กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208176 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 130719

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล (HR) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล (HR) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000-20,000ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1. หารายชื่อผู้สมัครงานจากช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของบริษัทฯ พร้อมนัดหมายเข้าสัมภาษณ์
2. ตรวจสอบประวัติ,สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นและประเมินผลการสัมภาษณ์
3. จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน
4. ยื่นเอกสารแสดงรายชื่อ บุคคล เข้า – ออก ประกันสังคม
5. ประสานงานการใช้สิทธิ์ ประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาล
6. ควบคุม การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับพนักงาน
7.สามารถใช้โปรแกรม Tiger eSmartpay
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153532

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+++

งานประจำ : 10,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
- บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
- สรรหา พัฒนา ธำรง
- ดูแลเรื่องค่าแรง เงินเดือน สวัสดิการบุคลากร
- ดูแลฝึกอบรมพนักงาน

-----------------------------------------------------
****สถานที่ทำงาน****
ชื่อบริษัท : บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 258 ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์ติดต่อ : 061-1759339 , 061-1729888
E-mail : hr@samorthong.com
ID LINE : @samorthong
Facebook : สมอทองหาดใหญ่ หรือ HR Samorthong
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113437

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และสรรหาพนักงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และสรรหาพนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 11000-13000

งานประจำ : 11000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
งานที่ต้องรับผิดชอบ 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบุคคล ด้านงานสรรหาว่าจ้าง เงินเดือน ภาษี 2. มีหน้าที่จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก 3. มีหน้าที่จัดทำทะเบียนพนักงานบริษัท 4. มีหน้าที่จัดสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 5. มีหน้าที่จัดการการเบิกใบลาและจัดเก็บใบลาของพนักงาน 6. มีหน้าที่จัดทำจัดเก็บเอกสารต่างๆของงานด้านบุคคลและ Training 7. มีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด 8. มีหน้าที่จัดทำเงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลา 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 184069

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

งานประจำ : เงินเดือน 2 อัตรา

งานประจำ : 2 อัตรา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
กำกับดูแลงานภายในแผนกที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ของเสีย ความสะอาด ฯลฯ
กำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167063

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน!

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สรรหาบุคคลเข้ามาทำงานภายในองค์กร
- สอบสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งไปยังแผนกต่างๆ
- คิดบัญชีเงินเดือนพนักงาน
- ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่หัว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167053

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขับรถส่งของ(สัญญาจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขับรถส่งของ(สัญญาจ้างชั่วคราว)

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางบอน)
เงินเดือน(บาท) : รายวัน
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 05:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 148077

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
สรรหาพนักงาน
คิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอที
พนักงานเข้า-ออก
ยื่นประกันสังคม
หรืออื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127746

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนาย

ตำแหน่งงานว่างเสมียนทนาย

งานราชการ : เงินเดือน 12000+ค่าเดินทาง

งานราชการ : 12000+ค่าเดินทาง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ร่างฟ้อง ฟ้องคดี ไปนัดไกล่เกลี่ย ติดตามเอกสารในศาล ทั่วประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166483

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- บริหารงานภาพรวมภายในฝ่ายบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนางานสรรหา งานพัฒนาบุคคล และส่วนงานอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- มอบหมายงาน ติดตาม ประเมินผลงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12/12/2565

เลขที่ประกาศ : 102594

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ประเภทเงินเดือน และตั้งอายัดเงินเดือน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ประเภทเงินเดือน และตั้งอายัดเงินเดือน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
สืบทรัพย์ประเภทเงินเดือน และตั้งอายัดเงินเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 08/12/2565

เลขที่ประกาศ : 153336

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+++

งานประจำ : 10,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกเอกสาร รับ-จ่าย ทางการเงิน
- ดูแลระบบสต็อค
- งานบัญชีภาษี

-----------------------------------------------------
****สถานที่ทำงาน****
ชื่อบริษัท : บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 258 ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์ติดต่อ : 061-1759339 , 061-1729888
E-mail : hr@samorthong.com
ID LINE : @samorthong
Facebook : สมอทองหาดใหญ่ หรือ HR Samorthong
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21/11/2565

เลขที่ประกาศ : 145298

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า, อาร์กอน, ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 08/09/2565
เลขที่ประกาศ : 119375

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกคาร์แคร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกคาร์แคร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
พนักงานบริการแผนกคาร์แคร์,ล้างรถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 31/08/2565

เลขที่ประกาศ : 175235

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารและสินค้า (Messenger)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารและสินค้า (Messenger)

งานประจำ : เงินเดือน 1 ตำแหน่ง

งานประจำ : 1 ตำแหน่ง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
- วางบิล รับเช็คลูกค้า ได้ตามกำหนดเวลา
- รับ ส่งเอกสารและสินค้า ตามสถานที่ต่าง ๆ
- ติดต่อไปรษณีย์, ธนาคารและหน่วยงานราชการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21/08/2565

เลขที่ประกาศ : 102702

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล*

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000

งานประจำ : 10,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) สรรหาพนักงานรายวันและรายเดือนตามแหล่งหางานต่าง ๆ
2.) คิดเงินเดือนพนักงาน
3.) สัมภาษณ์พนักงานอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น
4.) เช็คขาดลามาสาย/คีย์ข้อมูลประวัติพนักงาน
5.) ติดต่องานประกันสังคมกรมจัดหางานหรือสถานที่ราชการต่างๆ
6.) ดูแล PC ตามห้างต่าง ๆรวมทั้งสรรหาพนักงาน PC ประจำห้างสรรพสินค้า งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.) จดวาระการประชุม พิมพ์รายงานการประชุม
8.) ดูแลกฏระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23/06/2565

เลขที่ประกาศ : 130707

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ดูแลงานเอกสารในแผนก / จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
2.จัดทำรายงาน สถานะเงินกู้ยืม ยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อแจ้งให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28/02/2565

เลขที่ประกาศ : 170056

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายฝ่ายงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายฝ่ายงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ทำรายงานคดี พร้อมออกเอกสารทางบัญชีเพื่อประกอบการตั้งเบิกเงิน นำส่งเอกสารให้ลูกความ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15/02/2565

เลขที่ประกาศ : 105776

ตำแหน่งงานว่างSales กรุงเทพ / ภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่างSales กรุงเทพ / ภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) เสนอขายสินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬาในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2.) รักษาฐานลูกค้าเก่าหากลุ่มลูกค้าใหม่
3.) ทำยอดขายให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนด
4.) ถ้ามีประสบการณ์ติดต่อประสานงานภาครัฐจะพิจารณาพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11/02/2565
เลขที่ประกาศ : 163530

ตำแหน่งงานว่างQMR ดูแลระบบ FSC, BRC, ISO9001, Haccp, GMP

ตำแหน่งงานว่างQMR ดูแลระบบ FSC, BRC, ISO9001, Haccp, GMP

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ควบคุมและติดตามระบบ BRC, ISO 9001, GMP, HACCP ที่บริษัทได้รับให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.คอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในด้านคุณภาพของระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3.ควบคุม ดูแล จัดทำและแก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 08/02/2565

เลขที่ประกาศ : 135002

ตำแหน่งงานว่างขอคนพร้อมเริ่มงาน งานขายประจำออฟฟิศ 13,900++ ใกล้ BTS MRT ติดต่อ โทร/ไลน์ 094-848-5445 คุณเฟิร์น

ตำแหน่งงานว่างขอคนพร้อมเริ่มงาน งานขายประจำออฟฟิศ 13,900++ ใกล้ BTS MRT ติดต่อ โทร/ไลน์ 094-848-5445 คุณเฟิร์น

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของทางบริษัทฯ
2.ปฏิบัติงานทางบังคับคดีจนสำเร็จกระบวนการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16/01/2565

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา