กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79077 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141523

ตำแหน่งงานว่างSales Executive, Account Executive, Account Manager (IT products)

ตำแหน่งงานว่างSales Executive, Account Executive, Account Manager (IT products)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
•Responsible for Sales of IT Solutions to the specified target, and also giving advice about technical usage and maintenance of the product to the customer.
•Propose Sale, Negotiate to sell the Instrumentation Equipment to customers in both domestic and overseas
•Follow up on tender information, Industry work, Sales, address and target of Business division
•Prepare a summary report of Sales of each category to compare with the target of the monthly sale
•Prepare the Plan to promote the produ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141320

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า *ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้* (ประจำโรงงานบางปู)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า *ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้* (ประจำโรงงานบางปู)

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 - 12,000

งานประจำ : 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงคลัง
• บันทึก จัดเก็บ จัดเตรียมและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า
• ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของหน่วยงาน
• ขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) ขนย้ายและจัดเก็บสินค้า
• ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139315

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป(ตามประสบ

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป(ตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- ขับรถส่งของให้ฝั่งงาน โปรดักชั้น
- ขับรถส่งนาย บางเป็นบางครั้ง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138429

ตำแหน่งงานว่างAccounting Manager

ตำแหน่งงานว่างAccounting Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
ROLE AND RESPONSIBILITIES
• Be responsible for all accounting and finance functions aligned with accounting standards and company policies, including team management.
• Organize month-end, quarter-end, and year-end closing on time with accuracy, also in charge for financial management and statutory reports.
• Responsible for related accounting document flow, budgeting, cost control, profile and loss statement, tax compliance, etc.
• Collaborate with external auditors to ensure successful aud
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137568

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี – พนักงานบัญชีอาวุโส (ประจำมีนบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี – พนักงานบัญชีอาวุโส (ประจำมีนบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท/เดือน

งานประจำ : 18,000 - 28,000 บาท/เดือน กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• บันทึกรายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชี และการปิดบัญชี
• การคำนวณภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารประกอบเพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากร
• ดูแลเก็บรักษาเงินสดย่อย สำหรับจ่ายตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
• ดูแลการรับชำระและจ่ายเช็ค/เงินสดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
• ดูแลบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
• จัดทำและการจัดเก็บข้อมูล รายงาน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ภายในเวลาที่กำหนด
• ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกจ่ายสินค้าออกจากคลัง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136202

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้ (E-Commerce Business) *รับสมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้ (E-Commerce Business) *รับสมัครด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป(ตามประสบ

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป(ตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
• กระทบยอดบัญชี, ตัดหนี้ในระบบ, จัดทำรายงานกระทบยอดลูกค้า ธนาคารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ในระบบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบเอกสารการวางบิล รับเช็ค และใบเสร็จ
• ติดตามทวงถามเรื่องชำระหนี้กับลูกค้าที่เกินกำหนดชำระ
• จัดทำรายงานลูกหนี้ รายงานภาษีขาย และรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136203

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ส่งออก *รับสมัครด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ส่งออก *รับสมัครด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป(ตามประสบ

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป(ตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง Proforma Invoice, Commercial Invoice
• ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า
• ตรวจการรับชำระเงินจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
• ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อถ่ายโอนเอกสารไปยังหน่วยงานอื่นๆ
• ติดตามทวงถามเรื่องชำระหนี้กับลูกค้าที่เกินกำหนดชำระ
• จัดทำรายงาน และเอกสารการที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชา
• งานอย่างอื่นที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135757

ตำแหน่งงานว่างSystem Engineer / Professional Services

ตำแหน่งงานว่างSystem Engineer / Professional Services

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
Responsibilities :-
• Provide recommendation and technical problem solutions to customer service function.
• Develop and improve computer system to serve business expansion by focus on efficiency enhancement
• Provide technical support regarding system development for all related departments
• Manage overall computer system services; Installation, Configuration and System Administration.
• Stabilized computer system to work effectively.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135758

ตำแหน่งงานว่างTechnical Consultant / Technical Support Engineer / IT Solutions Sales (Pre-sales)

ตำแหน่งงานว่างTechnical Consultant / Technical Support Engineer / IT Solutions Sales (Pre-sales)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• Work closely with the sales team, and provide pre-sales support and technical consultancy to clients, focusing on System, Storage and System Integration
• Responsible to understudy customer requirements, environment and challenges and able to propose/provide system solution design and implementation solutions to clients
• Able to carry out presales function in solution offerings (proposal, demo, presentation, etc.)
• Participate in preparing tender documents and proposals
• Preparing Proo
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135756

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer / วิศวกรขาย

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer / วิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
Responsible for sales of Electrical, Electronic & Telecommunication and Instrumentation Equipment to the specified target, and also giving advice about technical usage and maintenance of the product to the customers.
• Propose sale, negotiate to sell the Instrumentation Equipment to customers in both domestic and overseas
• Follow up on Tender Information, Industry Work, sales, address and target of Business Division
• Prepare a summary report of sales of each category to compare with the tar
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134737

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำห้างเซ็นทรัล สาขาศาลายา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำห้างเซ็นทรัล สาขาศาลายา

งานประจำ : เงินเดือน 9,930บาท +ค่าคอมมิชชั

งานประจำ : 9,930บาท +ค่าคอมมิชชั กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
แนะนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ GQ สินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ให้กับลูกค้า สรุป และรายงานการขายสินค้า "สัมภาษณ์ และรู้ผลเลย"

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133892

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า(ประจำมีนบุรี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า(ประจำมีนบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• การจัดเก็บและจัดเตรียม และตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า
• ตรวจสอบและบันทึกรายการ Stock สินค้า
• จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงคลัง
• ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133483

ตำแหน่งงานว่างSupport Desk / Contact Center Officer (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และ Live Chat) พระราม 6

ตำแหน่งงานว่างSupport Desk / Contact Center Officer (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และ Live Chat) พระราม 6

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกรมธนารักษ์แก่ประชาชน(ลูกค้า)ทางโทรศัพท์ / ตอบคำถามผ่านทาง live chat / ตอบคำถามทาง E-mail
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า แล้วแจ้งให้หัวหน้าทราบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ดีขึ้น
- สรุปรายงานในแต่ละวันให้หัวหน้างาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133183

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (Administrative Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (Administrative Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- กำกับ/ดูแลงานด้านบัญชีบริหาร (สรุปทำรายงานรายรับ/จ่าย ต้นทุน กำไร)
- ทำรายงานและตรวจสอบตัวเลขให้ฝ่ายบัญชี, ตั้งรายรับ/จ่ายในระบบ และออกอินวอยล์/PO ในระบบ Oracle
- ทำรายงานในแบบฟอร์มยื่นงาน ปปช
- กำกับดูแลเอกสารเกี่ยวกับ ISO (บางส่วนที่เกี่ยวข้อง)
- อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132411

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (Agricultural Specialist) *ปุ๋ยและเคมีเกษตร*

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (Agricultural Specialist) *ปุ๋ยและเคมีเกษตร*

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
• วางแผนการตลาดส่งเสริมการขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• ออกเยี่ยม ดูแล และให้คำแนะนำข้อมูลด้านสินค้ากับเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย
• ออกตลาด เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131597

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำห้างเซ็นทรัลบางนา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำห้างเซ็นทรัลบางนา

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาท +ค่าคอมมิชช

งานประจำ : 9,930 บาท +ค่าคอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
แนะนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ GQ สินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ให้กับลูกค้า สรุป และรายงานการขายสินค้า "สัมภาษณ์ และรู้ผลเลย"
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131596

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำห้างเดอะมอลล์บางแค

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำห้างเดอะมอลล์บางแค

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาท +ค่าคอมมิชช

งานประจำ : 9,930 บาท +ค่าคอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
แนะนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ GQ สินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ให้กับลูกค้า สรุป และรายงานการขายสินค้า "สัมภาษณ์ และรู้ผลเลย"
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131513

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
ดูแลระบบ LAN , Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ขององค์กร ตลอดจนค่าใช้จ่ายของระะบบโทรศัพท์ทั้งหมด
จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT ที่ต้องนำมาใช้งานภายในองค์กร
จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130639

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครเจ้าหน้าที่แอดมิน*รับด่วน (โทร 0988198681 คุณเกตุ)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครเจ้าหน้าที่แอดมิน*รับด่วน (โทร 0988198681 คุณเกตุ)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
- ค่อยตอบคำถามลุกค้าผ่านทางไลน์
- แจ้งช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า
- ขอที่อยู่ในการจัดส่ง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130714

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ(Sous-chef) สุขุมวิท 31

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเชฟ(Sous-chef) สุขุมวิท 31

งานประจำ : เงินเดือน 25000(ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 25000(ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
เตรียมอาหารและวัตถุดิบ
ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา(เชฟ)ให้เป็นไปตามเป้า
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา