กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5674 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 106259

ตำแหน่งงานว่างบังคับคดียึดทรัพย์ ประจำบริษัท

ตำแหน่งงานว่างบังคับคดียึดทรัพย์ ประจำบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดตาม ค้นหา ตั้งเรื่องยึดที่ดิน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆของจำเลย รวมถึงคู่สมรส ทั่วประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106249

ตำแหน่งงานว่างเสมียนบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเสมียนบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บาท

งานประจำ : 14,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ช่วยทำบัญชีภาษีขาย-ซื้อ ตรวจสอบยอดเงิน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรืองานที่หัวหน้างานมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106258

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ว่าความ สืบคดี ทำฟ้อง ในงานคดีละเมิดประกันภัย หรืองานอื่นๆ รวมถึง ร่างอุทรณ์ ฏีกา ตามงานที่ได้รับหมอบหมาย ทั่วประเทศ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106253

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บาท

งานประจำ : 14,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ช่วยติดต่อประสานงาน ดูแลงานเอกสารรวมถึงข้อมูลของบุคลากร สรรหาและคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104203

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานฝ่ายขาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานราชการ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
-ติดต่อประสานงานและจัดการงานด้านเอกสารให้ลูกค้า
-โทรติดตามงานขายที่ได้รับมอบหมาย
-ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และ อัพเดทข้อมูลสินค้าตามช่องทางต่างๆ
-ทำและจัดส่งใบเสนอราคา และ เอกสารต่างๆให้ลูกค้า
-ทำรายงานและสรุปรายละเอียดของงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106263

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินหลังบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินหลังบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9300 + % ค่า

งานประจำ : เงินเดือน 9300 + % ค่า กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดตามคอนเฟิร์มยอดจ่ายหนี้ของลูกค้าในแต่ล่ะเดือนในส่วนของงานเรียกร้องประกันภัยรถยนต์ /แนะนำแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 104087

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000+

งานประจำ : 13000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ทำบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105827

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ช่วยงานฝ่ายทะเบียนรถยนต์ งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
2.ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามคำสั่ง
3.ตรวจสอบเอกสารก่อนจัดส่งให้หน่วยงานภายนอก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104085

ตำแหน่งงานว่างshipping(นำเข้าส่งออกงานด้านต่างประเทศ)

ตำแหน่งงานว่างshipping(นำเข้าส่งออกงานด้านต่างประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดต่อสื่อสาร ด้านนำเข้าส่งออก shipping ตรวจสอบบัญชีเข้าออกของตู้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105830

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3.ควบคุมการครวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ
4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่าย เงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูแลการใช้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106261

ตำแหน่งงานว่างธุรการเร่งรัดหนี้สิน

ตำแหน่งงานว่างธุรการเร่งรัดหนี้สิน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ลงข้อมูลการทำงานของทีม ติดตามคู่กรณีจากรายงานของทีมบังคับคดี เสนอยอดเงื่อนไขการชำระของคู่กรณี ติดตามการชำระเงินของคู่กรณี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106252

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้า งานศาล งานบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้า งานศาล งานบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ควบคุมดูแลกำกับการทำงาน ทนาย และบังคับคดี และคอลเลกเตอร์ ทำรายงานตามที่หัวหน้างานสั่งการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106264

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ช่วยจัดทำบัญชี งบดุล งบกระแสเงินสดต่าง เสนอรายงาน ให้หัวหน้างาน หรืองานอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106248

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินระหว่างฟ้องคดี จนถึงมีหมายบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินระหว่างฟ้องคดี จนถึงมีหมายบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9300 + % ค่า

งานประจำ : เงินเดือน 9300 + % ค่า กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดตามคอนเฟิร์มยอดจ่ายหนี้ของลูกค้าในแต่ล่ะเดือนในส่วนของงานเรียกร้องประกันภัยรถยนต์ /แนะนำแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106260

ตำแหน่งงานว่างธุรการงานบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างธุรการงานบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท

งานประจำ : 18,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ลงข้อมูลบังคับคดี จัดเก็บ ทำรายงานคดี ติดตามงานเอกสารที่กรมบังคับคดี ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ตรวจสอบง่าย หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106254

ตำแหน่งงานว่างธุรการเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บาท

งานประจำ : 14,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ช่วยทำรายงาน บันทึกข้อมูลบัญชี จัดเก็บระบบบัญชี เดินทางไปส่งรายงานบัญชีให้บริษัทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106266

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ก่อนฟ้อง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ก่อนฟ้อง

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9300 + % ค่า

งานประจำ : เงินเดือน 9300 + % ค่า กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ติดตามคอนเฟิร์มยอดจ่ายหนี้ของลูกค้าในแต่ล่ะเดือนในส่วนของงานเรียกร้องประกันภัยรถยนต์ /แนะนำแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และชี้แจงรายละเอียดในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104083

ตำแหน่งงานว่างบัญชีขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างบัญชีขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ทำบัญชีเกี่ยวกับขนส่ง
2.รู้ภาษาไทย-จีน (อ่านออก-เขียนได้)
3.ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับขนส่ง

เงินเดือนเริ่ม 20,000 ทดลองงาน 20,000-40,000 Z(ดูการทำงาน)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 105829

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย(sale) จำนวนมาก!!! ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย(sale) จำนวนมาก!!! ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.นำเสนอขายรถยนต์ยี่ห้อ MG ให้กับลูกค้า ทั้งในโชว์รูมและออกบูทตามห้างสรรพสินค้า
2.ติดตามเอกสารจากลูกค้า เอกสารไฟแนนซ์ เอกสารการซื้อขายรถยนต์
3.ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าตั้งแต่ขายจนถึงบริการหลังการขาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104204

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
-รับออร์เดอร์และจัดการงานด้านเอกสารให้ลูกค้า
-โทรติดตามงานขายที่ได้รับมอบหมาย
-ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และ อัพเดทข้อมูลสินค้าตามช่องทางต่างๆ
-ทำและจัดส่งใบเสนอราคา และ เอกสารต่างๆให้ลูกค้า
-ทำรายงานและสรุปรายละเอียดของงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา