กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094645

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานให้รหัสผู้ป่วยนอก
- สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคสลับซับซ้อนเวชระเบียนที่มีข้อมูลมากได้อย่างถูกต้อง
- สามารถเสนอแนะแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ดีให้กับคณะกรรมการเวชระเบียนได้เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข
- สามารถให้ข้อคิดเห็น / ข้อแนะนำทางวิชาการกับผู้ใช้ข้อมูลให้ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สามารถจำแนกการบันทึกเวชระเบียนที่ผิดพลาดได้อย่างแม่นยำและสามารถบอกสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
- สามารถทำงานร่วมกับแพทย์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเฉพาะโรคราย Cluster
£งานให้ร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094601

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าพรีเมี่ยม (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าพรีเมี่ยม (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไปหรือตามต

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไปหรือตามต กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ขายสินค้าประเภทกระเป๋า ที่ผลิตจากผ้าทุกชนิด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094605

ตำแหน่งงานว่างเทเลเซลล์ประจำออฟฟิศ

ตำแหน่งงานว่างเทเลเซลล์ประจำออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 300 บาท/วัน

งานประจำ : 300 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
โทรศัพท์หาลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094256

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา สีลม (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา สีลม (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย
-รวบรวมเอกสารด้านการขาย
-รับ/ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
-ทำเบิกค่าใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
-สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
-จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมประจำเดือนของพนักงานขาย
-สรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
-รับโทรศัพท์
-นัดหมายให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
-ติดต่อประสานงานกับทางโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094139

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
-วางแผนและตรวจสอบสินค้า
-ดูแลจัดทำสินค้ารับเข้าและเบิกออกและสินค้าคงเหลือ
-ดำเนินการตรวจนับสินค้า ตามระยะเวลาในการตรวจนับ
-ดูแลพนักงานในคลังสินค้า
-สรุปยอดสินค้ารายเดือนรายงานผู้บริหาร
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094056

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการคิดและรวบรวมค่ารักษาพยาบาล ให้การออกบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย
และหรือบริษัทคู่สัญญา มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094005

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงาน จ.ฉะเชิงเทรา) *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงาน จ.ฉะเชิงเทรา) *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ทำเบิก/จ่ายชำระค่าสินค้า และการชำระหนี้
- คำนวณต้นทุนสินค้า
- ออกเอกสารใบกำกับภาษี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
- งบกำไร ขาดทุน
- จัดทำภาษีเงินได้ของพนักงาน
- จัดทำเงินเดือน และค่าล่วงเวลาของพนักงาน
- จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบัญชี และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30น.*** (หยุดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093672

ตำแหน่งงานว่างพนักงานQC

ตำแหน่งงานว่างพนักงานQC

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
-QCตรวจสอบคุณภาพจิวเวลรี่เครื่องเงิน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093334

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-26,000

งานประจำ : 18,000-26,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ
Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน

1.PLANNING AN
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093333

ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Interior Project Assistant

ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Interior Project Assistant

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
Project Assistantมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกับ Project Manager ในการประสานงานกับลูกค้า ร่วมวางแผนงาน และจัดทำเอกสารรายงาน
1. PLANNING AND SCHEDULING
2. COORDINATION
3. DOCUMENTATIONS

ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์
Email: info.th@iwadesign.com.sg
Tel: 02 530 1771
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093335

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อมสเตนเลส

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อมสเตนเลส

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เน้นงานห้าง งานร้านค้าแบรนด์เนม คุณภาพส่งออก เพิ่งขยายสาขามาจากสิงคโปร์ กำลังเปิดรับ ช่างไม้ ช่างฝีมือ หัวหน้าช่าง ที่มีความรัก มุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทำ สามารถส่งไปเรียนรู้งานที่สิงคโปร์ช่วงสั้นๆหากสนใจ ที่นี่เรามีอนาคตให้คุณ

ลักษณะงาน
ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ในโรงงานและที่ไซต์งาน ทำงานตามแบบ ทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสิงคโปร์ สามารถเป็นผู้นำทีมช่างได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093178

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- ออกแบบ Graphic เพื่อนำไปใช้ในช่องต่าง ๆ Website, Social, network
- ออกแบบ ADS สำหรับโปรโมททาง FB / IG และคิดคอนเท็นท์ ทาง FB / IG
- ออแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการตลาด
- ถ่ายภาพสินค้า และรีทัชภาพสินค้า
- ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอได้
- เข้าใจงานสื่อสารออฟไลน์และออนไลน์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093148

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน
- ทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- บันทึกตั้งหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ๆ วางบิล จ่ายเช็ค ตัดชำระหนี้ (ตรวจเช็คการรับเงิน)
- หักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 3 ภงด. 53 ประจำเดือน
- บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานต่าง ๆ ทางบัญชี
- และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093164

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- ประสานงานด้านเอกสารทั่วไป
- พิมพ์งานเอกสาร จัดเก็บเอกสาร
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ประสางานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดูบัญชีเบื้องต้น
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092781

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ (ประจำสำนักงานโชคชัย 4) ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ (ประจำสำนักงานโชคชัย 4) ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับ
- บันทึกการชำระเงิน และติดตามการรับชำระหนี้ของบริษัทฯ
- จัดทำเอกสารการออก INVOICE/ใบกำกับภาษีขาย/ใบลดหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092782

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำสำนักงานโชคชัย 4) *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำสำนักงานโชคชัย 4) *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. ดูแลควบคุมและจัดทำรายงานสต๊อคสินค้า และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
2. ประสานงานและวางแผนการรับส่งสินค้าของเจ้าหน้าที่จัดส่ง
3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092780

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4) *ด่วน*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานโชคชัย 4) *ด่วน*

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ++ ค่าคอมมิ

งานประจำ : ตามตกลง ++ ค่าคอมมิ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ดำเนินการวางแผนการขาย และติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตในส่วนของโรงงาน
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
- แนะนำสินค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092090

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคโยธา/สถาปัตย์ (ควบคุมงานก่อสร้าง) จังหวัดตรัง

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคโยธา/สถาปัตย์ (ควบคุมงานก่อสร้าง) จังหวัดตรัง

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 -30,000

งานประจำ : 20,000 -30,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานควบคุมการก่อสร้าง (ที่ปรึกษา) ประจำโครงการสนามบินตรัง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091949

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-25,000

งานประจำ : 17,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
พนักงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091952
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา