กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6090 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 125052

ตำแหน่งงานว่างSale Modern Trade

ตำแหน่งงานว่างSale Modern Trade

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- วางแผนและผลักดัน บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์ใน Channel Modern Trade / Mobile Chain ให้ได้ตามเป้าหมาย
- ติดต่อจัดซื้อเพื่อนำเสนอขาย ดูแลลูกค้าสำคัญของบริษัท
- ประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทราบถึงความต้องการของลูกค้า
- บริหาร Stock ประสานงานกับจัดซื้อและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
- วิเคราะห์การขาย และการตลาด ทำงานร่วมกับ Marketing ในการเสนอกำหนดโปรโมชั่น และผลักดันยอดขายของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 125440

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีบริษัท AT ENERGY จำกัด ( บริษัทร่วมทุนระหว่าง ทีอาร์ซี และ เอไอจี )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีบริษัท AT ENERGY จำกัด ( บริษัทร่วมทุนระหว่าง ทีอาร์ซี และ เอไอจี )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
- บันทึกและตรวจสอบ AP, AR, GL และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและจัดทำรายงาน ภงด. 3, ภงด. 53 ยื่นต่อกรมสรรพากร
- บันทึกและจัดทำรายงานทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา
- กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและบันทึกรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 123974

ตำแหน่งงานว่างSupervisor Customer Service

ตำแหน่งงานว่างSupervisor Customer Service

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 25,000

งานประจำ : 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ควบคุมดูแลหน่วยงาน Cutomer Service ให้สามารถทำการบริการลูกค้า ได้อย่างดีตามมาตรฐานและทันเวลา
ทำรายงานการ
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความพอใจของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123904

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
-ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ ตรวจสอบการรับมอบและยืนยันคุณภาพสินค้า
-จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
-ดูแลจัดการ/จัดเก็บเอกสารสัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อ และประสานงานต่อฝ่ายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-จัดทำเอกสารนำเข้า สต๊อกสั่งซื้อ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
-ติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
-แปลเอกสาร คู่มือ จากต่างประเทศได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123741

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง - เขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง - เขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-17,000

งานประจำ : 10,000-17,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ - เขียนแบบชิ้นงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123772

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- จัดทำเอกสาร ตามเช็ค ตรวจความถูกต้องเอกสาร ใบเสร็จ วางบิล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123517

ตำแหน่งงานว่างสต๊อก

ตำแหน่งงานว่างสต๊อก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
ดูแลคลังสินค้า เบิกสินค้า รับ-จ่ายสินค้า แพ็กสินค้า จัดส่งสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123516

ตำแหน่งงานว่างSale online

ตำแหน่งงานว่างSale online

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
* ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและใหม่ หรือผู้ที่สนใจในสินค้า
* แนะนำให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจสอบถาม
* รายละเอียดสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า
* รับ ORDER ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line และ Online ต่างๆ
* ประสานงานการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* ตอบคำถามในระบบ Online ของบริษัท และขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
* ประสานงาน การติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
* รายงานยอดยขายให้ผู้บังคับบัญชา และประชุุมงานตามรอบที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123506

ตำแหน่งงานว่างCall Center/คอลเซ็นเตอร์

ตำแหน่งงานว่างCall Center/คอลเซ็นเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ขายสินค้าและให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ทั้งแบบ Inbound/Outbound
- ขายสินค้าและให้บริการลูกค้าทางออนไลน์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123382

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับผลิตภันฑ์ต่างๆ
- จัดทำสต็อกสินค้า
-รับสินค้าเข้า เบิกสินค้าออก
- ติดต่อประสานงานต่างๆ
- คีย์ข้อมูลต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123393

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
-ขับรถส่งของในกรุงเทพฯ ,ปริมณฑล และต่างจังหวัด
-ขับรถได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123396

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123395

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าในประเทศ และอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123398

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123383

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดต่อประสานงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดต่อประสานงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
ติดต่อประสานงานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
ควบคุมดูแลให้งานในโครงการเป็นไปตามแผนงาน
ดทำเอกสารการเบิก-จ่ายของผู้รับเหมา/เจ้าของงาน,
งานเพิ่ม-งานลดของโครงการ
จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123370

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
สามารถเช็คอาการเสีย เติมน้ำยาแอร์ และแก้ไขปรับปรุง หรือซ่อมเปลียนอะไหล่ ของเครื่องปรับอากาศได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123394

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดเก็บ ตรวจนับสินค้า จ่ายสินค้าทำสต็อคการ์ด,เช็คสต็อคคงเหลือ และบำรุงรักษาสินค้าเบื้องต้น
- มีความรอบคอบในการทำงาน
- มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- งานประจำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123397

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย (Sale-Cordinator)

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย (Sale-Cordinator)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ประสานงานขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122963

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี(ธุรกิจแมนชั่นให้เช่า) ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี(ธุรกิจแมนชั่นให้เช่า) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
1.กระทบแบงค์ แมนชั่น1และแมนชั่น2 ภายในส่งให้ผู้บริหารตรวจ
2.ทำสัญญาย้ายเข้าเพื่อให้ผู้บริหารเซ็นแล้วส่งกลับไปแมนชั่นให้ลูกค้า
3.รวบรวมเอกสารย้ายออกที่ทำเดือนก่อนเพื่อสรุปให้ผู้บริหารตรวจเพื่อความถูกต้องแต่ละเดือน
4.คีย์ RE (รับชำระหนี้)ที่แมนชั่นบันทึกมาHS( เงินสด)ในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนลงเพื่อสรุปยอดกระทบแบงค์ในเดือนถัดไป
5.ทำภาษีซื้อภาษีขาย ช่วงกลางเดือนเพื่อยื่น ภพ.30 ให้กับทางด้านสรรพากรOE(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

(หยุดเสาร์-อาทิตย์ 08.00-18.00)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122927

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) (Bangkok)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) (Bangkok)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
Responsibilities:

• รวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
• ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี
• จัดทำภาษีอากรต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดทำบัญชีและรายละเอียดประกอบงบการเงินตามมาตรฐานฯ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
• จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ รายงานทำงบกระทบยอด
• ประสานงาน และติดตามงานกับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา