กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069351

admin ฝ่ายขายวัสดุก่อสร้าง

admin ฝ่ายขายวัสดุก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 20000

งานประจำ : 12000 - 20000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- ดูแลงานขายผ่านระบบ online มีเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
- ดูแลรับผิดชอบ Artwork, Content, Promotion online ของ Thailand Watsadu
- ดูแลรับผิดชอบ ช่องทางการสื่อสาร online (Website, Facebook Page, Line@, Lazada)
- วางแผนจัดทำ Content และโปรโมชั่น การตลาดออนไลน์ ของ Thailand Watsadu
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069352

ผู้แทนขายวัสดุก่อสร้าง(เซลล์มอเตอร์ไซค์)

ผู้แทนขายวัสดุก่อสร้าง(เซลล์มอเตอร์ไซค์)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
- งานเอกสาร ออกบิล,วางบิล,
- ติดต่อประสานภายในและภายนอกบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069203

พนักงานอะไหล่ ( Parts Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

พนักงานอะไหล่ ( Parts Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
1. ประสานงานการทำงานกับฝ่ายบริการ
2. ลดระดับสต๊อคสินค้า เพิ่มอัตราการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

มาตรฐานของงาน
บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านอะไหล่และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้

รายละเอียดของงาน
1. สั่งซื้ออะไหล่เพื่อทดแทน (D/O) พื้นฐานแนวความคิด JIT คือ ขายหนึ่งชิ้น ซื้อหนึ่งชิ้น
2. ประสานงานการเบิกอะไหล่ (E/O) , ราคา, ให้กับฝ่ายบริการ, ลูกค้าภายนอก
3. เฝ้าติดตามอะไหล่ค้างรับหรือค้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069204

พนักงานขายรถยนต์ใหม่ (Sales Representative) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์และสาขาวัชรพล

พนักงานขายรถยนต์ใหม่ (Sales Representative) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์และสาขาวัชรพล

งานประจำ : เงินเดือน 9300+Com

งานประจำ : 9300+Com กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถยนต์

มาตรฐานของงาน สามารถให้คำแนะนำ ที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้

รายละเอียดของงาน 1. หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ตลอดเวลา
2. บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย
3. ยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยไม่บิดพริ้ว
4. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
5. บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้
6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069205

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff ) ประจำสาขาวัชรพล

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff ) ประจำสาขาวัชรพล

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 บ.

งานประจำ : 12,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
1. ปฏิบัติตามแผนการตลาด
2. ดูแลความเรียบร้อยของโชว์รูม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโชว์รูม
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
5. ติดตามลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม

มาตรฐานของงาน
1. ปฏิบัติตามแผนการตลาด ได้อย่างแม่นยำถูกต้อง
2. ความเรียบร้อยของโชว์รูม เช่น โบว์ชัวร์ครบ ไอศกรีมสำหรับลูกค้าไม่ขาด ฯลฯ
3. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม ภายใน และภายนอกโชว์รูม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069206

ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี ( BPSA Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี ( BPSA Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการตัวถังและสี

มาตรฐานของงาน
1.ปิดjobได้100%ตามจำนวนรถที่เข้าซ่อม
2.ประเมินรายละเอียดความเสียได้อย่างถูกต้อง
3.ประเมินประเภทงานได้อย่างถูกต้อง
4.ค่าความพึงพอใจลูกค้าจากการสำรวจ BP CSI จาก TMT หัวข้อที่ 1,2,3,6,9,10 >= 900

รายละเอียดของงาน
1.1ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการซ่อมตัวถังและสี
1.2ดำเนินการตามกระบวนการ การรับรถลูกค้าศูนย์บริการตัวถัวและสี (SOP)
1.3ปิดJO
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069207

พนักงานช่างเคาะ ( Banging Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

พนักงานช่างเคาะ ( Banging Staff ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก 1.ซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนหรือกระเเทรกให้ไดเมาตราฐานตามที่กำหนด
2.เบิกอะไหล่ใหม่จากห้องอะไหล่พร้อมถ่ายรูปเทียบซากอะไหล่ใหม่เเละอะไหล่เก่าให้ได้ 100 %
3. ทำงานเสร็จให้ได้ตามเวลาที่กำหนด
4. ทำกิจกรรม 5ส. ก่อนเลิกงาน
5. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากงานเคาะน้อยกว่าหรือไม่เกิน 5%.
6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 935 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069200

พนักงานประเมินราคารถยนต์ ( Estimation Staff )

พนักงานประเมินราคารถยนต์ ( Estimation Staff )

งานประจำ : เงินเดือน 9750+Com

งานประจำ : 9750+Com กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
1. ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วจากลูกค้า
2. ซื้อรถยนต์ใช้แล้วให้กับบริษัทเพื่อขายต่อ
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัย 100 %
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดของงาน
1. ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วจากลูกค้า
1.1. ประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วให้เป็นไปตาม SOP
1.2. เช็คราคาการรับซื้อรถยนต์เข้า กับทางบริษัทฯ หรือโบรคเกอร์ด้านนอก และทำข้อมูลราคากลางรับซื้อของตนเอง
1.3
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069201

ช่างโป้ว

ช่างโป้ว

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
1. ปรับแต่งสภาพชิ้นงานจากกระบวนการเคาะ ให้พร้อมสำหรับงานพ่นสี
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส และความปลอดภัย 100%
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลจัดเก็บรักษาเครื่องมือประจำตัวช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

มาตรฐานของงาน
1. งานตีกลับมีสาเหตุมาจากการปรับสภาพผิวต้องน้อยกว่า 5%
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า > เป้าหมาย CSI 945 หัวข้อคุณภาพงานซ่อม

รายละเอียดของงาน
1. ปรับแต่งสภาพชิ้นงานจากกระบวนการเค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069202

พนักงานล้างรถฝ่ายบริการ ( Car Wash Staff General Service ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

พนักงานล้างรถฝ่ายบริการ ( Car Wash Staff General Service ) ประจำสาขาเกษตร-นวมินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 9500+

งานประจำ : 9500+ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
ล้างรถตามที่ได้รับมอบหมายได้ตาม SOP

มาตรฐานของงาน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่า CSI บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้

รายละเอียดของงาน
1.1. รับงานจากผู้ควบคุมงานซ่อมในการกำหนดการเวลาล้างรถ
1.2. ในกรณีรถไม่เข้าล้างตามกำหนดเวลาให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานซ่อม
1.3. ทำการล้างรถตาม SOP
1.4. จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือให้เป็นระเบียบตามหลัก 5ส.


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069147

พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor Staff ) ประจำสำนักงานใหญ่สาขาเกษตร-นวมินทร์และสาขาวัชรพล

พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor Staff ) ประจำสำนักงานใหญ่สาขาเกษตร-นวมินทร์และสาขาวัชรพล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
หน้าที่หลัก
1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ดูแลรถลูกค้าเป็นอย่างดี
2. ยกระดับคุณภาพของงานบริการ
3. ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการให้ลูกค้า

มาตรฐานของงาน
บรรลุเป้าหมายค่า CSI ด้านต่างๆ ตามที่ บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ตั้งไว้

รายละเอียดของงาน
1. การนัดหมายลูกค้าที่เข้ารับบริการรวมถึงเวลาเข้าซ่อม ประมาณเสร็จ ความพร้อมของอะไหล่
2. การต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรวดเร็ว สุภาพอ่อนน้อม
3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันความสกปรก 4
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 065690

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
-ทำงานตามคำสั่ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000213

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำเขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำเขตลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน 8,500 บ.

งานประจำ : 8,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เจ้าหน้าที่ธุรการ /และประสานงาน ออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ภาษีซื้อ ภาษีขาย เข้างาน 8.00 น. - 17.50 น. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ -อาทิตย์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000214

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร(คลองหลวง-ตลาดไท)

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร(คลองหลวง-ตลาดไท)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 13,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
งานรับ-ส่งเอกสาร,วางบิล,รับเช็ค,จ่ายภาษีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000215

แม่บ้าน ( เสนานิคม )

แม่บ้าน ( เสนานิคม )

งานประจำ : เงินเดือน 7,000 - 7500

งานประจำ : 7,000 - 7500 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ทำความสะอาดสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000216

ธุรการประจำเขตโชคชัย 4

ธุรการประจำเขตโชคชัย 4

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-10,000 บาท.+ + +

งานประจำ : 8,000-10,000 บาท.+ + + กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ภาษีซื้อ ภาษีขาย เข้างาน 7.30-17.00 น.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000217

ธุรการประจำเขตลาดพร้าว

ธุรการประจำเขตลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน 8,500 บ.

งานประจำ : 8,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
เจ้าหน้าที่ธุรการ ออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ภาษีซื้อ ภาษีขาย เข้างาน 7.30 น.-17.00 น. ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000218

แม่บ้าน (ย่าน ซอยนาคนิวาส48 (ลาดพร้าว71))

แม่บ้าน (ย่าน ซอยนาคนิวาส48 (ลาดพร้าว71))

งานประจำ : เงินเดือน 7,000 - 7500

งานประจำ : 7,000 - 7500 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
ทำความสะอาดสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000219

พนักงานบัญชีและการเงิน

พนักงานบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 8,000

งานประจำ : 8,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. ประสานงานเรื่องวางบิล-รับเช็ค
2. จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
3. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า
4. ประสานงานภายใน และ ภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000220

ธุรการประจำเขต รร.สตรีวิทยา 2 -ถ.นาคนิวาส(ลาดพร้าว 71)

ธุรการประจำเขต รร.สตรีวิทยา 2 -ถ.นาคนิวาส(ลาดพร้าว 71)

งานประจำ : เงินเดือน 8500-10000

งานประจำ : 8500-10000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1. เจ้าหน้าธุรการ(สถานที่ปฏิบัติงาน-สีลม) ออกใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน เดินเอกสารภายในบริษัท เข้างาน 8.30-17.30 น. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดวันอาทิตย์) ถ้าทำ OT วันเสาร์ มีเงินพิเศษให้เพิ่ม


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา