กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208174 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 104302

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 13000+

งานประจำ : 13000+ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของทางธนาคาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน
- งานธรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 111857

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
- ตรวจเช็คสินค้า ในโกดัง
- จัดสินค้าตามออเดอร์
- คัดแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104300

ตำแหน่งงานว่างผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor/Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor/Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- เจรจาต่อรองและให้คำแนะนำ สำหรับการแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค กลุ่ม Non Performing Loan (NPL)
- วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค
- ติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค และประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามหนี้จนถึงที่สุดทั้งหนี้กลุ่มมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันและกลั่นกรองส่งงานให้บริษัทติดตามทวงถามหนี้ภายนอก
- ควบคุม ติด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 104301

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (IT Support)..ด่วน..

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (IT Support)..ด่วน..

งานประจำ : เงินเดือน 14,500 บ.

งานประจำ : 14,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
• ควบคุมระบบ โปรแกรมที่ใช้ในการติดตามหนี้ (Indus System,PCS System,Nice Recorder System)
• ประสานงานในการแก้ปัญหาเมื่อระบบไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
• แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware,Network,ระบบโทรศัพท์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 104303

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขาผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
-ติดต่อ ประสานงาน นัดหมายการประชุม จัดตารางการประชุม
-จัดทำเอกสาร และเก็บข้อมูลต่างๆ
-งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ
-งานอื่นตามแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 104304

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000 หรือตามประส

งานประจำ : 13,000-15,000 หรือตามประส กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
คำอธิบายลักษณะงาน
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรและเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ประเมินสายสนทนา (Silent Monitor) และสรุปผลคะแนนของพนักงานติดตามหนี้รายบุคคล ทั้งด้านคุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบงานสำคัญของบริษัทฯ และพรบ.การติดตามหนี้
- สรุปประเด็นปัญหาในการ Observe สายสนทนาของพนักงานติดตามหนี้ พร้อมสรุปรายงานผล ในแต่ละเดือน
- ควบคุมป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนจากการใช้วาจาของพนักงานติดตามหนี้และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการติดตามหนี้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 104305

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ทำรายงานและวิเคราะห์ตัวเลข
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานทั้งที่เป็นรายงานประจำวัน,สัปดาห์และเดือน รวมถึงรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานใกล้ชิดกับทีมงานการติดตามหนี้และไอทีในส่วนของการเรียกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 104306

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 หรือตามประสบกา

งานประจำ : 13,000 หรือตามประสบกา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์
- เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 131906

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.รับผิดชอบเรื่องการขายสินค้า กลุ่มร้านค้า ชุมชน หมู่บ้าน ตลาด
2.ใช้มอเตอร์ไซด์บริษัท ฯ นำเสนอสินค้า และจดออเดอร์จากร้านค้าทุกวันตามแผนงาน
3.มีค่าคอมมิชชั่น + ยอดเป้าการขายต่อวัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 131917

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
รัดสินค้า
ส่งของให้แผนกต่างๆ
เช็คยอดรับเข้า - ส่งออก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 132102

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ
รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) (Organization chart)
2. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสามารถจัดทำ JD, KPI ของแต่ละฝ่าย
3. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย
- จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 134756

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า รายวัน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า รายวัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-จัดสินค้า
-ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า
-ตรวจนับสินค้าตามเวลาที่กำหนด
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 135444

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วน พร้อมเริ่มงานทันที)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วน พร้อมเริ่มงานทันที)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
สรรหาพนักงานเข้าทำงานในบริษัท ดูเรื่องสวัสดิการพนักงาน ทำประกันสังคม ดูเรื่องเอกสารต่างด้าว อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 139257

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000 + OT.

งานประจำ : 10,000 - 12,000 + OT. กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ทำโครงสร้างทาง Mechanic ตามแบบที่ทางฝ่ายวิศวกรออกแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 139258

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.งานด้านรับ เปิดบิลชาย ตัดรับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ตรวจสอบหนี้คงค้าง ติดต่อประสานงานกับ Sale ตรวจสอบราคาขาย
2.งานด้านจ่าย บันทึกค่าใช้จ่าย รับวางบิล ทำเช็คจ่ายตาม Due
3.งานด้านภาษี ภงด.3 /53 รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภพ.30
4.รวบรวมเอกสารส่ง สนง.บัญชี
5.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 139259

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
ออกส่งของตามรายชื่อลูกค้าแต่ละวันของบริษัทฯ จัดของส่งตามตารางส่งของตามที่บริษัทกำหนด (ในกรุงเทพฯ) และต่างจังหวัดบ้างบางครั้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 139602

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ นำเข้า-ส่งออก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ นำเข้า-ส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
-ทำเอกสารส่งออก และเอกสารนำเข้า
-ทำเอกสารการขายสำหรับลูกค้า และเอกสารภายในบริษัทฯ
-ประสานงานกับลูกค้า,ชิปปิ้ง,ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และการจัดส่งเอกสาร
-มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 144206

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
เช็ค Spec งานและตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564
เลขที่ประกาศ : 150611

ตำแหน่งงานว่างSale Suppervisor

ตำแหน่งงานว่างSale Suppervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.วางแผนงาน วิเคราะห์งานด้านการขาย และการตลาดพร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษาทีมขายได้เป็นอย่างดี และบริหารยอดขายของทีม
2.ดูแลยอดขายของทีมงาน
3.วางแผนงานทางด้านการตลาด
4.สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ต่อ Sales Manager และ GM
5.ดูแลลูกค้าเขตกรุงเทพฯ รักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
6.ออกตลาดพร้อมนำเสนอสินค้าใหม่ๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 150799

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย
2.ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัทฯ
3.ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภททีเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
5.ทำต้นทุนบัญชีและต้นทุนการผลิตในโรงงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24/10/2564

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา