กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069288

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางระมาด
ติดตั้งและซ่อมบำรุงงานด้านการอนุรกษ์พลังงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069047

หัวหน้าแม่บ้านโรงแรม

หัวหน้าแม่บ้านโรงแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ตรวจเช็คงานต่างๆของพนักงานทำความสะอาด
ตรวจเช็คความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069048

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
1.ปรุงอาหารไทย-ฝลั่งตามเมนูที่กำหนด
2.คิดเมนูอาหารฝลั่งและการถอมอาหาร
3.ดูแลปริมาณอาหารที่ต้องเตรียมรวมถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบ
4.ควบคุมคุณภาพรสชาตอาหารในทุกขั้นตอน
5.ดูแลรักษาความสะอาดภาบในครัวให้ถูกสุขอนามัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068873

พนักงานเสริฟ (โรงแรม A-Star Phulare Valley)

พนักงานเสริฟ (โรงแรม A-Star Phulare Valley)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
- ตอนรับลูกค้า รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
- จัดเตรียมโต๊ะอาหาร ,ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068691

นักกายภาพบำบัด Full time/Part time/Case home

นักกายภาพบำบัด Full time/Part time/Case home

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 หรือขึ้นกับควา

งานประจำ : 15,000 หรือขึ้นกับควา กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางพรม
คลินิกกำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครนักกายภาพบำบัดจำนวนมาก สามารถดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดได้ดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068086

นักศึกษาฝึกงาน (Programmer)

นักศึกษาฝึกงาน (Programmer)

ฝึกงาน : เงินเดือน ไม่ระบุ

ฝึกงาน : ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
ฝึกงาน ด้าน Programmer
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067161

โฟร์แมนระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล

โฟร์แมนระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067162

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วนที่รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067163

พนักงานเขียนแบบ / Draftman

พนักงานเขียนแบบ / Draftman

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ทำ Shop Drawing และ แบบ As-Built ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067164

วิศวกรประเมินราคา / Estimation Engineer

วิศวกรประเมินราคา / Estimation Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ประเมินต้นทุนของโครงการ
ถอดแบบระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขภิบาล
เตรียม BOQ เสนอราคา
ติดตามและตรวจสอบต้นทุนของโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067165

ผู้จัดการโครงการ / Project manager (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ผู้จัดการโครงการ / Project manager (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-จัดทำแผนงานการทำงาน และควบคุมโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคารให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
-ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา
-ดูแลการ ทำ Shop Drawing การติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, Fire Alarm, CCTV และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-วางแผนประมาณการวัสดุเข้าโครงการ
-ควบคุมการใช้วัสดุภายในโครงการ
-ประชุมประสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067154

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามคาวมเหมาะสม

งานประจำ : ตามคาวมเหมาะสม กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร
ดูแลรถยนต์ให้พร้อมอยู่เสมอ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067155

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกรจัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกรจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-ตรวจสอบ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง
-สอบราคาสินค้าด้านงานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษัทตามรายการขอซื้อ
-จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคา
-ประสานงานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในโครงการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067156

ธุรการประจำโครงการ

ธุรการประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ติดต่อประสานงาน ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067157

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า / Electrical Foreman

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า / Electrical Foreman

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067158

วิศวกรควบคุมงาน / Site Engineer (ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ)

วิศวกรควบคุมงาน / Site Engineer (ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
-ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
-จัดทำ และตรวจสอบ Show Drawing

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067159

วิศวกรงานระบบ / Site Engineer

วิศวกรงานระบบ / Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-ดูแลการติดตั้งและการตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
-ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
-จัดทำ และตรวจสอบ Show Drawing
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067160

วิศวกรโครงการ / Project Engineer (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

วิศวกรโครงการ / Project Engineer (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
-ควบคุมการทำงานของทีมวิศวกรและผู้รับเหมา
-ดูแลการติดตั้ง และการตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, Fire Alarm, CCTV และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-วางแผนประมาณการวัสดุเข้าโครงการ
-ควบคุมการใช้วัสดุภายในโครงการ
-ประชุมประสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067151

พนักงานเขียนแบบ Revit

พนักงานเขียนแบบ Revit

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
ทำ Shop Drawing และ แบบ As-Built ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067152

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
- จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
- อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้า เข้าออกจากคลังสินค้าควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออก
- ควบคุมการทำงานเช็คสินค้าคงเหลือประจำวัน-สัปดาห์-เดือน
- พัฒนาวิธีการรบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน-สัปดาห์-เดือน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา