กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 42122 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137118

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136693

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกฉุกเฉิน(ER)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกฉุกเฉิน(ER)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าป

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าป กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ให้บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136712

ตำแหน่งงานว่างShipping Officer

ตำแหน่งงานว่างShipping Officer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1. กำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารนำเข้าที่ได้รับจากแผนกจัดซื้อต่างประเทศ กรณีมีข้อผิดพลาดต้องแจ้งแผนกจัดซื้อแจ้งผู้ขายแก้ไขเพื่อให้ทันเวลาที่สินค้ากำลังจะเข้า
2. กำกับดูแลเช็ควันเรือเข้า แจ้งบริษัท shipping Enter BL กับบริษัทเรือ หรือ forwarder
3. ดำเนินการ Submit DG เพื่อรายงานสินค้าอันตรายก่อนเรือถึงท่านำเข้า
4. กำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการออกของให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งใบอนุญาตต่างๆ สำหรับวัตถุอันตราย, อาหาร เครื่องชั่งตวงวัดและเครื่องมือแพทย์ส่งให้บริษัทชิปปิ้ง
5. กำกับดูแลก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136743

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ขับรถรับส่งให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ต้องไปติดต่องานข้างนอก
ขับรถกระบะไปซื้อวัสดุไปส่งหน่วยงานบ้างในบางครั้ง
ใช้มอเตอร์ไซค์รับส่งเอกสารหรือไปติดต่องานในบางครั้ง
ดูแลยานพาหนะของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136012

ตำแหน่งงานว่างด่วน!! SIZZLER 【 สาขา Central Festival Chiangmai 】รับ Full time / Part time ☎ ติดต่อ: คุณคัม : 081-531-4553 &

ตำแหน่งงานว่างด่วน!! SIZZLER 【 สาขา Central Festival Chiangmai 】รับ Full time / Part time ☎ ติดต่อ: คุณคัม : 081-531-4553 &

งานนอกเวลา : เงินเดือน อัตราจ้างพนักงาน

งานนอกเวลา : อัตราจ้างพนักงาน กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
-รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
-บริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
-ตรวจสอบดุแลความเรียบร้อยภายในร้าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136013

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสอนด้านอาหารไทย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสอนด้านอาหารไทย

งานประจำ : เงินเดือน 14000 - 16000

งานประจำ : 14000 - 16000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ปฏิบัติและสนับสนุนงานด้านวิชาการของครัวไทย และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการทดลองตำรับอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน สูตรตำรับ ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมตามแผนงานที่กำหนด และสาธิตการทำอาหารให้นักเรียนในวิชาที่รับผิดชอบ
2. ช่วยเชฟผู้สอนและดูแลให้คำแนะนำนักเรียนในวิชาที่รับผิดชอบ
3. ดำเนินการประสานงานกับอาจารย์ทุกท่านในการตรวจข้อสอบ ทฤษฎี ทุกรายวิชาเพื่อให้มีการติดตามผลการเรียนการสอนของน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135946

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Volvo พระราม2) (กรุณาติดรูปชัดเจน)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Volvo พระราม2) (กรุณาติดรูปชัดเจน)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000 บาท

งานประจำ : 9,000-12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1) เคลื่อนย้ายสินค้า/วัตถุดิบ เข้า-ออก-จัดเก็บ และจัดส่งสินค้า
2) ดูแลบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ ตามคู่มือการบำรุงรักษา
3) รับผิดชอบหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
4) ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบประจำวัน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135945

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-16,000 บาท

งานประจำ : 15,000-16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1) ตรวจสอบการรับสินค้านำเข้า และนำออกเพื่อการขาย ทั้งสินค้าจากต่างประเทศ และ สินค้าที่สั่งซื้อภายในประเทศ
2) จัดเก็บสินค้าตามประเภทสินค้า และตามมาตรฐานการจัดเก็บที่ดี
3) สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในแผนกตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4) ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบประจำวัน
5) ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายตลอดเวลา
6) ตรวจเช็คสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้องตามระบบบันทึกสินค้าคงคลัง
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135863

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง + ประ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- ประเมินผู้ป่วยจากประวัติ การตรวจร่างกาย เบื้องต้นได้
- วิเคราห์ปัญหาและวางแผนพยาบาลให้ผู้ป่วย
- ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135199

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าป

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าป กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงานฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135196

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ(CCU)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ(CCU)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ให้การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134911

ตำแหน่งงานว่างพนักงานปรุงอาหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานปรุงอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
-เตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารตามสูตรที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 134205

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ประสานงานกับนักรังสีเทคนิคในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ดูแลระหว่างการตรวจ จัดเก็บฟิล์มเอซเรย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134136

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน วันละ 220 บาท

ฝึกงาน : วันละ 220 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ฝึกงานในหน่วยงานเลขานุการบริษัท
-จัดทำรายงานการประชุมบริษัทย่อย
-ประสานงานและจัดเตรียมงานผู้ถือหุ้น
-จัดเตรียมการประชุมบอร์ดผู้บริหาร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134008

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator - Solar Energy

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator - Solar Energy

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ติดต่อประสานงานเพื่อพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Solar Farm, Floating Solar, Energy Storage System (ESS)
ดำเนินการจัดหาข้อมูลสำหรับราคาวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์
รวบรวมข้อมูลและดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานงานโครงการราบรื่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133994

ตำแหน่งงานว่างนักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาอโศก

ตำแหน่งงานว่างนักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาอโศก

งานประจำ : เงินเดือน 13000-14000

งานประจำ : 13000-14000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133992

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดประจำคลินิก สาขาอ่อนนุช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดประจำคลินิก สาขาอ่อนนุช

งานประจำ : เงินเดือน 9930 (ยังไม่รวม OT)

งานประจำ : 9930 (ยังไม่รวม OT) กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ทำความสะอาดภายในคลินิกกล้วยน้ำไท เข้างาน 8.00-18.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133995

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดประจำคลินิก สาขาสาทร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดประจำคลินิก สาขาสาทร

งานประจำ : เงินเดือน 9930 (ยังไม่รวม OT)

งานประจำ : 9930 (ยังไม่รวม OT) กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ทำความสะอาดภายในคลินิกกล้วยน้ำไท เข้างาน 8.00-18.00 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133993

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดประจำคลินิก สาขาพระราม 9

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดประจำคลินิก สาขาพระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน 9930 (ยังไม่รวม OT)

งานประจำ : 9930 (ยังไม่รวม OT) กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ทำความสะอาดภายในคลินิกกล้วยน้ำไท เข้างาน 8.00-18.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133119

ตำแหน่งงานว่าง2.ผู้จัดการท้าเป้า สาขาเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่าง2.ผู้จัดการท้าเป้า สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
• In co-operation with the Sales Manager to set out sales targets and business strategies as well as being responsible for implementation and actively follow up.
• To ensure fulfillment of sales and other objectives by means of implementation.
• To achieve target set out to increase market share, sales, profitability and retention of customers.
• To build product propositions with existing customers, and identify new business opportunities.
• To propose improvement of and/or within the inter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา