กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069354

พนักงานขายหนังสือ

พนักงานขายหนังสือ

งานประจำ : เงินเดือน 10,200-16,500 หรือตามประส

งานประจำ : 10,200-16,500 หรือตามประส กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
- ให้บริการตอบถามลูกค้า
- เช็คข้อมูลจากระบบให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069348

Senior Administration Officer (อาคาร สถานที่) ***ประจำสำนักงานใหญ่***

Senior Administration Officer (อาคาร สถานที่) ***ประจำสำนักงานใหญ่***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน
- ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบสรุปรายงานต่าง ๆ เช่น สรุปการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มและอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รวมถึงสรุปรายงานการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง
- ประสานงานกับฝ่ายอาคารในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สำนักงาน เช่น การซ้อมหนีไฟ การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
- ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดกฎระเบียบในการทำงานภายในสำนั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069342

เจ้าหน้าที่ธุรการ *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

เจ้าหน้าที่ธุรการ *** ประจำสำนักงานใหญ่ ***

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
-ดำเนินการประสานงานภายในและภายนอก
-รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแผนกทั้งหมดและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา
-ดำเนินการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069064

เจ้าหน้าที่บุคคล / ผจก.ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล / ผจก.ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
งานบุคคลทั้งระบบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068632

ช่างเครื่องยนต์ (ประจำพระประแดง)

ช่างเครื่องยนต์ (ประจำพระประแดง)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- ซ่อม บำรุง ดูแล รถบรรทุกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งซื้ออะไหล่
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ภายใน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068522

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี-ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี-ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา
1.) ตรวจสอบเอกสารรับจ่ายก่อนบันทึกบัญชี
2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30
3.) กระทบยอดบัญชีธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย
4.) ออกงบทดลอง ประจำเดือน / ประจำไตรมาส / ประจำปี
5.) ร่วมกับผู้จัดการประกอบงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
6.) ติดต่อประสานงานผู้สอบบัญชีจนแล้วเสร็จ
7.) อื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068492

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม 9

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
รายละเอียดงาน
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์
- ร่วมวางแผนและประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในพื้นที่
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยตรงขององค์กร

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068495

พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ประจำสาขาใหม่ เซ็นทรัล พระราม 9

พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ประจำสาขาใหม่ เซ็นทรัล พระราม 9

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
รายละเอียดของตำแหน่งงาน
- ขายตั๋ว
- ฉีกตั๋ว
- ขายป๊อปคอร์น
- ดูแลลูกค้า

ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ
https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

(ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 086-322-3430 , 091-778-0211 และ 097-1051716)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068418

วิศวกรติดตั้ง - Installation Engineer (ประจำสาขาหลักรังสิต)

วิศวกรติดตั้ง - Installation Engineer (ประจำสาขาหลักรังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน 17,500 ขึ้นไปตามประสบ

งานประจำ : 17,500 ขึ้นไปตามประสบ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
ดูแลงานติดตั้งระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย CCTV, Alarm system, Access Control or etc.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068061

หัวหน้า ประจำฟาร์ม. สวนส้ม

หัวหน้า ประจำฟาร์ม. สวนส้ม

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1.ร่างสัญญาต่างๆเช่น สัญญาเช่า,สัญญาบริการ ฯลฯ 2.งานคดีความ เสนอและขออนุมัติแนวการดำเนินคดี ทำความคิดเห็นพร้อมหาคำพิพากศาลฎีกาประกอบ,ร่างฟ้อง,ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล 3.งานจดทะเบียน จัดทำคำขอ/คำร้อง/เตรียมเอกสาร/จัดทำรายงานการประชุม 4.งานให้ความเห็น วิเคราะห์ปัญหา,ศึกษาข้อกฏหมาย 5.งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย-หนังสือโต้ตอบ 6.งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ,ประสานวานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068062

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงานรับโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ – ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อประสานงานเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ ดูแลงานเอกสารต่างๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068063

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1. รับผิดชอบจัดทำบัญชี ,บันทึกบัญชี ด้านรับ-จ่าย
2. คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ
3. ดูแลจัดเก็บงานเอกสารทางบัญชี
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ทำงาน 5 วัน (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068064

Corporate Legal (Urgent)

Corporate Legal (Urgent)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
Job Description
•Prepares drafts (Thai & English) of contracts involving leases, licenses, purchases, sales, insurance, employment, and related matters
•Reviews contracts (Thai & English), agreement and other legal related document to minimize company exposure and maximize company advantages under laws and regulations applied
•Provides legal advises and consultancy to company
•Supports all functions for corporate legal service
•Ensures compliance with all related regulations.
•Mainta
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068065

ทนายความประจำ

ทนายความประจำ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
รับผิดชอบงานด้านคดีความ ดำเนินการฟ้องร้องคดีต่างๆ ศึกษาค้นคว้า และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067806

เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร หน่วยงานแจ้งวัฒนะฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร หน่วยงานแจ้งวัฒนะฯ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- รับ Work Order (ใบแจ้งซ่อม) จากผู้ใช้อาคาร
- จัดทำ stock อุปกรณ์, เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยงาน
- จัดทำใบ Order Sheet เพื่ออนุมัติซื้อเข้าสำนักงานใหญ่
- ช่วยวิศวกรจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน Monthly Report
- ตรวจสอบบันทึกเวลาการทำงาน ค่าล่วงเวลา และวันลา ของช่างประจำอาคาร 37 คน
- อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067807

ช่างเทคนิคเดินเครื่อง อาคาร Data Center (บางปลา/บางพลี)

ช่างเทคนิคเดินเครื่อง อาคาร Data Center (บางปลา/บางพลี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
- บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน
- เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร
- ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067808

ช่างเทคนิคประจำอาคาร - SCG Experience

ช่างเทคนิคประจำอาคาร - SCG Experience

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067763

พนักงานจราจร

พนักงานจราจร

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 550 บาท

งานประจำ : วันละ 550 บาท กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด
3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด
และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067764

พนักงานรักษาความปลอดภัย (วันละ 600 บาท)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (วันละ 600 บาท)

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 600 บาท

งานประจำ : วันละ 600 บาท กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. รับแจ้งเหตุร้ายภายในศูนย์การค้า พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด
และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
3. ห้ามผู้เช่าพื้นที่ขนย้ายสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
4. ห้ามผู้เช่าพื้นที่ และบุคคลอื่น กระทำความผิดตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ เช่น เร่ขายสินค้า, สูบบุหรี่, เรี่ยไร่, ขอทาน,
นำสัตว์เลี้ยงเข้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067762

พนักงานป้องกันเพลิง

พนักงานป้องกันเพลิง

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
1. ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ตรวจสอบเส้นทาง และ บันไดหนีไฟ พร้อมทั้งชักลอกบันไดหนีไฟรอบอาคารศูนย์การค้าตามเวลาศูนย์เปิด-ปิด ทุกวัน
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ตรวจสอบ ดูแล การเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ และรับ-ส่ง ถังดับเพลิงให้กับร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้า
4. สำรวจสถานที่และวัสดุภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ตรวจดูว่ามีสิ่งล่อแหลม หรือมุมอับ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือไม่
เป็นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา