กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208176 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 158015

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า Marketing

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้า Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด
2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ ในช่องทางต่างๆ
3.พัฒนาสินค้า บริการ ให้แข็งแร่ง เพื่อการตลาดที่ยั่งยืน
4.สนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
5.สร้างยอดลูกค้าที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนดง
6.จัดกิจกรรมการตลาดเพิ่มยอดขายกำไร
7.ทำ Report การทำงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135485

ตำแหน่งงานว่างSupervisor ฝ่ายซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างSupervisor ฝ่ายซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186156

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165787

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 18000 - 35000

งานประจำ : 18000 - 35000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- วาด 3D สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ Fushion 360 , Solidwork , Rhino , Rhino gold, Matrix ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
-ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2D สามารถวาดแบบด้วยมือ หรือ ใช้ PS และ AI ได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107046

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 20,000

งานประจำ : 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
รับสมัครพนักงาน
ทำเงินเดือน
ประเมินพนักงาน
งานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119397

ตำแหน่งงานว่างProduction supervisor (ด่วน!!)

ตำแหน่งงานว่างProduction supervisor (ด่วน!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ
- ดูแลผู้ใต้บังคับคัญชาให้ดำเนินงานตามคู่มือการทำงานฯ
- จัดทำแผนงานการผลิตผลิตภัณฑ์, วัตถุดิบ, ของเสีย
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
- ดูแลควบคุมอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต
- จัดทำมาตรฐานการทำงานตามหลักสากล
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106914

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 8000-11000

งานประจำ : 8000-11000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
คีย์ข้อมูลลูกหนี้ ตัดชำระลูกหนี้,จัดทำภาษีหัก ณที่จ่าย
ภ.พ.30 ลงบัญชีรายจ่าย
สามารถใช้program word ,exel ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107803

ตำแหน่งงานว่างSale Project

ตำแหน่งงานว่างSale Project

งานประจำ : เงินเดือน 15000 -25000

งานประจำ : 15000 -25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
ติดต่อลูกค้า และนำเสนอขายโคมไฟแก่ลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148132

ตำแหน่งงานว่างSale Showroom (เชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างSale Showroom (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 - 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
นำเสนอและทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า
ดูแลยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท พร้อมทั้งสรุปและจัดทำรายงานการขายของร้าน
ตรวจสอบและเช็คสต๊อกสินค้า
ติดตามลูกค้าที่เสนอขายสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161899

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลเล้าคลอดประจำฟาร์มสุกร ปฐมเกษตร อ.เมือง จ.นครปฐม

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลเล้าคลอดประจำฟาร์มสุกร ปฐมเกษตร อ.เมือง จ.นครปฐม

งานประจำ : เงินเดือน คุยโยตรงกับฟาร์ม

งานประจำ : คุยโยตรงกับฟาร์ม กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ดูแลสุกรในเล้าอนุบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116523

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลผู้ชายฟาร์มไก่ชน จักรินฟาร์ม จ.ราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างสัตวบาลผู้ชายฟาร์มไก่ชน จักรินฟาร์ม จ.ราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 ผ่านโปร 3 เดือน

งานประจำ : 13,000 ผ่านโปร 3 เดือน กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ดูแลไก่ชนภายในฟาร์มและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122927

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) (Bangkok)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) (Bangkok)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
Responsibilities:

• รวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
• ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี
• จัดทำภาษีอากรต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดทำบัญชีและรายละเอียดประกอบงบการเงินตามมาตรฐานฯ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
• จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ รายงานทำงบกระทบยอด
• ประสานงาน และติดตามงานกับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135450

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน คุยกับบริษัทโดยต

งานประจำ : คุยกับบริษัทโดยต กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
ดูแลลูกค้าไก่ไข่ภาคตะวันออก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107793

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (โชว์รูมเชียงใหม่)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (โชว์รูมเชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
- ดูแลความสะอาดสำนักงาน ต้อนรับลูกค้า อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107799

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ โคมไฟ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127696

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
เบิกจ่าย รับ จัดของ จัดหา ทำงานทั่วไปในสโตร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166934

ตำแหน่งงานว่างประสานงานต่างประเทศจีน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างประสานงานต่างประเทศจีน (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
-จัดทำเอกสารและข้อมูลในการนำเข้าสินค้า
-ประสานงานฝ่าย ต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137603

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วนมาก . 9 มิถุนายนนี้ TELESALESขายสินค้าทีวีไดเร็ค)ประจำโซนรามอินทราติดต่อคุณจอย(ฝ่ายบุคคล)091-8183418

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วนมาก . 9 มิถุนายนนี้ TELESALESขายสินค้าทีวีไดเร็ค)ประจำโซนรามอินทราติดต่อคุณจอย(ฝ่ายบุคคล)091-8183418

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท +

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท + กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
-โทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามด้านบริการหลังการขายพร้อมนำเสนอโปรโมชั่นและสินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
-ทำงานประจำออฟฟิศ บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ตลอด ไม่ต้องออกไปหาลูกค้าข้างนอก
-ทำงาน 6 วัน (วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำงาน 9.00-18.00 น.
-ไม่ต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทจะมีพี่เลี้ยง ระดับ Super sales คอยดูและและสอนเทคนิคให้ก่อนการขายจริง
-มีเงินฐานเดือนประจำ 12,000 บาท + ค่าเบี้ยขยัน 1,500 บาท +คอมมิชชั่น และอินเซนทีฟทุกเดือนให้ตามยอดขาย (ทำยอดขาย 100,000 บาท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 166827

ตำแหน่งงานว่างสมัครและสัมภาษณ์ผ่านVDO CALLสนใจติดต่อด่วนๆ เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นประจำโซนรามอินทรา รายได้รวม 25000บาท++ สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ติดต่อพี่แอน 0834901407

ตำแหน่งงานว่างสมัครและสัมภาษณ์ผ่านVDO CALLสนใจติดต่อด่วนๆ เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นประจำโซนรามอินทรา รายได้รวม 25000บาท++ สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ติดต่อพี่แอน 0834901407

งานประจำ : เงินเดือน 13000 + ค่าคอมมมิชชั่

งานประจำ : 13000 + ค่าคอมมมิชชั่ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
บริการและแนะนำรายละเอียดสินค้า(กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพความงาม และเครื่องออกกำลังกาย) รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ และปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์
-สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าของบร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145010

ตำแหน่งงานว่าง25-26 กันยายนนี้ รับด่วน เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น-Telesales ประจำสาขาขอนแก่น (สี่แยกบ้านโนนตุ่น) สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ติดต่อพี่แอน 083-4901407

ตำแหน่งงานว่าง25-26 กันยายนนี้ รับด่วน เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น-Telesales ประจำสาขาขอนแก่น (สี่แยกบ้านโนนตุ่น) สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ติดต่อพี่แอน 083-4901407

งานประจำ : เงินเดือน 12000 +เบี้ยขยันเดือน

งานประจำ : 12000 +เบี้ยขยันเดือน กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
-ให้บริการและแนะนำรายละเอียดสินค้า รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ และปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์
-สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าของบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
-ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน บริษัทมีการอบรมทักษะและเทคนิคการขายให้ก่อนเริ่มงาน
-ไม่ต้องยืนทั้งวันหรือออกไปหาลูกค้านอกสถานที่
-ทำงาน6วัน วันจันทร์-วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-18.00 น.
-มีเงินเดือนประจำเริ่มต้นที่12,000 บาท+เบี้ยขยัน เดือนละ1500 + ค่าคอมมิชชั่น และอินเซนทีฟทุกเดือน
-รายได้รวมต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15000
**มาส
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา