กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208176 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 155673

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ (โรงงานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ (โรงงานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาท

งานประจำ : 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
- ดูแลและบริหารงานด้าน บุคคล ทั้งระบบ
- วางแผนในการสรรหาพร้อมทั้งสรรหาบุคลากร
- ดูแลด้านอัตรากำลังคน
- ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
- ดูแลระบบประเมินผลงาน
- จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
- ดูแลด้านฝึกอบรม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128663

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ทำความสะอาดสำนักงาน
ดูแลแขกของบริษัทฯ
เดินเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160621

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลอาวุโส (โรงงานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลอาวุโส (โรงงานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
- จัดทำสรุปข้อมูลสถิติ ขาด ลา มา สาย พนักงานเข้า-ออก
- จัดการเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส
- จัดการเรื่องการรับสมัครพนักงาน
- จัดการเรื่องการประเมินผลการทำงานพนักงานทั้งระหว่างทดลองงานและประจำปี
- จัดการเรื่องเอกสาร ISO 9001: 2015
- ดูแลเรื่องอื่นๆตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18/12/2565

เลขที่ประกาศ : 140293

ตำแหน่งงานว่างQ&L

ตำแหน่งงานว่างQ&L

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ทดสอบคุณภาพงาน
ทดสอบทางlab
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 31/05/2565

เลขที่ประกาศ : 107646

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่าง ประจำสัตหีบ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่าง ประจำสัตหีบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
งานบริการ ออกเปลี่ยนสลิงให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 08/11/2564

เลขที่ประกาศ : 114572

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย) / หัวหน้าการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย) / หัวหน้าการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 - 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน
2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect
3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน , ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
5.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
6.บันทึดใบสำคัญจ่ายในระบบ Express พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
7.จัดทำ (Maker) ในระบบ Cash Connect เพื่อจ่าย Supplier

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 157633

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sales วิ่ง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (Sales วิ่ง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1. ติดต่อลูกค้า ร้านค้า เพื่อเสนอขายสินค้า
2. เจาะกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มยอดขาย
3. เปิดตลาดสินค้า
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 169786

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า (ถ.มหาพฤฒาราม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า (ถ.มหาพฤฒาราม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบสินค้าเทียบกับเอกสารใบสั่งขายหรือ Invoice พร้อมกับเจ้าหน้าเช็คเกอร์ ขณะที่นำสินค้าเคลื่อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 170346

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายกฏหมาย/นิติกร

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายกฏหมาย/นิติกร

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
ร่างสัญญาเช่า ทำสัญญาเช่า ทำหนังสือทวงถามหนี้ ออกตรวจงานนอกสถานที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 170438

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
งานคลังสินค้า ใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้คล่อง ตัก ยกสินค้า ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 107643

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า / แมคคาทรอนิคส์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า / แมคคาทรอนิคส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ดูแล ควบคุมตู้คอนโทรลควบคุมคุณภาพน้ำ
ดูแลและซ่อมเครื่องจักรต่างๆ
เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 109626

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ(QC)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ(QC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1.ตรวจสอบคุณภาพท่อในขั้นตอนการผลิต
2.สุ่มตัวอย่างทดสอบ
3.งานเอกสารที่เกี่ยว
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 109628

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกจัดส่ง (โลจิสติกส์) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนกจัดส่ง (โลจิสติกส์) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. ดูแลงานการจัดสายการเดินรถเพื่อขนส่งสินค้า ให้ถูกต้องและตรงเวลา
2. ติดต่อประสานงานพนักงานขับรถ พนักงานขาย และผู้ติดต่อหน้างาน เพื่อให้งานการขนส่งเรียบร้อย
3. ติดต่อประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้า
4. พัฒนางานการขนส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด
5. จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 109630

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร (ประจำโรงงาน โคราช)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร (ประจำโรงงาน โคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. วิศวกรอาวุโส สาขาไฟฟ้า
.- ดูแล วางแผน แก้ไขปัญหา ระบบไฟฟ้า โรงงาน เครื่องจักร
2.วิศวกร จบใหม่ ทุกสาขา
- วางแผนซ่อมบำรุง
3.วิศวกร จบใหม่ สาขา Logistics
- วางแผน แก้ไข ปัญหา ระบบ จัดส่งทั้งระบบบ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 109634

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 109635

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ทำการตรวจท่อ
ตรวจความหนาแน่น
ตรวจความเบี้ยว
ตรวจความยาวของท่อ
เตรียมตัวอย่างท่อ
ทำLOGO อุปกรณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 119070

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
หา Supplier รายใหม่ , เปรียบเทียบราคา และงานเอกสารต่างๆ ในแผนกจัดซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 136209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+ค่าเที่ยว+ค่าล

งานประจำ : 12,000+ค่าเที่ยว+ค่าล กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 152344

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ออกตรวจเครน หรือตรวจสอบลวดสลิงให้ลูกค้า และงาน load test
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 156916

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนับสนุน ประจำสำโรง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนับสนุน ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
งานเอกสารต่างๆ
ติดตามประสานงานแต่ละฟาร์ม (ไซด์งานอยู่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา