กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5856 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120192

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 119914

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ติดตามคดี) (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ติดตามคดี) (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 ++++

งานนอกเวลา : 15,000 ++++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ติดตามคดีตามนัดหมาย พร้อมสรุปผลแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นส่วนใหญ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119915

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบอุบัติ (สาขาชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบอุบัติ (สาขาชลบุรี)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ
3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119916

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW
3.สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วยภาษา VB มีความรู้ด้าน SQL
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119905

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา อุดรธานี,นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุบลราชธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา อุดรธานี,นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุบลราชธานี

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ประสานงานระหว่างพนักงานสาขาอื่นๆของบริษัท ฯ
- ประสานงานกับคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น บริษัท เซอร์เวย์ อู่
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119788

ตำแหน่งงานว่างOffice boy ด่วนที่สุด!!!!

ตำแหน่งงานว่างOffice boy ด่วนที่สุด!!!!

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
-เดินเอกสาร
-แพ็คพัสดุ
-ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119913

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ติดต่อประสานงานในการออกตรวจสอบอุบัติเหตุของลูกค้า
2. จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119908

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทั่สินไหม ประจำสาขา นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร,ตาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทั่สินไหม ประจำสาขา นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร,ตาก

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- ติดต่อ ประสานงานในการออกตรวจอุบัติเหตุของลูกค้า
- จัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน
- ติดตามคดีจากเจ้าหน้าตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119910

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอุดรธานี,ขอนแก่น)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอุดรธานี,ขอนแก่น)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ
3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119819

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เทคนิคงานสกรีน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เทคนิคงานสกรีน

งานประจำ : เงินเดือน 12000-20000

งานประจำ : 12000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ดราฟท์โลโก้ / create ตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้โปรแกรม ai / ps เพื่อทำฟิล์มสำหรับงานสกรีน
2. แก้ไขงานดราฟท์ตามที่ลูกค้า
3. การจัดทำเอกสารคิวงานประจำวัน
4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเสื้อกีฬา sublimation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119909

ตำแหน่งงานว่างProgrammer / Software Developer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer / Software Developer

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
• Develop and deploy new features for mobile application in both iOS and Android.
• Contribute to adding new components to corporate website in order to meet business solutions.
• Coordinate with product and marketing team to facilitate related requirements and ideas to meet customers’ demands using technology based solutions.
• Troubleshoot and maintain all software products and databases to ensure seamless operation and functionality.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119911

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ประสานงานเกี่ยวกับประภัยรถยนต์ อัคคีภัย กับลูกค้าและตัวแทน
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เช่น รับเรื่องแก้ไขสลักหลังต่างๆ แก้ไข้ใบเตือน
3. ติดตามงานต่ออายุประภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119907

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ราคา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินไหมรถยนต์ (ราคา)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 ++++

งานนอกเวลา : 15,000 ++++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119906

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (เคลม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (เคลม)

งานนอกเวลา : เงินเดือน รายได้ดี++++

งานนอกเวลา : รายได้ดี++++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119912

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
งานจัดเก็บเอกสารในแผนกกฎหมาย /ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหน่วยงานราชการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119170

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 14000 +รายได้พิเศษประ

งานประจำ : 14000 +รายได้พิเศษประ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
ขับรถส่งสินค้า บริการลูกค้า ,

ศึกษาสินค้าและพัฒนาการให้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119191

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 14000 - 18000 มี

งานประจำ : เงินเดือน 14000 - 18000 มี กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
บริษัทกำลังเริ่มขยายงาน....
ขายตลับหมึกเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์และสินค้าอื่นๆแก่ลูกค้าทั่วประเทศ
เงินเดือน 14000 - 18000 มีค่าคอมมิชชั่นต่างหาก + เบี๋ยขยันพิเศษ
รายได้อื่นๆรวมเงินเดือนดีมากขึ้ออยู่กับความตั่งใจในการทำงาน
ทำงาน จ-ศ สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119215

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ OMT

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ OMT

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ติดตามงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงผลักดันให้ทีมงานดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลักดันและประสานงานให้เกิดการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงาน
3. กำหนดแนวทางการควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพของงานในแต่ละกระบวนการ รวมถึงเข้าไปสุ่มตรวจคุณภาพของงานในแต่ละกระบวนการตามที่กำหนดไว้
4. อกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่าย
5. จัดทำคู่มือการทำงาน และฝึกอบรมให้พนักงานภายในฝ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119213

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริการลูกค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริการลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. บริหาร/จัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ในฝ่ายงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน/งบประมาณของฝ่ายงาน
2. บริหาร Resource (focus capacity) ให้สอดคล้องปริมาณงานในแต่ละกระบวนการ (Balance Demand & Supply)
3. กำหนดตัวชี้วัดในการทำงานแต่ละกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถระบุข้อสังเกตที่อาจเป็นประเด็น(ทั้งในด้านดีและด้านลบ)ในกระบวนการทำงาน"
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119190

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 14000 - 18000 มี

งานประจำ : เงินเดือน 14000 - 18000 มี กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
บริษัทกำลังเริ่มขยายงาน....
ขายตลับหมึกเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์และสินค้าอื่นๆแก่ลูกค้าทั่วประเทศ
เงินเดือน 14000 - 18000 มีค่าคอมมิชชั่นต่างหาก + เบี๋ยขยันพิเศษ
รายได้อื่นๆรวมเงินเดือนดีมากขึ้ออยู่กับความตั่งใจในการทำงาน
ทำงาน จ-ศ สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา