กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 338 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098139

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาภูเก็ต, เชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาภูเก็ต, เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

งานประจำ : 13,000-15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
ดูแลให้บริการลูกค้าผู้มาติดต่อในการเช่ารถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097762

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 20,000 ++

งานประจำ : 16,000 - 20,000 ++ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
- ควบคุมการต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการด้านขายและบริการ
- สร้างความพึงพอใจลูกค้า โดยให้บริการและอำนวยความสะดวก ติดตามแจ้งความคืบหน้ารถของลูกค้า
- สอบถามความพึงพอใจลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการ
- ติดตามงานข้อร้องเรียนที่ลูกค้าแจ้งผ่านการติดตามหลังการซ่อม
- โทรติดตามหลังส่งมอบรถ 3 วัน
- ตรวจสอบเสียงจากลูกค้าจากค่าความพึงพอใจของลูกค้าด้านขายและบริการ
- โทรยืนยันกับลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของ LXG
- เบิก-จ่าย Stock ของพรีเมี่ยม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097018

ตำแหน่งงานว่างSupervisor QC

ตำแหน่งงานว่างSupervisor QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- บริหารงานระบบคุณภาพ
- ควบคุมขบวนการตรวจสอบคุณภาพ
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097017

ตำแหน่งงานว่างSupervisor HR

ตำแหน่งงานว่างSupervisor HR

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
- ดูแลงานด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096967

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1.จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ / วัตถุดิบ / อุปกรณ์ /อะไหล่ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และทันตามกำหนดระยะเวลา
2.ดูแล จัดการเอกสาร รายงาน สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
4.จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปได้
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097015

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1. บันทึก/ตรวจสอบรายการวัตถุดิบและกำลังการผลิตเบื้องต้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำเอกสารรายงานแก่หัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097020

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + ประสบการณ์

งานประจำ : 15,000 + ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- ดูแลงานส่วนงานขายบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง
- คิด ออกแบบการขายและโปรดักส์ใหม่ๆ
- หาข้อมูลการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย
- ดูแล Website และ up to date และตอบคำถามลูกค้า
- ประสานงานฝ่ายผลิต และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานการซื้อ/ขายของจากประเทศจีน, ถ้าจำเป็น
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097019

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
บันทึกบัญชี AP , AR ,ดูแลการทำบัญชีทั้งระบบ และจัดทำงบการเงินประจำเดือน ปิดงบประจำปี
ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง (สรรพากร ธนาคาร ประกันสังคม)
จัดทำการยื่นแบบภาษีต่างๆของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097016

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไปประจำโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไปประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต
ซ่อมอุปกรณ์งานทั่วไป
ควบคุมการเบิกเครื่องมือของงานช่าง
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096054

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1.งานสต็อก
- รับสินค้า,สั่งสินค้า,หาสินค้าซัพพลายเออร์,เปิด PO,ทำ Inventory
2.ธุรการช่าง
- จัดแผนงานช่าง,ทำรายงาน,ประสานงาน,พัฒนาทีมงาน


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095928

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโชว์รูมรถมือสอง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโชว์รูมรถมือสอง

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บ.

งานประจำ : 30,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
* มีไหวพริบความเป็นผู้นำดีเยี่ยม

* บริหารบุคคลในแผนกขาย

* มีความรู้พื้นฐาน เรื่องรถ

* มีความสามารถ ในการตัดสินใจ เจรจาต่อรอง


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095808

ตำแหน่งงานว่างบุคคล-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างบุคคล-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-18,000(ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-18,000(ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
คัดเลือก สรรหา คิดเงินเดือน งานสวัสดิการ ฝึกอบรม งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ
ดูแลค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ สาธารณูปโภค เครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆในแต่ละวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 095156

ตำแหน่งงานว่างพ่อบ้านโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างพ่อบ้านโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094822

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหา)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหา)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 20,000 ++ (ขึ้นอยู่ก

งานประจำ : 16,000 - 20,000 ++ (ขึ้นอยู่ก กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
-สรรหาบุคคลากรให้กับบริษัทในเครือที่ดูแล และตำแหน่งในสายวิชาชีพ หรือตำแหน่งที่ต้องการเร่งด่วน
-ควบคุม บริหาร การใช้งานเว็บไซต์ในการสรรหา รวมไปถึงการหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ
-ควบคุม ติดตามผลการสรรหาภายในกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการที่กำหนดไว้
-จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ , DWC

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094842

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Officer

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Officer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ++ ขึ้นอยู่กับปร

งานประจำ : 20,000 ++ ขึ้นอยู่กับปร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
- สรรหาตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป และตำแหน่งในสายวิชาชีพ หรือตำแหน่งที่ต้องการเร่งด่วน
- ควบคุนการใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงการหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ
- ควบคุม ติดตามการสรรหาภายในกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตาม ขั้นตอน วิธีการ ที่กำหนดไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094517
No: 094517 ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า ผู้ช่วยแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
TYP GARMENT

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า ผู้ช่วยแพทย์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดหน้า ผู้ช่วยแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท

งานประจำ : 9,000 - 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
ตรวจนับเช็คสต็อกสินค้า
ตรวจสอบ สเปค สินค้า ว่าถูกต้องหรือไม่
จัดเก็บ ส่งมอบ สินค้า ให้กับ แผนกถัดไปได้
รับสินค้า และ จัดส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094348
No: 094348 ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน) กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
BEST Express

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการลูกค้า customer service (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
- บริการให้คำแนะนำรวมถึงแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
- ติดตามสถานะสินค้าว่าถึงมือลูกค้าโดยสมบูรณ์หรือไม่
- คีย์ข้อมูลการส่งพัสดุที่ได้รับจากลูกค้าและพนักงานขายเข้าระบบ
- ให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้าและพนักงานขาย
- จัดทำการเปิดบัญชีลูกค้าทั้งหน้าร้านและลูกค้ารายเดือนในระบบ
- แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง
- ติดต่อประสานงานภายในแผนก กับพนักงานขาย และแผนกอื่นๆ ในสำนักงาน
- ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มมูลค่ายอดการส่งพัสดุ
- ลดความผิดพลาดในการสั่งพัสดุผิด
- มีความย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094052

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องและช่วงล่างรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องและช่วงล่างรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-ควบคุมดูแลคลังสินค้า/จัดระเบียบสินค้า
-ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าตามออเดอร์
-ควบคุมการรับเข้า และจัดเก็บสินค้า
-เช็คสต็อก ตรวจนับสินค้าคงคลัง
-ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094051

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ดูแลงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ ทำเอกสารงานนำเข้าเครื่องมือเครื่องกล ทำสต็อค เช็คต้นทุน เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094016

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีโฆษณาสินค้าออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีโฆษณาสินค้าออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
ถ่ายรูป ออกแบบ และทำโฆษณา สื่อ ออนไลน์ คีย์ข้อมูล สินค้า เครื่องมือช่างต่างๆ จัดอีเว้นท์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา