กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


26/02/2562
เปิดรับสมัครพนักงาน: ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน Financial advisor บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
19/02/2562
ต้องการพนักงานบัญชี และธุรการ บริษัท วหเสริม จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 080494

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาสามพราน นครปฐม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาสามพราน นครปฐม

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000

งานประจำ : 12,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080504

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาสุทธิสาร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาสุทธิสาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000

งานประจำ : 12,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
5. งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080518

Receptionist (BTS ศาลาแดง/MRT ลุมพินี)

Receptionist (BTS ศาลาแดง/MRT ลุมพินี)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานประจำ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ต้อนรับผู้สมัคร และอำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าที่มาให้บริการ
- ดูแลการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร
- รับ/โอน สายโทรศัพท์ของผู้สมัคร
- ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
- โทรศัพท์นัดหมายผู้สมัคร
- ค้นหาผู้สมัครตามความต้องการ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080232

พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-14,000

งานประจำ : 9,000-14,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เปิดบิลใบแจ้งหนี้ ออกใบกำกับภาษี และประสานงานกับฝ่ายจัดส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080080

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฎิบัติงานที่ พุทธมณฑล สาย 5)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ปฎิบัติงานที่ พุทธมณฑล สาย 5)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมใน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079686

พนักงานขับรถยนต์ ประจำองศ์การเภสัชกรรม พื้นที่ธัญญบุรี คลอง 10

พนักงานขับรถยนต์ ประจำองศ์การเภสัชกรรม พื้นที่ธัญญบุรี คลอง 10

งานราชการ : เงินเดือน 10,500

งานราชการ : 10,500 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
เป็นพนักงานขับรถยนต์ รับ-ส่ง และขับรถบรรทุก 6 ล้อ เฉพาะตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079079

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนแจ้งวัฒนะ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000

งานประจำ : 12,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078911

Graphic Design (ถ่ายรูป, ตกแต่งรูป, ถ่ายวีดีโอและตัดต่อได้)

Graphic Design (ถ่ายรูป, ตกแต่งรูป, ถ่ายวีดีโอและตัดต่อได้)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 18,000 - 25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
•แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User
•Install , upgrade computer Hardware / Software
•ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket
•Call / Remote Support ให้กับ User
•ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
•แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079070

Senior Technical Support (วงแหวนรามอินทรา)

Senior Technical Support (วงแหวนรามอินทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 26,500 - 31,500 บาท

งานประจำ : 26,500 - 31,500 บาท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User
2.Install , upgrade computer Hardware / Software
3.ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket
4.Call / Remote Support ให้กับ User
5.ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
6.แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไข
7.ให้คำปรึกษาทางด้าน Technic ระดับสูงให้กับทางพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078782

ขับรถผู้บริหาร

ขับรถผู้บริหาร

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ขับรถผู้บริหาร และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078567

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรัตนาธิเบศร์ บางใหญ่

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรัตนาธิเบศร์ บางใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000

งานประจำ : 12,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078295

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สีลม)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สีลม)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++

งานประจำ : 13,000++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน
- งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
- ทำงาน 5 วัน จันทร์ - วันศุกร์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077893

เจ้าหน้าสนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาบางพลี

เจ้าหน้าสนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาบางพลี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000

งานประจำ : 12,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078050

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงบริษัท

งานประจำ : ตามข้อตกลงบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
•ติดตามหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดโดยการออก email, notice เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระเป็นปกติ
•จัดทำรายงานสรุปการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการค้างชำระหนี้
•จัดทำ Presentation การติดตามหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน เพื่อนำเสนอ
•วิเคราะห์แนวทางเพื่อการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและนำเสนอแผนเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
•ติดต่อและประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปิดบัญชีของลูกหนี้ค้างชำระ
•ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา ประนอมหนี้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078051

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงบริษัท

งานประจำ : ตามข้อตกลงบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
•พิจารณาคุณสมบัติและประวัติสินเชื่อของลูกค้าที่ขอสินเชื่อว่าเข้าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือไม่ และมีความเสี่ยงด้านอื่นๆหรือไม่
•โทรตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ
•ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติว่าตรงตามหลักเกณฑ์ของบริษัทหรือไม่
•งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077880

พนักงานขับรถยนต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใบขับขี่ชนิดที่ 2 ขับรถบรรทุก 6 ล้อและบังคับเครน ประจำ จ.ราชบุรี

พนักงานขับรถยนต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใบขับขี่ชนิดที่ 2 ขับรถบรรทุก 6 ล้อและบังคับเครน ประจำ จ.ราชบุรี

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานราชการ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ปฏิบัติงาน ขับรถยนต์- รถบรรทุก 6 ล้อและบังคับเครน
พื้นที่ จังหวัด ราชบุรี
ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 08.00-16.30
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078049

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงบริษัท

งานประจำ : ตามข้อตกลงบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
•บริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของผู้บริหารและนโยบายของบริษัท
•พัฒนาระบบสินเชื่อการจัดการลูกหนี้ทั้งระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สินเชื่อ การโทรศัพท์ติดตามหนี้ การจัดการหนี้สูญ การปรับปรุงหนี้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ติดตามผลการทำงานของทีมงานตามระบบที่วางไว้ ทบทวน รายงานการทำงาน และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
•จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในการบริหารจัดการลูกหนี้ได้อย่างราบรื่น
•บริหารทีมงานและทรัพยากร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077689

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 3 (สี่แยกเฉลิมไทย)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 3 (สี่แยกเฉลิมไทย)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-13,000

งานประจำ : 12,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077725

หัวหน้าผู้ประสานงานของบริษัท ประจำหน่วยงานธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำตึก the nine พระราม9

หัวหน้าผู้ประสานงานของบริษัท ประจำหน่วยงานธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำตึก the nine พระราม9

งานราชการ : เงินเดือน 20,000

งานราชการ : 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ประสานงานระหว่างพนักงานภายในแต่ละหน่วยงานของบริษัท
ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท
ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานจันทร์ - ศุกร์ และนอกเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมเริ่มงานได้ทันที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077602

Security Analyst (BTS เพลินจิต)

Security Analyst (BTS เพลินจิต)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
• Ability to translate security impacts to the wider business.
• Knowledge of security controls, how they can be monitored, and thwarted
• Experience in one or Trend Micro security monitoring tools: Trend Micro Deep Security etc.
• Strong Analytical and Problem Solving Skill. Strong communication skills both written and verbally
• Understanding of log formats for syslog, http logs, DB logs and how to gather forensics for tractability
back to a security event
• Knowledgeable in reverse-eng
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา