กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 086830

ตำแหน่งงานว่างSupervisorแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างSupervisorแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
- ควบคุมกระบวนการทำงานพนักงานและการทำงานของเครื่องจักร
- วิเคราะห์และตรวจสอบรายละเอียดงาน
- วิเคราะห์แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
- สรุปรายงานการผลิตประจำวัน รายงานการปฎิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085893

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/หัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาท

งานประจำ : 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
1.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ
-เปิด Invoice ขายใน และ ต่างประเทศ / ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีทรัพย์สิน / ภาษี (ภพ.30 , ภงด.3 , 53 , 50 , 51) / กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2.จัดทำและปิดงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย และรายละเอียดประกอบงบการเงินทั้งหมด
3.คำนวนต้นทุนการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ
4.จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย เสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนการเงิน
5.จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้างเกินกำหนดชำระเสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนการติดตามหนี้กับแผนกการเงิน
6.จัดทำรายงานอื่ยๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085807

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ควบคุมตู้คอนโทรลเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086030

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน(จตุจักร)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน(จตุจักร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
1.เสนอขายสินค้า แนะนำสินค้า จัดเรียงสินค้าให้ได้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่ตลอดเวลา ตรวจเช็คสต็อกสินค้าเข้าและออก
2.หยุดทุกวันจันทร์
3.ปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาหน้าร้าน เข้า-ออก
4.อื่นๆตามความเหมาะสม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084464

แม่บ้าน**ด่วน**

แม่บ้าน**ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ทำความสะอาดสำนักงาน
ดูแลแขกของบริษัทฯ
เดินเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083869

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการผลิต (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการผลิต (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1. วางแผนการผลิต
2. จัดทำรายงานการผลิต
3. งานอื่นๆตามมอบหมาย
4. สแกนงาน และส่ง Mail


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082947

เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์ / ขนส่ง (ลาดกระบัง 38/4)

เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์ / ขนส่ง (ลาดกระบัง 38/4)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 22,000

งานประจำ : 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
:- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์
:- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน
:- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / Suppliers / คนขับรถ / ช่างซ่อม ฯลฯ
:- ตรวจสอบ / ติดตามและช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมพนักงานขับรถของบริษัท
:- จัดทำเอกสารและจัดเตรียมรายงานจากข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรม Word, Excel ฯลฯ
:- รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และตา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082687

ช่างพิมพ์เครื่องดิจิตอลปริ้นท์(Digital Print) Dry toner

ช่างพิมพ์เครื่องดิจิตอลปริ้นท์(Digital Print) Dry toner

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
- ปฏิบัติงาน,สั่งงานระบบ,ควบคุมเครื่อง
- บำรุงรักษาเครื่อง
- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082148

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 12000

งานประจำ : 10000 - 12000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
งานบ้านทั่วไป ทำความสะอาด จัดเก็บให้เรียบร้อย

เช้า จะมีกวาดถู ตั้งถ้วยน้ำชา เช็ดฝุ่น

กลางวัน ทำความสะอาดกวาดถูเช็ดฝุ่นห้องนอนชั้นบนทุกวัน เปลี่ยนผ้าปูและล้างห้องน้ำประจำสัปดาห์ กรอกน้ำ พับเก็บเสื้อผ้า มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบ อุปกรณ์อำยวนความสะดวกในการทำงานครบ
ในระหว่างสัปดาห์หากทำงานอื่นๆเรียบร้อย อาจมีทำความสะอาดบางห้องเพิ่มเติม

เย็น กวาดถู ชั้นล่าง ช่วยเตรียมของทำกับข้าว ไม่บ่อย แค่บางวัน เก็บถ้วยน้ำชา เก็บล้าง จบในหนึ่งวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081576

Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) / Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย)

Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) / Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000+

งานประจำ : 20,000 - 30,000+ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
:- แนะนำบริการของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมล์ หรือนัดพบ
:- ส่งใบเสนอราคา และอินวอยซ์ให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ
:- เป็นตัวกลางประสานระหว่างลูกค้ากับทีมงานที่ออฟฟิศ
:- อ่านอีเมล์ และสามารถตอบเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้
:- สรุปยอดขาย วางแผนนัดพบลูกค้าล่วงหน้า
:- ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081383

ตัวแทนขาย ประจำสำโรง

ตัวแทนขาย ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมม

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+คอมม กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ขายงานบริการ ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ให้กับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081364

ช่างเทคนิค ประจำสำโรง

ช่างเทคนิค ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ออกตรวจสอบสลิงให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081370

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ประจำสำโรง

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ประจำสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
ขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้าให้ลูกค้า รวมทั้งดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080100

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ด่วน!

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
บริหารส่วนงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับทางผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079879

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
ผ่านการอบรมหลักสูตร จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 180 ชั่วโมง
มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปีและแผนซ้อมอพยพหนีไฟ
ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยได้
อื่นๆ ตามนโยบายของทางบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079866

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า สโตร์ (ประจำโรงงานอ้อมน้อย บจก.ศรียงปั่นด้าย) ด่วน !

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า สโตร์ (ประจำโรงงานอ้อมน้อย บจก.ศรียงปั่นด้าย) ด่วน !

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
งานธุรการคลังสินค้า สโตร์
ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่คลังสินค้ามอบหมายให้ปฏิบัติ
อื่นๆตามความเหมาะสมของงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080002

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
ติดต่อลูกค้า ประสานงาน คีย์ข้อมูลต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079889

พนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำโรงงานอ้อมน้อย บจก.ศรียงปั่นด้าย) ด่วน !

พนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำโรงงานอ้อมน้อย บจก.ศรียงปั่นด้าย) ด่วน !

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
1.ขับรถส่งสินค้า กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
2.ปฏิบัติงานส่งสินค้า ตามแผนงานจัดส่งที่วางไว้
3.ส่งสินค้าให้ทันกำหนดเวลาตามเป้าหมาย
4.บริหารจัดการเวลาส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี
5.ให้ความช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน ในการขึ้นของ-ลงของได้
6.รู้เส้นทาง กรุงเทพ/ต่างจังหวัด (สามารถศึกษาเรียนรู้เส้นทางต่างๆได้)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079863

พนักงานขาย/Sales (เสนอขายเตียง)

พนักงานขาย/Sales (เสนอขายเตียง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
Sales เสนอขายเตียงนอน (ห้าง,อื่นๆ)
หาลูกค้า รายเก่า รายใหม่
เพิ่มยอดขาย
อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079867

พนักงานขายเครื่อง Play Station SONY (ลงสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ) ด่วนพร้อมทำงานทันที!

พนักงานขายเครื่อง Play Station SONY (ลงสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ) ด่วนพร้อมทำงานทันที!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
1.เก็บค่าเช่า
2.รับเรื่องเกี่ยวกับการเช่าใหม่
3.ดูแลค่าใช้จ่ายซ่อมแซมห้อง
4.สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
5.ดูแลห้องเช่า-พาลูกค้าชมห้อง
ุ6.ดูแลค่าจอดรถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา