กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80237 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141909

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ payroll ด่วนๆๆๆๆ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ payroll ด่วนๆๆๆๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
- จัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
- จัดทำค่าล่วงเวลา , สถิติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย
- สวัสดิการและงานอื่นที่มอบหมาย
-สามารถใช้ โปรแกรม เงินเดือน b-plus หรือ โปรแกรม อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141784

ตำแหน่งงานว่างAdmin ( สาขา ร่มเกล้า )

ตำแหน่งงานว่างAdmin ( สาขา ร่มเกล้า )

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 13,000 - 15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1. รับสายลูกค้า
2. จัดการเอกสารทั่วไปภายในแผนก
3. แจ้งงาน ส่งงาน ตามงาน แผนกช่าง ทำเอกสารงานช่าง เช่นเอกสารเบิกอะไหล่

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141693

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
- ดูแลงานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ แบบเหล็ก นั่งร้าน ฯลฯ
- ดูแลการรับเข้าและขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ
- จัดทำบันทึกและตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141504

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ตรวจสอบเวลาการทำงาน การลางาน ของพนักงานรายวัน/รายเดือน
• จัดทำสรุปและตรวจสอบเงินเดือนประจำทุกงวดการจ่ายค่าจ้าง
• จัดทำสวัสดิการ ตรวจสุขภาพประจำปี ประกาศ สต๊อกอุปกรณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำสรุปรายงานต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร
• รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

**หลังปรับบรรจุหยุดเสาร์เว้นเสาร์**
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141497

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141478

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-24 ชม.)

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-24 ชม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้บริการข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาสัย และ สินเชื่อบุคคล
• แนะนำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141476

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล (Skill Thai-24 ชม.)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล (Skill Thai-24 ชม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า และรายงานผลการปฎิบัติงาน
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถามมาผ่านช่องทาง Social Media

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141499

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

ตำแหน่งงานว่างSupervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน และรายงานผลการปฎิบัติงานให้ทางหัวหน้างานทราบทุกเดือน
• ดูแลผลการปฎิบัติงานฉลี่ยจากการให้บริการ (Service Level) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
• ตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
• ดูแลเคสของลูกค้าที่ call center รับสาย ติดตามงานต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข
• ดูแลเคสของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุให้ลูกค้าไม่พอใจรุนแรงเกินกว่าที่ call center สามารถดูแลได้
• ประชุมและอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับ call center
• เป็น advisor
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141475

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-หยุดเสาร์,อาทิตย์)

ตำแหน่งงานว่างCall Center (Skill Thai-หยุดเสาร์,อาทิตย์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Mobile Application แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้งาน สิทธิประโยชน์
• ให้การสนับสนุนการให้ข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการ และ รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ผ่านทางโทรศัพท์
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
• ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141440

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องเย็น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานห้องเย็น

งานประจำ : เงินเดือน 331 บาท/วัน

งานประจำ : 331 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1.งานยกของขึ้น-ลง สินค้าห้องเย็นรับฝาก
2.คัดไซร์,ฟรีสสินค้า
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141313

ตำแหน่งงานว่างNon Voice Agent

ตำแหน่งงานว่างNon Voice Agent

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า และรายงานผลการปฎิบัติงาน
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถามมาผ่านช่องทาง Social Media
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะ (shift) หมุนเวียนได้ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141317

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent (Biz Mobile)

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent (Biz Mobile)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Krungsri BIZ แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็น วิธีการใช้งาน สิทธิประโยชน์
• ให้การสนับสนุนการให้ข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการ และ รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ผ่านทางโทรศัพท์
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
• ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141314

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent

ตำแหน่งงานว่างCall Center Agent

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• ให้บริการข้อมูลบริการ mobile/Internet banking
• ให้บริการข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาสัย และ สินเชื่อบุคคล
• แนะนำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
• รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้กับลูกค้า
• ในบางกรณีจะต้องติดต่อกลับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาข้อซักถามที่ลูกค้าสอบถาม
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะ (shift) หมุนเวียนได้ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141210

ตำแหน่งงานว่างRD Microbiology โรคพืช

ตำแหน่งงานว่างRD Microbiology โรคพืช

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง
2. ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง
3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4. การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุลินทรีย์และเมทาบอไลน์
5. การผลิตชีวภัณฑ์ สามารถทำงานเดี่ยวและทีมได้
6. ควบคุมดูแลจัดการเครื่องมือและปฎิบัติการในห้องปฎิบัติการ
7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141217

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.วางแผนการเดินทางการรับเช็ค วางบิล ด้วยตนเอง
2.แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้
3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141162

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร/ช่างกลโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร/ช่างกลโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-14,000บาท

งานประจำ : 12,000-14,000บาท กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร
2.ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3.ดูแลแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดในสายการผลิตตามความสามารถก่อนแจ้งช่างดำเนินการต่อ
4.แนะนำ/กำกับวิธีการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีกับพนักงาน
5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141142

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อและการตลาด(Merchandise)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อและการตลาด(Merchandise)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1.จัดซื้อจัดหาสินค้า อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ IT เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ เพื่อการจำหน่ายให้ได้ราคาดีที่สุด คุณภาพดีที่สุด
2.ประมาณการและวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเพื่อจำหน่าย
3.จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141094

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Officer

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
• รับผิดชอบงานสรรหา-คัดเลือก ให้ได้ในเวลาที่กำหนด
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 141065

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย Security

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย Security

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 (ขึ้นอยู่กับปร

งานประจำ : 10,000 (ขึ้นอยู่กับปร กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ
2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
3. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงาน หรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141060

ตำแหน่งงานว่างนักออกแบบเครื่องประดับ ** รับด่วนมาก **

ตำแหน่งงานว่างนักออกแบบเครื่องประดับ ** รับด่วนมาก **

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นอยู่กับประ

งานประจำ : 15,000 ขึ้นอยู่กับประ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
ลักษณะของงานที่ทำ
- ศึกษาวิเคราะห์วัสดุที่นำมาใช้ผสมผสานกันเป็นเครื่องประดับ และวิธีการประตกแต่ง
- นำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์งานศิลป์และประยุกต์ใช้ให้สวยงามเหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
- ต้องมีแนวความคิด (concept) และมีข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการทำงาน
- ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ถ้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลงก็จะช่วยลดระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกันศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์รูปแบบที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องการด้วย
- ทำกา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา