กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164185 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111545

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1.ยื่นเอกสารส่งทางราชการ
2.ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง
3.อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139134

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. บริหารจัดการควบคุมระบบงานคลัง พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ประสานงานกับทุกฝ่ายในการรับเข้า เก็บ จ่าย รวมทั้งวางแผนการจัดส่งสินค้าได้ตามเป้าหมาย
3. ดูแล บริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
4. สรุปข้อมูลและการวัดผลงาน ประจำสัปดาห์/เดือน เสนอต่อผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148734

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. บริหารจัดการควบคุมระบบงานคลัง พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ประสานงานกับทุกฝ่ายในการรับเข้า เก็บ จ่าย รวมทั้งวางแผนการจัดส่งสินค้าได้ตามเป้าหมาย
3. ดูแล บริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
4. ควบคุม/ดูแล ระบบการบันทึกการรับ-จ่าย-โอน-ปรับปรุงยอดสินค้า ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5. สรุปข้อมูลและการวัดผลงาน ประจำสัปดาห์/เดือน เสนอต่อผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
6. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150667

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor -TT-

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor -TT-

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. วางแผนการขาย จัดสรรเป้าหมายยอดขายรายสินค้า สอดคล้องกลยุทธ์ในช่องทางต่างๆ
2. วิเคราะห์ลูกค้า ทิศทางการตลาด เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่แข่งขันได้
3. บริหารและพัฒนาทีมงาน เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามกลุ่มลูกค้ารายย่อยทุกพื้นที่
4. สรุปรายงานและผลการปฏิบัติการงานของทีม ประจำเดือน/ปี
5. ปฏิบัติงานวันจันทร์ -เสาร์ ( 6 วัน/สัปดาห์)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150674

ตำแหน่งงานว่างSales Representative - BKK-

ตำแหน่งงานว่างSales Representative - BKK-

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. พัฒนาและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายลูกค้ารายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. วิเคราะห์ลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
3. เจรจาต่อรองคู่ค้า รักษาและพัฒนา การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า
4. ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการจัดการนำส่งสินค้าและบริการที่ดีไปสู่ลูกค้า
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการงานประจำเดือน/ปี
6. ปฏิบัติงานวันจันทร์ -เสาร์ (6 วัน/สัปดาห์)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150688

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างจังหวัด -เขตภาคใต้-

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายต่างจังหวัด -เขตภาคใต้-

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. พัฒนาและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายลูกค้ารายย่อยในเขตพื้นที่ภาคใต้
2. วิเคราะห์ลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
3. เจรจาต่อรองคู่ค้า รักษาและพัฒนา การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า
4. ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการจัดการนำส่งสินค้าและบริการที่ดีไปสู่ลูกค้า
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการงานประจำเดือน/ปี
6. ปฏิบัติงานวันจันทร์ -เสาร์ ( 6 วัน/สัปดาห์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162560

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกควบคุมการผลิตและคุณภาพ (PC&QC Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกควบคุมการผลิตและคุณภาพ (PC&QC Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. วางแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากร เพื่อตอบสนองทั้งในด้านคุณภาพต้นทุนและการเปลี่ยนแปลงได้เต็มประสิทธิภาพ
2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162561

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ภาษาจีน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ภาษาจีน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. สำรวจ สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ผลิต ผู้ขาย เจรจาต่อรองเงื่อนไขและเปรียบเทียบราคาให้ตรงความต้องการ
2. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108850

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ (ไซต์งานก่อสร้าง) ด่วนมาก!!!!!!!

ตำแหน่งงานว่างจป. วิชาชีพ (ไซต์งานก่อสร้าง) ด่วนมาก!!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ดูแลงานด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 112762

ตำแหน่งงานว่างฺพนักงานประจำคลีนิค สาขาบิ๊กซีพระประแดง(ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างฺพนักงานประจำคลีนิค สาขาบิ๊กซีพระประแดง(ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 9,300-15,000

งานประจำ : 9,300-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ให้คำปรึกษา และบริการ ด้านผิวพรรณ ความงาม และสัดส่วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 117813

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำคลินิก สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เพชรเกษม (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำคลินิก สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เพชรเกษม (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 9,300-15,000

งานประจำ : 9,300-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ให้คำปรึกษา และ บริการด้านผิวพรรณ ความงาม และสัดส่วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 122068

ตำแหน่งงานว่างQS Engineer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างQS Engineer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
รับผิดชอบงานเพิ่ม-ลด งานเตรียมวัสดุ Payment
ทำงานเพิ่ม - ลด ตรวจสอบเอกสารเข้าว่ามีงานเพิ่ม - ลด หรือไม่
งานเตรียมวัสดุ ตามตัวอยางเพื่อขออนุมัติ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 124656

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer (วิศวกรโยธา, วิศวกรสนาม)

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer (วิศวกรโยธา, วิศวกรสนาม)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
• ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงานที่ไซต์งานก่อสร้าง/งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบ ตาม specs. ตามลำดับของงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา
• ตรวจสอบแบบโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ clear สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง
• ถอดรายการวัสดุ แก้ไข/ปรับเปลี่ยนแบบ ทำ shop drawing ตามความจำเป็น
• วางแผนงานก่อสร้าง และ ถอดปริมาณงาน
• ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
• ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ โดยดูแลและควบคุมงานร่วมกันกับโฟร์แมนเพื่อดำเนินงานก่อสร้างและคอยติดตามให้ทำงานเ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 137381

ตำแหน่งงานว่างขับรถ6ล้อ

ตำแหน่งงานว่างขับรถ6ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน วันละ450-500++

งานประจำ : วันละ450-500++ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ขับรถส่งของหน้าไซต์งานทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 142836

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเขียนแบบ-ประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเขียนแบบ-ประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
คำนวณออกแบบประมาณราคา เขียนแบบได้
ศึกษาและวิเคราะห์แบบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการถอดปริมาณวัสดุและสอบถามราคาในการจัดทำบัญชีปริมาณและราคางานสำหรับงานประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำ BOQ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 150444

ตำแหน่งงานว่างธุรการการตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างธุรการการตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท

งานประจำ : 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ทำการตลาดออนไลน์ แอดมิน ถ่ายคลิปวิดีโอ ถ่ายคลิป tiktok ได้ ขับรถได้ จัดส่งของตามสาขาได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 151342

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างด้านงานระบบให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 158770

ตำแหน่งงานว่างแรงงานก่อสร้าง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างแรงงานก่อสร้าง (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
-งานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 161968

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ก่อสร้าง (ประจำไซต์งาน) ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ก่อสร้าง (ประจำไซต์งาน) ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
บริหารจัดการงานด้านสโตร์ทั้งหมด รวมถึงงานด้านขนส่งและซ่อมบำรุง ให้เป้นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 144948

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ดูแล ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร งานขาย และการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา