กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 338 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098248

ตำแหน่งงานว่างTrainer Call Center

ตำแหน่งงานว่างTrainer Call Center

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• สอนงานด้าน Call Center ให้กับพนักงานใหม่ในทีม
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097509

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี (ด่วน)****

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการบัญชี (ด่วน)****

งานประจำ : เงินเดือน 50,000.- ขึ้นไปหรือตาม

งานประจำ : 50,000.- ขึ้นไปหรือตาม กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สามารถปิดงบได้
มีความเข้าใจภาษาอังกฤษพอใช้
มีประสบการณ์ทั้งด้านบัญชี ลูกหนี้ และเจ้าหนี้
งานบัญชีต่างประเทศ
รู้ระบบภาษีอากร
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097504

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ศึกษามาตราฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง
2. กำหนดสูตรกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบและมอบหมายให้ผู้ช่วยจัดทำและตรวจสอบตัวอย่าง
3. จัดทำ BOM ของสินค้า
4. กำหนดสูตรกระบวนการผลิตและมาตราฐานสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง
5. ทดสอบวัตถุดิบหรือส่วนผสมใหม่รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
6. ประสานงานและจัดทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตจริง
7. ศึกษาสภาวะและอายุการจัดเก็บของสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุง
8. อื่นๆตามที่ได้รับ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097503

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถห้องเย็น(10ล้อ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถห้องเย็น(10ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาท

งานประจำ : 11,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ตรวจเช็กความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน
• ตรวจรับใบสั่งเบิกและตรวจเช็กเมื่อมีการขึ้นลงวัตถุดิบ
• ดูแลความสะอาดก่อนเลิกงาน
• เมื่อตรวจพบความผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097325

ตำแหน่งงานว่างAccouting & Finance Manager

ตำแหน่งงานว่างAccouting & Finance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินประจำวันภายในบริษัท
2.ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องสำหรับการยื่นภาษี และการบันทึกรายรับ-รายจ่าย
3.ลงบันทึกรับสินค้าเข้าในระบบ Express
4.ตรวจสอบและสร้างรหัสทรัพย์สินภายในบริษัท
5.ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ผลและหาทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.งานอื่นๆตามที่ไ้ดรับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097250

ตำแหน่งงานว่างธุรการการตลาด

ตำแหน่งงานว่างธุรการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.ประสานงานด้านการตลาด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทำเอกสารภายในแผนก
3.ประสานงานในเรื่องของรางวัลที่มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097324

ตำแหน่งงานว่างIT Supervisor

ตำแหน่งงานว่างIT Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.ดูแลระบบ networkและ Server ภายใน office
2.Back up ข้อมูล database ที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท
3.ติดตั้งและแก้ไข เครื่องพริ้นเตอร์ ให้แก่ลูกค้า
4.ดูแลระบบ โทรศัพท์ภายใน office
5.ดูแลระบบ CCTV ภายใน office
6.ดูแลระบบ Express ของทางบัญชี
7.ดูแลระบบ CRM ของ Callcenter ได้แก่ Norht Pole
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097135

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.ขายกระจกหน้าร้าน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097039

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบ

งานประจำ : ตามตกลง (ตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์
2. จัดทำแผนงานทางการตลาดประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3. ดูแล ดำเนินงาน และจัดการกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านทุกช่องทาง ทั้ง offline / online platform รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุกชนิด เช่น แคมเปญทางการตลาด การจัดอีเวนท์ point-of-sales pr
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096585

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Marketing Communication Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด Marketing Communication Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบ

งานประจำ : ตามตกลง (ตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LSM (Local Store Marketing) CRM (Customer Relationship Marketing) ฯลฯ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์
2. จัดทำแผนงานทางการตลาดประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3. ดูแล ดำเนินงาน และจัดการกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านทุกช่องทาง ทั้ง offline / online platform รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุกชนิด เช่น แคมเปญทางการตลาด การจัดอีเวนท์ point-of-sales pr
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096531

ตำแหน่งงานว่างSystem/Network Engineer, Technical Services (IT)

ตำแหน่งงานว่างSystem/Network Engineer, Technical Services (IT)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000. - 26,000

งานประจำ : 18,000. - 26,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
-วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดทำโครงการ จัดสร้างระบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และภายในองค์กร
-ดูแลการติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุง Infrastructure, Window Server, AD, File Share, Hyper-V, VmWare
-ออกแบบระบบและติดตั้งระบบ Network, Firewall
-Config อุปกรณ์ Networkต่างๆเช่น Switch, Router, VLan, IP, DNS
-ให้คำปรึกษาแนะนำในเชิงเทคนิค ก่อนและหลังการติดตั้งให้กับลูกค้า
-วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์วิธีการบริการ ร่วมกันกับสมาชิกในทีม
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096515

ตำแหน่งงานว่างAdmin (สาทร)

ตำแหน่งงานว่างAdmin (สาทร)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-12,000

งานประจำ : 11,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
- จัดทำเอกสาร
- ประสานงานทั้งภายนอก-ภายใน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สัญญาจ้าง 2 เดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096421

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้าน GL

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีด้าน GL

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.บันทึกบัญชีจ่ายเงิน
2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย
3.บันทึกและปรับปรุงรายการต่างๆในGL
4.บันทึกรายการรับเงินประจำวัน
5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
6.Reconcile Bank และบัญชีอื่นๆ
7.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
8.งานอื่นๆตามที่ได่รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096423

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.ขับรถรับ-ส่งพนักงานตามไซต์งาน
2.ตรวจเช็ตสภาพรถยนต์ออกปฎิบัติงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096422

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (งานอาคาร สถานที่ เครื่องจักร ช่างแอร์) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (งานอาคาร สถานที่ เครื่องจักร ช่างแอร์) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟฟ้าโรงงานได้
2. วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
3. แก้ไขปัญหางานต่าง ๆ ของงานซ่อมบำรุง
4. สามารถเดินทางไป ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

*** เริ่มงานได้พิจารณาทันที *** ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096420

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
จป.วิชาชีพ ออฟฟิต ดูแลเรื่อง เซฟตี้ ภายในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096431

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (สายงานซ่อมบำรุง)

ตำแหน่งงานว่างรองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (สายงานซ่อมบำรุง)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
-ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง รถถยนต์บรรทุกของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096419

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
ดูแลงานไฟฟ้า ประปา แอร์ ในอาคารหรือโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096263

ตำแหน่งงานว่างAssistant to GM ** Urgently Required

ตำแหน่งงานว่างAssistant to GM ** Urgently Required

งานประจำ : เงินเดือน 20000-23000

งานประจำ : 20000-23000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
Making sure that office and service staff work at their best. Keeping the office neat and organized.
Assisting in general office working such as basic book keeping, filing, data researching, other work as assigned. And very importantly coordinating with customers (English speaking).
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096211

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยแทน ห้างเซ็น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลชิดลม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยแทน ห้างเซ็น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลชิดลม

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 9,900 บาท (ไ

งานประจำ : เงินเดือน 9,900 บาท (ไ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
• แนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด
• จัดเรียงสินค้าให้สวยงามน่าซื้ออยู่เสมอ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดสินค้า และบริเวณโดยรอบ
• ตรวจนับจำนวน และดูแลความเรียบร้อยของสินค้าในสต็อกให้ถูกต้อง
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่กำหนดได้
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา