กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80237 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141782

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor ประจำสาขา เมืองทองธานี

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor ประจำสาขา เมืองทองธานี

งานประจำ : เงินเดือน 18000 - 23000

งานประจำ : 18000 - 23000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานขาย คอยนำเสนอ-แนะนำ-เชียร์ขายสินค้า โปรโมชั่น และบริการของทางบริษัท ให้กับลูกค้าทุกช่องทางการขาย
- ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานพนักงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายบริษัท
- เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ แก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงาน และข้อร้องเรียนที่เกิดจากสินค้าและบริการให้กับพนักงานขาย
- ตรวจสอบ ติดตาม และอัพเดทสถานะงานของพนักงานขายกับโรงงาน เพื่อให้งานส่งถึงลูกค้าได้ตรงตามกำหนด
- ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการซื้อขายกับลูกค้า อาทิเช่น บิลขายสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิตสิ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141691

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา เมืองทองธานี ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสาขา เมืองทองธานี ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15000 + incentive

งานประจำ : 15000 + incentive กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท
- ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
- จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
- ดูแลและให้บริการหลังการขาย
- ออก Event กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับฝายต่างๆ
- จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141527

ตำแหน่งงานว่างTraining & HRD Officer

ตำแหน่งงานว่างTraining & HRD Officer

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อนำมากําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรมของบริษัทฯ
- กําหนดวัตถุประสงค์เนื้อหาและขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรรวมทั้งเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด
- ติดต่อวิทยากรและบริษัทฯจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม ทําการสํารองที่นั่ง และสมัครหลัก
สูตรฝึกอบรมใหก้บพนักงานที่จะเข้ารับการฝึกอบรมอบรม
- จัดเตรียมแบบประเมินนผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นนภายในบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141346

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ ประจำบริษัท พื้นที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ ประจำบริษัท พื้นที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท

งานประจำ : 18,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ
2.จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา , การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน , การพัฒนาบุคลากร , แรงงานสัมพันธ์
3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนงานประมาณการด้านการบริหารอัตรากำลังคน และ แผนงบประมาณประจำปี
4.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำและกำหนดโครงสร้างอัตรกำลัง , แผนความก้าวหน้าแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงโครงสร้างเงินเดือน
5.จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
6.ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง สรุปรายงานประจำเดือน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140665

ตำแหน่งงานว่างArea Sales Manager ประจำเชียงใหม่ (พนักงานประจำ)

ตำแหน่งงานว่างArea Sales Manager ประจำเชียงใหม่ (พนักงานประจำ)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

งานประจำ : 20,000-30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย ให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
-บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
-พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
-เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า
-แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่
-ศึกษาทิศทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
-ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้นและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวให้ทีมขายว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140657

ตำแหน่งงานว่างSales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดเชียงราย) สัญญาจ้าง

ตำแหน่งงานว่างSales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดเชียงราย) สัญญาจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid,Prepaid,บัตรเติมเงิน,ROM และ Handset)
-ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy
-วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อเพื่อยอดขายให้กับช่องทาง
-วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อมูลประเมินคู่แข่ง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140658

ตำแหน่งงานว่างSales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง

ตำแหน่งงานว่างSales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid,Prepaid,บัตรเติมเงิน,ROM และ Handset)
-ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy
-วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อเพื่อยอดขายให้กับช่องทาง
-วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อมูลประเมินคู่แข่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140664

ตำแหน่งงานว่างDirect Sales Staff ประจำเชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)

ตำแหน่งงานว่างDirect Sales Staff ประจำเชียงใหม่ (สัญญาจ้าง)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน
-เสนอขายสินค้าของบริษัท เช่น โทรศัพท์มือถือ AIS Fibre และบริการเสริมต่าง ๆ
-ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140649

ตำแหน่งงานว่างField Activity Staff (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง

ตำแหน่งงานว่างField Activity Staff (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- แจ้งข้อมูลข่าวสาร กระจายสื่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านค้า สนับสนุนส่วนขายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า รวมถึงรายงานสถานการณ์ทางการตลาด
- สำรวจข้อมูลร้านค้า เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140567

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมขาย AIS Fibre ประจำจ.อุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมขาย AIS Fibre ประจำจ.อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 + ค่าทำงานเพิ่ม

งานประจำ : 13,000 + ค่าทำงานเพิ่ม กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ดูแลลูกทีมนำเสนอขาย AIS Fibre พื้นที่อุดรธานี ภาคสนาม และจังหวัดใกล้เคียงเป็นครั้งคราว

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140182

ตำแหน่งงานว่างSystem Operator (BTSอารีย์)

ตำแหน่งงานว่างSystem Operator (BTSอารีย์)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• เฝ้าระวังระบบServer ให้เป็นไปตามปกติ
• Run Batch, Restore, Backup
• ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Server
• ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Mainframe)
• ติดต่อประสานงานและสรุปรายงาน
สถานที่ทำงาน Nation Tower และ BTS อารีย์

เวลาทำงาน ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน
เวลา 07:00 - 16:00 น.
16:00 - 23:00 น.
22:00 - 07:00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139788

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสารประจำธนาคารกสิกรไทย สาขา พหลโยธิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสารประจำธนาคารกสิกรไทย สาขา พหลโยธิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
รับส่งเอกสารตามสถานที่ต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139798

ตำแหน่งงานว่างSales Representative ประจำสาขาเมืองทองธานี (15,000 + Incentive)

ตำแหน่งงานว่างSales Representative ประจำสาขาเมืองทองธานี (15,000 + Incentive)

งานประจำ : เงินเดือน 15000 + incentive

งานประจำ : 15000 + incentive กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท
- ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
- จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
- ดูแลและให้บริการหลังการขาย
- ออก Event กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับฝายต่างๆ
- จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139770

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร DHL พระราม2

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร DHL พระราม2

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
วิ่งส่งอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139772

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร DHL รังสิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร DHL รังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
วิ่งส่งอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139687

ตำแหน่งงานว่างสถาปนืก / ออกแบบ / ควบคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างสถาปนืก / ออกแบบ / ควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ปักงานให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139691

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานกาญจนบุรี)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานกาญจนบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ดำเนินการกำหนดการตรวจสอบลักษณะที่ปรากฎของผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับคุรภาพ
2.ดำเนินการประเมินและควบคุมการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการ รวมไปถึงอบรมพนักงาน
3.ดำเนินการติดตามปํญหาด้านคุณภาพและกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการแก้ไขและป้องกัน วิเคราะห์แก้ไขปัยหาคุณภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139218

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั่วไป
- ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้า
- ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรในส่วนของฝ่ายผลิต งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139217

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 320 บาท/วัน

งานประจำ : 320 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เบิกรับจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139113

ตำแหน่งงานว่างช่างตีบล็อกลายปักคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างตีบล็อกลายปักคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ขึ้นแบบงานปักตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา