กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80237 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141809

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โมลพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์อื่นๆ และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโมลพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์
- จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการพิมพ์ก่อนการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ สี
- สนับสนุนการทำงานของช่างพิมพ์ระหว่างการพิมพ์
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย และระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC)
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141224

ตำแหน่งงานว่างช่างไดคัท

ตำแหน่งงานว่างช่างไดคัท

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ดำเนินการไดคัทตามรูปแบบที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141226

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141235

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ปฏิบัติงานขับรถขนส่งสินค้าตามเส้นทางที่กำหนด ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามใบสั่งสินค้า พร้อมทั้งส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมืออาชีพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141236

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-18,000

งานประจำ : 12,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมสื่อสารกับทีมเพื่อผลิตงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141234

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุณคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุณคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 140294

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างฯและ

งานประจำ : ตามโครงสร้างฯและ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ให้บริการด้านการขายสินค้า ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้าให้คำปรึกษา แก้ไข ปัญหา ให้กับลูกค้า ถ้ามีประสบการณ์งานขายสินค้า อลูมิเนียม , กระจก , โครงฝ้าเพดาน , อบเทมเปอร์/เจียรกระจก , ดัดโค้งอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140094

ตำแหน่งงานว่างนักตรวจสอบภายใน /Internal Audit

ตำแหน่งงานว่างนักตรวจสอบภายใน /Internal Audit

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
- วางแผนการตรวจสอบประจำปี จัดทำแนวทางและแผนสำหรับการตรวจสอบ
- ทำการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบด้านอื่น ๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจทั้งในระหว่างปฏิบัติงาน และติดตามการตอบกลับผลการตรวจสอบตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
- นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนาการทำงาน
- ติดตามผลการตรว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139883

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างฯและ

งานประจำ : ตามโครงสร้างฯและ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
วางแผนงานการทำงานในแต่ละวัน ประสานงาน เอื้ออำนวยความสะดวกใหัการทำงานของทุกฝ่าย - ลูกค้า สามารถจัดระบบเอกสาร - จัดการระบบการทำงานก่อน-หลังได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของงานได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์งานสินค้า อลูมิเนียม , กระจก , โครงฝ้าเพดาน อบเทมเปอร์/เจียกระจก , ดัดโค้งอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139792

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างฯและ

งานประจำ : ตามโครงสร้างฯและ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
จัดทำระบบสต็อกสินค้าของบริษัทให้มีความถูกต้อง ตรวจสอบ และให้ข้อมูลของสินค้าตรงตามความเป็นจริง จัดทำระบบเอกสารของสต็อกสินค้าประจำวัน เพื่อใช้ในการขาย และสั่งซื้อ ถ้ามีประสบการณ์งานสินค้า อลูมิเนียม , กระจก , โครงฝ้าเพดาน , อบเทมเปอร์/เจียกระจก , ดัดโค้งอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139324

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างฯและ

งานประจำ : ตามโครงสร้างฯและ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ดูแลงานระบบบัญชี ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละวัน วางแผนงานร่วมแก้ไขการทำงานโดยรวมของบริษัท จัดการระบบเอกสารของบริษัท ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์งานบัญชีสินค้า อลูมิเนียม , กระจก , โครงฝ้าเพดาน , อบเทมเปอร์/เจียกระจก , ดัดโค้งอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139307

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงระบบประปา

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงระบบประปา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ติดตั้ง - ซ่อมเครื่องสูบน้ำ
เดินท่อ เชื่อมท่อ ติดตั้งระบบกรองประปา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139306

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 17000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139308

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าคอนโทรล

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าคอนโทรล

งานประจำ : เงินเดือน 25000 - 30000

งานประจำ : 25000 - 30000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ติดตั้งตู้ควบคุม ไวร์สายตู้ เดินสายไฟ
ถ้าเดินสาย LAN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139305

ตำแหน่งงานว่างบัญชีลูกหนี้ / บัญชี AR

ตำแหน่งงานว่างบัญชีลูกหนี้ / บัญชี AR

งานประจำ : เงินเดือน 17000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ก่อสร้าง อ่านแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139096

ตำแหน่งงานว่างInterior Designer

ตำแหน่งงานว่างInterior Designer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานออกแบบตกแต่งภายใน และเขียนภาพ 3D
งานเคลียร์เเบบ Shop-drawing ประสานงานหน้างาน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน รวมถึงจัดทำแผนงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับงานดีไซน์ สามารถออกแบบและพัฒนางานออกแบบได้เป็นอย่างดี
ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139076

ตำแหน่งงานว่างธุรการและประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการและประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
ธุรการและประสานงานฝ่ายขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138794

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างฯและ

งานประจำ : ตามโครงสร้างฯและ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ตรวจสอบประสานงาน และให้คำแนะนำ การบริการที่ดีให้กับลูกค้า จัดเตรียม และดูแลสินค้าให้มีระเบียบ ตรวจสอบสินค้าให้มีจำนวนที่ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง ประสานงานมายังบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหา และให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีต่อไป หากมีประสบการณ์ทางสายงานสินค้า อลูมิเนียม , กระจก , โครงฝ้าเพดาน , อบเทมเปอร์/เจียกระจก , ดัดโค้งอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138348

ตำแหน่งงานว่างครูสอนศิลปะ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนศิลปะ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+++

งานประจำ : 15,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
-เรียนรู้และให้ความรู้งานศิลปะ เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
-ครูสอนศิลปะบุคคลทั่วไป ด้านวาดรูป(Drawing),สีน้ำ, สีไม้,สีน้ำมัน,สีอะคริลิค และการวาด รูปการ์ตูน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137481

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (ชาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
วิเคราะห์และสรุปปัญหาต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ได้อย่างเชียวชาญ
ตรวจเช็ค แก้ไข รถยนต์ฺที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา