กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 11374 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134190

ตำแหน่งงานว่างครูแนะแนว

ตำแหน่งงานว่างครูแนะแนว

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ดูแลงานแนะแนวนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยม (ม.1-ม.6)
- ดูแลนักเรียน จัดปรับพฤติกรรม พัฒนาการนักเรียนตามวัย
- สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้แนะนำปรึกษาแก่นักเรียน
- หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134189

ตำแหน่งงานว่างครูศิลปะ(ดิจิตทัลอาร์ต) ระดับมัธยม

ตำแหน่งงานว่างครูศิลปะ(ดิจิตทัลอาร์ต) ระดับมัธยม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- สอนวิชาศิลปะ และ วิชา Digital Art ระดับ ม.1-ม.6
- ครูประจำชั้น และครูเวร
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134002

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-35,000

งานประจำ : 25,000-35,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
บริหารงานด้านการขายทั้งหมด ดูแลยอดขาย ดูแลเซล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133691

ตำแหน่งงานว่างครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูชีววิทยา)

ตำแหน่งงานว่างครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูชีววิทยา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- สอนชีววิทยาเด็กระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
- ครูประจำชั้น ดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133208

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥Engineer/ วิศวกรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥Engineer/ วิศวกรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 18000-20000

งานประจำ : 18000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นแก่ลูกค้าและตัวแทนขายของบริษัทฯ
2. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นกับลูกค้า ณ โรงงานของลูกค้า
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทฯ
4. นำเสนอแนวทางการบริหารต้นทุน จากการใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. อ่านและวิเคราะห์ผลตรวจทดสอบสภาพน้ำมัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133213

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesale

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesale

งานประจำ : เงินเดือน 13000+Commission

งานประจำ : 13000+Commission กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
รับโทรศัพท์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์
โทรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133212

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-22,000

งานประจำ : 20,000-22,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เก็บข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อวางแผนการตลาด
จัดทำแผนส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
จัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา และประชาสัมพันธ์
ติดตาม รวบรวมข้อมูลการตลาดและทำรายงานเสนอผู้บริหาร
ดูแลงานด้าน Social Media ของบริษัท
Report ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132917

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานประจำ : 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- วางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาด
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการาขาย และ กิจกรรมส่งเสริมงานด้านการตลาด
-หาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลทางการตลาดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเพิ่มยอดขาย
- หาข้อมูลใหม่ๆในการตลาด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132113

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่รถยนต์และเครื่องมือช่าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่รถยนต์และเครื่องมือช่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
-แนะนำสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดแผนในการเปิดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อยู่เสมอ
-รับผิดชอบยอดขายที่ หจกฯ.กำหนดให้ตามแผนงานขาย
-พบลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-จัดทำรายงานการขายและสถานการณ์การแข่งขันในตลาด
-วางบิล รับเช็ค
-ประสานงานกับฝ่ายธุรการขาย เพื่อเปิดการขายสินค้าให้ลูกค้า
-ปฏิบัติงานอันสอดคล้องให้เกี่ยวเนืื่องกัน เพื่อทำยอดขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131421

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable Officer (AR)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable Officer (AR)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- สอนกีฬาระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)
- ดูแล และพัฒนานักเรียนด้านกีฬา
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130699

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (กว.สามัญ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (กว.สามัญ)

งานราชการ : เงินเดือน 30,000

งานราชการ : 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
มีใบ กว.สามัญไฟฟ้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130470

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ดูแล สระบุรี และ ลพบุรี

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ดูแล สระบุรี และ ลพบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับลูกโรงงานอุตสาหกรรม และ กลุ่มธุรกิจยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130312

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย,ดูแลออฟฟิศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130313

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมสต็อกสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมสต็อกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
รับผิดชอบ จ่ายออก-นำเข้า สต็อกอุปกรณ์ สต็อกฟิล์ม,ตัดฟิล์ม,เตรียมฟิล์มก่อนส่งออก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129689

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ดูแล นครปฐม และ สุพรรณบุรี

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ดูแล นครปฐม และ สุพรรณบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับลูกค้ากลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และ กลุ่มยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128462

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
- ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน งานช่างซ่อมบำรุง
ภายในโรงเรียนทุกประเภท
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128322

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ส่งสินค้า,ส่งเอกสาร,เก็บเช็ค,รับ-ส่งคน,ดูแลบำรุงรักษารถยนต์บริษัท,ต่อภาษี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128319

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
บัญชีรับ-จ่าย,ภาษี,ประกันสังคม,สรุปงบกำไรขาดทุน,สต็อกสินค้าเข้า-ออก,เงินเดือนพนักงาน,คอมมิชชั่นเซล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128320

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ตามยอดร้านค้าเก่า,เปิดร้านค้าใหม่,วางบิล,เก็บเช็ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127680

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์งาน

งานประจำ : ตามประสบการณ์งาน กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
รับผิดชอบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประสานงานกับฝ่ายบัญชี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา