กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 068377

ธุรการคลังสินค้า

ธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ทำเอกสาร จัดเก็บเอกสาร งานในคลังสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066426

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1. วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฎิบัติการ
2.รายงานผลการวิเคราะห์
3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066326

พนักงานคลังสินค้า(ซ.ข้างวัดโพธิ์แจ้/สมุทรสาคร)

พนักงานคลังสินค้า(ซ.ข้างวัดโพธิ์แจ้/สมุทรสาคร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ดูแลจัดเรียง-ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าในสโตร์ รับเข้า-จ่ายออก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063359

พนักงานธุรการคลังสินค้า

พนักงานธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ตรวจนับการรับส่งสินค้า
- ประสานงานกับส่วนจัดส่ง และฝ่ายขาย
- งานด้านเอกสารในคลังสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063362

พนักงานช่างเครื่อง ฝ่ายผลิต

พนักงานช่างเครื่อง ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ควบคุม และ set-up เครื่องฉีดพลาสติก ( Injection ) และเครื่องรีดพลาสติก ( Extrusion )

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063363

พนักงานธุรการโรงงาน

พนักงานธุรการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
จัดทำรายงานการผลิต , เบิก-จ่ายวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063364

ช่างเขียบแบบ

ช่างเขียบแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ทำงานเขียนแบบ เครื่องกลทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064304

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไปหรือแล้ว

งานประจำ : 12000 ขึ้นไปหรือแล้ว กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ช่วยสนับสนุนงานต่างๆในฝ่ายบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063726

วิศวกรเทคนิค(Technical Engineer).

วิศวกรเทคนิค(Technical Engineer).

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-คำนวณออกแบบและวิเคราะห์
-ผลิตแบบก่อสร้าง
-จัดทำเอกสารสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคและวิศวกรรม
-จัดเตรียมสื่อและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงเทคนิคให้แก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063727

เขียนแบบก่อสร้าง(งานเขื่อน/งานถนน)

เขียนแบบก่อสร้าง(งานเขื่อน/งานถนน)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
เขียนแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000374

International Business Co-ordinator

International Business Co-ordinator

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานต่างประเทศ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ประสานงานขายต่างประเทศและลูกค้าต่างประเทศ ในเรื่อง International Trade ทั้งส่งออกและนำเข้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000381

Design Engineer-ด่วนๆๆ (พุทธบูชา ซ.39)

Design Engineer-ด่วนๆๆ (พุทธบูชา ซ.39)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000

งานประจำ : 10,000-13,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ทำแบบ เขียนแบบและแก้ไขแบบเพื่อส่งให้กับลูกค้าและสนับสนุนงานแก่ฝ่ายขาย
- ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องของงานแบบเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน
- ช่วยเตรียมเอกสารงานแบบ เพื่อส่งให้กับทางลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000382

Graphic Design

Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ออกแบบและเขียนแบบลวดลายกราฟิก ในโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000384

Foreman งานสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน

Foreman งานสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ควบคุมงานสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน Renovate ตามแผนงานที่กำหนด
ตรวจสอบคุณภาพงาน
จ่ายงาน DC ตามแผนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000386

โฟร์แมน-งานกำแพงกันดิน-เขื่อน-อ่างเก็บน้ำ (ด่วน)

โฟร์แมน-งานกำแพงกันดิน-เขื่อน-อ่างเก็บน้ำ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2.ควบคุมการใช้วัสดุ
3.ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000391

Site Engineer

Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 22,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-ควบคุมงาน/ตรวจสอบคุณภาพงาน/ประสานงาน
-ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดและแผนงาน
-วางแผนค่าใช้จ่ายและวิธีการทำงาน
-จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน/เบิกจ่ายผลงานผู้รับเหมา/การสั่งซื้อวัสดุ/แผนงาน (โครงการงานสนามกีฬา)
-อ่านแบบ/เขียนแบบ/คิดปริมาณงาน (โครงการงานสนามกีฬา)
-ควบคุมแรงงานของบริษัท/พนักงาน DC ในการปฏิบัติงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000392

Project Engineer ด่วน

Project Engineer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-ควบคุมดูแลไชต์งานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลผู้รับเหมา คนงานรายวัน
-ตรวจสอบคุณภาพงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000393

Project Engineer/Project Manager

Project Engineer/Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- บริหารโครงการก่อสร้างอาคาร โรงงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000394

Supervisor /Site Manager งานสถาปัตย์

Supervisor /Site Manager งานสถาปัตย์

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
วางแผนควบคุมงาน Renovate งานสถาปัตย์ ควบคุมผู้รับเหมา
วางแผนด้านวัสดุหน้างาน งานเพิ่ม งานลด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000395

Sales Engineer(พุทธบูชา39)

Sales Engineer(พุทธบูชา39)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-18,000

งานประจำ : 13,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย, วางบิล-รับเช็ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา