กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5674 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 107743

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ว่าความ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107869

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานราชการ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย
- วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108122

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ เฮี้ยบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ เฮี้ยบ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
งานด้านการสรรหาบุคคลากร / ติดต่องานราชการ / งานด้านเวลาและค่าจ้าง / งานด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานพม่า / งานบุคคลทั่วไป / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109585

ตำแหน่งงานว่างนักผังเมือง

ตำแหน่งงานว่างนักผังเมือง

งานราชการ : เงินเดือน 15000-20000

งานราชการ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
สถาปนิกผังเมือง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108358

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถ และ

งานราชการ : ตามความสามารถ และ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
บันทึกรายงานการประชุม,ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย,ตรวจสอบเอกสารและงานต่าง ๆ ก่อนส่งผู้บริหาร,จัดตารางงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109529

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
- ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน
- ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขาย ฯลฯ
- ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา
- ประสานงาน ขออนุญาตกับหน่ายงานราชการต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108355

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งของ

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานราชการ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ยกสินค้าขึ้นรถและจัดส่งตามสถานที่ต่าง ๆ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108356

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานราชการ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ขับรถผู้บริหาร/ขับรถขนส่งสินค้า ยกของ ล้างรถ และอื่น ๆ ตามที่ไดัรับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108144

ตำแหน่งงานว่างBusiness Lawyer

ตำแหน่งงานว่างBusiness Lawyer

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆรวมถึงเข้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินงานกับหน่วยงานราชการนั้นๆ
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท)
- ติดตาม ระเบียบ คำสั่ง กฎเกณฑ์ และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- จัดทำระบบการจัดเก็บสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงข้อมูล ใบอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108479

ตำแหน่งงานว่างเภสัช ประะจำแผนกทะเบียนยา

ตำแหน่งงานว่างเภสัช ประะจำแผนกทะเบียนยา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร
1.ดูแลระบบคุณภาพของงานด้านทะเบียนยา
2.รับผิดชอบทางด้านกฏหมายในการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนยา
3.ดูแลให้มีการปรับปรุงงานด้านทะเบียนยาอย่างต่อเนื่อง
4.ดูแลระบบและควบคุมเอกสารในแผนกทะเบียนยา
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย)
6.ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
7.จัดทำเอกสารข้อมูลยาบริษัท
8.ประสานงานระหว่างทะเบียนยาและQC

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109321

ตำแหน่งงานว่างProject coordinator

ตำแหน่งงานว่างProject coordinator

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานราชการ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
-ดูแลงาน Supply chain ทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ วัสดุ -อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร/แรงงาน/ผู้รับเหมาช่วง
-ประสานงาน/จัดการ/จัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวของบริษัททั้งหมด
-ประสานงาน/จัดการ หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108710

ตำแหน่งงานว่าง7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วไป/ฝ่ายขายโครงการ (กรุงเทพและปริมลฑล)

ตำแหน่งงานว่าง7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั่วไป/ฝ่ายขายโครงการ (กรุงเทพและปริมลฑล)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
ขายโครงการ-ขายทั่วไป,ขายร้านค้าไฟฟ้า,ห้างสรรพสินค้า,โรงแรม,วิ่งงานประมูลงานราชการและเอกชน,และงานโครงการ เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107651

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งาน/สโตร์ (Site Admin/Store)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งาน/สโตร์ (Site Admin/Store)

งานราชการ : เงินเดือน 12,000-20,000 บาท/เดือน

งานราชการ : 12,000-20,000 บาท/เดือน กรุงเทพมหานคร
1. ปฎิบัติงาน และรายงานตัวกับ Project Manager ของไซต์
2. รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บเอกสารของโครงการฯ ณ หน่วยงานก่อสร้าง เช่นเอกสารขอจัดซื้อ เอกสารภายใน และเอกสารรายงานต่างๆ
3. รับผิดชอบการจัดหมวดหมู่ของงานเอกสาร จัดระบบเอกสารเข้า – ออก และพิมพ์เอกสารอื่นๆ
4. เอกสารการประชุมหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำเอกสารขอจัดซื้อ อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง พร้อมเอกสารแนบท้าย
6. คีย์ข้อมูล จัดส่งใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง
7. ประสานงานกับคู่ค้า Supplier และผู้รับเหมาช่วงในการเข้าทำง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108360

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

งานราชการ : เงินเดือน ตามความรู้ ความสา

งานราชการ : ตามความรู้ ความสา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.มีความสามารถในการเรียนรู้ หรือ จัดระบบงานงานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสินค้า, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, การส่งผลวิเคราะห์, พร้อมติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

3.มีความสามารถติดต่องานกับราชการ/ เอกชน ได้เป็นอย่างดี 

4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108363

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานราชการ : เงินเดือน According to the ability and experience

งานราชการ : According to the ability and experience กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
Responsibilities:หน้าที่และความรับผิดชอบ

Develops existing customers via up-selling and or cross selling in either B2G or B2B Business environment
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ทั้งในบริบทของราชการและ/หรือเอกชน

Prepare customer visit plan and reports
มีการวางแผน,จัดทำและเตรียมเอกสาร หรือ รายงานทุกครั้งในการเยี่ยมลูกค้า

Prospect new business opportunities, develop sales activities, conduct professional presentations.
สร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ สามารถพัฒนากิจกรรมการขาย สามารถนำเส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108361

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถ และ

งานราชการ : ตามความสามารถ และ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
ทำบัญชี รับจ่าย กระทบยอด GL อื่นๆ ที่สมุห์บัญชีมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108354

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามความรู้ความสา

งานราชการ : ตามความรู้ความสา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
2.เปิดบิลขาย,จัดทำรายงานการขายประจำเดือน,ประจำปี
3.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107733

ตำแหน่งงานว่างTax Section Manager

ตำแหน่งงานว่างTax Section Manager

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด
2.ช่วยประสานงานและให้คำปรึกษาด้านภาษีกับหน่วยงานอื่นๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร
4.วางแผนด้านภาษี
5.ทำงานตามที่ผู้บังคบบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108353

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/สต๊อก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี/สต๊อก

งานราชการ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานราชการ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
บัญชี Stock ลักษณะงาน ควบคุมและดูแล Stock สินค้า ประสานงานในเรื่องสินค้ากับ Packing กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107717
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา