กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 099061

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ขับรถส่งคน-ส่งของ-ช่วยวิ่งงานทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095869

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
งานคลังสินค้าและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093482

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000หรือตามตกลง

งานประจำ : 15,000หรือตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ช่วยปิดงบบัญชีทุกเดือน และจัดทำงบการเงินประจำเดือนได้
2.จัดทำเอกสารภาษีสรรพากร อาทิ ภงด.2 ,3,53 ภธ.40 และ ภพ.30 ได้
3.ทำใบวางบิล เปิดบิล และสรุปยอดขาย กำไร ประจำเดือนได้
4.ทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออกได้
5.ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น express accounting
6.ใช้โปรแกรม word excel ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093282

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงของบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงของบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา
งานเหล็ก งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงานก่อสร้าง ระบบไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานใน/นอกเวลา
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092389

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 30000 บาทหรือตามตกลง

งานประจำ : 30000 บาทหรือตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมาย KPI
3.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย KPI
4.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
5.ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
6.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
7.ประสานงานด้านจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ เครื่องจักร
8.ประสานงานกับแผนกต่างๆ
9.ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินต่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091963

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
• ปฏิบัติงานที่สาขาต่างๆ ของธนาคาร
• รับผิดชอบในการให้คำแนะนำและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือ บริการต่างๆของธนาคารแก่ลูกค้า
• รับผิดการเปิดปิดบัญชี บัตรเดบิต และบัตรเครดิต
• พิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091884

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส , ผู้จัดการบัญชี/การเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส , ผู้จัดการบัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1.บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน
2.จัดทำรายงานสรุปทางการเงินราจัดทำรายงานสรุปทางการเงินรายเดือนโดยแยกรายโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติรายเดือนโดยแยกรายโครงการ
3.จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier
4.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
5.ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
6.จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการตรวจบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091333

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx

งานประจำ : 1x,xxx กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
ควบคุมงานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091229

ตำแหน่งงานว่างแพทย์ฟูลไทม์ GP , Aesthetic

ตำแหน่งงานว่างแพทย์ฟูลไทม์ GP , Aesthetic

งานประจำ : เงินเดือน 16000 + Extra

งานประจำ : 16000 + Extra กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
รับผิดชอบการเบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถขนส่ง และดูแลจัดการสต๊อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091334

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ควบคุมดูแล Suppliers มีประสบการณ์ด้านการสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mirrosoft Office ได้ดี
3.ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฎิภาณดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091335

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ดูแลควบคุมงานตาม Site งานที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลการทำงานของช่าง
- ประสานงานต่างๆ ที่หน้างานและที่บริษัท ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091331

ตำแหน่งงานว่างบุคคล HR (Human Resources)

ตำแหน่งงานว่างบุคคล HR (Human Resources)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1.ช่วยผู้บังคับบัญชาบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการ เปลี่ยน แปลง ทางธุรกิจ
2.ช่วยหน่วยงานผลักดันให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อทำงานร่วมกัน ให้คำปรึกษาและเป็นเพื่อนในทางธุรกิจกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ต้องช่วยปฐมนิเทศบุคลากรเรื่องธุรกิจ และลูกค้า นอกเหนือจาก เรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
3.สรรหาบุคลากรที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091332

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1.บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน
2.จัดทำรายงานสรุปทางการเงินราจัดทำรายงานสรุปทางการเงินรายเดือนโดยแยกรายโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติรายเดือนโดยแยกรายโครงการ
3.จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier
4.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน รวมทั้งการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
5.ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
6.จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการตรวจบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090839

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / วิศวกรก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา / วิศวกรก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
การสร้างการออกแบบ, ขอบเขต, และการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นแนวคิดสำหรับการวางแผนและการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับการอนุมัติรับผิดชอบในการจัดทำใบขอซื้อ, การประมวลการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ, และการจัดทำรายงานการประชุม ติดตามวางแผนและสรุปความก้าวหน้างานในแต่ละวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089015

ตำแหน่งงานว่าง PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 2 ศิลา)

ตำแหน่งงานว่าง PC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 2 ศิลา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค่า
- ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089010

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัสบางใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัสบางใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค้า
- ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089013

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัสบางกะปิ)

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัสบางกะปิ)

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค่า
- ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089014

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนาการ)

ตำแหน่งงานว่างPC แผนกรองเท้า (เทสโก้ โลตัส สาขาพัฒนาการ)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- แนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค่า
- ดูแลสต็อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 086187

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ เป็นผู้ช่วยแผนกจัดซื้อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084597

ประสานงาน

ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.พนักงานจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (เป็นหน่วยเติมสินค้า)
2.ตรวจนับสินค้า เช็คสต็อกสินค้า เช็คทำความสะอาดสินค้าหน้าร้าน- หลังร้าน
3.สามารถ ทำงานล่วงเวลาได้ ออกต่างจังหวัดได้ (ต่างจังหวัด ไป-กลับ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา