กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 338 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098333

ตำแหน่งงานว่างSenior IT Helpdesk Support (BTS หมอชิต/MRT)

ตำแหน่งงานว่างSenior IT Helpdesk Support (BTS หมอชิต/MRT)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 27,000

งานประจำ : 20,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
• สนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหา ให้กับ User ด้าน Hardware/Software/Network
• ประสานงานกับ Vendor และแก้ไขปัญหา
• วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไข
• จัดทำเอกสาร Report (Daily/Weekly/Monthly)
• จัดการด้านรายงานผลการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหาที่พบ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาการทำงาน (ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์)
เวลา 08:00 - 17:00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098341

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ - ความปลอดภัยในการทำงาน (ธุรกิจอาคารสำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ - ความปลอดภัยในการทำงาน (ธุรกิจอาคารสำนักงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเงิน

งานประจำ : ตามโครงสร้างเงิน กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
1. บริหารจัดการ ควบคุม และดูแลงานด้านความปลอดภัย ภายในสำนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงงานด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. การดูแลบริหารจัดการเอกสาร (Document Control)
3. ดูแลพัฒนาระบบการทำงาน (System Control) ขององค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098342

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนก - พัฒนาระบบ (บจก.ทิปโกทาวเวอร์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แผนก - พัฒนาระบบ (บจก.ทิปโกทาวเวอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
- งานเอกสารด้านงานแผนกพัฒนาคุณภาพ (E-Document และ งานกระดาษ)
- งานตรวจสอบ ควบคุม และดูแลระบบพัฒนาคุณภาพ
- งานเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ติดต่อราชการในเรื่องเอกสารต่างๆ
- ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098191

ตำแหน่งงานว่างMarketing Support

ตำแหน่งงานว่างMarketing Support

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
1. ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
2.ประสานงาน ตอบคำถามลูกค้า จัดทำเอกสารภายในเกี่ยวกับสินค้าที่ลงประกาศขาย ให้จบในขั้นตอนการขาย
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097697

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาภูเก็ต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 13,000

งานประจำ : 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097715

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานราชการ : เงินเดือน 13000-18000

งานราชการ : 13000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. หาฐานลูกค้าใหม่ ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม ประสานงานกับบริษัทภายนอก สามารถนำเสนองานได้
2. ประสานงานกับบริษัทลูกค้าช่วยวางแผนและนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
3. วางแผนกลยุทธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมแผนงานเพื่อนำเสนอลูกค้า มีความคิดสร้างสรร ไอเดียใหม่ๆ
4. บริหารงานการตลาดสอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
5. เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้ลูกค้าและผู้บริหารรับท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097700

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสอบเทียบ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสอบเทียบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
สอบเทียบเครื่องมือวัด
ทำใบรายงานผลการสอบเทียบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097104

ตำแหน่งงานว่างHelpdesk Support (สนามบินดอนเมือง)

ตำแหน่งงานว่างHelpdesk Support (สนามบินดอนเมือง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. Support การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ให้กับ user
2. ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Hardware และ Software
3. แก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามผลการแก้ไขปัญหา
5. จัดทำรายงานส่งหัวหน้างาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
สนามบินดอนเมือง

การทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน
เวลา 09.00 - 18.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097028

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่ปากนำ้ สมุทรปราการ-ทุ่งมหาเมฆ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่ปากนำ้ สมุทรปราการ-ทุ่งมหาเมฆ)

งานราชการ : เงินเดือน 13,500 .-ขึ้นไป (มีค่าท

งานราชการ : 13,500 .-ขึ้นไป (มีค่าท กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ขับรถรับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนด วันละ 2 รอบ ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ / กรณีทำงานทุกวัน รายได้ เดือนละ 15,000 บาท รอบเช้า เริ่มงานประมาณ 05.00 น.-08.00 น. รอบเย็น เริ่มงานประมาณ 16.00 น.-20.00 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)

งานราชการ : เงินเดือน 13,500 บาทขึ้นไป (มีค่

งานราชการ : 13,500 บาทขึ้นไป (มีค่ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ขับรถรับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนด วันละ 2 รอบ ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ มีรายได้พิเศษ (ทำงาน 7 วัน/สัปดาห์ เงินเดือน 15,000 บาท)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096845

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 30,000++

งานประจำ : 30,000++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
ออกแบบและเขียนแบบ โปรแกรม PLC
ถอดแบบและประเมินราคาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบตู้เมนท์ไฟฟ้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096846

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 20,000++

งานประจำ : 20,000++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบเครื่องจักร ออกแบบตู้ MDB ออกแบบและติดตั้งรางเดินสายไฟแบบต่างๆ ได้ ถอดวัสดุ ประเมินราคา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096847

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ด่วนมาก....

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า ด่วนมาก....

งานประจำ : เงินเดือน 14000++

งานประจำ : 14000++ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือและเครื่องจักร วายลิ่งสายคอลโทรลไฟฟ้าได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096699

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบริการผู้ป่วย (ด่วนน!!!)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบริการผู้ป่วย (ด่วนน!!!)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
1.ดูแลเอกสารประวัติสำหรับผู้ป่วยใหม่ ใบประกันต่างๆ รวบรวมแล้วส่งต่อแผนกอื่นๆ
2.คีย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในระบบ
3.ตรวจสอบคลังเวชภัณฑ์ก่อนเบิกและจำหน่ายไปยังหอผู้ป่วย
4.ดูแลและต้อนรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096456

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการปฏิบัติงานในแผนก ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการจัดจราจร
รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยตรวจสอบรายงานประจำวันที่ได้รับจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัย และการแจ้งซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. ให้การดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูง ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างปฏิบัติหน้าที
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096454

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัย (GUARD VIP)

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัย (GUARD VIP)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000.

งานประจำ : 17,000. กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการปฏิบัติงานในแผนก ในด้านการรักษาความปลอดภัย และสนับสนุนกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

2. ให้การดูแล และอารักขาผู้บริหารระดับสูง ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096240

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีจัดเลี้ยง , เจ้าหน้าที่พิธีการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าทีจัดเลี้ยง , เจ้าหน้าที่พิธีการ

งานประจำ : เงินเดือน n/a

งานประจำ : n/a กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ควบคุมดูแลงานด้านการจัดเลี้ยงต่างๆ ของธนาคาร
ประสานงาน/จัดงาน/จัดทำค่าใช้จ่ายงานกิจกรรมของธนาคาร
ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมในงานพิธีการต่างๆที่สำคัญของธนาคาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096214

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096178

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Executive

ตำแหน่งงานว่างRecruitment Executive

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000

งานประจำ : 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
- สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- บันทึกประวัติผู้สมัครลงระบบ
- จัดทำเอกสารตามฟอร์มที่กำหนด
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา
- ติดต่อประสานงานกับ/ฝ่ายต่างๆ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:00 - 17:00 น.
(1 เดือนทำงาน 1 เสาร์ เพื่อประชุมและหรือฝึกอบรม)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095873

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประจำอาคารพหลโยธิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประจำอาคารพหลโยธิน

งานประจำ : เงินเดือน 13,500 บ.

งานประจำ : 13,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ติดต่อประสานงาน
รับจองห้องประชุม
จัดทำรายงานสรุป
ต้อนรับผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา