กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069340

ผจก.ส่วนขาย Direct sale

ผจก.ส่วนขาย Direct sale

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
-ดูแลรับผิดชอบด้านงานขายโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069341

วิศวกรสำนักงาน

วิศวกรสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
ติดตามงานก่อสร้าง ตรวจเนื้องาน ต้นทุนงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ เทคนิคการก่อสร้าง
ประสานงานแบบโครงสร้างก่อสร้าง และงานสถาปัตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ัรับเหมา และการจัดซื้อของผู้รับเหมา
คำนวณค่าก่อสร้าง ถอดแบบ และประเมินผู้รับเหมาเพื่อดูคุณภาพงานก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069169

พนักงานขาย (สาขาพัทยา)

พนักงานขาย (สาขาพัทยา)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ตรวจนับ Stock cycle count และ Physical count
3. มีความรู้ต่อสินค้าที่รับผิดชอบ
4. ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสินค้า ให้การบริการลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. ตรวจสอบจำนวนสินค้าและตรวจเช็คสินค้าให้สมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบสินค้า
6. ดูแลรักษาความสวยงาม ความสะอาดของสินค้า จัดเรียงสินค้าให้พร้อมขาย
7. ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า โปรโมชั่นให้ถูกต้องครบถ้วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069170

พนักงานช่างซ่อมบำรุง (สาขาราชพฤกษ์)

พนักงานช่างซ่อมบำรุง (สาขาราชพฤกษ์)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค ที่สาขาอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
2.รับผิดชอบ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่บริเวณลานจอดรถถึงภายในอาคาร
3.รับผิดชอบดูแลสิ่งที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เช่น ความปลอดภัย ความสะดวก ความสะอาด
4.รับผิดชอบในการซ่อมแซม วัสดุ และอุปกรณ์ ในการทำงานทั้งด้านสำนักงาน หน้าร้าน คลังสินค้า ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069162

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (สาขาพัทยา)

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (สาขาพัทยา)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนพนักงานในทีมขายเพื่อให้บรรลุ KPI
2.รับฟังและรายงานปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
3.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
4.ศึกษาและเรียนรู้งานของตนเองเพื่อให้มีความรู้เรื่องงาน และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
5.เรียนรู้งานจากหัวหน้างานเพื่อส่งเสริมทีมขายและตนเองให้มีใจรักบริการทั้งต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
6.จัดทำเอกสารรายงานปัญหา และข้อร้องเรียนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและผู้บังคับบัญชารับทราบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069163

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาพัทยา)

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาพัทยา)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1. รับชำระค่าสินค้า , จัดทำใบจองสินค้า , ออกใบเสร็จรับงาน / ใบกำกับภาษี
2. ตรวจนับเงินรายได้ , ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทุกวัน
3. นำส่งเงินและเอกสารทางการเงินให้ฝ่ายการเงิน ครบถูกต้องทุกวัน
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานขายเพื่อให้การเปิด ใบจองได้อย่างรวดเร็ว
5. บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพ
6. บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069164

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาประดิษฐ์มนูธรรม)

พนักงานแคชเชียร์ (สาขาประดิษฐ์มนูธรรม)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1. รับชำระค่าสินค้า , จัดทำใบจองสินค้า , ออกใบเสร็จรับงาน / ใบกำกับภาษี
2. ตรวจนับเงินรายได้ , ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทุกวัน
3. นำส่งเงินและเอกสารทางการเงินให้ฝ่ายการเงิน ครบถูกต้องทุกวัน
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานขายเพื่อให้การเปิด ใบจองได้อย่างรวดเร็ว
5. บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพ
6. บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069165

พนักงานช่างซ่อมบำรุง (สาขาพัทยา)

พนักงานช่างซ่อมบำรุง (สาขาพัทยา)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับ สาธารณูปโภค ที่สาขาอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
2.รับผิดชอบ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่บริเวณลานจอดรถถึงภายในอาคาร
3.รับผิดชอบดูแลสิ่งที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เช่น ความปลอดภัย ความสะดวก ความสะอาด
4.รับผิดชอบในการซ่อมแซม วัสดุ และอุปกรณ์ ในการทำงานทั้งด้านสำนักงาน หน้าร้าน คลังสินค้า ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069166

พนักงานขาย (สาขาบางนา)

พนักงานขาย (สาขาบางนา)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ตรวจนับ Stock cycle count และ Physical count
3. มีความรู้ต่อสินค้าที่รับผิดชอบ
4. ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสินค้า ให้การบริการลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. ตรวจสอบจำนวนสินค้าและตรวจเช็คสินค้าให้สมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบสินค้า
6. ดูแลรักษาความสวยงาม ความสะอาดของสินค้า จัดเรียงสินค้าให้พร้อมขาย
7. ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า โปรโมชั่นให้ถูกต้องครบถ้วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069167

พนักงานขาย (สาขาราชพฤกษ์)

พนักงานขาย (สาขาราชพฤกษ์)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ตรวจนับ Stock cycle count และ Physical count
3. มีความรู้ต่อสินค้าที่รับผิดชอบ
4. ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสินค้า ให้การบริการลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. ตรวจสอบจำนวนสินค้าและตรวจเช็คสินค้าให้สมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบสินค้า
6. ดูแลรักษาความสวยงาม ความสะอาดของสินค้า จัดเรียงสินค้าให้พร้อมขาย
7. ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า โปรโมชั่นให้ถูกต้องครบถ้วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069168

พนักงานขาย (สาขาประดิษฐ์มนูธรรม)

พนักงานขาย (สาขาประดิษฐ์มนูธรรม)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ตรวจนับ Stock cycle count และ Physical count
3. มีความรู้ต่อสินค้าที่รับผิดชอบ
4. ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสินค้า ให้การบริการลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. ตรวจสอบจำนวนสินค้าและตรวจเช็คสินค้าให้สมบูรณ์ ก่อนการส่งมอบสินค้า
6. ดูแลรักษาความสวยงาม ความสะอาดของสินค้า จัดเรียงสินค้าให้พร้อมขาย
7. ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า โปรโมชั่นให้ถูกต้องครบถ้วน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069160

HR Officer

HR Officer

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.ดูแลกระบวนการรับสมัครงาน
2.ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน
3.ประสารงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม
4.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069161

พนักงานออกแบบ (สาขาราชพฤกษ์)

พนักงานออกแบบ (สาขาราชพฤกษ์)

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามประสบก

งานประจำ : พิจารณาตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1.ออกแบบและให้คำปรึกษา เรื่องการจัดวางสินค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า
2.ออกแบบและจัดวางสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า นำเสนอแบบที่ทันสมัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้า
3.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
4.จัดทำแบบให้ทันกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
5.เรียนรู้งานจากหัวหน้างานเพื่อส่งเสริมทีมขายและตนเองให้มีใจรักบริการทั้งต่อลูกค้าและเพื่อร่วมงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069140

Graphic Design

Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- ออกแบบงาน artwork สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับแบรนด์
- ออกแบบงาน artwork โดยใช้โปรแกรม photoshop และ illustator ได้
- สามารถสร้างและทำงานภายใต้ concept ที่วางไว้ได้
- ตกแต่งสร้างสรรค์ภาพตาม concept
- ทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 068639

พนักงานสโตร์-คลังสินค้า

พนักงานสโตร์-คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 13000-20000

งานประจำ : 13000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
-งานด้านสรรหาบุคลากร ทุกตำแหน่งงาน
-งานเงินเดือน/ค่าจ้าง
-งานตรวจเช็คสถิติการมาปฎิบัติงาน OT และรายได้อื่นๆ ของพนักงาน
-งานด้านฝึกอบรม กฎระเบียบ เอกสารงาน ISO ทั้งระบบ
-งานด้านธุรการ ประกันภัย รถยนต์ของบริษัท
-งานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจประวัติอาชญากรรม
-งานเอกสารแรงงานต่างด้าว และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068606

คนขับรถเฮี๊ยบ

คนขับรถเฮี๊ยบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ตามโครงสร

งานประจำ : ตามตกลง+ตามโครงสร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
-ขับรถเฮี๊ยบขนส่งอุปกรณ์และวัสดุตามโครงการ
-ตรวจสอบซ่อมบำรุงรถเฮี๊ยบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068607

Draftsman

Draftsman

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
-จัดทำแผนแบบ Shop Drawing
- เขียนแบบโครงสร้าง
- จัดทำโครงร่างสำนักงานสนาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068608

Safety

Safety

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
-วางแผนด้านความปลอดภัยในโครงการ
-ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ
-อำนวยความสะดวกกับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
-ประสานงานอาคารข้างเคียงและงานราชการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068609

Survery

Survery

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
-ปักผังโครงการ/วัดระดับพิกัดตำแหน่งงานก่อสร้าง
-ตรวจสอบพิกัดตำแหน่งของแบบก่อสร้าง
-ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068610

Site Engineer

Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
- มีความสามารถทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง
- สามารถวางแผนงานและการจัดการ
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- การตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา