กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094483

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. จัดหาและคัดเลือก Supplier
2. เจรจาต่อรองราคาสินค้า/สัญญา
3. จัดการกระบวนการให้ได้มาซึ่งสินค้า
4. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ
5. เป็นตัวแทนติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับ Supplier
6. กำกับการดูแลการสั่งซื้อที่เหมาะสม การหมุนเวียนของสินค้า อายุสินค้า
7. ร่วมมือกับฝ่ายขายและการตลาดในการส่งเสริมการขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
8. รับผิดชอบการทำสินค้า Own Brand
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094354

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด (มีประสบการณ์ร้านค้าปลีก/ร้านสมุนไพร/ร้านขายยาเท่านั้น)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด (มีประสบการณ์ร้านค้าปลีก/ร้านสมุนไพร/ร้านขายยาเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบยอดขายเพื่อให้ได้ยอดขายทุกช่องทางเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สามารถวิเคราะห์ P&L ของแต่ละสาขา เพื่อทำกลยุทธ์การตลาดเฉพาะสาขา
4. สามารถการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ในการนำสินค้าเข้ามาขาย และส่งเสริมสินค้าให้ขายได้ ร่วมกำหนด Theme และจัด Sales Promotion ตามแผนงานที่กำหนด เพื่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093116

ตำแหน่งงานว่างProduct Management / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด!!!

ตำแหน่งงานว่างProduct Management / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. คัดเลือก พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์
2.วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และตาม Business Concept ตลอดจนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ราคาคู่แข่ง ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างสม่ำเสมอ
3.นำเสนอ (Presentation) และการสื่อสาร (Communication) แนวคิดการจัดการสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะ Operation เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถดำเนินการได้ ตามที่ได้วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอ
4.จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สินค้าการเก็บรายได้เป็นพิเศษต่างๆ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่สนับสนุน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092557

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1.ขับรถส่งสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด
2.รู้เส้นทางใน กรุงเทพ และเขตปริมณฑลเป็นอย่างดี
3.มีใบขับขี่ประเภท 1 และ 2

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091470

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 325 / วัน

งานประจำ : 325 / วัน กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ทำงานในฝ่ายผลิตในโรงพิมพ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091471

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ,4 ล้อ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ,4 ล้อ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนส่งของ
2. ขึ้นของตามใบสั่ง
3. ลงบันทึกเอกสาร
* สถานที่ส่ง กรุงเทพและปริมณฑล ,มีต่างจังหวัด 2-3 ที่
** มีเด็กรถประจำแต่ละคัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091116

ตำแหน่งงานว่างจนท.Prepress

ตำแหน่งงานว่างจนท.Prepress

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-22,000

งานประจำ : 18,000-22,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
Prepress = มีความสามารถในการแก้ไขไฟล์งาน,เลย์งาน,แยกสี,ออกเพลท,ยิงเพลท

*** ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานลูกค้าเพื่อเตรียมการออกเพลท - ออกแบบเสร็จหรือตรวจไฟล์ที่ลูกค้าออกแบบมา
ถูกต้องแล้วก็จะทำการดิจิตอลปรู๊พเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง - เมื่อลูกค้าตรวจดิจิตอลปรู๊พถูกต้องแล้วก็จะทำการ
วางเลย์และแยกสีเพื่อทำการออกเพลทมสามารถในการออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090970

ตำแหน่งงานว่างSenior จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างSenior จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ควบคุมการทำงานของพนักงานจัดซื้อ
1. กระดาษ-กระบวนการภายนอก
2. วัสดุสิ้นเปลือง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090966

ตำแหน่งงานว่างช่างปั๊มไดคัท

ตำแหน่งงานว่างช่างปั๊มไดคัท

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ปั๊มเครื่องไดคัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090473

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ (ลูกหนี้)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ (ลูกหนี้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ดูรับผิดชอบงานด้านบัญชีและบันทึกข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089991

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน ประจำ จ.พังงา

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน ประจำ จ.พังงา

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ตรวจสอบพื้นที่้หน้างาน
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานประตู,หน้าต่างกระจก อลูมิเนียม
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานระบบ ผนังCURTAIN WALL
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานระบบ ผนังComposite
- จัดทำรายงานประจำวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089992

ตำแหน่งงานว่างโฟแมน ประจำ จ.ภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างโฟแมน ประจำ จ.ภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ตรวจสอบพื้นที่้หน้างาน
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานประตู,หน้าต่างกระจก อลูมิเนียม
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานระบบ ผนังCURTAIN WALL
- เตรียมพร้อมพื้นที่การติดตั้ง งานระบบ ผนังComposite
- จัดทำรายงานประจำวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089275

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ ป้ายโฆษณา บูธสินค้า
- ออกแบบงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
- นามบัตรพนักงาน
- บัตรพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088972

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC & Packing / ผลิต (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC & Packing / ผลิต (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน รายวันวันละ 325 บาท

งานประจำ : รายวันวันละ 325 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ผลิต ตรวจสอบ และบรรจุสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088961

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1.ดูแลติดตามงานให้กับผู้บริหาร
2.ดูแลนัดหมายต่างไ และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
3.นัดหมายประชุม จัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามผู้บังคับบัญชานอกพื้นที่
4.ติดตาม จดบันทึก จัดเตรียมเอกสาร และสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
5.จัดเก็บเอกสาร เสนอเอกสารข้อมูลเพื่ออนุมัติ และติดตามแจ้งเตือน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก หนังสือเดินทาง การรับรองลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088962

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ดูแลประสานงานของฝ่ายขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088975

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายประมาณราคา

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ถอดปริมาณงานกระจกอลูมิเนียม
ถอดปริมาณงานAluminium Composite
จัดทำเอกสาร Excel ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
จัดทำเอกสาร Power Point ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088963

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพ รับสมัครด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพ รับสมัครด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ดูแลงานขายสินค้าหมึกพิมพ์ Toner accessories computer และกระดาษให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ทั้งหมด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 088960

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค & Service

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค & Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ติดตั้งและทดสอบสินค้า พร้อมทั้งตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาด้านบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087642

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Stock รถยนต์ สาขาพระประแดง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Stock รถยนต์ สาขาพระประแดง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ตรวจเช็ครับรถลง
- ควบคุมดูกุญแจรถ และดูแลให้รถอยู่ในสภาพคงเดิม
- ทำเรื่องขายแลกรถรหว่างดีลเลอร์
- คีย์ข้อมูลรายละเอียดของ Stock
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา