กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 11374 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134060

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร (Full Time)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร (Full Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ดำเนินการแบ่งยาและติดฉลากยาที่บรรจุ
2.สำรวจปริมาณยา วันหมดอายุของยา จัดทำรายงานยาที่คงเหลือ
3.เบิก-จ่ายภาชนะบรรจุยาให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133981

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ขับรถพยาบาลในการรับ-ส่งผู้ป่วย
2.ขับรถรับ-ส่งพนักงานที่ออกหน่วยของโรงพยาบาล
3.ขับรถตามงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133935

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพส่งเสริมสุขภาพ (เยี่ยมบ้าน)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพส่งเสริมสุขภาพ (เยี่ยมบ้าน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการ
2.รับผิดชอบการออกให้ับริการสุขภาพภายในชุมชน เช่น การฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,วัดความดัน
3.บริการติดตามดูแลสุขภาพที่บ้าน Home Health Care
4.บริการให้ความรู้ คำแนะนำด้านสุขภาพ
5.รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133819

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างอาคาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป ไม่รวมโ

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป ไม่รวมโ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1.ดูแลความเรียบร้อยและระบบต่างๆภายในอาคาร
2.ควบคุมและดูแลระบบงานน้ำ ไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบแอร์
3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133616

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าประสานงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าประสานงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
1. ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อ หรือเช็คสถานะ Oder ของลูกค้า
2. ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ กับพนักงานสั่งซื้อสินค้าภายในและภายนอกองค์กร
3. ดูแลลูกค้าให้คำปรึกษา และติดตามออเดอร์ให้ลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบดูแล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133615

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
ตรวจและคัดแยกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132896

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำ Shop True ใน 7 - 11 ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี ( เกาะสมุย )

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำ Shop True ใน 7 - 11 ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี ( เกาะสมุย )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ใช้ความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ รวมทั้งทำงานร่วมกับทีมพยาบาล
2.จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ , เวชภัณฑ์ และสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก In charge
4.ดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้ป่วยตามความเหมาะสม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132756

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน รายวันขั้นต่ำ

งานประจำ : รายวันขั้นต่ำ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ตรวจสอบและจดบันทึกสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า ประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดูแลการจัดเก็บสินค้ารวมถึงความเรีบยร้อยในคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131869

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 300-400 ต่อวัน

งานประจำ : 300-400 ต่อวัน กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
ทำงานทั้วไปเช่น ทาสีเล็กๆน้อย ยกของ และ ทำความสะอาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131550

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (Refer)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (Refer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
ประสาน+บริหารงาน Refer in, Refer out ด้านการรักษาพยาบาลและควบคุมสิทธิการรักษา, ค่าใช้จ่าย
ช่วยผู้จัดการศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131548

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิกดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย ต่างๆ ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130827

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ It Support

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ It Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software
2.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของหน่วยงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130961

ตำแหน่งงานว่างpc ประจำ Dohome สาขาเพชรเกษม (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างpc ประจำ Dohome สาขาเพชรเกษม (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
นำเสนอขายสินค้า Band the sun
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130331

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ถ่ายรูป, ตกแต่งรูป, ถ่ายวีดีโอและตัดต่อได้)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ถ่ายรูป, ตกแต่งรูป, ถ่ายวีดีโอและตัดต่อได้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.สำรวจและสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย OPD
2.สรุปผลความพึงพอใจของผู้ป่วย IPD
3.จัดการเอกสาร/ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
4.จัดทำเอกสารโรเนียวเพื่อส่งต่อฝ่ายจัดซื้อ-สต็อก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130323

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการติดต่อโดยตรงของผู้มารับบริการ
2. รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำส่งให่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสิ้นสุดกระบวนการ
3. กำกับดูแลการรับ-ส่งเอกสารต่างๆของศูนย์เหมาจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129557

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (phone collector)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (phone collector)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ให้ชำระค่างวด และแนะนำลูกค้าในกรณีมีปัญหาในการชำระค่างวด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129673

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
- บรรจุแพ็คสินค้า


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129423

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยเพื่อเข้ารักษาพยาบาล
2.ดูแลความสะอาดของรถนั่งและเปลนอนให้สะอาดและพร้อมใช้งานเสมอ
3.รับสายโทรศัพท์และจ่ายงานด้วยความสุภาพ
4.ปฎบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งคัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129756

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000+เบี้ยขยัน

งานประจำ : 13,000-15,000+เบี้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ลงรายการบันทึกบัญชี
- ดูแลเอกสารทางบัญชี
- วางบิล รับเช็ค
- งานอื่นตามที่ได้รับหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129755

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป+สวัสดิกา

งานประจำ : 9,000 ขึ้นไป+สวัสดิกา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
- ส่งสินค้าตามร้านลูกค้า เขตกทม. ปริมณฑลและศูนย์
ขนส่งต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา