กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79077 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141017

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาอาคารบางนาทาวเวอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาอาคารบางนาทาวเวอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141026

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานหลวงที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานหลวงที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการ บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต ในระบบ SAP
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิต เปรียบเทียบ รายเดือน
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า
- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต้นทุนขายและยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนผลิต/ต้นทุนขายและยอดขาย ของสินค้าที่ผลิต
- จัดทำข้อมูลโสหุ้ยการผลิต และข้อ เปรียบเทียบรายปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิตและต้นทุนขายนำเสนอผู้บริหารในที่ประชุมประจำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141021

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141027

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาไทยพาณิชย์ปาร์ค

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาไทยพาณิชย์ปาร์ค

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000

งานประจำ : 10,000 -12,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140582

ตำแหน่งงานว่างTechnical Advisor (จันทบุรี - ตราด )

ตำแหน่งงานว่างTechnical Advisor (จันทบุรี - ตราด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และ อุปกรณ์ภายในบ้าน ผ่านช่องผู้จัดจำหน่าย และงานโครงการ
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา
- จัดทำรายงานการขาย และรายงานประจำวัน
- ประสานงาน และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140467

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-จัดหา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-จัดหา

งานประจำ : เงินเดือน 25000-30000

งานประจำ : 25000-30000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ที่ได้รับมอบหมาย,เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
- ดำเนินการเรื่องเอกสาร วางบิล ใบกำกับภาษี
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139480

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย PC Promotion

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย PC Promotion

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9,930 บาท + ค

งานประจำ : เงินเดือน 9,930 บาท + ค กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
สนุบสนุนและส่งเสริมการขายตามสาขา ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137547

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC ประจำ ร้านไถ่เชียง ระนอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC ประจำ ร้านไถ่เชียง ระนอง

งานประจำ : เงินเดือน 9,245 บาท + ค่าโทรศัพท

งานประจำ : 9,245 บาท + ค่าโทรศัพท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- ผลักดันสินค้า ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำ ปั๊มน้ำ และประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ให้ได้ตามเป้าหมาย
- จัดทำรายงานการขาย
- เช็คสต๊อกสินค้า
- ประสานกับลูกค้า และ ตัวแทนร้านค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137043

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำ ร้านฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำ ร้านฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 10,080 บาท +

งานประจำ : เงินเดือน 10,080 บาท + กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- ผลักดันสินค้าถังบำบัดนำ้เสียยี่ห้อ DOS ปั๊มน้ำ
ประตูหน้าต่าง และอื่นๆ
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือให้แก่บริษัทฯ
- ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134164

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Support Sale E-Commerce ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Support Sale E-Commerce ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 6,000 - 7,000 บาท

งานประจำ : 6,000 - 7,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- รับการสั่งซื้อจากลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
- จัดทำใบกับกำภาษี ตรวจนับสต็อค
- ทำใบเบิกสินค้าจากคลัง
- รับสินค้า และจัดเรียงสินค้า
- แพ็คสินค้า เพื่อรอให้ขนส่งมารับ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133369

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1. ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก หรือโรงแรมให้กับผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
2. โต้ตอบจดหมายกับบุคคล/ หน่วยงานภายนอกให้กับผู้บริหารง
3. ประสานงานนัดหมายประชุมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯของผู้บริหาร เฉพาะกรณีตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดเก็บ ดูแลเอกสารรับรองระบบต่างๆ เช่น ใบรับรอง ISO 9001 : 2015 ใบรับรองฮาลาล, ทะเบียน อย. เป็นต้น
5. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำข้อมูล ขอยกเว้นภาษีและอากรแสตมป์สรรพสามิต
6. จัดทำรายงานสรุปผลการการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานและเครี่องเขียนประจำเดือน
7. รวบร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133371

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบูธดอยคำ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบูธดอยคำ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบริหารสินค้าภายในร้านสาขา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และตรวจสอบคลังให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133123

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานสำนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานสำนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของบริษัท ฯ
2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. ตรวจสอบจดหมายโต้ตอบกับบุคคล/ หน่วยงานภายนอกให้กับผู้บริหาร พร้อมทั้งเอกสารและบันทึกภายในและประกาศที่มาจากผู้บริหาร
5. ติดตามผลการประสานงานนัดหมายประชุมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯของผู้บริหาร เฉพาะกรณีตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดตามผลการจัดเก็บ ดูแลเอกสารรับรองระบบต่างๆ เช่น ใบรับร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132946

ตำแหน่งงานว่าง*เริ่มงานได้ทันที* Telesales @อโศก/บางรัก ค่าคอมฯสูงมาก!! ติดต่อ 099-415-0846

ตำแหน่งงานว่าง*เริ่มงานได้ทันที* Telesales @อโศก/บางรัก ค่าคอมฯสูงมาก!! ติดต่อ 099-415-0846

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1. กำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบฉลากสินค้า ชิ้นงานการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ และชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและตราสินค้า รวมทั้งแนวทางการควบคุมให้ชิ้นงานออกแบบนั้นมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า และนโยบายของผู้บริหารร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2. รับโจทย์และรวบรวมข้อมูลสำหรับแต่ละชิ้นงานที่จะออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และแนวคิดหลักการสื่อสารของแต่ละชิ้นงาน
3. กำหนดรูปแบบโดยรวมของชิ้นงาน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การออกแบบ ข้อมูลสินค้า และแนวคิดหลักการสื่อสาร
4. จัดเตรียม และถ่ายภาพสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130596

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ประจำอาคารศุภาลัย พระราม 3)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ประจำอาคารศุภาลัย พระราม 3)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.00 - 25,000.00

งานประจำ : 15,000.00 - 25,000.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
-วางแผนตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆประจำปีร่วมกับผู้บังคับบัญชา
-กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และแนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญ และระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น และการประเมินความพอเพียง และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้บังคับบัญชา
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งวัน เวลา ที่จะเข้าตรวจ ตลอดจนขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจ และประสานงานกับผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ศึกษา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130304

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดหา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดหา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.00 - 20,000.00

งานประจำ : 15,000.00 - 20,000.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
-กำหนดคุณลักษณะของปัจจัย และคุณสมบัติขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ต้องการร่วมกับผู้ใช้งาน ในหน่วยงานต่างๆ
-สรรหาผู้ขายรายใหม่ และสืบค้นรายละเอียดของผู้ขายตามที่ได้รับมอบหมาย
-วิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
-จัดทำข้อมูลผู้ขาย และรวบรวมเอกสารเพื่อขอตั้งผู้ขาย (Vendor) สำหรับจัดหาสินค้าและบริการ
-เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด
-สรรหาตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสมตามความต้องการ ของผู้ใช้งานเพื่อส่งทดสอบค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128422

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.00 - 20,000.00

งานประจำ : 15,000.00 - 20,000.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่รวมถึงข้อมูลการสั่งซื้อ เข้าระบบฐานข้อมูล
2. จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงการรวบรวมเอกสารด้านการขาย การจัดเตรียมตัวอย่างสินค้า และเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ขาย
3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
4. ติดตามการตอบกลับใบแจ้งปัญหา และรวมรวมเอกสารการตอบกลับลูกค้า และจัดเก็บฐานข้อมูล
5. แจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดขึ้น
6. จัดทำรายงานส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127487

ตำแหน่งงานว่างSales (Digital Marketing)

ตำแหน่งงานว่างSales (Digital Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000.00 - 15,000.00

งานประจำ : 10,000.00 - 15,000.00 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1. จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร
2. ทำสรุปรายการซื้อเพื่อเบิกเงิน ทดลองจ่ายจากแผนกบัญชี
3. ทำสรุปค่าใช้จ่าย รายได้ร้านอาหาร รายวัน
4. จัดทำรายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบคงเหลือ เปรียบเทียบต้นทุนขายประจำเดือน
5. จัดทำรายงานสรุปผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ และใช้บริการร้านอาหาร
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126215

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษางานบริการ ศูนย์บริการรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษางานบริการ ศูนย์บริการรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
- รับรถยนต์ลูกค้าที่ติดต่อขอรับบริการภายในศูนย์บริการเชฟโรเลต
- ติดตาม/ประสานงาน งานซ่อมรถตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- ให้คำปรึกษาทางการบริการซ่อมรถกับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126227

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถยนต์เชฟโรเลต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถยนต์เชฟโรเลต

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 8,000 + คอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
ขายรถยนต์เชฟโรเลต ประจำโชว์รูม และ ออกบูทตามงานต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา