กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 094913

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 บ.

งานประจำ : 9,750 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094920

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 13,000.-

งานประจำ : 13,000.- กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
- จัดการงานด้านธุรการทั่วไป
- รวมรวมจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร
- ดูแลจัดการด้านเอกสารต่างๆ ทั้งเข้าและเอกสารออก


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094834
เลขที่ประกาศ : 094760

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผลิต ประจำสาขาที่ประเทศเวียดนาม

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผลิต ประจำสาขาที่ประเทศเวียดนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณสมบัติและป

งานประจำ : ตามคุณสมบัติและป กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ผู้จัดการแผนกผลิตจะรายงานต่อผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและจะรับผิดชอบสำหรับงานดังต่อไปนี้

- ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดเวลาการทำงานล่วงเวลาในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การรับถ่านหินจากท่าเรือ การจัดส่งสินค้า
- ควบคุมการรับเข้าถ่านหินที่เข้าจากท่าเรือ แจ้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรับถ่านหินที่เข้า โดยจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บ โดยจะกำหนด ขนาด ความสูงของกอง
- ควบคุมการรักษากองสินค้า โดยจัดเตรียมกำลังคนในการดูแลกองสินค้าให้มีปร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094835

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (FM) โครงการ ดอนเมือง/สายไหม/พหลโยธิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (FM) โครงการ ดอนเมือง/สายไหม/พหลโยธิน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร งานอาคารราชการ
ติดตั้งผนังสำเร็จรูป (Precast)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094759

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตักล้อยาง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตักล้อยาง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000บาท

งานประจำ : 9,000-12,000บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1.ตักสินค้าใส่รถที่มารับสินค้าตาQC จัดตามลำดับ
2.ดันวัตถุดิบเข้าอุโมงค์เพื่อเข้าเครื่องคัดแยก SIZE
3.ตักสินค้าปลายสายพานเมื่อเติมเบย์ใส่รถทอย
4.ดันกองวัตถุดิบกรณีถ่านเข้า
5.ปรับพื้นที่ทั่วไปภายในโรงงาน เช่น ในอาคารเครื่องจักร,ลานรอบโกดัง
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094815

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (SAFETY)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (SAFETY)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของอ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของอ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
* มีความรู้ในเรื่องกฏหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
* สามารถจัดทำแผนงานหรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี
* สามารถควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
* ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
* จัดทำ ทบทวน ควบคุมกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งการแจ้งข่าวสารเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094833

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (FM) ประจำ สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (FM) ประจำ สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร งานอาคารราชการ ติดตั้งผนังสำเร็จรุป (Precast)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094786

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงอาคาร

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 15000++

งานประจำ : 15000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
ซ่อมบำรุงอาคาร ห้องพัก ให้อยู่ในสภาพดี ช่วยเหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094366

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ก่อสร้าง (ประจำไซต์งาน) ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ก่อสร้าง (ประจำไซต์งาน) ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
บริหารจัดการงานด้านสโตร์ทั้งหมด รวมถึงงานด้านขนส่งและซ่อมบำรุง ให้เป้นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093880

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี - การเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี - การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี,ปิดงบการเงินประจำเดือน, กระทบยอดบัญชี,ยื่นแบบเสยภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ตรวจนับทรัพย์สิน,ตรวจนับสินค้าคงเหลือ,ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ,แก้ไขปัญหาการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093883

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน R&D (ประจำ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน R&D (ประจำ)

งานประจำ : เงินเดือน 328/วัน+เบื้ยขยัน

งานประจำ : 328/วัน+เบื้ยขยัน กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
- ทำแฟ้มผลิตภัณฑ์ สินค้า
- ตัด ติดชิ้นงานตัวอย่างลงแฟ้ม
- ช่วยนักวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทำผลิตภัณฑ์ประเภท สบู่ แชมพู ครีมอาบน้ำ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093888

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีสต็อก(ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีสต็อก(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1.มีความละเอียดรอบคอบ
2.จัดทำสต๊อกสินค้าฝากขาย
3.ตรวจสอบเอกสารรับเข้า-ส่งออก
4.กระทบยอดในระบบกับสต๊อกจริงตามรายงาน
5.งานอื่นๆที่ได้นับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093884

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อ/จัดจ้าง (สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดซื้อ/จัดจ้าง (สำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1.ดูแลงานจัดซื้อด้านวิศวกรรม งานจัดจ้างผู้รับเหมา
2.จัดทำหนังสือสั่งจ้าง สัญญาจ้างงานผู้รับเหมา
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอสั่งจ้างงาน
4.เจรจาต่อรองราคา เงื่อไข เปรียบเทียบ คัดเลือกผู้รับเหมา และทำสรุปราคา
5.ติดตามสถานะงานจ้างที่ยังไม่เสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093885

ตำแหน่งงานว่างขับรถให้ผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างขับรถให้ผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ขับรถพาผู้บริหารไปดูงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093878

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี,ปิดงบการเงินประจำเดือน, กระทบยอดบัญชี,ยื่นแบบเสยภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ตรวจนับทรัพย์สิน,ตรวจนับสินค้าคงเหลือ,ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ,แก้ไขปัญหาการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093795

ตำแหน่งงานว่างOP & Sales Europe

ตำแหน่งงานว่างOP & Sales Europe

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 +ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 9,750 +ค่าคอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดการขาย ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
2. ตรวจนับสินค้าประจำเดือน/ปี
3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093837

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
- จัดพิมพ์เอกสาร
- รวบรวมเอกสาร
- สรุปเอกสารค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 093757

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1. จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสรุปรายงานประจำปี
2. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหา และบันทึกผล
3. วางแผนการดำเนินการโครงการ งบประมาณ กับ Outsource
4. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบสาธารณูปโภค ตามโครงสาร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อาคารสถานที่ และอุปกรณ์อื่นๆ
5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093566

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่าย IT/Computer/Network ประจำเพชรบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าฝ่าย IT/Computer/Network ประจำเพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ืN/A

งานประจำ : ืN/A กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
- วางแผนและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในบริษัท
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ประสานงานกับทางตัวแทนบริษัทผู้วางระบบ MS Dynamic AX
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา