กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 80237 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 140714

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Digital Marketing

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Digital Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+ ขึ้นอยู่กับปร

งานประจำ : 15,000+ ขึ้นอยู่กับปร กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์
ติดตาม ดูแล และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท
ติดตาม ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ
ติดตามตรวจสอบดูแลและเผยแพร่สินค้า ในส่วนของ Online Marketing ทางอินเตอร์เน็ท
ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาดในอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้สะดวกรวดเร็ว
วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนิ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139836

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. ดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
- รับแผน Sale forecast หรือใบขอซื้อ (PR) จากผู้บังคัญชา หรือจากแผนกการตลาด
- ดำเนินการติดต่อ Supplier เพื่อขอใบเสนอราคา (PI)
- ตรวจสอบจำนวนและต้นทุนตามเงื่อนไขข้อตกลง
- วิเคราะห์หาช่วงเวลาในการสั่งซื้อ
- เปิดเอกสารใบสั่งซื้อ (PO)ในระบบสารสนเทศ
- ประสานงานกับ Suppiler เพื่อยืนยันตามเงื่อนไขข้อตกลง
- รายงานผลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ให้แผนกคลังเตรียมรับสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีจาก Supplier เพื่อส่งต่อแผนกบัญชี
2.ดำเนินการจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138366

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. ร่วมจัดทำใบขอซื้อสินค้า
- รับแผนการขอซื้อจากผู้บังคับชัญชา
- ดำเนินการจัดทำใบขอซื้อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
- นำส่งใบขอซื้อให้ผู้บังคับบัญชาทำการอนุมัติ
-นำใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติส่งส่วนจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อทำใบสั่งซื้อ
2. สำรวจราคาคู่แข่ง
- หาข้อมูลราคาขายของคู่แข่งทุกช่องการจัดจำหน่าย
- บันทึกข้อมูลราคาคู่แข่งลงระบบสารสนเทศ
3. ประสานงานกับสาขาในโยกย้ายสินค้า
- รับเรื่องขอโอนสินค้าจากผู้จัดการเขตพื้นที่
- ดำเนินการแจ้งส่วนจัดส่งสินค้า
- ติดตามการจัดส่งสินค้า
- ยืนยั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137860

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการแผนกบริหารงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการแผนกบริหารงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. สนับสนุนงานผู้จัดการแผนกขาย
- รับความต้องจากผู้จัดการแผนกขาย
- ดำเนินการสนับสนุนตามความต้องการของผู้จัดการแผนกขาย
2. รวบรวมรายงานการขายประจำวัน
- ประสานงานกับสาขาเพื่อติดตามรายงานการขายประจำวัน
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากสาขาชนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาเพื่อจัดทำรายงาน
- ส่งมอบรายงานการขายให้ผู้บังคับบัญชา
3. ประสานงานด้านข้อมูลกับแผนกหรือส่วนงานอื่น
- รับความต้องการจากแผนกหรือส่วนงานต่างๆ
- จัดทำรายงานหรือข้อมูลที่แผนกหรือส่วนงานร้องขอ
- ส่งมอบรายงานหรือข้อม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136976

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
-มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โดรน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136431

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขา เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขา เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากล้องดิจิตอล Compact, กล้อง DSLR ได้, มีความสามารถมีทักษะและมีความชำนาญการขายสินค้า, เลนส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพ ฯลฯ
• ดูแลหน้าร้านในทุกเรื่อง ขายและบริการลูกค้า
• ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า
• จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136365

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ฟอร์จูน ทาวน์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา ฟอร์จูน ทาวน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-ดูแลยอดขายของสาขา
-สรุปรายงานการขายประจำเดือนต่างๆ
-บริหารพนักงานและ PC ภายในสาขามีความเป็นผู้นำ
-มีความคิดสร้างสรรคเพิ่มยอดขาย(ตกแต่งร้าน)
-ดูแลสินค้าภายในร้านและบริหารสต๊อกสินค้า
-สามารถสร้าง Sale Forcaste ในสาขาได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136363

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขาเวิลด์คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขาเวิลด์คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135963

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. ออกแบบป้ายโปรโมชั่น, ใบปลิว เพื่อประกอบการส่งเสริมการขาย
2. ตกแต่งภาพ รีทัช ออกแบบ Artwork เพื่อโฆษณาทางเว็บไซด์
3. ดูแลเว็บไซด์ของบริษัท และการลงโฆษณาทางสื่อ ออนไลน์
4. สร้างสรรค์สื่อโฆษณา
5. ออกแบบสื่อภาพนิ่งและสื่อโฆษณาภาพนิ่งทั่วไป

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135038

ตำแหน่งงานว่างIT Support (ด่วนที่สุด) !!!!!

ตำแหน่งงานว่างIT Support (ด่วนที่สุด) !!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กรเมื่อได้รับแจ้งจาก USER
-ติดตั้งอุปกรณ์ Software , Hardware อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
-เบิกจ่าย Stock IT อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
-จัดทำ Report ที่ได้รับมอบหมาย
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134328

ตำแหน่งงานว่างTelesale

ตำแหน่งงานว่างTelesale

งานประจำ : เงินเดือน 150000 ไม่รวมคอมมิชช

งานประจำ : 150000 ไม่รวมคอมมิชช กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บ้านบาตร
1. เสนอการขายกับลูกค้า และ รับออเดอร์จากลูกค้าทางโทรศัพท์
2. กลุ่มลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ตามพื้นที่ต่างที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133495

ตำแหน่งงานว่างสัมภาษณ์ ทราบผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น 094 848 5445

ตำแหน่งงานว่างสัมภาษณ์ ทราบผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น 094 848 5445

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
- แนะนำสินค้าประเภทกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
- ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้การใช้งาน
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132839

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132799

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ (E-commerce)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ (E-commerce)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
1. ขายสินค้าและบริการลูกค้าออนไลน์
- สำรวจคำถามของลูกค้าบนช่องทางจัดจำหน่ายและสื่อออนไลน์ต่างๆ ขององค์กร
- หาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการสอบถาม
- ตอบคำถามที่ลูกค้าสอบถาม
2. การให้บริการหลังการขาย
- ให้ความช่วยเหลือกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา
- ติดตามปัญหาที่ได้แก้ไขให้กับลูกค้า
3. ตรวจสอบสถานะการรับเงินช่องทางออนไลน์
- สำรวจสถานะการชำระเงินของลูกค้าบนระบบออนไลน์
- แจ้งเตือนไปยังลูกค้าให้ทำการกดชำระเงินบนระบบออนไลน์
- ตรวจสอบการยืนยันการชำระเงินของลูกค้า
- ติดตามและควบคุมให้ลูกค้ายืนยันการชำระเงิน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132616

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
- กำหนดการวางแผนทรัพยากรและการผลิต (สายการบรรจุ)
- จัดการหัวหน้างานและการผลิต (สายการบรรจุ)
- สร้างความมั่นใจในกระบวนการและเอกสารสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- แก้ไขปัญหาและให้แน่ใจว่าการดำเนินการผลิตอย่างราบรื่น (สายการบรรจุ)
- ตรวจสอบเอกสาร & อนุมัติรวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการผลิต (การบรรจุ)
- ทำงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญ (การตรวจสอบความถูกต้อง, NPD หรือคุณภาพ) เพื่อให้แน่ใจว่าทีมการผลิตและอุปกรณ์มีความสอดคล้องและทันสมัยพร้อมการฝึกอบรมอย่างเต็มที่
- ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรและสภาพแวด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132140

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์
-ดูแลและอบรมพัฒนาพนักงาน ให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการบริการ
-ต้อนรับ รับรองลูกค้าที่รอเข้ารับบริการ
-คอยดูแลสอดส่องความเรียบร้อยของลูกค้าว่ามีอะไรขาดเหลือ เพื่อที่จะเติมเต็มการบริการให้ลูกค้าได้ความพึงพอใจสูงสุด
-คอยสังเกตุพฤติกรรมการรับประทานอาหารของลูกค้าแต่ละชนชาติ และบันทึกเป็นรายงานส่งผู้บริหาร
-แก้ไขปัญหาต่างๆ และปัญหาเฉพาะหน้า กับลูกค้าและพนักงาน
-สามารถรับนโยบายจากผู้บริหารสู่ภาคปฎิบัติหน้างานได้เป็นอย่างดี
-ทำรายงานส่งให้ผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
-ควบคุมบริหารงานภายในร้านได้ทุกส่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131132

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากล้องดิจิตอล Compact, กล้อง DSLR ได้, มีความสามารถมีทักษะและมีความชำนาญการขายสินค้า, เลนส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพ ฯลฯ
• ดูแลหน้าร้านในทุกเรื่อง ขายและบริการลูกค้า
• ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า
• จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131133

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค

งานประจำ : เงินเดือนประจำ + ค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
-มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โดรน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129964

ตำแหน่งงานว่างบัญชีทั่วไป (GL)

ตำแหน่งงานว่างบัญชีทั่วไป (GL)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
- ปิดงบ , บัญชีค่าใช้จ่าย , บัญชีต้นทุนหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129561

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 1xxxxx

งานประจำ : 1xxxxx กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ
สามารถทำบัญชี/รายงานซื้อ-ขาย /บัญชีกระทบยอดแต่ละเดือน/ประสานภายในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา