กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5645 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 107478

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) **** ด่วนมาก ****

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) **** ด่วนมาก ****

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ติดตามลงพื้นที่ เพื่อเจรจาให้ชำระเงินค่างวดที่ค้าง
- มีประสบการณ์ ในการลงพื้นที่
- ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า
- ชำนาญเส้นทาง ในกทม.ปริมณฑล
- มีพาหนะในการปฏิบัติงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107481

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ออกหนังสือและตรวจสอบข้อมูล,สืบหาที่อยู่และที่ตั้งทรัพย์สินของจำเลย
2.,จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี
3.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3.สามารถติดต่อประสานงานและทำเอกสารด้านงานบังคับคดี หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี
4.สามารถตรวจสอบเอกสารสำคัญทางคดี ,จัดเก็บและดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี
5.สามารถติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6.มีความละเอียดรอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107477

ตำแหน่งงานว่างManager ฝ่ายกฎหมาย

ตำแหน่งงานว่างManager ฝ่ายกฎหมาย

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1.ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ ของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านกฎหมาย
2.จัดเตรียมและเก็บรวบรวมเอกสารสำหรับงานฟ้องคดี
3.สามารถติดต่อประสานงานและทำเอกสารด้านงานกฎหมาย หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย
4.ประสานงานกับทนายความ ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดี
5.จัดเก็บรวมรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
6.ทำเอกสารการวางบิล และดูแลงานคดี
7.บริหารงานและจัดการ งานด้านเอกสารกฎหมาย
8.ควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และงานอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107484

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้ (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ต่อเดือน 10,00

งานประจำ : รายได้ต่อเดือน 10,00 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า
- เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้


วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107480

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบังคับคดี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบังคับคดี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
การจัดทำกระบวนขั้นตอนการบังคับคดีของสำนักงานกฎหมาย - ควบคุมกระบวนการสืบทรัพย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร - การครวจสอบขั้นตอนการขออนุมัติอายัดเงินเดือน, เงินฝาก / การยึดทรัพย์, กรรมสิทธิ์ - การติดตามผลการตั้งเรื่องอายัด และ ยึด - การตรวจสอบเอกสารหมายจากกรม เพื่อในการจำแนกจ่ายงานให้กับสำนักงาน - การตรวจสอบรายงานการทรัพย์สินที่มีการยึดทรัพย์ / ยึดกรรมสิทธิ์ ในการขายทอดตลาด - การตรวจสอบขั้นตอนการอายัดครบหนี้ - การตรวจสอบขั้นตอนการถอนบังคับคดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107479

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
-ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป
-ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีรับ-จ่าย
-ปิดงบการเงินได้
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107482

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป(part-time)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการทั่วไป(part-time)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดเก็บเอกสาร
-ประสานงานภายในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและการเงิน (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและการเงิน (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- ทำบัญชีรับ-จ่าย
- วางบิลลูกค้า
- ติดต่อประสานงานลูกค้า
-ปิดงบบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101759

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
ทำโปรโมชั่นส่งสริมการขาย
สื่อประชาสัมพันธ์
วางแผนด้านการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101595

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริการห้องพักผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริการห้องพักผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1. เพื่อดูแลความพร้อมใช้ ภายในห้องพักผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. เพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101179

ตำแหน่งงานว่างImport-Export

ตำแหน่งงานว่างImport-Export

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 30000

งานประจำ : 20000 - 30000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร , Suppliers , จัดซื้อต่างประเทศ
2.เจรจาต่อรองกับ Suppliers
3.ติตตามการสั่งซื้อ กำหนดแผนการส่งสินค้ากับ Suppliers
4.ตรวจสอบเอกสารนำเข้า PO,PL,LC,Invoice ,Packing List , BL
5.แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบความคืบหน้าในการสั่งซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101076

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 25000ขึ้นไป

งานประจำ : 25000ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
ติดต่อประสานงาน กับธุรกิจที่ต่างประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 101077

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
- ประสานงาน
- คีย์ข้อมูล
- ดูแลความเรียบร้อย
- อำนวยความสะดวกให้ผุ็ที่มาติดต่อ
- จัดส่งงานด้านไปรษณีย์ เอกสารต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101034

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
- มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย มีความปลอดภัย รวมถึงการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รับบริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยและพึงพอใจ
- รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- ตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100993

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิประโยชน์และรับผู้ป้วยใน ( ADMISSION )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมินสิทธิประโยชน์และรับผู้ป้วยใน ( ADMISSION )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
มีหน้าที่ ให้บริการต้อนรับ รับจองห้องพัก ประเมินและให้คำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล รับจองห้องพักและหรือทำสัญญาเข้ารับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน รวมถึงการดำเนินการประสานงานหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100715

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
ควบคุมดูแลงานสรรหาบุคลากรเพื่อให้หน่วยงานได้บุคคลากรตรงตามความต้องการ , ควบคุมดูแลงานทะเบียนประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน , ควบคุมดูแลงานสวัสดิการเพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องและทันเวลา สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน , ตรวจสอบงาน Time Attendance และงานค่าจ้างเงินเดือนให้มีความถูกต้องและทันเวลา , กำกับดูแลระเบียบวินัยพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท , ติดตามงานคุณภาพส่งในระยะเวลาที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา