กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069113

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ( HRD )

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ( HRD )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. การรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร
2. การประสานงานการอบรมภายนอกโรงพยาบาล
3. ดำเนินงานอบรมภายในโรงพยาบาล
4. การจัดการเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
5. ให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ สร้างประสบการณ์และความรู้สึกเชิงบวก เกี่ยวกับระบบงานพัฒนาบุคลากร
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068953

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต

หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน
2.จัดทำลำดับการผลิตประจำวัน
3.ตรวจสอบยอดสินค้าที่ผลิต
4.ตรวจสอบดูแลการทำงานของพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068644

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ดูแลระบไฟฟ้า
- ดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์
- ดูแลระบบประปา-สุขาภิบาล
- ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
- ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068645

นักโภชนาการ

นักโภชนาการ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- มีความรู้ทางด้านหลักโภชนาการและโภชนาบำบัดในโรงพยาบาล
- มีความรู้ความสมารถในการคำนวนสารอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068089

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ดูแล ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน แก้ไข ยกเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงาน(PM),วิธีปฏิบัติงาน(WI)และแบบฟอร์ม
(FM) ของทุกหน่วยงานให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ
2. จัดทำสำเนาเอกสารแจกจ่าย ปรับปรุงทะเบียนควบคุมเอกสาร Master List
3.เป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน จัดทำ Check list และจัดทำทะเบียน CAR LOG
4. ดำเนินการออกเอกสารร้องขอให้ทำการแก้ไข CAR/PAR ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
5. เป็นเจ้าภาพในการติดตามการแก้ไขและป้องกัน ร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับ CAR ให้ปิดได้ตามกำหนดเวลา
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมทบทว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067591

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.สามารถวางระบบบัญชีได้
2.จัดทำ Budget Control
3.จัดทำ Cash Folw
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067450

ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
-ส่งสินค้าในกรุงเทพ,ปริมณฑลและต่างจังหวัด
-รับเช็ค-วางบิลในกรุงเทพ,ปริมณฑลและต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067066

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
จัดทำเอกสาร
ออกใบกำกับภาษี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066857

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างอิเล็คทรอนิคส์/ช่างกล

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างอิเล็คทรอนิคส์/ช่างกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ซ่อมบำรุงเครื่องทำความสะอาด เช่น ปั๊ม มอเตอร์ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ในใบแจ้งซ่อม,ทำรายการตรวจเช็คและการซ่อมเครื่องส่งให้หัวหน้า,ดูแลเครื่องมือในแผนกซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่ให้สูญหาย,ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆอันที่จะมีผลต่อเนื่องและกระทบกับการทำงาน,ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า,ออกไปให้บริการการตรวจเช็คซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ลูกค้า,ปฎิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066858

เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
จัดซื้อ/จัดหา/เตรียมความพร้อมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย,การตรวจสอบใบขอซื้อกับผู้ขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ การขอราคา การทำเปรียบเทียบราคา การเจรจาต่อรองราคา การส่งใบขอซื้อและยืนยันการสั่งซื้อรวมถึงการติดตามการส่งสินค้า การแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าในเบื้องต้น, ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา จัดทำเอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีติดตามงาน จัดทำเอกสารรายงานการประชุม,
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066859

ธุรการสโตร์/คลังสินค้า

ธุรการสโตร์/คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ควบคุมการรับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและอะไหล่ในคลังสินค้า,จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้องนำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง,ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อทั้งจำนวนและคุณภาพ,ตรวจสอบการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง,ออกบิลอินวอยซ์และตัดสต๊อคสินค้า,ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065935

Sale Executive

Sale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
-บริหารยอดขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถวางแผนงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-นำเสนองานขายบริษัท และความต้องการของลูกค้า
-พัฒนาคุณภาพของการขายและบริการอยู่เสมอ
-งานกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020166

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ทำความสะอาดตามส่วนที่รับผิดชอบ
- ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020168

พนักงานธุรการทั่วไป

พนักงานธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดเก็บเอกสาร
-ประสานงานภายในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020169

ทนายความ

ทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน ค่าวิชาชีพตามลักษณะงาน

งานประจำ : ค่าวิชาชีพตามลักษณะงาน กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน
2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานคดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020172

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้ (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ต่อเดือน 9,000 - 10,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : รายได้ต่อเดือน 9,000 - 10,000 + คอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- ตอบข้อซักถามของลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรมาสอบถาม
- เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้
- ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ


วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน )
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055352

เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.งานเอกสารของแผนก
2.บริการส่งเอกสารทั่วไปของแผนก
3.ติอต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055353

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลด่วน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป

2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน เช่น การให้สิทธิ์ในการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055354

เจ้าหน้าที่ OWS ด่วน เริ่มงาน 15-10-61

เจ้าหน้าที่ OWS ด่วน เริ่มงาน 15-10-61

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
-ดูแลและดำเนินงานในส่วนของการทำธุรกรรมของแผนก อย่างเช่น การโอนเงิน Mongy Transfer
-ชำระค่าน้ำประปา
-งานเอกสารอื่นๆ
-ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062354

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมายและสินเชื่อ

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมายและสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกประเภท
2.จัดทำรายงานสินเชื่อ วิเคราะห์ด้านสินเชื่อ
3.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
4.แก้ไขปัญหากับลูกค้าและเรื่องอื่นๆ ได้
5.มีความเป็นผู้นำสูง
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา