กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092186

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พุทธบูชา39)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พุทธบูชา39)

งานประจำ : เงินเดือน 9500-13000

งานประจำ : 9500-13000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- จัดซื้อวัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน
- ต่อรองราคาสินค้า
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- พิมพ์ P/O
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088171

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการภาคเหนือ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ทำงานในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก ( Extrusion และ Injection )
- ทำงานเป็นกะได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086190

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาท

งานประจำ : 10,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
รับโทรศัพท์-โทรหาลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลกับราคาสินค้าแก่ลูกค้า และคีย์เอกสารลงคอมพิวเตอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083536

Administrator(ธุรการ)

Administrator(ธุรการ)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-16,000

งานประจำ : 13,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ
- ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083182

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพลังงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพลังงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25 ขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. มีผลคะแนนสอบ Toeic 500 คะแนนขึ้นไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083144

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.ตรวจสอบเนื้อหาของต้นฉบับ
2.วางแผนจัดทำโครงเรื่อง
3.ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา การสะกดคำ การใช้ศัพท์วิชาการ ศัพท์บัญญัติ การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ การใช้ตัวย่อ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
4.ตรวจภาพประกอบจากนักวาดภาพประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081188

พนักงานขับรถส่งสินค้า

พนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.ขับรถกระบะหรือรถเวสป้าส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่ง

ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00น. - 18.00น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080567

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) TESOL

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) TESOL

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
1 การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)
2 ศึกษาศาสตร์
3 ภาษาศาสตร์
4 ศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์
6 อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080564

อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานประกัะนคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

อาจารย์ประจำสำนักบริหารงานประกัะนคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผฯ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการต่างๆได้ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080386

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้งด้านหน้าที่การงาน และด้านธุรกิจกับพนักงานในองค์กร ชักจูงใจให้พนักงานร่วมมือกับองค์กรในการดำเนินงานให้บรรลุนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับงานขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้ง ค่าตอบแทนการทำงานและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้กระบวนการบริหารงานบุคคลซึ่งมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่ม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079405

sale

sale

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1.ทำตามเป้าหมายงานขาย
2.นำเสนอสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้า
3.ประสานงาน ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077873

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี และการเงิน
- ลงบันทึกบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 077732

พนักงานขับรถส่งสินค้า

พนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ขับรถรับ-ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077399

พนักงานธุรการฝ่ายขาย

พนักงานธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ติดต่อ/เข้าพบนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้ารายใหม่
รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่
ติดตามลูกค้าและประสานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ดูแลเขตพื้นทีี่ขาย
เข้ามาสรุปงานขายทุกเช้าก่อนออกพื้นที่ขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076905

พนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

พนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 20,000 บาท ขึ้น

งานประจำ : รายได้ 20,000 บาท ขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- นำเสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
- พื้นที่ต่างจังหวัด ( ตามที่ทางบริษัทฯมอบหมาย )
- เงินเดือน , ค่าคอมมิสชั่น , ค่าน้ำมันรถ , เบี้ยเลี้ยง , ค่าสึกหรอยานพาหนะ , ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075023

Project Coordinator (ภูเก็ต)

Project Coordinator (ภูเก็ต)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-50,000

งานประจำ : 30,000-50,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-จัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
-รายงานความคืบหน้าของโครงการ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074811

Estimator Engineer

Estimator Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-18,000

งานประจำ : 16,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ถอดแบบ เขียนแบบ สำรวจหน้างาน Subcontractor Payment
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074808

Site Supervisor/Site Engineer งานติดตั้งหลังคา

Site Supervisor/Site Engineer งานติดตั้งหลังคา

งานประจำ : เงินเดือน 19,000-21,000

งานประจำ : 19,000-21,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ควบคุมและประสานงานติดตั้งหลังคา กับผู้รับเหมา+ลูกค้า
- วางแผนการทำงาน & วัสดุ
- รายงานและนำเสนอแผนการทำงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 069816

รับสมัคร supervisor ดูแลเจ้าหน้าที่แนะนำ Application การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร โซนภาคอีสาน NE2(จังหวัดที่ดูแล อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, ขอนแก่น )ด่วนๆ

รับสมัคร supervisor ดูแลเจ้าหน้าที่แนะนำ Application การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร โซนภาคอีสาน NE2(จังหวัดที่ดูแล อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, ขอนแก่น )ด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
สามารถใช้งาน Word , Excel เบื้องต้นได้
สามรถทำใบเสนอราคา , ออกใบส่งของ ,วางแผนงานได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069582

Site Supervisor / Foreman (ภูเก็ต)

Site Supervisor / Foreman (ภูเก็ต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-ควบคุมงานก่อสร้าง
-คิดแบบ/เขียนแบบ/ถอดปริมาณงาน
-ควบคุมคุณภาพงาน/ควบคุมผู้รับเหมา/Subcontractor payment
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา