กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 175416 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 113437

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และสรรหาพนักงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และสรรหาพนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 11000-13000

งานประจำ : 11000-13000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
งานที่ต้องรับผิดชอบ 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบุคคล ด้านงานสรรหาว่าจ้าง เงินเดือน ภาษี 2. มีหน้าที่จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก 3. มีหน้าที่จัดทำทะเบียนพนักงานบริษัท 4. มีหน้าที่จัดสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 5. มีหน้าที่จัดการการเบิกใบลาและจัดเก็บใบลาของพนักงาน 6. มีหน้าที่จัดทำจัดเก็บเอกสารต่างๆของงานด้านบุคคลและ Training 7. มีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด 8. มีหน้าที่จัดทำเงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลา 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 148077

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
สรรหาพนักงาน
คิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอที
พนักงานเข้า-ออก
ยื่นประกันสังคม
หรืออื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153532

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+++

งานประจำ : 10,000+++ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
- บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
- สรรหา พัฒนา ธำรง
- ดูแลเรื่องค่าแรง เงินเดือน สวัสดิการบุคลากร
- ดูแลฝึกอบรมพนักงาน

-----------------------------------------------------
****สถานที่ทำงาน****
ชื่อบริษัท : บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 258 ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์ติดต่อ : 061-1759339 , 061-1729888
E-mail : hr@samorthong.com
ID LINE : @samorthong
Facebook : สมอทองหาดใหญ่ หรือ HR Samorthong
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145298

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า, อาร์กอน, ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102702

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล*

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล*

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000

งานประจำ : 10,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) สรรหาพนักงานรายวันและรายเดือนตามแหล่งหางานต่าง ๆ
2.) คิดเงินเดือนพนักงาน
3.) สัมภาษณ์พนักงานอบรมปฐมนิเทศเบื้องต้น
4.) เช็คขาดลามาสาย/คีย์ข้อมูลประวัติพนักงาน
5.) ติดต่องานประกันสังคมกรมจัดหางานหรือสถานที่ราชการต่างๆ
6.) ดูแล PC ตามห้างต่าง ๆรวมทั้งสรรหาพนักงาน PC ประจำห้างสรรพสินค้า งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.) จดวาระการประชุม พิมพ์รายงานการประชุม
8.) ดูแลกฏระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166483

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
- บริหารงานภาพรวมภายในฝ่ายบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนางานสรรหา งานพัฒนาบุคคล และส่วนงานอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- มอบหมายงาน ติดตาม ประเมินผลงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130707

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ดูแลงานเอกสารในแผนก / จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
2.จัดทำรายงาน สถานะเงินกู้ยืม ยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อแจ้งให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119375

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกคาร์แคร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกคาร์แคร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
พนักงานบริการแผนกคาร์แคร์,ล้างรถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 170056

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายฝ่ายงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎหมายฝ่ายงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
ทำรายงานคดี พร้อมออกเอกสารทางบัญชีเพื่อประกอบการตั้งเบิกเงิน นำส่งเอกสารให้ลูกความ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105776

ตำแหน่งงานว่างSales กรุงเทพ / ภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่างSales กรุงเทพ / ภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) เสนอขายสินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬาในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2.) รักษาฐานลูกค้าเก่าหากลุ่มลูกค้าใหม่
3.) ทำยอดขายให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนด
4.) ถ้ามีประสบการณ์ติดต่อประสานงานภาครัฐจะพิจารณาพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163530

ตำแหน่งงานว่างQMR ดูแลระบบ FSC, BRC, ISO9001, Haccp, GMP

ตำแหน่งงานว่างQMR ดูแลระบบ FSC, BRC, ISO9001, Haccp, GMP

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ควบคุมและติดตามระบบ BRC, ISO 9001, GMP, HACCP ที่บริษัทได้รับให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.คอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในด้านคุณภาพของระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3.ควบคุม ดูแล จัดทำและแก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167063

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน!

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สรรหาบุคคลเข้ามาทำงานภายในองค์กร
- สอบสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งไปยังแผนกต่างๆ
- คิดบัญชีเงินเดือนพนักงาน
- ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- ทำงานอื่นๆ ตามที่หัว
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135002

ตำแหน่งงานว่างขอคนพร้อมเริ่มงาน งานขายประจำออฟฟิศ 13,900++ ใกล้ BTS MRT ติดต่อ โทร/ไลน์ 094-848-5445 คุณเฟิร์น

ตำแหน่งงานว่างขอคนพร้อมเริ่มงาน งานขายประจำออฟฟิศ 13,900++ ใกล้ BTS MRT ติดต่อ โทร/ไลน์ 094-848-5445 คุณเฟิร์น

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีของทางบริษัทฯ
2.ปฏิบัติงานทางบังคับคดีจนสำเร็จกระบวนการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167053

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขับรถส่งของ(สัญญาจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขับรถส่งของ(สัญญาจ้างชั่วคราว)

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางบอน)
เงินเดือน(บาท) : รายวัน
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 05:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105788

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า*

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า*

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) จัดสินค้า รับสินค้า จ่ายสินค้า 
2.) ตรวจนับสินค้าภายในบริษัท 
3.) ประสานงานกับแผนกต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 169910

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design และ Video Editor

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design และ Video Editor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
- เชี่ยวชาญในโปรแกรม Photoshop / illustrator / Premiere pro / Aftereffect
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Mood and Tone ของชิ้นงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านการออกแบบกราฟฟิก ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวเชี่ยวชาญเท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101941
เลขที่ประกาศ : 105505

ตำแหน่งงานว่างInterior Foreman

ตำแหน่งงานว่างInterior Foreman

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 20,000

งานประจำ : 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
เราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกล ส่งทั้งในและต่างประเทศ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั้งหมด แยกเป็นแผนก Machine (ผลิตชิ้นส่วน) แผนก Assembly (ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร Test ระบบ ไฮดรอลิค ) แผนก เชื่อมประกอบ (เชื่อมโครงสร้าง) รายละเอียดเครื่องจักรสามารถเข้าไปดูที่ http://www.sge.co.th
ลักษณะทั่วไป เขียนแบบและออกแบบเครื่องจักรกล, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง , วางแผนงานและควบคุม , ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 105507

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง Cad/Cam Program

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง Cad/Cam Program

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 17,000

งานประจำ : 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
เราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกล ส่งทั้งในและต่างประเทศ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั้งหมด แยกเป็นแผนก Machine (ผลิตชิ้นส่วน) แผนก Assembly (ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร Test ระบบ ไฮดรอลิค ) แผนก เชื่อมประกอบ (เชื่อมโครงสร้าง) รายละเอียดเครื่องจักรสามารถเข้าไปดูที่ WWW.SGE.co.thหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105508

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง วิศวกร แผนก Assembly เครื่องจักรกล

ตำแหน่งงานว่างตำแหน่ง วิศวกร แผนก Assembly เครื่องจักรกล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
เราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกล ส่งทั้งในและต่างประเทศ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั้งหมด แยกเป็นแผนก Machine (ผลิตชิ้นส่วน) แผนก Assembly (ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร Test ระบบ ไฮดรอลิค ) แผนก เชื่อมประกอบ (เชื่อมโครงสร้าง) รายละเอียดเครื่องจักรสามารถเข้าไปดูที่ WWW.SGE.co.th ลักษณะทั่วไป เขียนแบบและออกแบบเครื่องจักรกล, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง , วางแผนงานและควบคุม , ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน, Test ระบบไฮดรอลิค , ส่งมอบเครื่องให้ลูกค้า (ด่วนมาก)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา