กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


26/02/2562
เปิดรับสมัครพนักงาน: ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน Financial advisor บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
19/02/2562
ต้องการพนักงานบัญชี และธุรการ บริษัท วหเสริม จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 080859

QC , R & D

QC , R & D

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
- ตรวจเช็คสินค้าที่เข้ามาทั้งในและจากต่างประเทศ เช่น CAM SLIDE , WEAR PLATE , GUIDE POST เป็นต้น
- ตรวจนับสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- ช่วยงานคลังสินค้าในบางกรณีที่เร่งด่วน
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080955

พนักงานรับส่งรถยนต์

พนักงานรับส่งรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1)ไปรับรถยนต์จากลูกค้ากลับมาบริษัทเพื่อดำเนินการซ่อมเมื่อดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว ก็นำส่งคืนให้ลูกค้า
2)นำรถยนต์ไปเปิดสัญญาส่งรถยนต์ให้ลูกค้า
3)รับรถยนต์กลับจากลูกค้าเมื่อหมดสัญญา
4)ช่วยเช็ค ทำความสะอาดรถยนต์เมื่ออยู่ออฟฟิศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080858

พนักงานจัดส่งสินค้า

พนักงานจัดส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าวิ่งตามสายงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081088

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จัดสวน-ดูแลสวน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จัดสวน-ดูแลสวน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
2.การนำข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่าง ๆ มาปรับปรุงให้ดี
3.การจัดทำข้อมูลต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ทันสมัยตลอดเวลา
4.หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080956

พนักงานล้างรถ/เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรถยนต์

พนักงานล้างรถ/เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 ++

งานประจำ : 9,750 ++ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ดูแลรถยนต์ ล้างรถ ดูดฝุ่น ให้สะอาดตามมาตรฐานที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080693

Service Engineer

Service Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท(ตามตกลง)

งานประจำ : 18,000 บาท(ตามตกลง) กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• ซ่อมเครื่องมือหรือเครื่องจักรให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
• สาธิตการใช้งาน, ให้คำปรึกษากับลูกค้าในการใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักรนั้นๆ
• ประสานงานกับลูกค้า เพื่อดำเนินการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
• การสอบเทียบเครื่องมือหรือเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080241

พนักงานคลังสินค้า (เด็กติดรถส่งของ / สินค้า)

พนักงานคลังสินค้า (เด็กติดรถส่งของ / สินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่

งานประจำ : 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ช่วยงานด้าน Admin และตรวจสอบงานController
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080242

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่

งานประจำ : 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
คีย์ข้อมูล ประสานงาน และกระจายงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079750

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่

งานประจำ : 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ประสานงานกับลูกค้า และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี ของบริษัท คีย์ข้อมูล รวบรวมเอกสารต่างๆนำเสนอผู้จัดการสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079766

Service adviser ( SA )

Service adviser ( SA )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่

งานประจำ : 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ต้อนรับลูกค้าประสานงานรับรถลูกค้าผู้มาติดต่อ และแนะนำการการซ่อมแซมรถ ติดต่อการเครมประกันภัยกับบริษัทประกันเพื่อเครมรถลูกค้าพร้อมทั้งชี้แจงขอสงสัยหรือขัดข้องของลูกค้าในการดำเนินการในแต่ละครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079460

Admin Service Department

Admin Service Department

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 (ตามตกลง)

งานประจำ : 16,000 (ตามตกลง) กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• ประสานงานระหว่างฝ่ายบริการ กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า ตรวจสอบใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ฝ่ายบริการ
• รับเรื่องต่างๆ จากลูกค้าและประสานต่อกับฝ่ายบริการ
• บันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079465

Sales Engineer สาขาอมตะนคร ชลบุรี

Sales Engineer สาขาอมตะนคร ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079461

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000.- ขึ้นไป

งานประจำ : 17,000.- ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• บันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ลงบัญชีรายวันและแยกประเภท ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ
• จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และประสานงานในการนำส่งเอกสารให้กับสำนักงานบัญชี
• จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
• จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ - เจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร
• จัดทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079459

Sales Engineer สาขาศรีราชา ชลบุรี

Sales Engineer สาขาศรีราชา ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079463

Sales Coordinator สาขาศรีราชา ชลบุรี

Sales Coordinator สาขาศรีราชา ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บาท (ตามตกลง)

งานประจำ : 16,000 บาท (ตามตกลง) กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า ตรวจสอบใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ฝ่ายขาย
• รับเรื่องต่างๆ จากลูกค้าและประสานต่อกับฝ่ายขาย
• บันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079464

Sales Engineer

Sales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079462

Marketing

Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย
• กำหนดภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
• สำรวจความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง และความต้องการลูกค้าเพื่อออกสินค้าใหม่
• ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย และลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079458

Sales Manager

Sales Manager

งานประจำ : เงินเดือน 45,000 บาทขึ้นไป (ตามต

งานประจำ : 45,000 บาทขึ้นไป (ตามต กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
• มีภารกิจสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
• พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรที่วางไว้
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด
• วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
• บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย
• ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขายและอุปกร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079082

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ประสานงานจัดซื้อและฝ่ายขายต่างประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079069

RT OPERATOR (ประจำสาขาระยอง)

RT OPERATOR (ประจำสาขาระยอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประส

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ประส กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
ปฏิบัติงานด้านการฉายรังสี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา