กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 175416 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 143993

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(เซ็ลทรัลพิษณุโลก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(เซ็ลทรัลพิษณุโลก)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + Com

งานประจำ : 11,000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142074

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างเทคนิค (มาร์เก๊ตวิลเลจรังสิต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างเทคนิค (มาร์เก๊ตวิลเลจรังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน 12,869 + commission

งานประจำ : 12,869 + commission กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
- จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124250

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(โรบินสันสมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(โรบินสันสมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + Com

งานประจำ : 11,000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115938

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถฝ่ายบริการและส่งของ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถฝ่ายบริการและส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 35,000

งานประจำ : 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- วางกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ (Website, Facebook, lIne@ และ Google Adwords)
- คิด Content และประสานงานกับฝ่าย Graphic สำหรับลงสื่ออนไลน์
- Monitor การลงสื่อออนไลน์ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนและพัฒนา CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- พัฒนาระบบสมาชิกและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
- พัฒนา Website ร่วมกับ Web Developer
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101177

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer / กราฟฟิคดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer / กราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 20,000

งานประจำ : 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ออกแบบสื่อโปรโมชั่นสำหรับใช้ในร้านอาหาร / ออกแบบ Catalog สำหรับธุรกิจจาน ชามสำหรับร้านอาหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104559

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์/Graphic Designer

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์/Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ออกแบบ/ตัดต่อ สื่อสิ่งพิมพ์
- ออกแบบ/ตัดต่อ โบรชัวร์
- ออกแบบ/ตัดต่อ ป้าย,สติกเกอร์
- ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อนำมาออกแบบโบรชัวร์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111427

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและตรวจสอบสินค้า (GR)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับและตรวจสอบสินค้า (GR)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- รับและตรวจสอบสินค้าขาเข้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114956

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม2) ด่วนมาก++

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม2) ด่วนมาก++

งานประจำ : เงินเดือน 13,395 + ค่าคอมมิดชั่น

งานประจำ : 13,395 + ค่าคอมมิดชั่น กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบอาการชำรุดต่างๆของสินค้า
- ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124251

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
- จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
- บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124253

ตำแหน่งงานว่างFinance manager /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ตำแหน่งงานว่างFinance manager /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
-ดูแลและควบคุมระบบการเงินด้านรับ-จ่ายทั้งบริษัท
-วางแผนระบบงานด้านการเงิน
- ควบคุมกระแสเงินเข้า-ออก
- วิเคระห์งบการเงินได้
-งานอื่นๆตามความเหมาะสม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126198

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ ประจำสาขาเจเจมอลล์ (จตุจักร)

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์ ประจำสาขาเจเจมอลล์ (จตุจักร)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 16,000

งานประจำ : 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ดูแลรับผิดชอบด้านการเงิน
- บันทึกรายการสินค้าเข้าระบบ POS
- นำเงินฝากเข้าธนาคาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126267

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบริการลูกค้า สาขาเจเจมอลล์

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายบริการลูกค้า สาขาเจเจมอลล์

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานประจำ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในร้านอาหาร
- ประสานงานกับฝ่ายธุรการเพื่อจัดทำใบเสนอราคา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131922

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานประสานงานหน่วยงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานประสานงานหน่วยงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
-ควบคุมงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน
-ประสานงานลูกค้ากับHEADOFFICE

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136474

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า (เจเจมอลล์ จตุจักร)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า (เจเจมอลล์ จตุจักร)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 14,000

งานประจำ : 11,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ตรวจรับสินค้าที่มาส่ง
- หยิบสินค้า / เติมสินค้าขึ้นชั้น
- จัดสินค้าให้กับทางลูกค้า
- ตรวจนับสต็อคสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138168

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part-Time งานคอมมาร์ทไทยแลนด์ ที่ไบเทคบางนา (วันที่20 - 23 สิงหาคม 2563) ด่วนมาก!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Part-Time งานคอมมาร์ทไทยแลนด์ ที่ไบเทคบางนา (วันที่20 - 23 สิงหาคม 2563) ด่วนมาก!!

งานนอกเวลา : เงินเดือน วันละ 400 บาท

งานนอกเวลา : วันละ 400 บาท กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1.รับสมัครงาน Part-Time งานคอมมาร์ทไทยแลนด์(ไบเทคบางนา)
2.ค่าแรงวันละ400บาท มีข้าวกล่องให้2มื้อ+น้ำ
3.งานมีระหว่างวันที่ วันที่20 - 23 สิงหาคม 2563 จ่ายค่าแรงวันสุดท้าย !!!
4. ลักษณะงานที่ทำคือการเดินเอกสารภายในงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142071

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค(มาร์เก๊ตวิลเลจรังสิต)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค(มาร์เก๊ตวิลเลจรังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 11,000+ค่าคอมมิชชั่น กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์
- ลงวินโดว์ ลงโปรแกรม
- ดูแลสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขาชัยภูมิ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขาชัยภูมิ)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
- แนะนำสินค้าและบริการ
- ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142247

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 9,930+ค่าเที่ยว

งานประจำ : 9,930+ค่าเที่ยว กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 142271

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย(สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์)

งานประจำ : เงินเดือน 10,519+com

งานประจำ : 10,519+com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลสาขา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144823

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว/กุ๊ก ร้านลานสกา (ข้างเซียร์รังสิต)

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว/กุ๊ก ร้านลานสกา (ข้างเซียร์รังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1. มีประสบการณ์การทำอาหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
2. สามารถทำอาหารไทย และถ้าสามารถทำอาหารนานาชาติได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ทางด้านการจัดสรรวัตถุดิบ
4. สามารถดัดแปลงอาหารนอกเหนือจากเมนูได้
5. มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และไม่มีโรคประจำตัว
6. สามารถทำงานเป็นกะได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา