กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6095 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 125324

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้อง Lab (ประจำโรงงานกำแพงแสน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้อง Lab (ประจำโรงงานกำแพงแสน)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตรทั้งด้านเคมีและฟิสิกส์พัฒนาการตรวจวิเคราะห์
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือให้เป็นไปตามมาตราฐาน
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตราฐาน FAO และ CIPCA
ตรวจสอบความพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน
มอบหมายและควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในการใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้อง
จัดทำเอกสารรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125327

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายวิชาการ/ทะเบียนนำเข้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายวิชาการ/ทะเบียนนำเข้า

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx

งานประจำ : 1x,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
ติดต่องานประสานงานกับกรมวิชาการเกษตร
งานทางด้านเอกสารทะเบียนนำเข้า-วัตถุอันตราย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125325

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน XX,000

งานประจำ : XX,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สต๊อกสินค้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สต๊อกสินค้า (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
จัดการงานด้านคลังสินค้า
ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
ทำรายงานสินค้าคงเหลือ
ประสานงานกับคลังสินค้าโรงงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125168

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำโตโยต้าชัวร์ สาขาถนนกาญจนาภิเษก-บางแค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำโตโยต้าชัวร์ สาขาถนนกาญจนาภิเษก-บางแค

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000 บาท

งานประจำ : 14,000-16,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- ช่วยเหลืองานด้านธุรการทั่วไปของทางศูนย์ฯ
- งานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ D-SURE,QM
- งานจัดเก็บเอกสาร
- งานติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
- อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125322

ตำแหน่งงานว่างพนักงานถ่ายภาพทางอากาศ และตัดต่อ VDO

ตำแหน่งงานว่างพนักงานถ่ายภาพทางอากาศ และตัดต่อ VDO

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
ดูแลงานเอกสารทั่วไปในสำนักงาน, คีย์ข้อมูล, รับโทรศัพท์, ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125323

ตำแหน่งงานว่างHR officer

ตำแหน่งงานว่างHR officer

งานประจำ : เงินเดือน 1x,xxx

งานประจำ : 1x,xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
ดูแลเรื่องการจ้างงานและสรรหาบุคลากร
จัดทำและส่งประกันสังคม
จัดการงานด้านธุรการและประสานงาน
ดูแลเรื่องขาด ลา มาสายของพนักงาน
ติดตามและประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและพนักงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124695

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์สยามนิสสัน สาขารามอินทรา กม.4

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์สยามนิสสัน สาขารามอินทรา กม.4

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลงหรือตามปร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- รับการนัดหมายของลูกค้าที่เข้ามาบริการภายในศูนย์
- ติดตามนัดหมายลูกค้าที่ครบกำหนดในการเช็คระยะ
- จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน
- ติดตามลูกค้าหลังการซ่อมหรือการใช้บริการที่ศูนย์
- ส่งจดหมายแจ้งขอบคุณลูกค้า,แจ้งเตือนเข้ารับบริการที่ศูนย์,ส่งข่าวสารกิจกรรมของทางศูนย์ให้กับลูกค้า
- รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- งานติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124832

ตำแหน่งงานว่างSales ประจำกรุงเทพฯ (หลายอัตรา) **ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างSales ประจำกรุงเทพฯ (หลายอัตรา) **ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000++ยังไม่รวมคอ

งานประจำ : 15,000-20,000++ยังไม่รวมคอ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
-ดูแลฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายได้
-สนับสนุนและช่วยวางแผนการตลาด
-นำเสนอการจัดโปรโมชั่น
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้านำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้า
-หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124833

ตำแหน่งงานว่างช่างปรับเครื่องฉีด / เครื่องรีดพลาสติก ***ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างช่างปรับเครื่องฉีด / เครื่องรีดพลาสติก ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
- ทำการตรวจสอบและจดบันทึกและเก็บข้อมูล CHECK SHEET
- วิเคราะห์ปัญหาการผลิตและทำการแก้ไข
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
- ควบคุมการปรับ set up เครื่องฉีด ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตภายในกะ ที่รับผิดชอบ
- ปรับ set up แม่พิมพ์ที่ทำทดสอบใหม่ (NEW MODLE)
- ตรวจสอบและจดบันทึก CONDITION SHEET รวมถึงกระบวนการในการจัดเก็บและการถูกไปใช้
- ตรวจสอบและจดบันทึก CHECK SHEET ประจำวัน
- วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาการผลิต ร่วมกับผู้จัดการ ในกรณีที่เครื่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124758

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(เปิดบิลลูกค้า)***ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(เปิดบิลลูกค้า)***ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-16,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-16,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
ดูแลลูกค้า เปิดบิล ใบสั่งซื้อ จนถึงขั้นตอนการจัดส่ง
รับ ORDER
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123890

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล/บัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคีย์ข้อมูล/บัญชี

ฝึกงาน : เงินเดือน วันละ 350 -500

ฝึกงาน : วันละ 350 -500 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- คีย์ข้อมูลลงในระบบบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123909

ตำแหน่งงานว่างช่างประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ (ประจำ Carloft ศรีนครินทร์)

ตำแหน่งงานว่างช่างประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ (ประจำ Carloft ศรีนครินทร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- ติดตั้งและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ตามที่ลูกค้ากำหนด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123428

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล ( สำนักงานใหญ่ ) ***ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล ( สำนักงานใหญ่ ) ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-17,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 13,000-17,000 ขึ้นอยู่กับ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
- สรรหาทรัพยากรบุคคลภายในโรงงาน
- ตรวจสอบ เวลาการทำงาน / วันหยุด ของพนักงานภายในโรงงาน
- ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในการวางกฏระเบียบเพื่อจัดการกับทรัพยากรบุคคล
- ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงงาน
- ตรวจสอบการจ่ายค่าแรงของพนักงานภายในโรงงาน
- ตรวจสอบ/รวบรวม เอกสารของพนักงานคนไทย และ ต่างด้าวภายในโรงงาน
- ชี้แจ้งข้อสงสัย เกี่ยวกับ กฏระเบียบ / การจ่ายเงินเดือน หรือปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123222
No: 123222 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ - QC Supervisor กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
Synova

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ - QC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ - QC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน xxx

งานประจำ : xxx กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
- ทดสอบผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เบื้องต้นในกระบวนการและวิธีการผลิต
- ควบคุม/ ตรวจสอบในกระบวนการผลิต
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123280

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายรถยนต์มือสองออนไลน์ ประจำโตโยต้าชัวร์ สาขาศรีนครินทร์

ตำแหน่งงานว่างเซลล์ขายรถยนต์มือสองออนไลน์ ประจำโตโยต้าชัวร์ สาขาศรีนครินทร์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอม

งานประจำ : เงินเดือน + ค่าคอม กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- ส่งข้อมูลให้ทางลูกค้าที่สนใจเพื่อเพิ่มยอดขายเช่นทาง ไลน์ ,SMS หรือทาง Facebook
- พูดคุยและแนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจ
- ติดต่อต่อประสานงานระหว่างสาขากับสาขา
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 086-522-3132 คุณเป็ก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122884

ตำแหน่งงานว่างSales / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างSales / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 25000

งานประจำ : 12000 - 25000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
นำเสนอสื่อ/สิ่งพิมพ์และบริการของบริษัทให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม
ดูแลประสานงานขาย เช่น ออกใบเสนอราคา ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ตรงกำหนด
สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสามารถหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
รายงานยอดขายให้กับหัวหน้าอย่างเหมาะสม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122838

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 12000

งานประจำ : 10000 - 12000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
ดูแลความสะอาดสำนักงาน , การปิดเปิดสำนักงาน , ดูแลผู้มาติดต่อบริษัทฯ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122681

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (เพศหญิง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (เพศหญิง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงหรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลงหรือตามปร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- งานวางบิลลูกค้า
- งานติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ
- งานออกใบเสร็จ
- งานรับชำระต่างๆ
- งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122165

ตำแหน่งงานว่างHR & Administrative Officer

ตำแหน่งงานว่างHR & Administrative Officer

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
- ดำเนินการสรรหาพนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการประสานงานนัดวันและเวลา สัมภาษณ์งานกับทางผู้สมัคร
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานเข้าใหม่ - ลาออก
- จัดทำสัญญาจ้าง
- จัดเตรียมชุดยูนิฟอร์มให้แก่พนักงาน
- ติดตามผลการทดลองงาน และประเมิณการทำงานกับทางหน้าสาขา
- นำส่งประกันสังคม และภาษีของบริษัท
- ติดต่อสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา