กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 068220

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล

ฝึกงาน : เงินเดือน 0 บ.

ฝึกงาน : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
เช็คเวลาการลงเวลาทำงาน การลา ของพนักงานทั้งหมด และสรุปเวลาทำงานทั้งหมดของพนักงาน สรรหาบุคคลากรให้กับบริษัท ดูแลสต๊อกชุดฟอร์มและจัดสรรชุดฟอร์มให้กับพนักงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัทให้กับพนักงาน ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายในบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068170

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและธุรการ

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1.เช็คเวลาทำงานของพนักงาน
2.จัดเก็บแฟ้มประวัติข้อมูลพนักงาน
3.รับสมัครพนักงาน สรรหาพนักงาน
4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้กับพนักงานภายในบริษัท
5.ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในบริษัท
6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068053

โฟร์แมน งานระบบไฟฟ้า, ประปา,ปรับอากาศ (แอร์)

โฟร์แมน งานระบบไฟฟ้า, ประปา,ปรับอากาศ (แอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามาร

งานประจำ : ตามความสามาร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068054

วิศวกรโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

วิศวกรโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี,สามารถโต้ตอบด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิคได้ E-mail,สามารถทำงานภายใต้ความกดดัดได้เป็นอย่างดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068055

วิศวกรประเมินราคางานก่อสร้าง และ ระบบประกอบอาคาร

วิศวกรประเมินราคางานก่อสร้าง และ ระบบประกอบอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1.ประชุมชี้แจงแบบ เกี่ยวกับงาน เสนอราคา
2.Estimate ราคา งานก่อสร้าง และหรือ งานระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์
3.Estimate ราคางานจากแบบ เพื่อส่งเสนอราคาและควบคุมต้นทุน
4.จัดทำสรุปวัสดุ ที่ใช้ในโครงการ
5.เขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Auto CAD ได้คล่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068047

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ภายในโครงการ
ให้เป็นไปตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068048

ธุรการจัดซื้อ

ธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ทำงานด้านเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานระบบและก่อสร้าง, จัดเก็บเอกสาร ,ชอบงานด้านเอกสารพิเศษ
,และงานที่ได้รับมอบหมาย , สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068049

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความร

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing ออกแบบ,วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068050

โฟร์แมน งานโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

โฟร์แมน งานโยธา,ก่อสร้าง(Site Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นฯ (สามารถเดินทางไปทำงานที่Site งานได้ทุกจังหวัด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068051

ผู้ช่วยธุรการฝ่ายการเงิน/บัญชี

ผู้ช่วยธุรการฝ่ายการเงิน/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
- จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายประจำเดือน - นำส่ง ภงด.30
- จัดทำสำคัญจ่ายรายเดือน - จัดทำค่าใช้จ่ายรายเดือน
- จัดทำเอกสารตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
- จัดเรียงข้อมูลดิบ จากส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง
- หลักเป็นการทำงานเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068052

ธุรการฝ่ายวิศวกรรม,ธุรการทั่วไป

ธุรการฝ่ายวิศวกรรม,ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ทำงานด้านเอกสาร, จัดเก็บเอกสารแยกตามโครงการและชนิดเอกสาร ,ชอบงานด้านเอกสารพิเศษ,
ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน และ วิศวกร,ติดต่อบุคคลภายนอก,และงานที่ได้รับมอบหมาย , สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067992

พนักงานทรีทเม้นท์ด่วนมาก !สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่งามวงศ์วาน 47 สัมภาษณ์รู้ผลทันที!

พนักงานทรีทเม้นท์ด่วนมาก !สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่งามวงศ์วาน 47 สัมภาษณ์รู้ผลทันที!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
คุณสมบัติ:
- ทำ treatment หน้าและตัว
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
-สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
-มีค่าคอมมือ คอมขาย คอมร้าน
-ข้าวกลางวัน หอพัก
-ต้องการประจำสาขาที่ซอยชินเขต และราชพฤกษ์


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067993

Marketing Supervisor

Marketing Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
* กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก
* ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ของศูนย์และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ , Customer Relationship Management
* ส่งเสริมการขายของโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
* จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067994

นักโภชนากร !!สัมภาษณ์ทราบผลทันที!!!ด่วน...

นักโภชนากร !!สัมภาษณ์ทราบผลทันที!!!ด่วน...

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ให้คำปรึกษาคนไข้ด้านสุขภาพ
ดูแลรับผิดชอบการล้างพิษ
ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
-สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
-มีค่าคอมขาย คอมร้าน
-ข้าวกลางวัน หอพัก
-งานประจำสาขาที่งามวงศ์วาน 47

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067988

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (ด่วนมาก)

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
* ประสานงานร่วมกับทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
* บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ
* บริการหัตถบำบัด เพื่อรักษา
* บริการนวดประคบสุมนไพรเพื่อรักษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067989

พนักงานนวดสปา

พนักงานนวดสปา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ให้บริการนวดหน้าและตัวด้วยมือ
ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
-สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้
-มีค่าคอมมือ คอมขาย คอมร้าน
-ข้าวกลางวัน หอพัก
-ต้องการประจำสาขาที่ซอยชินเขต และราชพฤกษ์


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067990

นักกายภาพบำบัด ด่วนมาก!

นักกายภาพบำบัด ด่วนมาก!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
ตรวจวิเคราะห์ Bio physical analysis
ดูแลเครื่องมือแพทย์
จัดทำรายงานออกกำลังกาย และจัดทำเอกสารวิชาการ
ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย
ฝึกอบรมพนักงานทรีตเมนท์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067991

แพทย์ประจำคลินิก (Full Time / Part Time)

แพทย์ประจำคลินิก (Full Time / Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
* แพทย์ประจำศูนย์ความงามเมดดีไซน์
* ดูแลรักษาคนไข้
* ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ แก่คนไข้
* ทำหัตถการด้าน BOTOX , FILLER , LASER , RELAX F , RF , IPL , MESOTHEREAPY , ANTI-AGING
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067976

เลขานุการ ด่วน ๆ

เลขานุการ ด่วน ๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1.บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เพราะบ่อยครั้งที่คุณต้องเป็นตัวแทนของเจ้านายไปประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อกับลูกค้า
2.มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และน้ำเสียงที่น่าฟังเสมอ
เตรียมการล่วงหน้าได้ดี เลขาฯ ที่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ในการเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้กับเจ้านาย ให้พร้อมสำหรับการประช
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067956

ธุรการ การจัดการ

ธุรการ การจัดการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1.ดูแล / ช่วยเหลือ งานแพทย์
2.เจาะเลือด และให้สารละลายทางหลอดเลือด
3.ดูแลผู้ป่วยให้มีความสุข ปลอดภัย
4.บันทึกการทำงานของแพทย์
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา