กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80237 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 142125

ตำแหน่งงานว่างWebsite & Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างWebsite & Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
- วางแนวคิด กำหนดทิศทางและควบคุมธีมภาพรวมของงานกราฟฟิกทั้งหมดของแบรนด์ (Art Direction)
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานออกแบบเวปไซต์และ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141191

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer / Account Executive (Ladkrabang 38/4)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Officer / Account Executive (Ladkrabang 38/4)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000 (Negotiable)

งานประจำ : 15,000 - 18,000 (Negotiable) กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. Develop effective communication platforms for clients and staff.
2. Inspire repeat-business from clients.
3. Conduct customer service workshops and presentations.
4. Monitor and measure client satisfaction.
5. Liaise with different departments about client queries.
6. Offer advice to clients on services.
7. Develop surveys and capture client information.
8. Participate in marketing campaigns.
9. Deal with client requests and troubleshoot problems.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140938

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้-รถมินิบัส (รับส่งผู้โดยสาร - ขนสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้-รถมินิบัส (รับส่งผู้โดยสาร - ขนสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 18000

งานประจำ : 13000 - 18000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. ขับรถรับ-ส่งลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพ-ต่างจังหวัด
2. ขับรถรับ-ส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
3. ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
4. ช่วยงานทีมในด้านอื่นๆ ตามเหตุ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140523

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
บัญชีเจ้าหนี้
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
• จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติการจ่ายเงิน
• จัดทำใบโอนเงินต่างประเทศให้แก่ Supplier ต่างประเทศ
• บันทึกบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและการโอนเงินต่างประเทศลงในระบบ WINSPEED พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ก่อนส่งผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
• จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140503

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงินลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงินลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ติดตามหนี้ และตรวจเอกสาร การเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140504

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงินลูกหนี้

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงินลูกหนี้

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแลเรื่องการเก็บเงิน ติดตามหนี้ ควบคุมดูแลการเก็บเช็ค วางบิล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140502

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
งานในแผนกการเงินลูกหนี้ วางบิล เก็บเงิน และงานเอกสารต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140131

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
รับส่งเอกสาร และงานตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140314

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู

งานประจำ : 18,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
Accounting officer: เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงาน
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่าง ๆ
รายละเอียดงานเบื้องต้น
• บันทึกบัญชีเบื้องต้น ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)
• ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค ระบบบัญชีต่าง ๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง
• จัดทำ ตรวจสอบและควบคุมเอกสารตั้งหนี้ เอกสารการจ่ายเงิน/รับเงิน และเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่าย - จัดทำหนังสือรับรองและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53, ภธ.40 รายงานภาษีซื้อ กพ30และภาษีอื่น ๆที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140208

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 - 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.งานสรรหาว่าจ้างบุคลากร
2.ปฐมนิเทศพนักงาน
3.ติดตามการประเมินผลการทดลองงาน
4.จัดทำ/ตรวจสอบ เงินเดือนพนักงาน รายวัน-รายเดือน
5.งานแจ้ง เข้า - ออก ประกันสังคม
6.งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ภายใน-นอก
7.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8.ดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัทฯ
9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10.ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่ม 2 เสาร์ต่อเดือน)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140293

ตำแหน่งงานว่างQ&L

ตำแหน่งงานว่างQ&L

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ทดสอบคุณภาพงาน
ทดสอบทางlab
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139655

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป มี OT

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป มี OT กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ขับรถรับ - ส่งผู้บริหารตามสถานทีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139087

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
รับ-ส่งเอกสาร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137765

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคีย์ข้อมูล(สัญญาจ้าง 4 เดือน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการคีย์ข้อมูล(สัญญาจ้าง 4 เดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
พิมพ์เอกสารต่างๆ
รวมรวบ จัดเก็บเอกสาร
อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136916

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ขับรถให้ผู้บริหารตามคำสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136893

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแลรับผิดชอบงานปิดงบการเงิน
ดูแลรับผิดชอบงานเจ้าหนี้ต่างประเทศ ยื่นแบบ ภงด.2, 3, 53
ดูแลรับผิดชอบกระทบยอดบัญชีทุกบัญชีและบัญชีแยกประเภท
ดูแลรับผิดชอบบันทึกตัดเช็ครับระหว่างทาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+ค่าเที่ยว+ค่าล

งานประจำ : 12,000+ค่าเที่ยว+ค่าล กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136100

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมสินค้า ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเตรียมสินค้า ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
จัดเตรียมสินค้า และผลิตประกอบชุดสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135120

ตำแหน่งงานว่างDIGTAL MARKETING /การตลาดออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างDIGTAL MARKETING /การตลาดออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Website Line เพื่นกระตุ้นการตลาด ให้ยอดขายเพิ่ม
2.รายงานผลทางสถิติและรายละเอียดต่างๆ ตั้งเป้าหมาย และวัดผล
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133143

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale Executive)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale Executive)

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ตามตกลง+ค่า

งานประจำ : รายได้ตามตกลง+ค่า กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ดูแลลูกค้าเก่า,หาลูกค้าใหม่,จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
งานประมูลกับภาครัฐฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา