กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163669 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161303

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 15,000-20,000 บา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1. ขายสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารใ้หแก่ร้านอาหาร โรงแรม ร้านบรรจุภัณฑ์ โรงพยาบาล ร้านกาแฟ
2. รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายและหาลูกค้าใหม่
3. ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161146

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1.บันทึกรับสินค้าใหม่เข้าคลังสินค้าในโปรแกรม SAP B1- Inventory Dule
2.บันทึกตัดจ่าย และรับคืนสินค้า ตามใบขอเบิกและใบขอคืนสินค้า ให้เ้ป็นปัจจุบันต่อวัน
3.ตรวจเช็ครายการสินค้า และจำนวนสินค้า ทุกครั้งก่อนที่จะมีการบรรจุกล่องสินค้า และนำส่งให้ลูกค้า
4.คัดแยกและจัดเก็บเอกสารใบเบิก และใบขอคืนสินค้าของฝ่ายคลังสินค้า
5.จัดทำรายงานจำนวนสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน
6.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เดิม : คลังสินค้ากันตารัต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161147

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1.จัดส่งเอกสารระหว่างแผนกให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2.จัดทำเอกสาร Sale Order ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ทุกประเภทของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
3.จัดทำสรุปรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย
4.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในฝ่ายดำเนินการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน และการขอจัดซื้อทรัพย์สินที่จำเป็นต้องใช้ภายในฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
5.ควบคุม ,จัดทำ , จัดเก็บเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ภายในฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ
6
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 161145

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) เจ้าหน้าที่บัญชี Invoice / CN / Stock

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) เจ้าหน้าที่บัญชี Invoice / CN / Stock

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
- จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
- จัดทำเอกสารใบลดหนี้
- จัดเก็บเอกสารสำเนาใบกำกับภาษี และใบลดหนี้ที่มีการลงชื่อรับสินค้า หรือ ประทับตรารับสินค้าจากลูกค้า เพื่อการตรวจสอบ
- จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน
- บันทึกการโอนสินค้าชำรุดเข้าคลัง BAD
- บันทึกการโอนสินค้าการตลาด เพื่อใช้ใน Display , Event
- จัดเก็บเอกสารในแผนกให้เป็นไปตามระบบ 5 ส.
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้ทันตามกำหนด
- กระทบยอดผลการตรวจนับสต๊อกให้และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161148

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event Marketing )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event Marketing )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1.ดูแลกิจกรรมการตลาด ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ เรื่องยอดขายและกำไร ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า
2.ปฏิบัติงานตามแผนงานการตลาด ที่จัดทำขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงานที่กำหนดไว้
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการเข้าไปจัดกิจกรรมด้านการตลาด การจัดดิสเพลย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ
4.รับผิดชอบจัดดีสเพลย์ประจำจุดขายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
5.ดำเนินการหาข้อมู
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160655

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป/Admin

ตำแหน่งงานว่างธุรการทั่วไป/Admin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
- ติดต่อประสานงานทั่วไป
- ดูแลช่องทางออนไลน์ (Facebook/Line@/Shopee)
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161054

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ / Assembly Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ / Assembly Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน Nego.

งานประจำ : Nego. กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
ควบคุมกำกับดูแลการบรรจุอาหารสู่บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมารตฐานที่กำหนด ทั้งจำนวนและคุณภาพ
ส่งมอบสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด การควบคุมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหา และรายงานผลการปฎิบัติงานในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้พนักงานปฎิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด KPI ของแผนกเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161005

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000~50,000 บาท

งานประจำ : 20,000~50,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
ประจำหน่วยงานในกรุงเทพหรือสำนักงานใหญ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160734

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการตลาดและการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการตลาดและการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
1. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด
2. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่ง และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด
เพื่อนำมาประกอบการจัดแผนการตลาดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ประเมินผลแผนการตลาดรวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด (Campaign)
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของโครงการที่รับผิดชอบ
6.พัฒนาและจัดการด้านกล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161007

ตำแหน่งงานว่างonline marketing

ตำแหน่งงานว่างonline marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000 คอมมิทชั่นจา

งานประจำ : 15000-25000 คอมมิทชั่นจา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1.ทำโฆษณา โปรโมทใน ช็อปปี้ ลาซาด้า web line
2 คิด content ทำกราฟฟิคเพื่อโฆษณา
3 วางแผนการตลาด online เพื่อเพิ่มยอดขาย
4 อัพสินค้าใหม่ในระบบ web face shpee lazada
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160570

ตำแหน่งงานว่างTechnicial Support (ช่างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างTechnicial Support (ช่างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-17,000 (ตามประสบการ

งานประจำ : 14,000-17,000 (ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
-งานติดตั้งระบบ Access Control (ควบคุมการเปิด-ปิดประตู) , Fingers can, facescan, CCTV

-หากไม่มีประสบการณ์ เรามีทีมงานอบรม Training ให้

-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติ

-มีประสบการณ์ติดตั้งระบบ Access Control จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161006

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-50,000

งานประจำ : 30,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
งานอาคาร 12 ชั้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160507

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์ (ประจำอ่อนนุช 80)

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์ (ประจำอ่อนนุช 80)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศของโรงงาน เช่น การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การล้างทำความสะอาด รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160425

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) พนักงานขาย PC ประจำห้างโรบินสันรัตนาธิเบศร์

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) พนักงานขาย PC ประจำห้างโรบินสันรัตนาธิเบศร์

งานประจำ : เงินเดือน 9930++

งานประจำ : 9930++ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1. ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายจัดรายการที่ได้รับมอบหมาย จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
2. ขายสินค้าในมุมปกติ และมุมจัดรายการในบางครั้ง
3. รายงานยอดขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

*** สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ Line:Tani69 ***
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160410

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) หัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่าง( รับสมัครด่วน ) หัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
รับผิดชอบการดำเนินงานทางด้านบัญชี ให้มีความถูกต้อง และทันเวลาในการปิดบัญชี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน ตลอดจนการตรวจสอบการจัดทำภาษี ยื่นแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160062

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน คลังสินค้า พนักงานฝ่ายStore

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงาน คลังสินค้า พนักงานฝ่ายStore

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1. ดูเเล เรื่องคลังสินค้า ในบริษัท
2. คีย์ข้อมูลสินค้าลงในระบบ
3. เเพ๊คสินค้า/ส่งสินค้า
4. มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดเก็บ
5. รับสินค้า-ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องทั้งชนิดสินค้าและจำนวนตามใบ PO
6. ทำการเบิกจ่ายสินค้าให้ตรงตามใบเบิกที่ฝ่ายผลิตที่ต้องการ และต้องเรียกคืนซากสำหรับสินค้าที่ต้องคืนซากด้วย
7. ช็คสต็อคคงเหลือทุกครั้ง เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าที่สโตร์เป็นผู้เก็บสต็อค
8. ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของสโตร์
9. จัดโซนสินค้า จัดเก็บสินค้าให้อยู่ตามประเภทสินค้าและรหัส
10.ทำการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159883

ตำแหน่งงานว่างฺBiker (พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ขนส่งสินค้า ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)

ตำแหน่งงานว่างฺBiker (พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ขนส่งสินค้า ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)

งานประจำ : เงินเดือน 13,500 - 15,000

งานประจำ : 13,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
- ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับสินค้า
- ตรวจสอบกระบวนการส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
- ทำงาน 6 วัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159802

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย AE

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย AE

งานประจำ : เงินเดือน 20000-40000

งานประจำ : 20000-40000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159752

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 12,000.00 - 15,500.00

งานประจำ : 12,000.00 - 15,500.00 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
1. เชื่อมท่อสำหรับงานติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159636

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานสโตร์-ส่งของ เพศชาย (สาขาอ่อนนุช44)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานสโตร์-ส่งของ เพศชาย (สาขาอ่อนนุช44)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000++ค่าเที่ยววิ่

งานประจำ : 10000-12000++ค่าเที่ยววิ่ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1. ดูแลการจัดเก็บ stockสินค้า ให้อยู่ในความเรียบร้อย
2. ตรวจสอบ นับสินค้าขาด-เกิน ตามมารตฐานของบริษัท
3. จัดส่งสินค้าตามร้านช่างหรือกับลูกค้าอื่นๆตามorderสั่ง (มีค่าเที่ยววิ่งรถ)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา