กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087249

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
• วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการลงโทษ การละเลยต่อหน้าที่ หรือบกพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ
• ตรวจสอบ และแก้ไขการจัดตารางกะของพนักงานในแต่ละแผนกให้เหมาะสม ถูกต้อง และทันเหตุการณ์
• ดูแลรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ อาหาร และเครื่องดื่มในรูปของเงินสด และเครดิต และควบคุมการนำเงินสดเข้าบัญชีขอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087205

ตำแหน่งงานว่างCPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างCPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ต่อรองได้

งานประจำ : ต่อรองได้ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
CPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่: หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ:

- งานการตลาดสาขา (Branch Marketing , Event Marketing)
- งานขายพื้นที่ศูนย์การค้า (Sale Executive , Retail)
- งานบริการลูกค้า (Customer Service)
- งานร้านค้าสัมพันธ์ (Tenant Service)
- งานการเงินและบัญชี (Fin
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086426

ตำแหน่งงานว่างPart-Time บันทึกข้อมูล สต็อคสินค้า 16,17,18,19 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งงานว่างPart-Time บันทึกข้อมูล สต็อคสินค้า 16,17,18,19 พฤษภาคม 2562

งานนอกเวลา : เงินเดือน 365.-/วัน (10.00-20.00)

งานนอกเวลา : 365.-/วัน (10.00-20.00) กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
บันทึกข้อมูลการตรวจนับสินค้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085934

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานดูรถรับสินค้าคืน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานดูรถรับสินค้าคืน

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ปล่อยรถ,ดูบิลค้างและสถานะบิลที่ต้องรับ,ทำมาตราฐานให้ได้ในเกณฑ์ KPI ,ดูแลคนรถให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี,จัดทำรายงาน,Presentประจำเดือน,ประสานงาน,ปิดสถานะบิล, รถที่ต้องดูแล 16-20คัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085725

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
1.ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์การค้า เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
2.รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085325

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา ปิ่นเกล้า

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา ปิ่นเกล้า

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลการบริหารงานภายในคลินิก
บริหารยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด
บริหารทีมงานและค่าใข้จ่ายภายในสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085326

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา บางกะปิ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา บางกะปิ

งานประจำ : เงินเดือน 11000 - 14000+com

งานประจำ : 11000 - 14000+com กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
- บริการลูกค้าในด้านการจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
- การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และการทำ Treatment
- รับชำระเงินและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
- ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องหัตถการ
- การจัดทำสต็อกสินค้าและทำรายงานต่างๆภายในคลินิก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086212

ตำแหน่งงานว่างพาร์ไทม์บัญชี (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพาร์ไทม์บัญชี (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายบัญชี ทำสต๊อกบัญชี ตรวจนับสินค้าเช็คสต๊อกสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085938

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร O&M ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร O&M ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความรู้และประ

งานประจำ : ตามความรู้และประ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
-ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ
-วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ
-ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085327

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเที คลินิก) สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเที คลินิก) สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

งานประจำ : เงินเดือน 10,300 - 12,000++

งานประจำ : 10,300 - 12,000++ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
- บริการลูกค้าในด้านการจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
- การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และการทำ Treatment
- รับชำระเงินและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
- ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องหัตถการ
- การจัดทำสต็อกสินค้าและทำรายงานต่างๆภายในคลินิก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085949

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 4 ล้อ ( ศูนย์เชียงใหม่ ) ด่วน !!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 4 ล้อ ( ศูนย์เชียงใหม่ ) ด่วน !!!!

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 +++

งานประจำ : 10,000 +++ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
เช็คของ ,ตรวจนับสินค้า , ขึ้น-ลงสินค้า จัดส่งสินค้า ประจำที่ศูนย์เชียงใหม่ เวลาปฏิบัติงาน ตี 6:30 น.
ขับรถส่งวัสดุทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาล และ ร้านค้าต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085830

ตำแหน่งงานว่างBJC Big C Career Day 2019 สมัครและสัมภาษณ์ทันที!!

ตำแหน่งงานว่างBJC Big C Career Day 2019 สมัครและสัมภาษณ์ทันที!!

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
BJC Big C Career Day 2019

Key Functions: BJC
- Sales
- Marketing
- IT
- HR
- Legal
- Accounting & Finance
- Admin / Secretary
- Engineering / Technical
- Support / Back Office
- International Business

Key Functions: Big C
- Store Operation (Hypermarket, Market, Mini Big C, Pure)
- Marketing & Communication
- IT
- HR
- Accounting & Finance
- Coffee Business
- Merchandising (Fresh Food, Dry Food, Soft Line, Hard Line, Home Line, Global Sourcing)
- Property Development
- Se
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085939

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร-Thai Obayashi (รังสิต-ลำลูกกาคลอง 4)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร-Thai Obayashi (รังสิต-ลำลูกกาคลอง 4)

งานประจำ : เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท

งานประจำ : ตามมาตรฐานบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
บริษัทฯต้องการขยายงานอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานขับรถเพื่อบริการให้กับผู้บริหารทั้งคนไทย จำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ซึ่งมีลัษณะงานดังพอสังเขปดังนี้

- รับส่งผู้บริหารคนไทย
- รับผู้บริหารคนไทย เวลา 05.00 - 7.00 น. ส่ง สำนักงานใหญ่(ราชดำริ) ตรวจงานตาม หน่วยงานต่าง ๆ ในเเขตนิคมอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
- นายเลิกงานโดยประมาณ 20.00 - 22.00 น. (แล้วแต่งานในความรับผิดชอบของนาย) และตรวจงานในวันหยุด
- ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
- มีค่าทาง, ค่าแท๊กซี่,ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยข
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085203

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครรถร่วมรับคืนสินค้า โซน กทม. - ปริมลฑล ( งานประจำ... ด่วน !!!! )

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครรถร่วมรับคืนสินค้า โซน กทม. - ปริมลฑล ( งานประจำ... ด่วน !!!! )

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 40,000

งานประจำ : 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
รับเอกสารวิ่งงานรับสินค้าคืนที่ คลังบางนาตราด - กม. 19 (ซอยวิลาลัย )
*วิ่งงานจ. - ศ. ( และเสาร์ แล้วแต่งาน ) *** ไม่ต้องมีเด็กติดรถ ***
มีฝึกงาน ประมาณ 3 - 4 วันหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084289

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 หรือพิจารณาตาม

งานประจำ : 18,000 หรือพิจารณาตาม กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน
ตัดสต๊อกรายงานขายของสาขาในแต่ละวันลงในระบบ Excel และ zap ออกไปเช็คสต๊อกที่สาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084440

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-40,000

งานประจำ : 25,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. ( งานประจำส่งสินค้ายาเวชภัณฑ์ ) โซนที่ต้องการ รถประจำ โซน จ.นครปฐม - กำแพงแสน , จ.ระยอง ,จ.กาญจนบุรี, จ.สระแก้ว ( รถต้องติดแอร์แขวนด้านหลัง และกรุด้านในให้เรียบร้อย ทาสีหลังคาเป็นสีขาว ) ขึ้นของตอนเย็น หลัง 18.00 น. ส่งของตอนเช้า ขึ้นของที่บางนาตราด กม. 19 ซ.วิลาลัย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084285

Warehouse Supervisor (ปฏิบัติงานที่ศรีราชา ชลบุรี)

Warehouse Supervisor (ปฏิบัติงานที่ศรีราชา ชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ตรวจเช็คพื้นที่คลังสินค้า แจ้งเตรียมจัดส่งสินค้า ตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนขนส่ง ตรวจเช็ครถและเอกสาร และการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083983

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา เซ็นทรัล มหาชัย

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา เซ็นทรัล มหาชัย

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์
- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา
- จัดทำบันทึกและรายงานการซ่อมแซมประจำวัน
- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่
• facebook : Recruitment SF Corporation (https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801)
• Line : 0863223430
• Email : rec
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083972

Senior Copy Writer & Production ***ประจำสำนักงานใหญ่***

Senior Copy Writer & Production ***ประจำสำนักงานใหญ่***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
• ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ ของการโฆษณาและสื่อสารทางการตลาด และรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการที่จะโฆษณา
• ร่วมคิดและสร้างสรรค์งานโฆษณากันภายในทีม Graphic Section ภายใต้การกำกับด้านเวลาและคุณภาพจากเจ้าของงานและผู้บังคับบัญชา
• เขียนข้อความโฆษณาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายภาพและเสียงเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ รวมถึงเขียนข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น News Letter, บทความ, ข้อความในการแถลงข่าวตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
• ศึกษาข้อมูลแนวโน้มทิศทางของงานโฆษณารูปแบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083953

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอิเล็คทรอนิคส์ (ประจำสาขาหลักรังสิต, ลำลูกกา, นวนคร, อยุธยา)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอิเล็คทรอนิคส์ (ประจำสาขาหลักรังสิต, ลำลูกกา, นวนคร, อยุธยา)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (ตามวุฒิ

งานประจำ : 16,000 ขึ้นไป (ตามวุฒิ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า (ทำงานแบบเป็นกะ มีกะเช้า และกะดึก)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา