กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79077 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141601

ตำแหน่งงานว่างAdmin

ตำแหน่งงานว่างAdmin

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-จัดทำใบเสนอราคา, Catalogue, งานเอกสารต่างๆ, และ Support งานต่างๆ ของฝ่ายขาย
-เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
-ประสานงานและตรวจสอบเอกสาร กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
-งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140959

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร(ดอนเมือง-ท่าพระ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร(ดอนเมือง-ท่าพระ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ขับรถผู้บริหารจากดอนเมืองมาสำนักงานใหญ่ท่าพระและตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจเช็คและทำความสะอาดรถยนต์
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140413

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer ประจำไชต์งานโคราช

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer ประจำไชต์งานโคราช

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ควบคุมบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและควบคุมต้นทุนโครงการ
- บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาภายในโครงการ
- บริหารผู้รับเหมาช่วง แรงงาน ได้เป็นอย่างดี
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการ ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140372

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ควบคุมบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและควบคุมต้นทุนโครงการ
- บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาภายในโครงการ
- บริหารผู้รับเหมาช่วง แรงงาน ได้เป็นอย่างดี
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการ ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140414

ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer ประจำไชต์งาน โคราช

ตำแหน่งงานว่างOffice Engineer ประจำไชต์งาน โคราช

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-จัดทำเอกสารในเบิกงวดงานและขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง
-จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานวิศกรรรม
-ดูงานด้านประมาณราคา ถอดปริมาณงาน
-ติดต่อประสานงานภายนอกและภายใน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139787

ตำแหน่งงานว่างForeman งานโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ไซต์งานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างForeman งานโครงสร้าง/สถาปัตย์ (ไซต์งานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ควบคุมบริหาร แรงงานใน site งาน
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139786

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ (ไซต์งานโคราช)

ตำแหน่งงานว่างธุรการโครงการ (ไซต์งานโคราช)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ดูแลงานเอกสารต่างๆ ประสานงานหน้างาน
ดูแลการรับของ จัดซื้อหน้างาน
พิมพ์เอกสารต่างๆ
ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139437

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 14,000

งานประจำ : 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายงาน
- ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้งาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138793

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประมาณราคา ตกแต่งภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประมาณราคา ตกแต่งภายใน

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-รวบรวมข้อมูลประมาณราคา ถอดปริมาณงานตามแบบและประเมินตามแผน BOQ
-รวบรวมข้อมูลปริมาณงานจริงทำ Budget Control, คิดงานเพิ่ม/ลด
-ทำแผนงานโครงการและสรุปการใช้ทรัพยากร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134586

ตำแหน่งงานว่างLogistic Officer (พุทธบูชา39)

ตำแหน่งงานว่างLogistic Officer (พุทธบูชา39)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 16,000

งานประจำ : 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ประสานงานส่งสินค้ากับทางฝ่ายขนส่ง ทั้งในและนอกบริษัท
- เปิดเอกสาร PO ต่างประเทศ (นำเข้าสินค้า)
- หาสินค้า + รับสินค้าจากทางผู้ขาย
- จัดทำสแกนนิ้ว รับสมัคร พนักงาน
- นับสต็อก เช็คสินค้าก่อนส่งสินค้า
- ดูแลค่าใช้จ่ายภายในบริษัท
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133678

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พุทธบูชา39)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พุทธบูชา39)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ดูแลเรื่องงานจัดซื้อ ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคา ขอตัวอย่างสินค้า จัดหาแหล่งจัดซื้อเปรียบเทียบราคา ดูแลและจัดเก็บเอกสารต่าง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132218

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำแมนชั่น

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ประจำแมนชั่น

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131060

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ติดต่อ/เข้าพบนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้ารายใหม่
รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่
ติดตามลูกค้าและประสานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ดูแลเขตพื้นทีี่ขาย
เข้ามาสรุปงานขายทุกเช้าก่อนออกพื้นที่ขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127861

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท

งานประจำ : ตามมาตรฐานบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
-วางแผนและดำเนินการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย
-ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย
-แนะนำฝึกสอน จัดฝึกอบรมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127222

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำลำลูกกา คลอง 11)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำลำลูกกา คลอง 11)

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ดูแลบัญชี ภาษีซ์้อ ขาย เงินทดลองจ่าย บัญชีต้นทุน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121760

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี และการเงิน
- ลงบันทึกบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120874

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ (พุทธบูชา 39)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์ (พุทธบูชา 39)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- รับ-จ่าย และบันทึกรายการสินค้าในสโตร์
- ตรวจนับและบันทึกรายการสินค้าคงเหลือในสโตร์
- สามารถติดรถไปกับคนขับรถเพื่อส่งสินค้าได้
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120200

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
ขับรถผู้บริหาร ดูแลรักษารถและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118843

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 20,000 บาท ขึ้น

งานประจำ : รายได้ 20,000 บาท ขึ้น กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- นำเสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
- พื้นที่ต่างจังหวัด ( ตามที่ทางบริษัทฯมอบหมาย )
- เงินเดือน , ค่าคอมมิสชั่น , ค่าน้ำมันรถ , เบี้ยเลี้ยง , ค่าสึกหรอยานพาหนะ , ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118841

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างเครื่อง ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานช่างเครื่อง ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
- ควบคุม และ set-up เครื่องฉีดพลาสติก ( Injection ) และเครื่องรีดพลาสติก ( Extrusion )

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา