กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80057 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141834

ตำแหน่งงานว่างช่างไม้/ ช่างบิ้วอิน/ ช่างสี 5 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างช่างไม้/ ช่างบิ้วอิน/ ช่างสี 5 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ลักษณะงาน
1. สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
2. สามารถทำงานลามิเนทปิดผิวได้
3. สามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆได้
4. สามารถทำงานตกแต่งภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141833

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมเหล็ก อาร์กอน งานก่อสร้าง 5 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมเหล็ก อาร์กอน งานก่อสร้าง 5 อัตรา

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ลักษณะงาน
1. สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
2. มีประสบการณ์การเชื่อมเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม
3. สามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆได้
4. สามารถทำงานตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร หากสามารถทำงานไฟฟ้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141800

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า
เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141823

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่าย AR Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่าย AR Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามป

งานประจำ : ตามตกลง หรือ ตามป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การออกใบกำกับภาษีขาย ให้ถูก Tax point
3. ควบคุม/ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ due, การติดตามทวงถามเมื่อพ้น due ฯลฯ
4. จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ให้ความรู้/พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบัญชี/ภาษีอากร ที่เกี่ยวกับรายได้ เช่น มาตรฐานบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ , ลูกหนี้ , ภาษีมูลค่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141753

ตำแหน่งงานว่างช่างปรับฉีด

ตำแหน่งงานว่างช่างปรับฉีด

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
มีความรู้เกียวกับ เครื่องฉีดพลาสติก
สามารถควบคุมเครื่องจักรฉีดพลาสติกได้
มีความรู้ด้านเอกสารเครื่องฉีดพลาสติก
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141697

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ทำงานต่างๆตามที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141696

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ช่วยดูแลประสานงานกับลูกค้า ประสานงานกับแผนกต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141636

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
คีย์ข้อมูลบัญชี หรืองานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141382

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าสโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- ดูแลสโตร์ ไทวัสดุ เมก้าโฮม
- วางแผนการทำงาน
- ดูแลทีมงานและกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบ
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141394

ตำแหน่งงานว่างช่างแม่พิมพ์

ตำแหน่งงานว่างช่างแม่พิมพ์

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ซ่อมและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141409

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสำนวน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสำนวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามป

งานประจำ : ตามตกลง หรือ ตามป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ดูแลสำนวนงานคดี ทำปกสำนวน บาร์โค๊ด ค้นหา จัดเก็บ สแกนเอกสารให้เป็นระบบ ซ่อมแซม บันทึกเอกสารการเบิกจ่ายสำนวน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141328

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยคุมคลัง ด่วนมาก!!

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยคุมคลัง ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
-ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ
-ประสานงานกับฝ่ายขาย ,ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141316

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ทำงานทั่วไปตามคำสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141281

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน)*** ด่วนมากๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน)*** ด่วนมากๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ขับรถส่งของ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดตามคิวการจัดส่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141071

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ms access

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ms access

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามป

งานประจำ : ตามตกลง หรือ ตามป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ดูแลพัฒนาโปรแกรมของบริษัท ที่เขียนขึ้นด้วย ms access 2016 vb sql serer
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140780

ตำแหน่งงานว่างadmin เร่งรัดหนี้สิน

ตำแหน่งงานว่างadmin เร่งรัดหนี้สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามป

งานประจำ : ตามตกลง หรือ ตามป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ส่งงานให้ทีมคอล ควบคุมยอดให้ได้ตามเป้าของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140871

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้านเชียงใหม่5

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้านเชียงใหม่5

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
จัดเอกสารทั่วไป
จัดของตามใบสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140444

ตำแหน่งงานว่างadminงานศาล

ตำแหน่งงานว่างadminงานศาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามป

งานประจำ : ตามตกลง หรือ ตามป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
รับผิดชอบการฟ้องคดีของทนายความ ดูแลระบบ cios ตั้งเบิกค่าวิชาชีพทนาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140225

ตำแหน่งงานว่าง ช่างปรับฉีดพลาสติก-ช่างรีดท่อPVC

ตำแหน่งงานว่าง ช่างปรับฉีดพลาสติก-ช่างรีดท่อPVC

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ -
ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก
ติดตั้งแม่พิมพ์
ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน Condition
ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140129

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทำแบบสินค้าประเภทเสื้อผ้าด้วย illustrator

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทำแบบสินค้าประเภทเสื้อผ้าด้วย illustrator

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 14,000

งานประจำ : 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
หน้าที่หลัก
- ทำ illustrator แบบงานเสื้อผ้า จากข้อมูลที่เซลไปพูดคุยกับลูกค้า ว่าลูกค้าต้องการสินค้าที่มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
หน้าที่รอง
- ดูแลฐานข้อมูลภายสินค้าตัวอย่าง
- ดูแลอุปกรณ์งานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป
- ช่วยเหลืองานทางด้าน Graphic ทั่วๆไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา