กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 100962

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-ดำเนินการออกใบขอซื้อ (PR) รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ
-สร้าง Company Add ชื่อ Supplier กรอกที่อยู่ให้ครบถ้วนตามใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงิน และทำงานบันทึกรายการในการออกใบ PR ครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถค้นหารายชื่อ Supplier ในระบบได้รวดเร็ว
-ทำการออกใบสั่งซื่อ (PO) ที่ได้รับอนุมัติตามรอบการสั่งซื้อ และทำการสรรหา Supplier เพื่อเปรีบเทียบราคาทุกรายการในสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และเตรียมการสั่งซื้อครั้งต่อไป
-ประสานงานธุรการสำนักงาน และเอกสารระหว่างหน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 100964

ตำแหน่งงานว่างSale

ตำแหน่งงานว่างSale

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-ออกพบลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า
-สามารถ เปิด-ปิด การขายได้
-ทำเอกสารใบเสนอราคา ใบสรุปรายงานการเข้าพบลูกค้า
-ทำทะเบียนรายชื่อลูกค้าสรุปรายสัปดาห์
-ร่วมกันวางแผนงานกับทีมงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
-ร่วมออกบูธกับทีมงาน Event เพื่อปิดกาาขายเวลาออกงานแสดงสินค้า หรืองานเจรจาธุรกิจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 100711

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 25,000 บาทขึ้น

งานประจำ : รายได้ 25,000 บาทขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
- จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล
- แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รวบรวมสถิติการประสบอันตรายและการเจ็บป่วย และจัดทำรายงานเสนอต่อบริษัทเพื่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100710

ตำแหน่งงานว่างจป.เทคนิค

ตำแหน่งงานว่างจป.เทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
- จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล
- แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รวบรวมสถิติการประสบอันตรายและการเจ็บป่วย และจัดทำรายงานเสนอต่อบริษัทเพื่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100615

ตำแหน่งงานว่างวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่งงานว่างวิจัยและพัฒนา

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-35,000

งานประจำ : 25,000-35,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอาหารให้กับทางบริษัท
-คิดเมนูอาหารใหม่ๆ รูปแบบการจัดอาหาร ออกแบบเมนูอาหารให้ทันสมัย เป็นที่น่าสนใจ
- ออกแบบหน้าตาของอาหารและรสชาติใหม่ๆ
- ทดสอบขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
- คิดค้นหาวัตถุดิบที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยที่คุณภาพของสินค้ายังคงเดิมหรือดีขึ้น
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100369

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-สำรวจตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-หาข้อมูลตัวแทนหรือคู่แข่งในพื้นที่ที่ออกไป
-ติอต่อประสานงานเจ้าของพื้นที่ สอบถามข้อมูลรายละเอียดการเช่าพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้ทีม อีเว้นท์
-ซัพพอร์ต อีเว้นท์ ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ
-รับผิดชอบงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-รับนโยบาบจากผู้บังคับบัญชาและนำมาปฎิบัติโดยเคร่งครัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 100371

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-เก็บข้อมูลยอดขาย
-ดูแลโปรแกรม
-งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100370

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
-งานต่างด้าว ทุกขั้นตอนทั้งหมด
-งานประกันสังคม
-ตรวจเช็ควันเวลาทำงาน ทุกวัน สรุปในงวดการจ่าย นำส่งเอกสาร
-ตรวจเช็ครายละเอียดค่าอาหารของพนักงานทุกวัน
-เก็บสถิติการลาทุกประเภท ในรอบเดือน ,รอบปี
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100049

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างเเละ

งานประจำ : ตามโครงสร้างเเละ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1. ดูแลการทำรายงานยอดขาย ประเมินการขาย
2. กำหนดยอดเป้าหมายยอดขายประจำปี และยุทธศาสตร์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
3. ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ทางการตลาดที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์
5.ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด
6.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจ และนำเสนอผู้บริหาร
7.วางแผนการฝึกอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย
8.วิเคราะห์เเน้วโน้มการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099871

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
กำกับดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านSAFETY ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้ปฏิบัติงานและบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099743

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บ.

งานประจำ : 16,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
ทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099453

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ (ประจำโครงการ)

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ (ประจำโครงการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
- คีย์ข้อมูล , จัดเก็บเอกสารทั่วไป , จัดเก็บเอกสารทั่วไป
- ปฏิบัติงาน ณ โครงการต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
- รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ของโครงการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099052

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ตรวจสอบคุณภาพสาขาต่างๆของ ร้านเจียงลูกชิ้นปลา เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
และปรับโครงสร้างของสาขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099051

ตำแหน่งงานว่างรับพนักงานบริการ (ร้านเจียงลูกชิ้นปลา) โซนฟิวรังสิต/เซียร์รังสิต

ตำแหน่งงานว่างรับพนักงานบริการ (ร้านเจียงลูกชิ้นปลา) โซนฟิวรังสิต/เซียร์รังสิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ดูแลร้านและบริการลูกค้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรามีการฝึกอบรมฟรี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099053

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านเจียงลูกชิ้นปลา ด่วนประจำหลายสาขาใกล้บ้านคุณ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านเจียงลูกชิ้นปลา ด่วนประจำหลายสาขาใกล้บ้านคุณ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1.ช่วยผู้จัดการร้านดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในสาขา
2.ช่วยบริหารจัดการเรื่งต่างๆภานในสาขา
3.บริหารยอดขายของสาขาที่ประจำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099049

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการตามสาขา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการตามสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000

งานประจำ : 9000-10000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ร้านเจียงลูกชิ้นปลา ต้องการพนักงานหลายตำแหน่งหลายสาขา ทั้ง parttime/fulltime ด่วนมาก!

บิ๊กซีบางนา

- แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง

- บาร์น้ำ 1 ตำแหน่ง

- ครัวล้าง 1ตำแหน่ง

- ครัวก๋วยเตี๋ยว 1 ตำแหน่ง

- บริการ 1 ตำแหน่ง

เซียร์ รังสิต

- บริการ ชาย/หญิง 5 ตำแหน่ง

เวสเกต

- บริการ ชาย/หญิง 3 ตำแหน่ง

รับสมัครด่วน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามสาขาด้านบน หรือเข้ามาสมัครที่สำนักงานใหญได้ค่ะ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099048

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล /เจ้าหน้าที่เงินเดือน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล /เจ้าหน้าที่เงินเดือน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
- จัดทำเงินเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน พนักงานสัญญาจ้าง
- จัดทำสลิปเงินเดือนพนักงาน
- ทำภาษีเงินเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.3 50ทวิ
- ทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก นำส่งเงินสมทบประกันสังคม ให้ถูกต้อง
- สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในแต่ละสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099055

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด MT ประจำร้านเจียงลูกชิ้นปลาหลายสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด MT ประจำร้านเจียงลูกชิ้นปลาหลายสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
ฝึกบริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
ฝึกการบริหารงานขาย การตลาด ยอดขาย
ฝึกบริหารจัดการร้าน คุณภาพบริการและพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099050

ตำแหน่งงานว่างซุปเปอร์ไวเซอร์ ประจำร้านเจียงลูกชิ้นปลาหลายสาขา

ตำแหน่งงานว่างซุปเปอร์ไวเซอร์ ประจำร้านเจียงลูกชิ้นปลาหลายสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1.ดูแลร้านและพนักงานภายในสาขา
2.จัดทำเอกสารของสาขา
3.เพิ่มยอดขายให้สาขาที่ประจำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099054

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (OM)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (OM)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
•บริหารจัดการทีมงานที่ทำงานในสาขา ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ KPI •ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า •มีหน้าที่ดูแล และตรวจสอบคุณภาพงาน ของทุกสาขา • ควบคุม ดูแล และบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งลูกค้าและบริษัท • จัดหาทีมงานเพื่อให้ทำงานได้ครบทุกหน้าที่ในสาขา • จัดทำและวางแผน ระบบต่างๆๆภายในสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา