กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069421

Telesale ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบรนด์ ผู้ผลิตซุปไก่สกัด

Telesale ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบรนด์ ผู้ผลิตซุปไก่สกัด

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- โทรออกหาลูกค้าเพื่อแนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซุปไก่สกัด
- นำเสนอโปรโมชั่นสินค้าถูกกว่าตามท้องตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
- มีเงินเดือนประจำ+Incentive
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069414

Customer Service : LINE@ (โครงการธนาคารกสิกรไทย)

Customer Service : LINE@ (โครงการธนาคารกสิกรไทย)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 20,00 0 บาท (เงินเด

งานประจำ : 12,000 - 20,00 0 บาท (เงินเด กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
• ให้ข้อมูลลูกค้า K PLUS ที่มีการสอบถามเข้ามาผ่านช่องทาง LINE@
• ช่วยแนะนำการลงทะเบียนและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับลูกค้า ที่เกิดปัญหาจากการใช้บริการ K PLUS
• ทาง KBANK จะเป็นผู้จัดเตรียม Account ให้กับ PCC
• รับเรื่องประสานงานกับทางทีม KBANKกรณีที่สอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ
• บันทึกข้อมูลการให้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, รายละเอียดต่างๆ เป็นต้น ลงในระบบจัดเก็บข้อมูลของ PCC
• ทำงาน 5 วัน หยด 2 วัน ต่อ สัปดาห์ (เวลาทำงานตามกะที่ได้รับมอบหมาย)


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069415

Call Center ประจำโครงการ เมืองทองธานี ( ด่วน )

Call Center ประจำโครงการ เมืองทองธานี ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- รับสายแจ้งซ่อมตู้บริการอิเล็กทรอนิกส์
- ประสานงานกับฝ่ายช่าง

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ/ทุพลภาพ/ชีวิต
- เบี้ยขยัน
- ค่ากะ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069416

Call Center Inbound (GHB)

Call Center Inbound (GHB)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
รับสายและให้บริการข้อมูล คำแนะนำกับผลิตภัณฑ์/โครงการต่างๆ (ไม่ใช่งานขายใดๆ ทั้งสิ้น)
ทำงาน 8ชม./วัน ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน กำหนดเวลาการทำงานดังนี้
กะ 1 เริ่ม 07.00 - 16.00 น.// กะ 2 เริ่ม 09.00 - 18.00 น.
กะ 3 เริ่ม 13.00 - 22.00 น.// กะ 4 เริ่ม 22.00 - 07.00 น.
(กะ 1,3,4 มีค่ากะให้)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069417

พนักงานสรรหาบุคคลากร

พนักงานสรรหาบุคคลากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- สรรหาบุคคลากรให้ได้ตามเป้าหมาย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
- สัมภาษณ์งาน ฯลฯ
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069418

Admin - Brand

Admin - Brand

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
งานธุรการเอกสาร
จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069419

Call Center Supervisor

Call Center Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ Call Agent ให้ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนด
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ของลูกค้า
- จัดทำ และวิเคราะห์รายงานรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069420

Call Center Outbound Tele Marketing (โครงการธนาคารกสิกรไทย)

Call Center Outbound Tele Marketing (โครงการธนาคารกสิกรไทย)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,00 0 บาท

งานประจำ : 12,000 - 15,00 0 บาท กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
• โทรออกหากลุ่มเป้าหมายของ KBANK โดย KBANK เป็นผู้จัดเตรียมรายชื่อและเบอร์โทร เพื่อโทรออก
• โทรเชิญชวนลูกค้ามาสมัครใช้บริการ K PLUS ของ KBANK
• ลงทะเบียนผู้ตกลงซื้อในระบบ เพื่อเปิดใช้งาน
• รับเรื่องประสานงานกับทางทีมของ KBANK กรณีที่สอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ
• เก็บบันทึกข้อมูลลงในระบบที่จัดเตรียมให้ สรุปรายงานผลการโทรในรูปแบบ Excel File ทางอีเมล์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069409

IT Support

IT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1. สามารถใช้งาน Databse : Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB ได้
2. สามารถพัฒนาเว็บไซต์บนภาษา PHP, ASP ได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069410

พนักงานบัญชีการเงิน

พนักงานบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- จัดทำ Petty Cash , PR
- จัดทำ Stock โครงการและเอกสารประกอบต่างๆ
- จัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย และส่งรายงานให้ถูกต้องตาม Due
- จัดเก็บเอกสารและงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069411

Document Management

Document Management

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- Scan เอกสารเก่าจากแผนต่างๆ เข้าระบบ Document Management โดยเอกสารจะแยกชุดไว้
- ทำงานทำงาน จ.-ศ. 08.30-17.30 น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069412

Call Center Inbound โครงการตลาดต่อยอด

Call Center Inbound โครงการตลาดต่อยอด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
-รับสายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายบน E-Commerce ของโครงการ AEC
-รับสายช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับลูกค้าโครงการ AEC หลังจากมีการ Transaction Order
-ช่วยนแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกกค้าที่มีการสอบถามเข้ามาผ่านช่องทาง Live Chat
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069413

Call Center Inbound สมัคร-สัมภาษณ์-ทราบผลทันที ด่วน !!!

Call Center Inbound สมัคร-สัมภาษณ์-ทราบผลทันที ด่วน !!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- รับสายเพื่อให้บริการข้อมูลและ คำแนะนำต่างๆ ให้กับลูกค้าเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของแบนด์
- ทำงานเป็นกะ ได้ กะแรก 8.00-17.00 น. / กะ สุดท้าย 10.00 – 19.00 น.
- ทำงาน สัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (วันอาทิตย์หยุด)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069004

ธุรการการเงิน

ธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.งานธุรการด้านเอกสารฝ่ายการเงิน
2.งานติดตามหนี้สิน การเงินขารับ
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068926

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปฏิบัติการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปฏิบัติการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือขึ้นอ

งานประจำ : ตามตกลงหรือขึ้นอ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.งานด้านจัดทำเอกสาร ของฝ่ายคีย์ข้อมูล
2.งานด้านประสานงาน ภายในฝ่ายหรือแผนกต่างๆ
3.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068909

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือขึ้นอ

งานประจำ : ตามตกลงหรือขึ้นอ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยผลิตและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางฝ่าย
- ประจำอยู่ฝ่ายโยธาและก่อสร้างหน่วยผลิต
- สามารถทำงานในเวลากลางคืนได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068619

ผู้ช่วยพยาบาล สาขาสุขุมวิท 20 (BTS อโศก) / สุขุมวิท 64 (BTS ปุณวิถี)

ผู้ช่วยพยาบาล สาขาสุขุมวิท 20 (BTS อโศก) / สุขุมวิท 64 (BTS ปุณวิถี)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 10,000 ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- แต่ง/ขัด/งานประเภท Silver และทำชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐาน Order.
- แยกชิ้นงานดี และงานไม่ผ่านการตรวจสอบ
- ควบคุม การจัดเตรียมวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน รวมถึงปิมาณการใช้ และสูญเสียที่กำหนด
- ทำการเบิกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการแต่ง/ขัด/ฝัง ชิ้นงาน,ตรวจสอบวัตถุดิบหลังใช้งาน และบันทึกข้อมุูลการใช้งาน
- อื่น ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068623

เด็กฝึกงาน (เครื่องประดับ)

เด็กฝึกงาน (เครื่องประดับ)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
- ทำงานด้าน ช่างหล่อ, ช่างแต่ง, ช่างพิมพ์ เครื่องประดับ (มีคนสอนงานให้)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068425

ผช.ผจก.ฝ่ายส่งความสุข ประจำร้านเค้ก Amor Bangkok สาขาซีคอนบางแค

ผช.ผจก.ฝ่ายส่งความสุข ประจำร้านเค้ก Amor Bangkok สาขาซีคอนบางแค

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 16000 บาทขึ

งานประจำ : รายได้รวม 16000 บาทขึ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.ปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
2.เคารพ ให้เกียรติกันและกัน
3.ทำงานป็นทีม
4.เข้ากับผู้อื่นง่าย
5.รับผิดชอบ
6.ซื่อสัตย์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068143

พนักงานขับรถตู้ป้ายเหลือง

พนักงานขับรถตู้ป้ายเหลือง

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-20,000 up

งานประจำ : 14,000-20,000 up กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
รับเข้า-ส่งออก จากสนามบิน ไปส่งที่โรงแรมในกรุงเทพ ,หัวหิน, พัทยา และตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา