กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6095 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 125390

ตำแหน่งงานว่างTally ( พนักงานตรวจเช็คสินค้าในคลัง ) สาขา แหลมฉบัง

ตำแหน่งงานว่างTally ( พนักงานตรวจเช็คสินค้าในคลัง ) สาขา แหลมฉบัง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ตรวจเช็คสินค้าในคลัง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125349

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
•ออกแบบรูปแบบ การจัดเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์ม การออกแบบตาราง การจัดหมวดหมู่ข้อมูล File เอกสารต่างๆ เพื่ออำนวยสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
•รวบรวม/บันทึก/จัดเก็บ/ข้อมูลสถิติ เอกสารงานบริการทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
•รวบรวม/สรุปรายงาน และความเห็น รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา แล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125389

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานจัดเรียงสินค้า (พนักงานรายวันในคลังสินค้าที่ศรีราชา )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานจัดเรียงสินค้า (พนักงานรายวันในคลังสินค้าที่ศรีราชา )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ปฎิบัติงานภายในคลังสินค้า ,จัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขนย้ายขนส่ง ขนย้ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125227

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service (Chinese Speaking)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service (Chinese Speaking)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ประสานงาน ต้อนรับ ดูแลลูกค้า
ตอบคำถามลูกค้าทั้งทาง E-mail , โทรศัพท์ , และสื่อออนไลน์ ต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125388

ตำแหน่งงานว่างSales Person ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างSales Person ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 9,900 บ.

งานประจำ : 9,900 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1) ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในสายการผลิต
( Heater Ventilating and Air condition for Mitsubichi Triton pick up Car)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125228

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล OPD , OR

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพยาบาล OPD , OR

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ให้บริการพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125226

ตำแหน่งงานว่างReception / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

ตำแหน่งงานว่างReception / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

งานประจำ : เงินเดือน .

งานประจำ : . กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
•ให้การต้อนรับและนำส่งผู้รับบริการไปยังจุดที่ให้บริการต่าง ๆ
•จัดการเรื่องการลงและเช็คตารางนัดหมายของผู้รับบริการ
•รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ
•ดูแลรับรองแขกที่มาประชุม หรือมาติดต่อเรื่องอื่นๆ
•บริการลงทะเบียน WIFI
•ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ
•จัดทำรายงานเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้รับบริการ ในแต่ละช่องทางต่าง ๆ
•ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124880

ตำแหน่งงานว่างJunior Accountant

ตำแหน่งงานว่างJunior Accountant

งานราชการ : เงินเดือน 15000-20000

งานราชการ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานระบบบัญชี, ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124884

ตำแหน่งงานว่างE-mail Coordinator (สาขาภูเก็ต) - Urgent

ตำแหน่งงานว่างE-mail Coordinator (สาขาภูเก็ต) - Urgent

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ผ่านทาง E-mail ต้อง เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี ,ประสานงานภายในทีมและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124591

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) **ประจำสำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า ทำงาน จ - ศ**

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) **ประจำสำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า ทำงาน จ - ศ**

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท + สุขภาพท

งานประจำ : 15,000 - 17,000 บาท + สุขภาพท กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. จัดทำเอกสารต่างๆ
2. Support งานตามคำสั่งของหัวหน้างาน
3. ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท
4. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124590

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC **ประจำสาขา เอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศก** สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC **ประจำสาขา เอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศก** สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท + คอมฯ

งานประจำ : 12,000 - 15,000 บาท + คอมฯ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. บริการและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
2. ประจำเครื่องแคชเชียร์ รับ – ทอนเงินให้กับลูกค้า
3. ดูแลยอดขายของร้าน
4. เช็คสต๊อกสินค้า
5. ทำรายงานบันทึกการขายประจำวัน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124594

ตำแหน่งงานว่างSales Online **ประจำสาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศก**

ตำแหน่งงานว่างSales Online **ประจำสาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศก**

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ++

งานประจำ : 20,000 ++ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. นำเสนอคลาสและการออกกำลังกาย ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า ทาง Social Media ของบริษัท
2. สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย แนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า
3. ปฏิบัติงานและดูแลงานขายทาง Social Media ตามที่บริษัทกำหนด
4. ดูแลลูกค้ารายเก่า และเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่
5. ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานการขาย
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124586

ตำแหน่งงานว่างPersonal Trainer (ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล) **ประจำสาขาอัมรินทร์ พลาซ่า ชิดลม** ไม่จำเป็นต้องจบสายตรง!!!

ตำแหน่งงานว่างPersonal Trainer (ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล) **ประจำสาขาอัมรินทร์ พลาซ่า ชิดลม** ไม่จำเป็นต้องจบสายตรง!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 50,000 บาท + สุขภาพท

งานประจำ : 12,000 - 50,000 บาท + สุขภาพท กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. บริการลูกค้าให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง
2. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายให้กับลูกค้า
3. ออกโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับลูกค้า
4. ฝึกสอนการออกกำลังกายให้กับลูกค้า ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
5. ดูแลความเรียบร้อยจัดเก็บอุปกรณ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124595

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน **ประจำสาขาอัมรินทร์ พลาซ่า ชิดลม** รับสมัครด่วน!!! สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน **ประจำสาขาอัมรินทร์ พลาซ่า ชิดลม** รับสมัครด่วน!!! สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 + OT

งานประจำ : 12,000 - 15,000 + OT กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. ทำความสะอาดในสำนักงาน และสตูดิโอที่เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เช่น ห้องโยคะ ห้องปั่นจักรยาน และห้องพิลาทิส
2. ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยภายในสตูดิโอ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้า
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124596

ตำแหน่งงานว่างAdmin Support **ประจำ Absolute Fit Food ชิดลม** รับสมัครด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างAdmin Support **ประจำ Absolute Fit Food ชิดลม** รับสมัครด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 17,000 + สุขภาพที่ด

งานประจำ : 12,000 - 17,000 + สุขภาพที่ด กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. คีย์ข้อมูลรับออเดอร์ลูกค้า
2. จัดทำรายงาน และประสานงาน
3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. สแปร์ขายหน้าร้านให้สาขา (สาขาอัมรินทร์ ทาวเวอร์ กับ เอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศก) **มีค่าคอมมิชชั่น**

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124593

ตำแหน่งงานว่างBrand Marketing Manager **ประจำสำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า ทำงาน จ-ศ**

ตำแหน่งงานว่างBrand Marketing Manager **ประจำสำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า ทำงาน จ-ศ**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + สุขภาพที

งานประจำ : ตามตกลง + สุขภาพที กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. Be responsible for the marketing activities across all business units in the Absolute Group and support the CMO for campaign execution across our various business units.
2. Work with CMO and marketing team to establish benchmarks for specific performance measurements and drive activities to achieve these metrics.
3. Partner with the design, production, sales teams on marketing initiatives, campaigns launches, and implement SOP’s for measurable user growth and/or retention.
4. Drive initiat
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124592

ตำแหน่งงานว่างContent Creator Executive **Urgently!!!**

ตำแหน่งงานว่างContent Creator Executive **Urgently!!!**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + สุขภาพที

งานประจำ : ตามตกลง + สุขภาพที กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. Development of monthly content execution plan based on the agreed content calendar
2. Coordinate with all related parties to ensure a smooth content production
3. Shooting and editing simple VDO engagement content for daily Facebook and Instagram story post
4. Schedule, publish, monitor, and optimize social posts across all platforms including Facebook, YouTube, Instagram.
5. Provide copy writing support across online communication channels including website, blogs posts, EDM, social medi
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124538

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (Reception) **ประจำสาขา คริสตัล ปาร์ค**

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ (Reception) **ประจำสาขา คริสตัล ปาร์ค**

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 18,000 + ค่าเดินทาง

งานประจำ : 14,000 - 18,000 + ค่าเดินทาง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. ต้อนรับลูกค้า ทำการเช็คอินลูกค้าที่มาใช้บริการ
2. ให้ข้อมูลด้านการบริการและข้อมูลรายละเอียดของคลาสและตารางคลาสกับลูกค้า
3. บริการต้อนรับลูกค้าพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อและลูกค้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และบริการอย่างมืออาชีพ
4. รับเรื่องร้องเรียน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
5. ทำเอกสารในการสมัครสมาชิกของลูกค้า
6. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสตูดิโอให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 124525

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขาหนองคาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขาหนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ
- ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124517

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- ตรวจเช็คแบบงาน Wood Fixture
- ประเมินราคางาน Wood Fixture
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีการเงิน และ Supplier
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา