กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 100973

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
รับผิดชอบการดำเนินการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, เวชภัณฑ์ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ของใช้สิ้นเปลือง และเบ็ดเตล็ด ยกเว้นยา ติดตามผลการประเมินการใช้สินค้า , การเจรจาต่อรองราคาสินค้าเพื่อลดต้นทุนให้องค์กร จัดทำเอกสารการจัดซื้อดูแล และจัดเก็บ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 100972

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1.วิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี
2.ออกแบบระบบการปฏิบัติงานด้าน HR ขององค์กรและพัฒนาระบบที่ออกแบบ
3.สำรวจค่าจ้างเพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับค่าจ้างประจำปี
4.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานด้านHRและปรับปรุงข้อปฏิบัติ,สวัสดิการของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน
5.ให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านHRกับหน่วยงานภายในบริษัท


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 100815

ตำแหน่งงานว่างพนักเดินเอกสาร (รับเพศชายเท่านั้น)

ตำแหน่งงานว่างพนักเดินเอกสาร (รับเพศชายเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน 13,500 บาท

งานประจำ : 13,500 บาท กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ยิ่ง Bar code เอกสารที่รับเข้าต่อวันลงในระบบ
- ดูแลเอกสารของสาขาและเอามาคัดกรองเพื่อกระจายเอกสารไปยังส่วนงานต่างๆ

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 700 บาท
- พักร้อน
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสังคม

ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
หยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัติฤกษ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100601

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
รับผิดชอบในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ ดูแลติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า สำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100024

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาท (-+ ตามประสบก

งานประจำ : 20,000 บาท (-+ ตามประสบก กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
รับผิดชอบวางแผน ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาทั้ง Online และ offline และการประเมินผลกิจกรรมของบริษัททั้งหมด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099629

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี - สำนักงานใหญ่ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี - สำนักงานใหญ่ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 -25,000

งานประจำ : 20,000 -25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1. มีความรู้ความเข้าใจ ธุรกิจผลิตและส่งออก
2. รับผิดชอบด้านรายจ่ายของกิจการ โดยตรวจสอบเอกสาร , บันทึกบัญชีและการออกเช็คจ่าย
3. รับผิดชอบงานด้านภาษีต่างๆของกิจการ เช่น ภาษีซื้อซื้อ , หัก ณ.ที่จ่าย และอื่นๆ
4. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือโรงงาน - Internal Audit
5. เดินทางไปตรวจนับสต็อกสิ้นปีโรงงาน ปีละ 1-2 ครั้ง (จังหวัดนครราชสีมา)

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099323

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1. คัดเลือก สรรหา ให้ทันตามแผนอัตรากำลังและปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2. เช็คการขาดงาน ลางาน , บันทึกประวัติพนักงานและสถิติการลา ต่างๆผ่านโปรแกรม
3. ดูแลงานประกันสังคมและสวัสดิการพนักงาน,ควบคุมเบิกจ่าย สต๊อกชุดฟอร์มพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ
4. ดำเนินกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ ตามแผนประจำปี
5. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของพนักงาน
6. จัดอบรม ตามแผนการอบรมประจำปี สามารถเป็นวิทยากรได้
7. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีทัศนคติดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099324

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1. การสุ่มเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาทำการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ ( ห้องแล็บ )
2. การจัดทำแผนสอบเทียบอุปกรณ์,ตรวจเช็คสภาพเครื่องมือวัด
3. ทำแผนการเข้าตรวจประเมินผู้รับเหมาช่วง
4. การติดตามผล,รวบรวมข้อมูล,สรุปผลการทดลองงานตัวอย่าง และติดตามปัญหา NCR
5. การติดตามและ UPDATE มาตรฐานงาน ต่างๆ ของแต่ละแผนกให้เป็นปัจจุบัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099236

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนขายสินค้าออนไลน์ (Internet and Global Network Sales)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนขายสินค้าออนไลน์ (Internet and Global Network Sales)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- ดูแล แก้ไข อัพเดทสื่อออนไลน์ของบริษัท
- วางแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ
- สื่อสารกับลูกค้า และผู้ค้า หรือตัวแทนผ่านทางช่องทางออนไลน์
- ตกแต่งรูปภาพ ร้านค้า สินค้าออนไลน์ ให้ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099171

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน(ตามประส

งานประจำ : เงินเดือน(ตามประส กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ให้ทันตามรอบ
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099007

ตำแหน่งงานว่างe-marketing staff

ตำแหน่งงานว่างe-marketing staff

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
สร้างสรรค์ คิดและเขียนคอนเทนส์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์และเพจ รวมทั้งสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยยอดขาย ยอดไลค์ ยอดแชร์ และ ทำ SEO ได้บ้าง ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายศิลป์ในการถ่ายภาพใส่ข้อความและถ่ายทำวีดิโอให้เป็นไปตามคอนเซ็ปท์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099073

ตำแหน่งงานว่างExclusive Shop

ตำแหน่งงานว่างExclusive Shop

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- พรีเซนต์อุปกรณ์ออกกำลังกายได้อย่างมั่นใจ
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกกำลังกายพื้นฐาน
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาน และแธิบายผลได้
- มีบุคลิกภาพดี และมีความมั่นใจในตัวเอง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งานหรือโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ (Word , Excel , PowerPoint)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099006

ตำแหน่งงานว่างContent Creator/Content Marketing

ตำแหน่งงานว่างContent Creator/Content Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15000-22000

งานประจำ : 15000-22000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
สร้างสรรค์ คิดและเขียนคอนเทนส์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์และเพจ รวมทั้งสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยยอดขาย ยอดไลค์ ยอดแชร์ และ ทำ SEO ได้บ้าง ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายศิลป์ในการถ่ายภาพใส่ข้อความและถ่ายทำวีดิโอให้เป็นไปตามคอนเซ็ปท์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098325

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ Part-Time (ประจำร้านนวด ในตลาดเซฟอี พุทธมณฑลสาย 2)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ Part-Time (ประจำร้านนวด ในตลาดเซฟอี พุทธมณฑลสาย 2)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 500 บาท/วัน

งานนอกเวลา : 500 บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการนวด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ (รัชโยธิน) ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ (รัชโยธิน) ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาท+เบี้ยขยัน 1,00

งานประจำ : 11,000 บาท+เบี้ยขยัน 1,00 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.รับ-ส่งเอกสาร
2.รับ-ส่งพนักงาน
3.ดูแลและรักษาความสะอาดรถ
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ของบริษัท

ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.00-17.30 น.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095693

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขาย ***ด่วน***

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขาย ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.-฿ + ค่าน้ำมัน + ค

งานประจำ : 15,000.-฿ + ค่าน้ำมัน + ค กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
- ออกพบลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
- บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- จัดทำรายงานการออกพบลูกค้าประจำสัปดาห์/เดือน
- ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา
- สร้างยอดขายในแต่ละเดือน
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095073

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บ.

งานประจำ : 14,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. งานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ
2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier
3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
5. ทำรายงานผลการตรวสอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094987

ตำแหน่งงานว่างSport Complex Supporter (เจ้าหน้าที่ดูแลฟิตเนส)

ตำแหน่งงานว่างSport Complex Supporter (เจ้าหน้าที่ดูแลฟิตเนส)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บ.

งานประจำ : 16,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ในการใช้อุปกรณ์ฟิตเนสอย่างถูกต้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094711

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
-จัดทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้
-ออกใบแจ้งหนี้
-ภาษีขาย
-ออกใบเสร็จรับเงิน
-ติดตามทวงหนี้
-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094765

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่ สาย 5 ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่ สาย 5 ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 11,500 บ.

งานประจำ : 11,500 บ. กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
จัดเก็บอะไหล่จากรถทีี่มาส่งศูนย์บริการ เข้าชั้นวางและแยกตามหมวดหมู่
ทำสต๊อคอะไหล่
ทำเบิกอะไหล่

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
- ชุดพนักงาน 5 ชุด/ปี
- โบนัสประจำปี
- สิทธิลาพักร้อน
- ค่าล่วงเวลา

ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัติฤกษ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา