กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069334

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
งานด้านบัญชีต้นทุนของบริษัทฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069335

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1. จัดส่งสินค้าตามแผนงานส่งมอบ
2. ดูแลรักษาสินค้าระหว่างการส่งมอบ
3. ดูแลรักษาและตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069336

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
เขียนแบบผลิตภัณฑ์,เครื่องจักรและเครื่องมือกล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069337

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
งานทั่วไป ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069333

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
2. สรรหาพนักงานใหม่
3. ประเมินผลและติดตามผลการประเมินของพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069073

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. ทำรายการเบิก-จ่าย ใบสำคัญจ่าย
2.งานด้านการับบิล
3.งานด้านการับวางบิล
4.งานด้านการออกเช็ค และการ Clearing
5.ติดต่อธนาคาร ธุรกรรมต่างๆ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068372

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สัมภาษณ์งาน พร้อมทราบผลทันที!

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สัมภาษณ์งาน พร้อมทราบผลทันที!

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000 ขึ้นอยู่กับค

งานประจำ : 15000-20000 ขึ้นอยู่กับค กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ทำงานที่สำนักงาน Siam Produce and Consultants Company Limited
29/10 ซอย เจริญนคร 12 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ 10600
- บันทึกรายการรับรายจ่ายของบริษัท
- ตรวจเช็คการบันทึกรายการรับเงิน จ่ายเงิน กับใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำงบรายได้-ค่าใช้จ่าย
- จัดเก็บรายงานการบันทึกบัญชี ตามประเภทรายการรับ รายการจ่าย ใบสำคัญทั่วไป
- งบทดลอง งบกำไร-ขาดทุน
- และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปีการันตี 1 เดือน
3. เครื่องดื่มสำหรับพนักงานฟรี
4. กินเลี้ยงพนัก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068356

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส สัมภาษณ์งานพร้อมทราบผลทันที!

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส สัมภาษณ์งานพร้อมทราบผลทันที!

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 -30,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 20,000 -30,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
สถานที่ทำงาน :Siam Produce and Consultants Company Limited
29/10 ซอย เจริญนคร 12 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ 10600

1. บันทึกรายการรับรายจ่ายของบริษัท
2. ตรวจเช็คการบันทึกรายการรับเงิน จ่ายเงิน กับใบเสร็จรับเงิน
3. จัดทำงบรายได้-ค่าใช้จ่าย
4. จัดเก็บรายงานการบันทึกบัญชี ตามประเภทรายการรับ รายการจ่าย ใบสำคัญทั่วไป
5. งบทดลอง
6. งบดุลและงบกำไร-ขาดทุน
7. เปิดใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ซื้อ-ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ตรวจสอบใบกำกับภาษี
9. สามารถปิดงบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067911

บัญชีลูกหนี้ (ด่วน)

บัญชีลูกหนี้ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
- ออกใบกำกับสินค้าและทำรายงานภาษีได้
- จัดทำใบวางบิล
- ติดตามหนี้
- ตัดชำระหนี้
- จัดทำใบลดหนี้
- รายงานสรุปหนี้คงค้าง
- เรียก Statement
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067912

Service Engineer (ด่วนมาก)

Service Engineer (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป (ไม่รวม OT)

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป (ไม่รวม OT) กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1. ให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้าภายหลังส่งมอบ เครื่องจักรโดยให้ความรู้การใช้งานหลังติดตั้ง
2. ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแก่ลูกค้า
3. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067827

เด็กติดรถส่งของ

เด็กติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
จัดสินค้าตามบิลส่งลูกค้า ติดรถกระบะส่งของ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067830

เซล์ส (ขายเม็ดพลาสติก)

เซล์ส (ขายเม็ดพลาสติก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
-เสนอขายเม็ดพลาสติก (ทั้งเม็ดใหม่ และ เม็ด recycle)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067831

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
-ลงสมุดรายวันรับ-จ่าย
-ลงสมุดรายวันซื้อ-ขาย
-และอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067825

พนักงานขาย (PC)

พนักงานขาย (PC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
-ขายเสื้อผ้าตามบูช
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067826

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงตามกฎหมายแ

งานประจำ : ค่าแรงตามกฎหมายแ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067778

พนักงานประสานงานขาย

พนักงานประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
รับโทรศัพท์ลูกค้า ออกใบสั่งขายตามที่ลูกค้าต้องการ พิมพ์รายงานประจำวันเพื่อให้หัวหน้างานตรวจเช็ค และงานอื่นๆตามแต่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067193

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
สามารถถอดแบบและปริมาณราคางานออกแบบได้ และควบคุมดูแลหน้างานตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067194

เจ้าหน้าที่สต็อก (ประจำโรงงาน) (ด่วน)

เจ้าหน้าที่สต็อก (ประจำโรงงาน) (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1. ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ การรับของเข้า - จ่ายออก
2. ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบ รับเข้า - จ่ายออก ควบคุมสต๊อกคงเหลือ
3. ตรวจสอบสินค้าความถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าเข้าและสินค้าออก บันทึกจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อเบิกจ่ายสินค้าในคลัง
4. รับผิดชอบควบคุมดูแลสต๊อก สินค้าและวัตถุดิบ
5. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิิกจ่ายสินค้า
6.ดูแลความสะอาดพื้นที่ในคลังสินค้า จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067195

โฟร์แมนตกแต่งภายใน (ด่วนมาก)

โฟร์แมนตกแต่งภายใน (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000

งานประจำ : 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
ควบคุมหน้างานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
สามารถถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้างได้ ดูแลความเรียบร้อยของงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067192

Project Manager (วิศวกรโครงการ)

Project Manager (วิศวกรโครงการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
- บริหารโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย สามารถควบคุมงบประมาณ/เวลา/คุณภาพงานโครงการตามที่ตั้งไว้
- บริหารทีมงานทั้งโครงการ เป็นผู้นำในการปฎิบัติการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
- กำหนดแผนและระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน และควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนที่ตกลงร่วมกัน
- จัดทำ/ตรวจสอบสัญญา เอกสาร ข้อกำหนดต่างๆเงื่อนไขสำคัญทั้งที่บริษัททำกับลูกค้า,ผู้รับเหมา,ช่าง,สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้หัวหน้างาน - ผู้บริหารทราบ ทำความเข้าใจ ตรวจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา