กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 085718

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- เขียนโปรแกรม ปรับปรุง พัฒนาระบบงานของบริษัทฯ
- ระบบจัดการหลังร้าน และ ERP การขายออนไลน์
- พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมตามที่กำหนดได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085719

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1. วางแผนจัดระบบงาน, นัดหมายจัดเตรียมการประชุม, รวบรวมและจัดทําหัวข้อวาระการประชุม, บันทึกและสรุปการประชุม
2. ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานต่อผู้บริหาร
4. บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085652

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
-รับผิดชอบออกแบบระบบ
-งานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085717

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (Administration Officer)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (Administration Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- จัดทำงานด้านเอกสาร
- ติดต่อประสานงานในแต่ละแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085653

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ/ Surveyor

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ/ Surveyor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- ให้เช็คระยะดิ่งให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- รับผิดชอบงาน Surveyor โครงการ
- ศึกษาแผนงานการก่อสร้าง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086027

ตำแหน่งงานว่างธุรการ / คีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างธุรการ / คีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1. จัดทำ/แก้ไข บิลส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้ถูกต้อง และจัดเตรียมบิลเพื่อจัดส่งในวันทำการถัดไป
(ผ่านช่องทาง LINE@ , Email , Fax , โทรศัพท์)
2. ดูแล ติดตาม การสั่งซื้อของลูกค้าให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
3. ลงบันทึก รับ-คืน ภาชนะ สินค้า โดยโปรแกรม Microsoft Excel
4.จัดเอกสารเข้าแฟ้ม ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 10.00 - 19.00 (รวมพัก1ชั่วโมงแล้ว)
- หยุดวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ ต่างๆตามที่ บริษัทฯ กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086153
เลขที่ประกาศ : 086136

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer ด่วนมาก !!!

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer ด่วนมาก !!!

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
-
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084652

เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท พัทยาใต้

เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท พัทยาใต้

งานประจำ : เงินเดือน 12,000+++

งานประจำ : 12,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
-เช็คสต็อกสินค้าภายในศูนย์การค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084331

เลขานุการ (นครปฐม)

เลขานุการ (นครปฐม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร (Memo,Payment, ใบอนุมัติจ่าย,สวัสดิการพนักงาน)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ดูแลการติดต่อนัดหมายของManagin, Director
- ดูแลทรัพย์สินบริษัท,เบิกอุปกรณ์เครื่องเขียน,จัดแฟ้มเอกสาร,จัดการประชุม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084179

เจ้าหน้าที่บุคคล ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชะอำ

เจ้าหน้าที่บุคคล ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชะอำ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
- งานสรรหาบุคลากร
- งานเอกสารบุคคล บัตรตอก โอทีพนักงาน
- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- งานว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษพนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083777

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา
2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐที่กำหนด
3.วางแผนและดำเนินการงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
4.ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย ระบบความปลอดภย และความสะอาดภายในคลังสินค้า
5.จัดทำข้อมูลสต๊อกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน และรายเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083341

เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เช็คสต็อก ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 13000

งานประจำ : 12000 - 13000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
-เช็คสต็อกสินค้าภายในศูนย์การค้า
-เช็คสต็อกสินค้าต่างสาขา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083251

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 17,000

งานประจำ : 16,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083260

ธุรการบัญชี ทองหล่อ 55

ธุรการบัญชี ทองหล่อ 55

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-27,000

งานประจำ : 20,000-27,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082893

ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท พัทยาใต้

ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท พัทยาใต้

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-10,000

งานประจำ : 9,000-10,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนต่าง
- ประจำจุดแลกซื้อ สินค้าพรีเมี่ยม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082895

ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชะอำ

ลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้า พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชะอำ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-10,000

งานประจำ : 9,000-10,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนต่าง
- ประจำจุดแลกซื้อ สินค้าพรีเมี่ยม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082646

Store Keeper(เชียงใหม่)

Store Keeper(เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
- ควบคุมและตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
- จัดเตรียมสินค้าให้ครบถูกต้อง (เบิก-จ่าย)ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานสรุปสินค้าในคลังสินค้า
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในสโตร์เพื่อพร้อมสำหรับใช้งาน หรือ ซ่อมแซมหากเกิดการชำรุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082730

Office Engineer(เชียงใหม่)

Office Engineer(เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
-ดูแลเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
-ควบคุมดูและงานก่อสร้าง
-สามารถถอดแบบ อ่านแบบ Auto Cad

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082640

Project Diretor(เชียงใหม่)

Project Diretor(เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1. ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
2. กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็จที่องค์กรวางไว้
3. บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา