กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 208176 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 157992

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- วางแผนและปรับปรุงระบบการเงิน และบัญชี ของบริษัท
- สามารถจัดทำรายงานงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- งานเกี่ยวกับ AR, AP, GL
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อ ขายสินค้า รวมถึงการตรวจสอบการตัดสต็อคสินค้าและยอดคงเหลือ
- วิเคราะห์และสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละแผนกให้กับทางผู้บริหาร
- ประสานงาน และให้ข้อมูลทางบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชี
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154296

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค (สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ MINE)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค (สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ MINE)

งานประจำ : เงินเดือน 9930+โอที+ค่าคอม

งานประจำ : 9930+โอที+ค่าคอม กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ประกอบคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ
- อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ
- เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134559

ตำแหน่งงานว่างด่วนมาก_ธุรการ-บัญชี_ด่วนที่สุด !!!

ตำแหน่งงานว่างด่วนมาก_ธุรการ-บัญชี_ด่วนที่สุด !!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ ตาม

งานประจำ : ตามความสามารถ ตาม กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ทำตามที่ได้รับมอบหมาย
ออกใบกำกับภาษีตามPOลูกค้า/จัดทำสำคัญรับ
จัดทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค ดิวงานกับลูกค้า
ออกPOสั่งซื้อ/ทำสำคัญจ่าย
รายงานสต๊อคIn-Out / สรุปสต๊อกคงรายวัน
สรุปเอกสารนำส่ง สปส-10 ภงด.1,3,53,ภ.พ.30,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
แผนกบัญชี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161504

ตำแหน่งงานว่างช่างภาพ (ประจำ สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างช่างภาพ (ประจำ สำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 +

งานประจำ : 14,000 + กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- LIVE FACEBOOK เป็นหลัก
- ถ่ายรูปงานกิจกรรมของทางบริษัท
- ถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพวิดิโอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114953

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์(ตึกคอมชลบุรี)

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์(ตึกคอมชลบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + Com

งานประจำ : 11,000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1. ประกอบคอมพิวเตอร์
2.ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ
3.อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ
4.เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124251

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
- จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
- บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137596

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,395 + Com

งานประจำ : 11,395 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1. แนะนำสินค้าและบริการ
2.จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
3.ดูแลสาขา
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143993

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(เซ็ลทรัลพิษณุโลก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(เซ็ลทรัลพิษณุโลก)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + Com

งานประจำ : 11,000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164265

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายส่งเสริมการขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายส่งเสริมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ขายปุ๋ยเคมี-ตราใบไม้คู่โลก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136473

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า แพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า แพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ช่วยรับสินค้า
- แพ็คสินค้าเพื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29/10/2565

เลขที่ประกาศ : 142074

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างเทคนิค (มาร์เก๊ตวิลเลจรังสิต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างเทคนิค (มาร์เก๊ตวิลเลจรังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน 12,869 + commission

งานประจำ : 12,869 + commission กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
- จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27/01/2565

เลขที่ประกาศ : 124250

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(โรบินสันสมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(โรบินสันสมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + Com

งานประจำ : 11,000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30/12/2564
เลขที่ประกาศ : 115938

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถฝ่ายบริการและส่งของ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถฝ่ายบริการและส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 35,000

งานประจำ : 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- วางกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ (Website, Facebook, lIne@ และ Google Adwords)
- คิด Content และประสานงานกับฝ่าย Graphic สำหรับลงสื่ออนไลน์
- Monitor การลงสื่อออนไลน์ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนและพัฒนา CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- พัฒนาระบบสมาชิกและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
- พัฒนา Website ร่วมกับ Web Developer
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 09/12/2564

เลขที่ประกาศ : 101177

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer / กราฟฟิคดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer / กราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ออกแบบสื่อโปรโมชั่นสำหรับใช้ในร้านอาหาร / ออกแบบ Catalog สำหรับธุรกิจจาน ชามสำหรับร้านอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 104559

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์/Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์/Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ออกแบบ/ตัดต่อ สื่อสิ่งพิมพ์
- ออกแบบ/ตัดต่อ โบรชัวร์
- ออกแบบ/ตัดต่อ ป้าย,สติกเกอร์
- ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อนำมาออกแบบโบรชัวร์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 111427

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและตรวจสอบสินค้า (GR)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและตรวจสอบสินค้า (GR)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- รับและตรวจสอบสินค้าขาเข้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 114956

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม2) ด่วนมาก++

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม2) ด่วนมาก++

งานประจำ : เงินเดือน 13,395 + ค่าคอมมิดชั่น

งานประจำ : 13,395 + ค่าคอมมิดชั่น กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบอาการชำรุดต่างๆของสินค้า
- ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 124253

ตำแหน่งงานว่างFinance manager /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ตำแหน่งงานว่างFinance manager /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
-ดูแลและควบคุมระบบการเงินด้านรับ-จ่ายทั้งบริษัท
-วางแผนระบบงานด้านการเงิน
- ควบคุมกระแสเงินเข้า-ออก
- วิเคระห์งบการเงินได้
-งานอื่นๆตามความเหมาะสม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564
เลขที่ประกาศ : 126198

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ ประจำสาขาเจเจมอลล์ (จตุจักร)

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ ประจำสาขาเจเจมอลล์ (จตุจักร)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 16,000

งานประจำ : 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ดูแลรับผิดชอบด้านการเงิน
- บันทึกรายการสินค้าเข้าระบบ POS
- นำเงินฝากเข้าธนาคาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 126267

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบริการลูกค้า สาขาเจเจมอลล์

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบริการลูกค้า สาขาเจเจมอลล์

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานประจำ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในร้านอาหาร
- ประสานงานกับฝ่ายธุรการเพื่อจัดทำใบเสนอราคา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 01/11/2564

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา