กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101050

ตำแหน่งงานว่างผู้จักการร้าน สาขาอิมพีเรียลสำโรง

ตำแหน่งงานว่างผู้จักการร้าน สาขาอิมพีเรียลสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-20,000

งานประจำ : 18,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา
2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน
6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า
7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น
8. รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 101051

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาอิมพีเรียลสำโรง

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาอิมพีเรียลสำโรง

งานประจำ : เงินเดือน 22,000-25,000

งานประจำ : 22,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา
2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน
6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า
7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น
8. รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 100873

ตำแหน่งงานว่างAssistant to MD ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างAssistant to MD ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างอัตร

งานประจำ : ตามโครงสร้างอัตร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• วางแผนงาน ควบคุมการก่อสร้าง และสามารถปรับแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
• ประสานงานกับผู้ออกแบบ คอนเซาท์ ตัวแทนเจ้าของ/เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมา เพื่อเคลียร์แบบและบริหาร
งานการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ทุกหน่วยได้รับการสื่อสารบนข้อมูลที่ถูกต้องเดียวกัน สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ และให้มีประสิทธิภาพ (Both effective and efficiency)
• สามารถถอดแบบและประมาณราคาได้
• ร่วมจัดหาผู้รับเหมาที่เข้าร่วมทำงานก่อสร้าง
• ชอบการวางแผนการทำงาน และคอยประเมินความคืบหน้าของโครงการด้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 100800

ตำแหน่งงานว่างSales Manager

ตำแหน่งงานว่างSales Manager

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-50,000

งานประจำ : 25,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
วางแผนการขายและการตลาดสินค้าอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, อุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก รวมถึงซอฟต์แวร์บันทึกการเข้า-ออก ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากให้กับตัวแทนจำหน่ายและโครงการ สามารถบริหารฝ่ายขาย ตัวแทนจำหน่ายประจำภูมิภาคและทั่วประเทศ กำหนดและบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย กระตุ้นทีมงาน ทำรายงานส่งผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100612

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Account Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Account Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 (ตามประสบการ

งานประจำ : 15,000-20,000 (ตามประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1.ประสานงานงานด้านเอกสาร
2.ทำใบแจ้งหนี้ ติดตามยอด รายการจ่ายเช็ค ใบสำคัญรับ -จ่าย หัก ณ ที่จ่าย , ติดต่อธนาคาร ฯลฯ
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัชชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100589

ตำแหน่งงานว่างSales Manager (Vietnam Branch)

ตำแหน่งงานว่างSales Manager (Vietnam Branch)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
- มีภารกิจสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
- พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามารถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด
- วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
- สามารถแก้ไขปัญหา, ตัดสินใจและ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 100591

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer & Product Specialist (TRIMOS Product)

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer & Product Specialist (TRIMOS Product)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
- มีภารกิจสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
- พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรที่วางไว้
- พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามารถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด
- วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
- แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ, วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100516

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1. ให้การต้อนรับดูแลผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ
2. ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100514

ตำแหน่งงานว่างเลขาแพทย์

ตำแหน่งงานว่างเลขาแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1. จัดทำตารางแพทย์ออกตรวจ
2. ติดต่อประสานงานกับแพทย์
3. พิมพ์รายงานและจัดทำรายงานการประชุม
4. ทำทะเบียนประวัติแพทย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100504

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี/ผู้จัดการบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี/ผู้จัดการบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• Responsibility on Management account & reporting
• Overseeing accounting documentation, policies and procedures.
• Reviewing policies and procedures.
• Overseeing all financial and fiscal management aspects of the company.
• Ensuring the integrity of the general ledger as a basis for monthly P&L and Balance Sheet reporting.
• Conducting timely and accurate statutory and financial reporting.
• Ensuring that auditing processes are completed in a timely and smooth manner.
• Being responsib
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100520

ตำแหน่งงานว่างนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตำแหน่งงานว่างนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
ควบคุมดูแลเครื่องสวนหัวใจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100266

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ขับรถรับส่งผู้บริการ ดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของรถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099864

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่งวัตถุดิบ รายได้ 10,000 บาทขึ้นไป (รายเดือน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานชั่งวัตถุดิบ รายได้ 10,000 บาทขึ้นไป (รายเดือน)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-11,000

งานประจำ : 10,000-11,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1. รับ-ตรวจสอบ วัตถุดิบ
2. ทวนสอบการชั่ง และจัดเตรียมวัตถุดิบตามใบงานสูตร
3. ดำเนินการผลิตตามแผนงานที่กำหนดภายใต้คุณภาพและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสาร
4. ปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนด GMP

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099883

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำสาขาจันทบุรี (ท่าใหม่,นายายอาม) ด่วนมาก***

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำสาขาจันทบุรี (ท่าใหม่,นายายอาม) ด่วนมาก***

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 17,000 ขึ้น

งานประจำ : รายได้รวม 17,000 ขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3.ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน
4.รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099884

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำสาขาระยอง (ปลวกแดง) ด่วนมาก***

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำสาขาระยอง (ปลวกแดง) ด่วนมาก***

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 17,000 ขึ้น

งานประจำ : รายได้รวม 17,000 ขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้
2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3.ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน
4.รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าสอบถาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099781

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
1.To support services such as install new software and new hardware
2.To solve basic problems of computer and application
3.To system maintenance and other support about helpdesk task

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099151

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1. To coordinate all technical activities and ensure conformance in accordance with project requirement, codes&standards used and/or agreed by client and well-engineering practice.
2. To assist PM to develop and execute the project in accordance with project execution plan & procedure subject to company safety & quality control.
3. To ensure effectiveness of communication and coordination of the work and deliverables within schedule and man-hour budget.
4. To ensure the work and deliverables
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099080

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์และออฟไลน์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายออนไลน์และออฟไลน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
งานขายสินค้าแม่และเด็กตอบแชทลูกค้า สรุปงานกับลูกค้า เช็คสินค้าคงเหลือ ประสานงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098887

ตำแหน่งงานว่างโฟรแมนควบคุมและประเมิณราคางานตกแต่ง

ตำแหน่งงานว่างโฟรแมนควบคุมและประเมิณราคางานตกแต่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
ดูแล ประมาณราคา งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098889

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับ-ส่งรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับ-ส่งรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
รับส่งรถยนต์ให้กับลูกค้า
ตรวจสภาพรถยนต์
เตรียมความพร้อมสภาพรถยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา