กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101077

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- ประสานงาน
- คีย์ข้อมูล
- ดูแลความเรียบร้อย
- อำนวยความสะดวกให้ผุ็ที่มาติดต่อ
- จัดส่งงานด้านไปรษณีย์ เอกสารต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101034

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย มีความปลอดภัย รวมถึงการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รับบริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยและพึงพอใจ
- รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- ตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 100993

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิประโยชน์และรับผู้ป้วยใน ( ADMISSION )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิประโยชน์และรับผู้ป้วยใน ( ADMISSION )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
มีหน้าที่ ให้บริการต้อนรับ รับจองห้องพัก ประเมินและให้คำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล รับจองห้องพักและหรือทำสัญญาเข้ารับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน รวมถึงการดำเนินการประสานงานหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 100715

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ควบคุมดูแลงานสรรหาบุคลากรเพื่อให้หน่วยงานได้บุคคลากรตรงตามความต้องการ , ควบคุมดูแลงานทะเบียนประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน , ควบคุมดูแลงานสวัสดิการเพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องและทันเวลา สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน , ตรวจสอบงาน Time Attendance และงานค่าจ้างเงินเดือนให้มีความถูกต้องและทันเวลา , กำกับดูแลระเบียบวินัยพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท , ติดตามงานคุณภาพส่งในระยะเวลาที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099077

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ CCU , ICU ( Full time )

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ CCU , ICU ( Full time )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099072

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลแผนกสวนหัวใจ ( Cath lab ) Full time / Part time

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลแผนกสวนหัวใจ ( Cath lab ) Full time / Part time

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ทำหน้าที่ประเมิน และประสานการบริการ ดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด
- บริหารความพร้อมใช้ของทรัพยากร เคื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทั้งในส่วนของหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด
- ให้การพยาบาล ดูแลผู้ป่วยก่อน และหลังทำหัตถการหัวใจ และหลอดเลือด
- ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099152

ตำแหน่งงานว่างธุรการวิศวกรรม

ตำแหน่งงานว่างธุรการวิศวกรรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ควบคุมการนำเข้าและเบิกจ่ายเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุง
2.ทำประวัติเครื่องจักร
3.ประสานงานช่างและแผนกที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานเรื่องใบแจ้งซ่อม
5.ประสานงานจัดซื้ออะไหล่ หรือ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099112

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ++ ขึ้นไปตามความ

งานประจำ : 12,000 ++ ขึ้นไปตามความ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลผลการทำงานของทีมงานต่างๆในบริษัท ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการลงบันทีกข้อมูล บันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ทำเอกสารต่างๆ เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098450

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ( งานส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ( งานส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
- รับผิดชอบดูแลผลการตรวจสุภาพของพนักงาน เก็บข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ และติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
- รับผิดชอบการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน นำส่งรายงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องและทั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097763

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.จัดทำบันทึกข้อมูลการเงินขององค์กรอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี
2.จัดทำระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ
4.ทำบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน
5.งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097578

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- เป็นสำนักงานบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดยจะได้ทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีทุกระบบ
- ตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกค้า
- จัดทำภาษีต่างๆและประกันสังคม ประจำเดือน ประจำปี
- จัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ภงด 50
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบบัญชี
- สามารถขึ้นทะเบียนฝึกงานเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097245

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
สรรหาพนักงาน ยื่นประกันสังคม บังคับใช้กฎระเบียบภายในของบริษัท สรุปเอกสารขาด ลา มาสาย ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097240

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์/รถยนต์/และหลักประกันอื่นๆ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์/รถยนต์/และหลักประกันอื่นๆ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และหลักประกันอื่นๆ เช่น โฉนด คอนโด บ้าน เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097257

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานการต่างประเทศ สิงคโปร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานการต่างประเทศ สิงคโปร์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-50,000

งานประจำ : 20,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ติดต่อประสานงานกับประเทศสิงคโปร์ มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097254

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วย CFO

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วย CFO

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ปิดงบการเงินมาตรฐานชุดใหญ่ทางบัญชีได้ มีประสบการณ์กับบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 หรือเคยทำงานกับบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก กลต.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097230

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
สอบทาน ตรวจสอบ เอกสารของฝ่ายสินเชื่อก่อนดำเนินการอนุมัติสินเชื่อต่อไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097214

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด/ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด/ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097217

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทำเล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทำเล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
หาทำเลเพื่อเปิดสาขา ในเขต กทม.ปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097215

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
พัฒนาระบบ พัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้ภายในและภายนอกกับบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097244

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ดูแลเกี่ยวกับการเงินของบริษัท การรับชำระ การจ่ายเงิน การบันทึกการรับเงิน ติดต่อกับองค์กรภายนอกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา