กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 3442 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108216

ตำแหน่งงานว่างAdministrative Officer / Sales Coordinator

ตำแหน่งงานว่างAdministrative Officer / Sales Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• Supporting and prepare a wide variety of correspondence, quotation, field reports and documents on routine matters for sales team.
•Sales Executive will be responsible for identifying business opportunities, selling products to targeted client groups.
•Coordinator and maintaining relationships with existing and new clients.
•Preparing task-status, follow-up or update reports to managers.
•Achieving or exceeding monthly sales revenue targets.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108241

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (ปุ๋ยและเคมีเกษตร) เพศชายเท่านั้น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (ปุ๋ยและเคมีเกษตร) เพศชายเท่านั้น

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- ส่งเสริมการตลาด ดูแลลูกค้า และลงพื้นที่สาธิตผลิตภัณฑ์
- วางแผนการตลาดส่งเสริมการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ทดลองแปลง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108240

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแต่งสี (ประจำโรงงานมีนบุรี) *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแต่งสี (ประจำโรงงานมีนบุรี) *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 16,000

งานประจำ : 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• จัดเตรียมและตรวจสอบแม่สีต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งสีให้มีปริมาณเพียงพอ
• จัดแต่งโทนสีที่ผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
• จัดเก็บแม้สีต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ อยู่ในสภาพที่ดี และมีความปลอดภัย
• จัดทำเอกสารและ/หรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108242

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ Senior Accountant

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ Senior Accountant

งานประจำ : เงินเดือน 20000-32000

งานประจำ : 20000-32000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
รับผิดชอบการจัดทำบันทึกบัญชี ตรวจสอบ กระทบยอดใบสำคัญซื้อ/จ่าย บันทึกสินค้าเข้า การชำระหนี้ ออกเช็ค จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรวมถึงการปิดงบบัญชี และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108244

ตำแหน่งงานว่างProgrammer – Senior Programmer (SQL Developer)

ตำแหน่งงานว่างProgrammer – Senior Programmer (SQL Developer)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท/เดือน

งานประจำ : 20,000 - 60,000 บาท/เดือน กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• Provide recommendation and technical problem solutions to customer service function.
• Develop and improve computer system to serve business expansion by focus on efficiency enhancement
• Provide technical support regarding system development for all related departments
• Manage overall computer system services; Installation, Configuration and System Administration.
• Stabilized computer system to work effectively.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108239

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) *ประจำโรงงานอยุธยา อ.นครหลวง*

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) *ประจำโรงงานอยุธยา อ.นครหลวง*

งานประจำ : เงินเดือน N/V

งานประจำ : N/V กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ตรวจสอบกระบวนทำงานของฝ่ายผลิต จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรายการสินค้าตามคุณภาพ จัดทำเอกสารควมคุมคุณภาพตาม ISO
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108245

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer (Electrical & Instrumentation Equipment products)

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer (Electrical & Instrumentation Equipment products)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 30,0000

งานประจำ : 18,000 - 30,0000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• Responsible for Sales of Electrical (Power), Instrumentation Equipment and Solution to the specified target and also giving advice about technical usage and maintenance of the product to the customer.
• Propose Sale, Negotiate to sell the Electrical Equipment and Solution to customers in both domestic and overseas
• Follow up on tender information, Industry work, Sales, address and target of Business division
• Prepare a summary report of Sales of each category to compare with the target of
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108243

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า, Senior System Engineer (Electrical-Power)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า, Senior System Engineer (Electrical-Power)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังฯ และอุปกรณ์สื่อสารฯ
- สนับสนุนหน่วยงานขายผลิตภัณฑ์ด้าน Technical
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิธีการใช้งานกับลูกค้า
- อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
**ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมฯ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด ที่; www.yipjacks.com (บริษัทในเครือ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103394

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

ฝึกงาน : เงินเดือน 200-250 / วัน

ฝึกงาน : 200-250 / วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
ทำบันทึกบัญชี ตรวจทานเอกสารใบกำกับภาษี และจัดทำรายงานภาษีซื้อ/ขาย ประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103363

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้านรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (ด้านรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์)

ฝึกงาน : เงินเดือน 200 - 250 บาท/วัน

ฝึกงาน : 200 - 250 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, บันทึกปัญหาในระบบ และประสานงานแจ้งปัญหาต่างๆ ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102822

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี / R&D (ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรและปุ๋ยเคมี) - ประจำบางปู

ตำแหน่งงานว่างนักเคมี / R&D (ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรและปุ๋ยเคมี) - ประจำบางปู

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 35,000

งานประจำ : 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• วิจัยและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มทุกปี
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
• ปรุบปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
• ทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการใช้สารเคมีในแต่ละผลิตภัณฑ์
• ทดสอบสารเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือลดต้นทุน
• ดูแลและรักษาไว้ซึ่งวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• บำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ตามปกติ
• ทบทวนและตรวจสอบรักษาสูตร และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
• ทบทวนแ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077874

เปิดรับสมัครพนักงาน: ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน Financial advisor

เปิดรับสมัครพนักงาน: ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน Financial advisor

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานประจำ : 25,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
ให้คำปรึกษา และวางแผนระบบการเงิน การลงทุนแบบองค์รวม สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ องค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา