กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80035 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 139709
No: 139709 ตำแหน่งงานว่างBarista  กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างBarista

ตำแหน่งงานว่างBarista

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 20,000

งานประจำ : 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- เรียนรู้คู่มือปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือปฏิบัติการตลอดเวลา
- บันทึกเวลาการทำงานในสมุดจดบันทึกการลงเวลา
- แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ถูกกฎระเบียบบริษัท
- ช่วยเหลือและเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าด้วยท่าทีที่คล่องแคล่ว และชำนาญ
- ประพฤติปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
- ช่วยฝึกการทำงานให้กับพนักงานใหม่
- ทำความสะอาดร้านให้ตรงตามสุขอนามัย
- จัดเรียงอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บขยะให้ถูกสุขอนามัย
- รับฟังคำแนะนำและคำติชมข
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139310
No: 139310 ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 25000 + ค่าอาหาร 3500 + OT (ห

งานประจำ : 25000 + ค่าอาหาร 3500 + OT (ห กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก (น้องอายุ 5 ขวบ)
ดูแลเรื่องทั่วไปของเด็กๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132691
No: 132691 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ (AR) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ (AR)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ (AR)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแล ติดตามการจ่ายชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
- ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารจากแผนกขนส่งเมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- รวบรวมเอกสารเตรียมการวางบิล รับเช็ค
- ตรวจสอบบัญชีบริษัทเมื่อมีลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้า
- รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานลูกหนี้คงค้างชำระประจำสัปดาห์
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131682

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Officer

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Officer

งานประจำ : เงินเดือน 15000+ค่าคอมฯ

งานประจำ : 15000+ค่าคอมฯ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- วิเคราะห์และจัดทำแผนส่งเสริมการขายทางออนไลน์ เพื่อดำเนินกลยุทธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- ทำการตลาดลงบนเว็บไซต์และสื่อโชเชี่ยวมีเดียต่างๆได้ เช่น facebook Intagrme Line@ เป็นต้น
- ดูแลและประสานงานกลุ่มลุกค้าทางออนไลน์ช่องทางต่างๆเช่น facebook Intagrme Line@ เป็นต้น
- สามารถออกแบบและจัดทำ Artwork ได้บางส่วน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128362
No: 128362 ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (Warehouse staff) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (Warehouse staff)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (Warehouse staff)

งานประจำ : เงินเดือน xxx

งานประจำ : xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
1. จัดทำเอกสารการรับ-คืนสินค้า พร้อมปฎิบัติตามขั้นตอนการรับคืนสินค้าได้อย่างถูกต้อง
2. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายสินค้า พร้อมปฎิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง
3. บันทึก-ควบคุมยอด Stock ให้ถูกต้อง และตรวจสอบปริมาณสินค้าให้พอเพียงต่อการผลิต
4. บริหารคลังสินค้าภายใต้ระบบ FIFO และจัดเก็บได้ถูกต้อง ตรวจสอบ และรายงานอายุสินค้าอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบการตรวจนับสต็อกได้ถูกต้อง แม่นยำ
6. ประสานงานในทีมเพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น
7. ดูแลพื้นที่คลังสินคา และรายงานความผิดปกติของคน, เคร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123222
No: 123222 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ - QC Supervisor กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ - QC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ - QC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน xxx

งานประจำ : xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
- ทดสอบผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เบื้องต้นในกระบวนการและวิธีการผลิต
- ควบคุม/ ตรวจสอบในกระบวนการผลิต
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122165

ตำแหน่งงานว่างHR & Administrative Officer

ตำแหน่งงานว่างHR & Administrative Officer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดำเนินการสรรหาพนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการประสานงานนัดวันและเวลา สัมภาษณ์งานกับทางผู้สมัคร
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานเข้าใหม่ - ลาออก
- จัดทำสัญญาจ้าง
- จัดเตรียมชุดยูนิฟอร์มให้แก่พนักงาน
- ติดตามผลการทดลองงาน และประเมิณการทำงานกับทางหน้าสาขา
- นำส่งประกันสังคม และภาษีของบริษัท
- ติดต่อสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122149

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ประจำสาขา เซ็นทรัลพระราม 9

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ประจำสาขา เซ็นทรัลพระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ทำขนมและเครื่องดื่ม ตามเมนูที่ลูกค้าต้องการ
- บริการคีย์รายการสินค้าและคิดเงินทอนเครื่องแคชเชียร์
- ดูแลความรับผิดชอบความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการร้านเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121356
No: 121356 ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (Beverage) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (Beverage)

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor (Beverage)

งานประจำ : เงินเดือน XXX

งานประจำ : XXX กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- วางแผนมอบหมายและติดตามให้มีการใช้ วัตถุดิบ กำลังคน เครื่องจักร และสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด
- รับผิดชอบ ควมคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายผลิตตามเป้าหมายขององค์กร
- ปฏิบัติตามหลัก GMP /สร้างแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับทีมงาน
- สร้างเสริมทัศนะคติที่ดี ให้คำแนะนำที่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของพนักงานที่มีต่อองค์กร
- ดูแลพฤติกรรมของพนักงานฝ่ายผลิต ตักเตือนและแนะนำให้พนักงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- มอบหมายและติดตามงานการดูแล ปรับปรุง และบำร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121357
No: 121357 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (R&D Officer) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (R&D Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (R&D Officer)

งานประจำ : เงินเดือน XXX

งานประจำ : XXX กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Responsible for support product launch in the part of pilot scale and 1 st batch production
Responsible to monitor processes and quality of products
Responsible for indentify and improve the process and product quality in bakery line
Work in collaboration with QA and Production team to review and update products processes
Responsible for support technical information to the production team
Develop new product and improve existing products to enhance quality,reduce costs,and eases operation

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117665

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117066

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คอมมอนส์สีลม (BTS ศาลาแดง)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คอมมอนส์สีลม (BTS ศาลาแดง)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117064

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เดอะคอมมอนส์ สีลม (BTS ศาลาแดง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เดอะคอมมอนส์ สีลม (BTS ศาลาแดง)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ทำขนมและเครื่องดื่ม ตามเมนูที่ลูกค้าต้องการ
- บริการคีย์รายการสินค้าและคิดเงินทอนเครื่องแคชเชียร์
- ดูแลความรับผิดชอบความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการร้านเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117059

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ทำขนมและเครื่องดื่ม ตามเมนูที่ลูกค้าต้องการ
- บริการคีย์รายการสินค้าและคิดเงินทอนเครื่องแคชเชียร์
- ดูแลความรับผิดชอบความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการร้านเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117065

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117067

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา เซ็นทรัลพระราม 9

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา เซ็นทรัลพระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113521
No: 113521 ตำแหน่งงานว่างCook  อาหารไทย อาหารยุโรป  กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างCook อาหารไทย อาหารยุโรป

ตำแหน่งงานว่างCook อาหารไทย อาหารยุโรป

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ประกอบอาหารประเภทอาหารไทย และอาหารยุโรป 80 %
- ประกอบอาหารประเภทเบอเกอรี่ (ตกแต่ง หรืออบขนม ) 20 % หากไม่เคยทำสามารถฝึกฝนได้
- ควบคุมวัตถุดิบ เบิก จ่าย และเก็บ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113517
No: 113517 ตำแหน่งงานว่างCommis 1 อาหารไทย ยุโรป กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างCommis 1 อาหารไทย ยุโรป

ตำแหน่งงานว่างCommis 1 อาหารไทย ยุโรป

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 25000

งานประจำ : 20000 - 25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ปรุงอาหารประเภทอาหารไทย และยุโรป
- ปรุงอาหารประเภทอาหารหวานในบางเวลา
- ดูแลอุปกรณ์การใช้งานครัวทุกอย่าง
- ควบคุมต้นทุนการปรุงอาหาร
- สั่งวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร
- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113516
No: 113516 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานแพ็คสินค้า กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานแพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
จัดสินค้าให้ได้คุณภาพตรงตามจำนวนและมาตรฐาน
ควบคุมของที่เสียจากการบรรจุให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
ควบคุมสต๊อกสินค้าได้อย่างเหมาะสม
ตรวจนับสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน
ทำความสะอาดพื้นที่และเครื่องจักรทั้งก่อนและหลังการผลิต

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113518
No: 113518 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (R&D Officer-Beverage) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (R&D Officer-Beverage)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (R&D Officer-Beverage)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Responsible for support product launch in the part of pilot scale and 1 st batch production
Responsible to monitor processes and quality of products
Responsible for indentify and improve the process and product quality in bakery line
Work in collaboration with QA and Production team to review and update products processes
Responsible for support technical information to the production team
Develop new product and improve existing products to enhance quality,reduce costs,and eases operation

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา