริการเกี่ยวกับรับเรื่องแจ้งเคลม เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า
• รับแจ้งเหตุจากลูกค้า และติดต่อ ประสานงานกับพนักงานเคลมในการออกตรวจอุบัติเหตุให้ลูกค้า
• เก็บประวัติข้อมูลการเคลมของลูกค้าลงในระบบสำเร็จรูปของบริษัทฯ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147699

ตำแหน่งงานว่างFixed Broadband Marketing Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง

ตำแหน่งงานว่างFixed Broadband Marketing Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.วางแผนการตลาดของบริการ Fixed Broadband และกำหนดเป้าหมายยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริการ Fixed Broadband ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.จัดกิจกรรมทางด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนงานของทีมขาย /ช่องทางขายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายตามแผนงาน
4.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147695

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด
2.ประสานงานกับทีมการตลาด และทีมขาย เพื่อวัดและประเมินผล Marketing Activity หรือ Sales Campaign ที่จัดขึ้น
3.ควบคุมทีมงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147620

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 13,000

งานประจำ : 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เสิร์ฟอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147621

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกุ๊ก

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกุ๊ก

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

งานประจำ : 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-ผู้ช่วยกุ๊ก
-จัดจานอาหาร
-ดูแลความสะอาดภายในครัว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147623

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับออเดอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับออเดอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-รับออเดอร์
-เสิร์ฟอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147302

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งพัสดุ J&T Express

งานประจำ : เงินเดือน ตามจำนวนพัสดุ

งานประจำ : ตามจำนวนพัสดุ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
รับ-ส่งพัสดุ ภายในเขตที่กำหนด
เขต ดินแดง
เขต พญาไท
เขต บึงกุ่ม
เขต คันนายาว
เขต คลองสามวา
เขต ลาดพร้าว
เขต บางเขน
เขต สายไหม
เขต ห้วยขวาง
เขต วัฒนา
เขต ป้อมปราบ
เขต ดุสิต
เขต บางซื่อ
เขต มีนบุรี
เขต หนองจอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา