กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 095121

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ ( หญิง )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ ( หญิง )

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ขับรถให้ผู้บริหาร
- ทำงานในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด
- เดินทางออกต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094810

ตำแหน่งงานว่างSale executive for corporate clients , insurance clients

ตำแหน่งงานว่างSale executive for corporate clients , insurance clients

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- รายงานยอดขาย และขยายช่องทางการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
- สานสัมพันธ์ลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าผ่านช่องทางกิจกรรม และบริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
- จัดทำรายงานวางแผนการขาย และรายงานการเข้าพบลูกค้า เพื่อติดตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
- แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม แพคเกจโปรแกรม และข้อมูลอัพเดทอื่นๆ ให้ลูกค้ารับทราบสม่ำเสมอ
- แจ้งให้บริษัทคู่สัญญา ได้รับทราบถึงการเข้ารับการรักษาพยาบาล (IPD) ของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
- ติ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093710

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งาน พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งาน พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการ เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ
2. ประสานงานชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินการจัดเตรียมชุดเอกสารประกอบการตั้งเบิก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093324

ตำแหน่งงานว่างแมสเซนเจอร์

ตำแหน่งงานว่างแมสเซนเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-9,000

งานประจำ : 8,000-9,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
รับเช็ควางบิล ส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092688

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา ยานพาหนะทุกชนิด ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ-ส่ง ผู้ป่วย และงานธุรการ ภาระกิงานโรงพยาบาล งานผู้บริหาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้องทันเวลา และปลอดภัย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092085

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-10,000

งานประจำ : 9,000-10,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
ประสานงานฝ่ายขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091747

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
-ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
-ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีรับ-จ่าย
-ปิดงบการเงินได้
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091266

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
รับนัดผู้ป่วยทุกคลินิก ประสานงานกับญาติผู้ป่วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายนักสหวิชาชีพ
ขึ้นใบยาเตรียมแฟ้มผู้ป่วย ทั้งใหม่-เก่า ให้พร้อมทุกคลินิกในแต่ละวันอย่างไม่บกพร่อง
เตรียมสถานที่ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่น ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และรับผิดชอบดูแลเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อในหน่วยงาน
จัดเตรียมงานเอกสารภายในศูนย์พัฒนาการฯ
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090927

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย เช่น CCTV สัญญาณกันขโมย Keycard Network LAN Access Control
Setup โปรแกรม การใช้งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทำงานร่วมกับทีมงานติดตั้ง สถานที่ทำงาน ภายในกรุงเทพและปริมณฑล


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090336

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี,ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี,ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- งานด้านธุรการทั่วไป เช่น ดูแลด้านเอกสาร, คีย์ข้อมูล, จัดทำใบเสนอราคา, ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เป็นต้น
- งานด้านบัญชี เช่น บันทึกรายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย , ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย, จัดเตรียมเอกสารใบวางบิล เป็นต้น
- นั่งประจำออฟฟิศ ที่สำนักงานใหญ่
(ไม่ต้องออกไปติดต่อนอกสถานที่)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089941

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โทรเร่งรัดหนี้สิ้นทางโทรศัพท์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โทรเร่งรัดหนี้สิ้นทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน 10500-15000

งานประจำ : 10500-15000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
โทรหาลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาในการชำระ ค่างวดรถให้ตรงตามกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089251

ตำแหน่งงานว่างนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย Part time

ตำแหน่งงานว่างนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย Part time

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือการแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจ
วินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟื้นฟูสร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหา
ทางการได้ยินและการทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสื่อ
ความหมายได้เต็มความสามารถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 088833

ตำแหน่งงานว่างช่างประติมากรรม

ตำแหน่งงานว่างช่างประติมากรรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนการปั่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088681

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C หัวหมาก (รายได้ประมาณ 13,000 - 20,000)

ตำแหน่งงานว่างด่วน !!! SHARP THAI เปิดรับพนักงานขาย ประจำสาขา Big C หัวหมาก (รายได้ประมาณ 13,000 - 20,000)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. รับผิดชอบเรื่องการควบคุมสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและสต๊อกวัตถุดิบภายในคลังสินค้า
2. จัดแผนการประจำสัปดาห์ของห้องคัดวัตถุดิบห้องชั่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
3. จัดแผนการจัดส่งของรถขนส่งทั้งภายในบริษัทและรถขนส่งจาก Supplier ทุกสัปดาห์
4. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานการล้างถัง
5. จัดแผนการรับผิดชอบเรื่องการเตรียมวัตถุดิบแช่แข็งล่วงหน้าโดยดูจากแผนการผลิตที่ได้รับ
6. เป็นผู้รับ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088228

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ออกแบบ ผลิตป้ายอิงค์เจ็ท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088226

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ไปกับรถ 6 ล้อ ส่งของ ยกของ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087665

ตำแหน่งงานว่างdraftman,สถาปนิก

ตำแหน่งงานว่างdraftman,สถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-เขียนแบบ ประเมินราคาได้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
-ใช้โปรแกรม AutoCad sketchup และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087692

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ดีไซน์เนอร์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ดีไซน์เนอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ออกแบบและจัดองค์ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกองค์กร
-มีความสามารถด้านการถ่ายรูปและตัดต่อ ทำPresentation
-มีความสามารถด้านโปรแกรม Illustrato Photoshop หรือเกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087198

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตอบลูกค้า Admin Page

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตอบลูกค้า Admin Page

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000++ ตามประสบการ

งานประจำ : 12000 - 15000++ ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- ตอบคำถามลูกค้าและแนะนำสินค้า ทางโทรศัพท์ โซเชี่ยลมีเดีย เฟสบุ็ค line
- ทำใบเสนอราคา
- คีย์ข้อมูลการขาย ออเดอร์
- อัพเดทสต๊อคสินค้าในระบบ
- ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าและแผนกจัดส่ง
- อัพเดทสถานะการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
- โพสสินค้าและบทความลงเพจ
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087199

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบริการลูกค้าและประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบริการลูกค้าและประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000++ ตามประสบการ

งานประจำ : 12000 - 15000++ ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- รับออเดอร์ สรุปออเดอร์
- ทำบิลขาย ใบเสนอราคา
- ประสานงานและแก้ปัญหาด้านการขนส่งให้ลูกค้า
- แก้ปัญหาและประสานงานเคลมสินค้าให้ลูกค้า
- งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ทำงานจันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา