กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

มีปัญหาในการหางานหรือไม่?

มีปัญหาในการหางานหรือไม่?

“ทำไมการหางานมันยากมาก” ฉันได้ยินคำถามนี้มามาก แน่นอนว่ามีหลายวิธีที่จะตอบและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถาม เรซูเม่ของคุณเขียนได้ดีและน่าสนใจไหม? ...อ่านต่อ
วันที่ 25/06/2562 ชม 9 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092261

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-ธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- ดูแลงานธุรการในบริษัท
- ดูแลระบบสาธารณูปโภค
- ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092239

ตำแหน่งงานว่างSU.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างSU.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานราชการ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ****
ลักษณะงาน :
- ออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์),
- แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน,
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ,
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement,
- โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092199

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน 18,000+

งานราชการ : 18,000+ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ
- จัดทำแผนงานประจำปี
- อบรม จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานหน่วยงานราชการ
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน แนะนำ ติดตาม งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 091972

ตำแหน่งงานว่างจป วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ
- ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
- รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
- ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- รายงานเสนอผู้บริหาร และประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 091944

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานราชการ : เงินเดือน 10,000 - 15,000

งานราชการ : 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
งานธุรการ งานเอกสาร
- เอกสารประกอบการขายสินค้า / บริการ / อบรม
- เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงของแผนก / ค่าใช้จ่ายโครงการงานขาย
- เอกสารรายงานการขาย

งานประสานงาน
- ประสานงานภายนอก (ลูกค้า/ช่าง/ผู้รับเหมา)
- ประสานงานภายใน (แผนกการตลาด / แผนกบัญชี / แผนกส่งสินค้า / แผนกบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

งานขายและงานการตลาด
- จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารในการออกงานแสดงสินค้า
- จัดเตรียมสินค้า / บริการสำหรับงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091740

ตำแหน่งงานว่างผู้นำกิจกรรมและฝึกอบรม (เพศชาย) (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างผู้นำกิจกรรมและฝึกอบรม (เพศชาย) (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ด่วน!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1. จัดกิจกรรมภายในองค์กร
2. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. จัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี
4. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์กร
5. จัดทำและเตรียมเอกสารในการอบรม
6. ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก
7. ติดต่อหน่วยงานราชการ
8. ยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
9. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
10. งานอื่นๆตามที่ได้มอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091584

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามการตกลง

งานราชการ : ตามการตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1.สนับสนุนงานต่อจากการขายได้แก้จัดทำ PI,Order Sheet,Invoice ,Packing list,ใบปะหน้ากล่อง ติดตามให้มีการผลิตและจัดส่งสินค้าจนจบขั้นตอน ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองต่างๆจากอย.และหน่วยงานราชการ 3.เช็คสต็อกบรรจุภัณฑ์และสั่งเข้ามาให้เพียงพอต่อการผลิต
4.งานอื่นๆที่ช่วยสนับสนุนการขาย,ตามที่หัวหน้างานสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091562

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำพูน (ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเคาน์เตอร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายบัตร สาขาบิ๊กซีลำพูน (ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเคาน์เตอร์)

งานราชการ : เงินเดือน 10,000-30,000 บาท

งานราชการ : 10,000-30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
ตำแหน่ง : พนง.แนะนำบัตร (สาขาบิ๊กซีลำพูน) รายได้ 10,000-30,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..............
- จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ
- แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน,
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ,
- ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน Statement,
- โดยผู้สมัครสามารถออกต่างพื้นที่ (เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)ได้ ซึ่งกา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091487

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ความรับผิดชอบโดยรวม
● ปิดงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบมจ.ปรีชา กรุ๊ป , ประสานงานกับออดิท
● จัดทำกรอกแบบ ภงด.50 , 51 , ยื่นแบบสบช.3 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
● งานด้านตลาดหลักทรัพย์ จัดทำ MD&A,F45-3,FSCOM และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091480

ตำแหน่งงานว่างผู้นำกิจกรรม และฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างผู้นำกิจกรรม และฝึกอบรม

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2. วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี
3. ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์กร
4. จัดทำและเตรียมเอกสารในการอบรม
5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก
6. ติดต่อหน่วยงานราชการ
7. ยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
9. งานอื่นๆตามที่ได้มอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091512

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานราชการ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานราชการ : ขึ้นอยู่กับความส กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดซื้อ สินค้าประเภทอุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมือด้านช่าง โดยคัดเลือก Supplier ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถประเมินผลงานผู้ขายได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091522

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
- ติดตามงานติดตั้งไฟฟ้า และประปา
- ยื่นขอติดตั้งไฟฟ้า และประปา
- จัดเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ และเงินประกันน้ำ และไฟฟ้า
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รับส่งเอกสารจากฝ่ายนิติกรรมสัญญา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091355

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ไฟฟ้า / เครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ไฟฟ้า / เครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป (ตามประส

งานราชการ : 17,000 ขึ้นไป (ตามประส กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
วิศวกรหัวหน้าโครงการ ซ่อมบำรุง ระบบวิศวกรรมอาคาร ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091057

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1. จัดการงานด้านการจัดส่งเอกสาร
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090861

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานราชการ : เงินเดือน 8,000

งานราชการ : 8,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ส่งใบเสนอราคา และส่ง order ไปฝ่ายผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090889

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลงหรือขึ

งานราชการ : ตามที่ตกลงหรือขึ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- จัดทำรายวันทั่วไป,จัดทำรายการปรับปรุง
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบรายการทั้งหมด
- ดูแลและรับผิดชอบบัญชีภาษี
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานต่างๆ
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090859

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
งานที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัย
งานเอกสารที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090860

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานราชการ : เงินเดือน -

งานราชการ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1. ดูแล และอำนวยความสะดวกทุกอย่างต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเรียบร้อย
2. ทำ Present Power Point
3. จด Short Note, Short hand ได้
4. ทำข้อสรุปการประชุม, ตามงาน, ประสานงานทั้งในองค์กรและภายนอก
5. โต้ตอบจดหมาย, E-mail กับต่างประเทศ และหน่วยงานราชการ
6. Sourcing สินค้า และบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
7. ประสานและบริหารงานต่างๆ แทนผู้บังคับบัญชา
8. ช่วยทำเอกสาร Import & Export
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090686

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 - 28,000

งานราชการ : 15,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
- สรรหาพนักงานให้ครบตามโครงสร้างบริษัทฯ
- จัดทำเงินเดือน
- ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090383

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งาน/สโตร์ (Site Admin/Store)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งาน/สโตร์ (Site Admin/Store)

งานราชการ : เงินเดือน 12,000-20,000 บาท/เดือน

งานราชการ : 12,000-20,000 บาท/เดือน กรุงเทพมหานคร
1. ปฎิบัติงาน และรายงานตัวกับ Project Manager ของไซต์
2. รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บเอกสารของโครงการฯ ณ หน่วยงานก่อสร้าง เช่นเอกสารขอจัดซื้อ เอกสารภายใน และเอกสารรายงานต่างๆ
3. รับผิดชอบการจัดหมวดหมู่ของงานเอกสาร จัดระบบเอกสารเข้า – ออก และพิมพ์เอกสารอื่นๆ
4. เอกสารการประชุมหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำเอกสารขอจัดซื้อ อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง พร้อมเอกสารแนบท้าย
6. คีย์ข้อมูล จัดส่งใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง
7. ประสานงานกับคู่ค้า Supplier และผู้รับเหมาช่วงในการเข้าทำง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา