กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208174 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 146039

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าธุรการ ﴾อาคารสาธรซิตี้﴿ ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าธุรการ ﴾อาคารสาธรซิตี้﴿ ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 11,500

งานประจำ : 11,500 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ควบคุมเอกสารต่างๆ เฃ่น การยืมเอกสาร เบิกจ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสารเข้าขั้น
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(มีเงินเดือนประจำ 11,500 ) เบี้ยขยัน 300 บาท/ เดือน


วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หยุด ส-อ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** ลูกค้ามาจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทเอง **

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166545

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ถ.ราชดำเนิน) ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ถ.ราชดำเนิน) ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 9,930+เบี้ยขยัน1,000

งานประจำ : 9,930+เบี้ยขยัน1,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1.คีย์ข้อมูลลงระบบ
2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
3.จัดทำ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
4.ใช้โปรแกรม Word,Excel ได้คล่อง
5.ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150323

ตำแหน่งงานว่างReceptionist ปฏิบัติงาน Toyota สำโรง จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่งงานว่างReceptionist ปฏิบัติงาน Toyota สำโรง จ.สมุทรปราการ

งานประจำ : เงินเดือน 21,000+

งานประจำ : 21,000+ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- ต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาติดต่อ
- ประสานงานระหว่างผู้ที่เข้ามาติดต่อและหน่วยงานในบริษัท
- Support ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท

เงินเดือน 18,000 บาท
เบี้ยขยัน 1,500 บาท
ค่าอาหาร 1,000 บาท
ค่าครองชีพ 1,000 บาท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166850

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- This position is working with special project management and high management team.

- Meeting, Coordinating with customer and project member.

- Help project manager to follow up, organize, do the documentation and arrange meeting.

- Recap minute of meeting, update and follow up.

- Other duties are assigned.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106372

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
จัดทำเอกสารต่างๆ
ประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร
งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100972

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1.วิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี
2.ออกแบบระบบการปฏิบัติงานด้าน HR ขององค์กรและพัฒนาระบบที่ออกแบบ
3.สำรวจค่าจ้างเพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับค่าจ้างประจำปี
4.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานด้านHRและปรับปรุงข้อปฏิบัติ,สวัสดิการของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน
5.ให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านHRกับหน่วยงานภายในบริษัท


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19/09/2565
เลขที่ประกาศ : 116085

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสริฟ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสริฟ

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
เสริฟร์อาหารลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28/08/2565

เลขที่ประกาศ : 128960

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
บริการต้อนรับให้ข้อมูล ติดต่อสอบถามและประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้ป่วย สื่อสาร ส่งต่อ ประสานงาน ดำเนินการตาม คำร้องขอหรือตามความต้องการของผู้รับบริการ ให้บริการลูกค้าคู่สัญญาและรับข้อมูลหลังศูนย์บริการต่างๆปิดทำการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้รับบริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15/04/2565

เลขที่ประกาศ : 116082

ตำแหน่งงานว่างPart Time

ตำแหน่งงานว่างPart Time

งานประจำ : เงินเดือน 50-60 บาทต่อชั่วโมง

งานประจำ : 50-60 บาทต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
ดูแลความเรียบร้อยบนโต๊ะอาหารของลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 03/02/2565

เลขที่ประกาศ : 116084

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกุ๊ก- ครัวร้อน อาหารไทย-ยุโรป Pasta

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกุ๊ก- ครัวร้อน อาหารไทย-ยุโรป Pasta

งานประจำ : เงินเดือน ตามความเหมาะสม

งานประจำ : ตามความเหมาะสม กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ทำอาหารไทย ยุโรป พาสต้า ย่าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10/12/2564

เลขที่ประกาศ : 169760

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตรามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ตรามโครงสร้างบริ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. ออกใบสั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. ติดตามกำหนดส่งสินค้า
3. หาสินค้า และ เช็คราคา
4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 05/12/2564

เลขที่ประกาศ : 106371

ตำแหน่งงานว่างPre-Sales

ตำแหน่งงานว่างPre-Sales

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- Design IT solutions and System diagram that meet customer requirements.
- Working closely with sales teams to ensure that the products being offered can be tailored to meet the customer requirements.
- Manage customer satisfaction through effectively communicating with customers and sales team and managing customer expectations.
- Prepare Estimated Cost sheet, Product comparison, Proposal document, scope of work/services to commercial team/ Customer.
- Provide status of ongoing projects
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 106373

ตำแหน่งงานว่างSales

ตำแหน่งงานว่างSales

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- เสนอขายสินค้าที่บริษัทจำหน่าย
- ออกเยี่ยมลูกค้า เป็นต้น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 106374

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard ,
RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 106377

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำศูนย์สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำศูนย์สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard ,
RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 106380

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำศูนย์ชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ประจำศูนย์ชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard ,
RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 106382

ตำแหน่งงานว่างCall Center

ตำแหน่งงานว่างCall Center

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- รับเรื่องงานซ่อมจากลูกค้า
- ประสานงานกับช่าง Onsite ให้บริการลูกค้า
- ติดตามงานที่ช่าง Onsite

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 106385

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

ตำแหน่งงานว่างProgrammer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1. พัฒนาโปรแกรมสำหรับ Web Application , Window Application หรือ Mobile Platform ติดต่อฐานข้อมูล และทำงานร่วมกับระบบ Hardware ต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน และ เวลาที่กำหนด
2. สามารถปรับปรุง วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบที่พัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถศึกษาค้นคว้าเทคนิคการพัฒนาระบบบนเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 106386

ตำแหน่งงานว่างSystem Analyst

ตำแหน่งงานว่างSystem Analyst

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
- An in-depth workflow system. Analyze system requirements according to customer requirements. Topics Received
- Design the system according to the assigned system. Prototype, Datadic, ER-Diagram and other relevant design documents.
- Ability to handle changes in system requirements and analysis of impacts in full.
- Check the program to control the work to meet the plan.
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 106387

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน!!)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน!!)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard ,
RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา