กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069475

แคชเชียร์

แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ดูแลควบคุมสินค้า Stock
2.ดูแล Cashier
3.เชียร์ขายบัตรเครื่องเล่นที่สวนสนุก Totem Kingdom
4.ดูแลเด็กๆที่เข้ามาใช้บริการที่สวนสนุก Totem Kingdom
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069476

Senior Section Manager

Senior Section Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.เสนอขายพื้นที่เช่า และดูแลทีมงานเพื่อให้การเสนอขายพื้นที่เช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.ตรวจสอบเอกสารลูกค้า่ในงานเอกสารต่างๆ เช่น การทำใบเสนอราคา ต่อสัญญา และเอกสารอื่นๆ
3.ตรวจสอบจากการดำเนินงานของทีมขาย แก้ไขและติดตามการปฎิบัติของผู้เช่าให้เป็นไปตามกฎระเบียบศูนย์
4.รวบรวมรายงานการปฎิบัติงานของทีมงานขายประจำสัปดาห์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069477

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงาน Marketing

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงาน Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.คิดวางแผนการตลาดประจำปี
2.Create งานบนพื้นที่ Event และหาร้านค้าเพื่อหารายได้
3.ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง
4.ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า
5.วางแผนสื่อPR ทั้งแบบ Offine และ Online
6.วางแผนการหาสปอนเซอร์เพื่อจัดงานประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069468

เจ้าหน้าที่สรรหา

เจ้าหน้าที่สรรหา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.จัดทำเอกสารว่าจ้างและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำรายงาน Report ที่สรรหา
4.ออกบูธ / จัดหาพนักงานนอกพื้นที่
5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สมัครงาน
6.จัดเรียงข้อมูล เอกสาร ส่งห้องเงินเดือน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069469

พนักงานบาร์น้ำ

พนักงานบาร์น้ำ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.บริการชงเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า
2.ดูแลรับผิดชอบวัตถุดิบให้พร้อมขายเสมอ
3.ดำเนินการสรุปยอดเงินประจำวัน
4.บริหารและดูแล Stock วัตถุดิบ
5.ปฎิบัติตามนโยบายบริษัทและคำสั่งผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069470

ช่างฝ่ายอาคาร

ช่างฝ่ายอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ตรวจพื้นที่ภายในศูนย์
2.ตรวจเช็คและแก้ไขงานระบบภายในศูนย์
3.ควบคุมดูแลผู้รับเหมา
4.Support การทำงานของSale ,Marketting
5.ปฎิบัติงานตามตาราง Operate
6.งานอื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069471

พนักงานสวนสนุก (The Jasศรีนครินทร์) รายได้รวม 10,000-13,000 บาทขึ้นไป

พนักงานสวนสนุก (The Jasศรีนครินทร์) รายได้รวม 10,000-13,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 13,000 บาทข

งานประจำ : รายได้รวม 13,000 บาทข กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
2.บอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นและอุปกรณ์
3.ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
4.ทำความสะอาดในจุดให้บริการ เช่น พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069472

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่า/รายได้อื่นๆ/ใบเพิ่มหนี้ และ ใบลดหนี้
2.ตรวจสอบสัญญาลูกค้า
3.จัดทำรายละเอียดประกอบการเงินประจำเดือน รวมถึงทำการปรับปรุงบัญชี
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069473

Department Manager

Department Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภทของบริษัท
2.ดูแลออกแบบงาน Coporate ของบริษัท
3.ดูแลและอัพโหลดภาพและข้อมูลขึ้น Application
4.ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ดูแลงาน production VDO
6.ดูแลงานออกแบบงานสื่อโฆษณา ดิจิตัลมิเดีย FB ads,SEO,SEM,GDN,Google Business
7.Monitoring Response ทุกเพจของบริษัท
8.ควบคุมประเมินราคางานพิมพ์สื่อโฆษณา
9.ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069474

Sales

Sales

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.คิดและวางแผนการตลาดให้กับศูนย์การค้า
2.คิดโปรโมชั่นประจำเดือนและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์
3.คิด Event ประจำเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขาย
4.วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และPromotion
5.วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้า
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069465

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
ขับรถให้ผู้บริหาร
ตรวจเช็คและดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069467

พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี ลพบุรี

พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS บิ๊กซี ลพบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
1.เชียร์เปิดเบอร์ AIS
2.ดูแลสต๊อกสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069283

พนักงานขับรถยกคันเล็ก(โฟคลิป)

พนักงานขับรถยกคันเล็ก(โฟคลิป)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ขับรถยกคันเล็กได้ (โฟคลิบ)
ประจำบริษัท ฯ เข้างาน 8.00 น. เลิกงาน 17.00 น.
บริษัทมีโบนัส เบี้ยขยัน เงินให้ยืม เงินเดือนออกทุก 15 วัน มีเงินเดือนขึ้น
ทุกปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069056

พนักงาน ธุรการ

พนักงาน ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15000 - 25000

งานประจำ : 15000 - 25000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ออกแบบ ทำ3d perspective Vray ได้
เขียนแบบ autocad ได้ เป็นแบบ และงาน
เกี่ยวกับ interior
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069057

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- รวบรวมข้อมูลทางสถิติ วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการตลาด และประมาณการยอดขาย
- ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069058

เจ้าหน้าที่สถิติและประเมินผลการตลาด (Estimator)

เจ้าหน้าที่สถิติและประเมินผลการตลาด (Estimator)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ประมาณการและสรุปผลการเสนอขายสินค้าใหม่ในแต่ละรอบจำหน่าย
- วางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- วิเคราะห์, ปรับปรุงแผนการขาย โดยเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การเสนอขายของคู่แข่ง
- เก็บข้อมูลสถิติยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069053

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- รวบรวมข้อมูลทางสถิติ วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการตลาด และประมาณการยอดขาย
- ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068776

ทนายความ

ทนายความ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ว่าความ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068777

Digital Marketing Manager

Digital Marketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1. วิเคราะห์ตลาดโดยรวม หาข้อมูลคู่แข่ง สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในการหาช่องทาง Online
2. จัดทำแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท นำเสนอข้อมูลและงบประมาณของสื่อที่น่าสนใจ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่บริษัทกำหนดให้
3. จัดทำ Social Marketing ช่องทางต่างๆ เช่น Website, Line@, Page Facebook, youtube, Instagram เป็นต้น
4. ประสานงานกับสื่อภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเน้นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ รวมถึง ติดตามข่าวสารของบริษัทฯจาก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068778

International Sales Executive

International Sales Executive

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
• Coordinating with international customers for sales and lead the development
• Initiating communication links with other international clients for driving sales volume
• Preparing and updating customer database
• work on the weekday from 8.30 am to 5.30 pm


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา