กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5832 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 117665

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117066

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คอมมอนส์สีลม (BTS ศาลาแดง)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คอมมอนส์สีลม (BTS ศาลาแดง)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117064

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เดอะคอมมอนส์ สีลม (BTS ศาลาแดง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เดอะคอมมอนส์ สีลม (BTS ศาลาแดง)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ทำขนมและเครื่องดื่ม ตามเมนูที่ลูกค้าต้องการ
- บริการคีย์รายการสินค้าและคิดเงินทอนเครื่องแคชเชียร์
- ดูแลความรับผิดชอบความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการร้านเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117059

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ทำขนมและเครื่องดื่ม ตามเมนูที่ลูกค้าต้องการ
- บริการคีย์รายการสินค้าและคิดเงินทอนเครื่องแคชเชียร์
- ดูแลความรับผิดชอบความสะอาดภายในร้านและบริเวณร้าน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการร้านเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117065

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117067

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา เซ็นทรัลพระราม 9

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขา เซ็นทรัลพระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดูแลภาพรวมการดำเนินงานของกิจการและการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
- ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริการ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลงบดุลและยอดขายและส่งรายงานให้กับทีมบริหารในแต่ละวัน
- ดูแลจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดสาขาในแต่ละวัน
- ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ และรายงาน/สั่งซื้อสินค้าทั่วไปตามแผนการสั่งซื้อของกิจการ
- บันทึกเอกสารการใช้จ่ายประจำวันและจัดเก็บเอกสารประจำวันอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113521
No: 113521 ตำแหน่งงานว่างCook  อาหารไทย อาหารยุโรป  กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างCook อาหารไทย อาหารยุโรป

ตำแหน่งงานว่างCook อาหารไทย อาหารยุโรป

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ประกอบอาหารประเภทอาหารไทย และอาหารยุโรป 80 %
- ประกอบอาหารประเภทเบอเกอรี่ (ตกแต่ง หรืออบขนม ) 20 % หากไม่เคยทำสามารถฝึกฝนได้
- ควบคุมวัตถุดิบ เบิก จ่าย และเก็บ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113517
No: 113517 ตำแหน่งงานว่างCommis 1 อาหารไทย ยุโรป กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างCommis 1 อาหารไทย ยุโรป

ตำแหน่งงานว่างCommis 1 อาหารไทย ยุโรป

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 25000

งานประจำ : 20000 - 25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ปรุงอาหารประเภทอาหารไทย และยุโรป
- ปรุงอาหารประเภทอาหารหวานในบางเวลา
- ดูแลอุปกรณ์การใช้งานครัวทุกอย่าง
- ควบคุมต้นทุนการปรุงอาหาร
- สั่งวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร
- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113516
No: 113516 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานแพ็คสินค้า กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานแพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
จัดสินค้าให้ได้คุณภาพตรงตามจำนวนและมาตรฐาน
ควบคุมของที่เสียจากการบรรจุให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
ควบคุมสต๊อกสินค้าได้อย่างเหมาะสม
ตรวจนับสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน
ทำความสะอาดพื้นที่และเครื่องจักรทั้งก่อนและหลังการผลิต

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113518
No: 113518 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (R&D Officer-Beverage) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (R&D Officer-Beverage)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (R&D Officer-Beverage)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Responsible for support product launch in the part of pilot scale and 1 st batch production
Responsible to monitor processes and quality of products
Responsible for indentify and improve the process and product quality in bakery line
Work in collaboration with QA and Production team to review and update products processes
Responsible for support technical information to the production team
Develop new product and improve existing products to enhance quality,reduce costs,and eases operation

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113515
No: 113515 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (สัญญาจ้าง 4 เดือน) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน xxx

งานประจำ : xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร ในโรงงาน
ประกาศรับสมัครงานที่ช่องทางต่างๆ
ทำสัญญาจ้าง
ติดตามแบบประเมินการผ่านทดลองงาน
ปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้น
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113512
No: 113512 ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (จ.สมุทรปราการ) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (จ.สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (จ.สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตาม เงื่

งานประจำ : เงินเดือนตาม เงื่ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
1.ผลิตสินค้าได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและจำนวนตามแผนผลิต
2.ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน เครื่องมือเครื่องจักรได้ถูกต้องเหมาะสม
3.ประสานงานภายในทีมเพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น
4.รายงานความผิดปกติของคน, เครื่องมือและเครื่องจักรที่เกิดขึ้นในส่วนของการผลิต
5.พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามการสอนงานของผู้ฝึกสอน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113513
No: 113513 ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน xxx

งานประจำ : xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
ผลิตเบเกอรี่ เค้ก ขนมปัง เครื่องดื่ม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113522
No: 113522 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
1.สามารถติดต่อ ติดตาม ประสานงานกับลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ที่มีศักยภาพในการซื้อขายกับทางบริษัทได้เป็นอย่างดี
2.ดูแลงาน Website และงาน Sale Support ทั้งหมดของฝ่ายขาย
3.จัดทำ KPI ของทีม CSO ,Sale Support
4.ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้าทุกราย
5.ติดตามรับ Order จากลูกค้าทุกราย ตามรอบการขนส่ง รวมถึงรอบส่งสินค้าไปต่างจังหวัด เหนือ อีสาน ใต้ ระยอง อย่างสม่ำเสมอ
6.สามารถสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าต่อการให้บริการของทางบริษัท Synova
7.สามารถทำรายงาน OPP Loss ต่ออาทิตย์ และต่อเดือน ท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113520
No: 113520 ตำแหน่งงานว่างQC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างQC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างQC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ตรวจสอบสินค้าและตรวจสอบการผลิต
- ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลพนักงาน
- ตรวจสอบความสะอาด
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113514
No: 113514 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตเค้ก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตเค้ก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตเค้ก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
ช่วยการผลิตเค้ก และเบเกอรี่ โดยมีคนสอนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113523
No: 113523 ตำแหน่งงานว่างSales Executive - Target Hotel and Indy Cafe (ร้านกาแฟเครื่องดื่ม) กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างSales Executive - Target Hotel and Indy Cafe (ร้านกาแฟเครื่องดื่ม)

ตำแหน่งงานว่างSales Executive - Target Hotel and Indy Cafe (ร้านกาแฟเครื่องดื่ม)

งานประจำ : เงินเดือน xxx.

งานประจำ : xxx. กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- เน้นการขายสินค้า ขยายฐานลูกค้า ลงพื้นที่ให้เข้าถึงลูกค้า เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่มเป็นต้น
- ดูแลลูกค้าหลังการขาย
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

*มีประสบการณ์ Sales โรงแรมหรือร้านอาหาร เครื่องดื่ม*
** ผู้สมัครจำเป็นต้องมีรถยนต์**
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113519
No: 113519 ตำแหน่งงานว่างFactory Manager - ผู้จัดการโรงงาน ผลิตเบเกอรี่ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างFactory Manager - ผู้จัดการโรงงาน ผลิตเบเกอรี่

ตำแหน่งงานว่างFactory Manager - ผู้จัดการโรงงาน ผลิตเบเกอรี่

งานประจำ : เงินเดือน 70,000 - 100,000

งานประจำ : 70,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- Establish visions, missions, directions, strategies, targets for the division.
- Develop, Set, Maintain, Improve KPI, work procedures and performance of employees under reporting and chain of command.
- Manage projects to achieve plans and targets within timeline.
- Provide inputs, interpret, and suggest evident-based / data oriented suggestion to improve company performance, competitive edge, and financial earnings.
- Smoothly and effectively manage team to achieve res
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111353

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
เดินสายไฟฟ้า ตู้ไฟ ตรวจและซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111356

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม ประกอบ

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม ประกอบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
งานตัดเชื่อมโลหะ เน้นหนักงานเชื่อมไฟฟ้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา