กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208176 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141206

ตำแหน่งงานว่างจัดชื้อพลอย

ตำแหน่งงานว่างจัดชื้อพลอย

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
สามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื่อได้เร็ว และอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าได้ตามวัน เวลาที่กำหนด ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบให้ได้มาตราฐาน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานจัดซื้อพลอยจะรับผิดจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122670

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขายออนไลน์ Sale online

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขายออนไลน์ Sale online

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
นำเสนอคอร์สผ่านช่องทางออนไลน์ ,รับโทรศัพท์ลูกค้า และสามารถปิดการขายได้
รักงานขาย งานบริการ มีความมั่นใจ วาจาไพเราะ ใจเย็น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151172

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานด้านกราฟฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานด้านกราฟฟิกดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
• ออกแบบ/วางอาร์คเวิร์ค ทำภาพจำลองสินค้า
• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย
สำหรับลง Website , Line , FB
• ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ และตัดต่อสำหรับลง Social Media / Website
• ดูแล/อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบจากการฝึกงาน
- ได้รับใบผ่านงานจากบริษัท
- ได้ Port ผลงานที่ทำในขณะฝึกงานที่นี่
- มีค่าตอบแทนให้
- ได้ประสบการณ์จากการทำงานจริง
-ที่พัก (สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด)


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/11/2565

เลขที่ประกาศ : 138526

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 -25,000

งานประจำ : 20,000 -25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้ ตามนโยบายชองบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
2.บันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่ายของบริษัทฯ จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้,การรับเงิน,จ่ายเงิน
3.จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4.จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด. 1,3,53, ภ.พ.30
5.จัดทำรายละเอียดทางด้านบัญชีเพื่อเสนองบการเงินประจำเดือนต่อผู้บริหาร
6.ติดต่อประสานงานในสำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7.รับผิดชอบและปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29/08/2565

เลขที่ประกาศ : 112559

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด กรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 31/05/2565

เลขที่ประกาศ : 113728

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก QC

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก QC

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
ตรวจสอบคุณภาพงานตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งประกอบ การฝัง การขัด การชุบ
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้นได้


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 31/05/2565
เลขที่ประกาศ : 119429

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานโครงเหล็กรูปพรรณ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานโครงเหล็กรูปพรรณ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
วางแผนควบคุมงานก่อสร้างโครงเหล็กรูปพรรณ รวมถึงทำ shop drawing และถอดปริมาณเพื่อสั่งของ ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโครงการ ให้งานมีคุณภาพ และเสร็จทันตามแผนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 02/05/2565

เลขที่ประกาศ : 127588

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
ขับรถส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปตามสาขาต่างๆที่บริษัทกำหนด
ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัท
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16/04/2565

เลขที่ประกาศ : 119425

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
ประสานงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพ, เวลา และ งบประมาณ ภายใต้การควบคุมดูแล ของผู้จัดการโครงการ และวิศวกรโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 03/04/2565

เลขที่ประกาศ : 163389

ตำแหน่งงานว่างนักธรณีวิทยา (Geologist)

ตำแหน่งงานว่างนักธรณีวิทยา (Geologist)

งานประจำ : เงินเดือน 45,000 +

งานประจำ : 45,000 + กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
เงินเดือนเริ่มต้น : 45,000 บาท + (ประเมินตามประสบการณ์)

บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนิาธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2535 โดยมุ่งเน้นการก่อสร้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10/01/2565

เลขที่ประกาศ : 108164

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนาม

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสปก

งานประจำ : พิจารณาตามประสปก กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
ประสานงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพ, เวลา และ งบประมาณ ภายใต้การควบคุมดูแล ของผู้จัดการโครงการ และวิศวกรโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108165

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
ควบคุมงานก่่อสร้างทั้งงานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง โดยประสานกับวิศวกรสนาม ภายใต้บังคับบัญชาของวิศวกรโครงการ และผู้จัดการโครงการ และสั่งงานกับทั้งคนงานของบริษัท,ผู้รับเหมา รวมถึงควบคุมประสานงานผู้รับเหมางานระบบ ให้งานมีคุณภาพ และเสร็จทันตามแผนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 109140

ตำแหน่งงานว่างด่วน!! เปิดรับสมัคร พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำ ร้านบิ๊กบาย สาขา เขื่องใน ยโสธร

ตำแหน่งงานว่างด่วน!! เปิดรับสมัคร พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำ ร้านบิ๊กบาย สาขา เขื่องใน ยโสธร

งานประจำ : เงินเดือน 9,600 -25,000

งานประจำ : 9,600 -25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
เชียร์ขายสินค้า พัดลม , เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ
- ทำ report
- เช็คสต๊อกสินค้า
- ทำยอดขาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 109149

ตำแหน่งงานว่างเปิดรับสมัคร พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้าง Robinson สาขา อมตะ ชลบุรี ไลฟ์สไตล์

ตำแหน่งงานว่างเปิดรับสมัคร พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้าง Robinson สาขา อมตะ ชลบุรี ไลฟ์สไตล์

งานประจำ : เงินเดือน 9,900 - 25,000

งานประจำ : 9,900 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
☑️ ลักษณะงาน คือ นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (น้ำอุ่น) แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า
เช็คstock ทำยอดขาย ดูแลจัดสินค้า จัดหน้าร้าน ดูแลความสะอาด ปฎิบัติงานประจำร้านค้าหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 109153

ตำแหน่งงานว่างรับพนักงาน! Project Coordinator (ใช้ Excel ได้ดี) ปฏิบัติงานที่อาคารไทยซีซี ถนนสาทร

ตำแหน่งงานว่างรับพนักงาน! Project Coordinator (ใช้ Excel ได้ดี) ปฏิบัติงานที่อาคารไทยซีซี ถนนสาทร

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx ++ Commission

งานประจำ : xx,xxx ++ Commission กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- ประสานงานกับลูกค้า พนักงานขาย (PC, BA) และทีมงาน รวบรวมและตรวจเช็คการทำงานของพนักงาน
- จัดทำรายงานยอดขาย จัดทำรายงานการตลาด และจัดการด้านเอกสารรายงานการทำงานต่างๆ
- จัดทำ/ตรวจสอบ รายงานเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จตามเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 110536

ตำแหน่งงานว่างGraphic / Motion Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic / Motion Graphic Designer

งานนอกเวลา : เงินเดือน 20,000-25,000 บาท

งานนอกเวลา : 20,000-25,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
• ออกแบบ Content/Online Advertising ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Graphic และ Motion Graphic ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย
• เล่าเรื่อง จัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาของ Content/Online Advertising ผ่าน Graphic และ Motion Graphic ได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึง/สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลิตผลงาน Content/Online Advertising ที่ได้คุณภาพและอยู่ภายใต้ Brand Standards & Guidelines
• ทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing เพื่อออกแบบ และส่งมอบผลงาน Content/Online Advertising ได้ถูกต้องส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 111169

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 35,000-50,000 บาท

งานประจำ : 35,000-50,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1. วางแผน และพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สร้างคอร์ส หรือโปรโมชั่นนที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นยอดขาย
2. นำเสนอแผนการตลาด ดำเนินการ และวัดผล
3. หาช่องทางการตลาด และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการตลาดออนไลน์และสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างชำนาญ ได้แก่ Facebook Line google youtube website IG
4. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหา (content) สื่อออนไลน์ของบริษัท
5. ร่วมบริหารเพื่อดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงประสานงานกับทีมงานขายของบริษัท
6. กระตุ้นการทำงานของเซลล์ เจ้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 113747

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
เขียนแบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบ โดยใช้โปรแกรม auto cad ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 118983

ตำแหน่งงานว่างSale Manager

ตำแหน่งงานว่างSale Manager

งานนอกเวลา : เงินเดือน รายได้ 50000-80000++++

งานนอกเวลา : รายได้ 50000-80000++++ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- บริหารยอดขายของสาขาตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ
- ทำความเข้าใจในบริการของบริษัท เพื่อพัฒนาการสื่อสารของทีมที่ปรึกษาด้านความงามกับลูกค้า
- สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความประทับใจต่อลูกค้า
- พัฒนาอบรบพนักงานภายในสาขาเพื่อให้มีความสามารถในการนำเสนอบริการให้กับลูกค้า
- มีส่วนร่วมในการค้นหาและคัดเลือกพนักงานที่ปรึกษาความงาม
- พัฒนาคุณภาพการบริการของทีมที่ปรึกษาด้านความงามและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสาขา
- ดูแลการทำงานของพน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 119426

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
ประสานงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพ, เวลา และ งบประมาณ ภายใต้การควบคุมดูแล ของผู้จัดการโครงการ และวิศวกรโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา