กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5674 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108947

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน ดูแล หน้า เพจ Facebook , /ขาย/ธุรการ ทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน ดูแล หน้า เพจ Facebook , /ขาย/ธุรการ ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
ดูแล หน้า เพจ Facebook
ตอบคำถาม หน้าเพจ
ให้การดูแล ลูกค้า หน้าโชว์รูม
ประสานงาน ลูกค้า
งานธุรการ ทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107743

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

ตำแหน่งงานว่างทนายความ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ว่าความ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107737

ตำแหน่งงานว่างModern Trade Manager

ตำแหน่งงานว่างModern Trade Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-บริหารจัดการวางกลยุทธ์การตลาด, แผนส่งเสริมการตลาด แลำกำหนดทิศทางการทำงานตามเป้าหมาย
- สรรหาช่องทาง/คู่ค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทาง Modern Trade
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดจำหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและวางแผน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107739

ตำแหน่งงานว่างVisualizer

ตำแหน่งงานว่างVisualizer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- จัดทำ Display ฉากถ่ายสินค้า
- ตัดต่อ vdo presentation
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107740

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-จัดตารางนัดหมายการประชุม
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
-ดูแลและจัดการงานเอกสารภาพรวมของฝ่ายที่รับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107749

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- รวบรวมข้อมูลทางสถิติ วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการตลาด และประมาณการยอดขาย
- ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107747

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-วิเคราะห์ข้อมูล, ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
-พัฒนา และดูแลระบบคลังข้อมูลขององค์กร
-พัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กร (Yupin Application)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107746

ตำแหน่งงานว่างInternational marketing officer

ตำแหน่งงานว่างInternational marketing officer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1. ดูแลและประสานงานกับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ
2. ประสานงานเอกสารการส่งออกไปยังบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ
3. ดูแลผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ
4. คิดนโยบายและแนวทางการจัดโปรโมชั่นให้กับบริษัทร่วมทุน
5. ประสานงานกับภายในและนอกองค์กร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107732

ตำแหน่งงานว่างFinance Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFinance Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการลงทุนต่างๆ
2.วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินและช่องทางการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3.อัพเดทข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4.ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆกับพนักงานในความรับผิดชอบ
5.ทำงานตามที่ผู้บังคบบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108952
เลขที่ประกาศ : 107738

ตำแหน่งงานว่างInternational Coordinator (Chinese Speaking)

ตำแหน่งงานว่างInternational Coordinator (Chinese Speaking)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- จัดการงานเอกสารการขาย-การส่งออกสินค้า กับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ (Joint Venture)
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับคู่ค้าต่างประเทศ(ประเทศจีน)
- โต้ตอบอีเมลล์ จดหมาย และเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
- แปลเอกสาร และจดหมายต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107745

ตำแหน่งงานว่างModern Trade Coordinator

ตำแหน่งงานว่างModern Trade Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-ดูแลจัดารงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการตลาด Modern Trade
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดสินค้า
-วิเคราะห์ผลการขายสินค้าแต่ละรายการของคู่ค้า
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107735

ตำแหน่งงานว่างKey Account E-Commerce

ตำแหน่งงานว่างKey Account E-Commerce

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
-วางแผน และบริหารจัดการเพิ่มยอดขายทางช่องทาง E-commerce ใน platform ของบริษัทฯ, Marketplace, e-commerce districution platform
-ประมาณการณ์ยอดขาย, บริหารสตอคสินค้า, ราคาขาย และโปรโมชั่น
-ติดตาม, วิเคราะห์ และวัดผลกิจกรรมในแต่ละช่องทางการขาย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108948

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานจัดส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานจัดส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
- สามารถ ใช้คอมฯ ได้ เป็นอย่างดี
- มนุษย์ สัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์ งาน ธุรการ จัดส่งสินค้า
- มีความรับผิดชอบงานได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107748

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติและประเมินผลการตลาด (Estimator)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติและประเมินผลการตลาด (Estimator)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
- ประมาณการและสรุปผลการเสนอขายสินค้าใหม่ในแต่ละรอบจำหน่าย
- วางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- วิเคราะห์, ปรับปรุงแผนการขาย โดยเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การเสนอขายของคู่แข่ง
- เก็บข้อมูลสถิติยอดขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108949

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค (Part-time) (รับงานกลับไปทำที่บ้าน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค (Part-time) (รับงานกลับไปทำที่บ้าน)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
มีประสบการณ์ งานด้าน การทำคลิปวีดีโอ
มีประสบการณ์ งานกราฟฟิค
เมื่อเข้าใจงานแล้ว สามารถรับงานไปทำที่บ้านได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107752

ตำแหน่งงานว่างFood & Beverage Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFood & Beverage Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1. ควบคุมดูแลงานและพนักงานบริการทั่วไปให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมดูแลงานบริการ, งานจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับห้องประชุมและผู้บริหาร, งานจัดเลี้ยงต่างๆ และงานต้อนรับ
3. ควบคุมดูแลงานจัด กระเช้าต่างๆ เช่น ของชำร่วย, ดอกไม้ เป็นต้น
4. ควบคุมดูแลงานสวน ต้นไม้ และสนามหญ้า ให้เรียบร้อยสวยงาม
5. ควบคุมดูแลภาพรวมภายในอาคารสำนักงานให้สะอาด สวยงามน่าชื่นชม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107733

ตำแหน่งงานว่างTax Section Manager

ตำแหน่งงานว่างTax Section Manager

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1.รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด
2.ช่วยประสานงานและให้คำปรึกษาด้านภาษีกับหน่วยงานอื่นๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร
4.วางแผนด้านภาษี
5.ทำงานตามที่ผู้บังคบบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108543

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานจัดเรียงสินคัา ประจำรามคำแหง 118 ด่วนๆๆๆ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานจัดเรียงสินคัา ประจำรามคำแหง 118 ด่วนๆๆๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ตรวจนับสินค้าจากผู้ขาย
- จ่ายสินค้าของบริษัท ตามSale Order
- จัดเก็บ จัดเรียง สินค้าตาม Location
- บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าลงใน ระบบ SAP , Plant-One , Rental , Stock Card
- ตรวจนับสินค้า คงเหลือประจำเดือนตามรายงาน
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องเเละครบถ้วน


พนักงานจัดเรียงสินค้า

จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ สามารถยกของหนักได้


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108262

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ประมาณ15000 บาทขึ้นไ

งานประจำ : ประมาณ15000 บาทขึ้นไ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ติดต่อประสานงานลูกค้า วางบิล ตัดหนี้ในระบบเอ๊กเพสล ต้องการพนักงานงานที่ใช้ โปรแกรม EXpress ได้ เพื่อตัดยอดสินค้า บันทึกข้อมูลสินค้า วางบิล บิลขาย 6000 บิลต่อเดือน ซึ่งบริษัทมีสินค้าประเภทเดียว คือน้ำอัดลมเป๊ปซี่ ไม่จำเป็นต้องจบบัญชีโดยตรงแต่ต้องมีประสบการณ์ในการลงข้อมูล บริษัทตั้งมาแล้ว 5 ปี ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30- 17.00น. มีวันหยุดประจำปีของบริษัท จ่ายเงินเดือนแบ่งเป็น 2 งวด ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 และเงินเดือนขึ้นทุกปี มีโบนัสทุกปี บริษัทมีเบี้ยขยัน ประกันสังคม และเงิ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา