กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


26/02/2562
เปิดรับสมัครพนักงาน: ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน Financial advisor บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
19/02/2562
ต้องการพนักงานบัญชี และธุรการ บริษัท วหเสริม จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 080916

พนักงาน Full Time / Part Time ประจำร้านอาหารแซนด์วิซ Subway สาขา Royal Garden Pattaya / Terminal Pattaya

พนักงาน Full Time / Part Time ประจำร้านอาหารแซนด์วิซ Subway สาขา Royal Garden Pattaya / Terminal Pattaya

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
บันทึกรายการยา เวชภัณฑ์ สารน้ำในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำฉลาก และจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080570

เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
จัดระบบงาน ควบคุม ตรวจสอบการทำบัญชี จัดทำการรับการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080572

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ( ต่างจังหวัด )

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ( ต่างจังหวัด )

งานประจำ : เงินเดือน 15000

งานประจำ : 15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ทำหน้าที่บริหารสาขา ดูแล ควบคุม จัดระบบงาน ติดต่อกับส่วนงานต่างๆๆ
รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้น และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operations Standard) เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080226

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- ดูแลระบบการทำงานของบริษัททั้งหมด
- จัดวางแผนการบริหารการทำงานขององค์กร
- ประสานงานแต่ละแผนก และ นอกองค์กร
- จัดทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติสำเร็จตามวัตถุประสงค์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080222

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
รายละเอียดของงาน
- ร่าง ตรวจสอบ และทบทวนการจัดทำสัญญาต่างๆทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ให้ความเห็นและคำปรึกษาทางกฏหมาย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางกฏหมายภายใน และติดต่อประสานงานราชการ
- งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางพาณิชย์และสรรพากร
- งานการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ
- งานให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080228

เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ออกบูธต่างจังหวัดและปริมณฑลเป็นครั้งคราว
2.สรุปยอดขาย
3.จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
4.เก็บข้อมูล เสนอขายสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080227

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ติดต่อสอบถามความพึงพอใจลูกค้า และสรุปข้อมูล เพื่อนำข้อดีมาเป็นจุดแข็งและนำข้อด้อยมาปรับปรุงเพื่อให้สินค้าอยู่ในระดับแนวหน้าธุรกิจตู้เติมเงิน
2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และปัญหาที่พบจากการใช้บริการ
3.ประสานงานกิจกรรม CRM และ CSR ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. ทำงานจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์
6. เข้างาน 09.00-18.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080229

Technical Support

Technical Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาผ่านโทรสัพท์
2.แก้ไขปัญหาตู้เติมเงิน
3.บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079656

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079658

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ขับรถ 6 ล้อ ส่งของ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079753

ผู้อำนวยการฝ่าย E-Payment

ผู้อำนวยการฝ่าย E-Payment

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- มีความรู้และมีประสบการณ์ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หรือ Digital Banking
- เคยทำงานในบริษัทให้บริการเพย์เมนต์เกตเวย์ และได้รับใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079659

ผู้ช่วยช่าง

ผู้ช่วยช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ผู้ช่วยช่างติดตั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078979

ช่างเหล็ก/ช่างเชื่อม

ช่างเหล็ก/ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- บันทึกรายการเงิน เครดิต
- ตรวจสอบ Bank Statement
- ตรวจสอบภายในค่าคอมมิสชั่น Sales
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078981

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- เบิกสินค้า อะไหล่สำหรับการผลิต
- จัดทำเอกสารการผลิต
- จัดทำการ์ดเติมเครดิต
- เบิกอุปกรณ์สำนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078980

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
บันทึกรายการและตรวจเอกสารงานด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ถาวร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079009

พนักงานบัญชีลูกหนี้

พนักงานบัญชีลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน 20000-22000

งานประจำ : 20000-22000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ออก Invoice ให้ลูกหนี้ของบริษัท พร้อมใบวางบิล
ติดตามใบวางบิลเพื่อส่งให้แผนกทวงหนี้ดำเนินการต่อ
สรุปยอด เปิดบิลรายเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078870

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
กระตุ้นยอดขาย หาฐานลูกค้าใหม่
ออกพบลูกค้า ดูแลเซลล์ในเรื่องยอดการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078804

ช่างประจำอาคาร

ช่างประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงประจำอาคาร
2. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078719

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ Planning

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ Planning

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.สรรหา คัดเลือก ผู้ขายสินค้า
2.เปิดเอกสารใบสั่งซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา
3.บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อประสานกับผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
4.วางแผน Planning
5.จัดเก็บเอกสารข้อมูลภายในแผนก
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078720

QC Lab Micro

QC Lab Micro

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.เก็บตัวอย่างเพิ่อวิเคราะห์ Micor
2.หาสาเหตุและวิธีการป้องกันเเมื่อมีปัญหาด้าน Micro
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา