กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า (Messenger)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้า (Messenger)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- เก็บเช็ค วางบิล ส่งสินค้า
- บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 085678

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างคอมพิวเตอร์ (บิ๊กซีวงศ์สว่าง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างคอมพิวเตอร์ (บิ๊กซีวงศ์สว่าง)

งานประจำ : เงินเดือน 11,395 + COM

งานประจำ : 11,395 + COM กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085681

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์(สกลนคร)

ตำแหน่งงานว่างช่างคอมพิวเตอร์(สกลนคร)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + Com

งานประจำ : 11,000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ประกอบคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ
- อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ
- เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085679

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างคอมพิวเตอร์ (แฟชั่นไอส์แลนด์ MINE)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+ช่างคอมพิวเตอร์ (แฟชั่นไอส์แลนด์ MINE)

งานประจำ : เงินเดือน 11,395 + COM

งานประจำ : 11,395 + COM กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085680

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัล EastVille)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย / ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัล EastVille)

งานประจำ : เงินเดือน 13000 + Com

งานประจำ : 13000 + Com กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าและบริการ
- ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มอบหมาย
- ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086184

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตว์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตว์

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + 750

งานประจำ : 9,750 + 750 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
PC ขายสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำยี่ห้อ COTTO
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085677

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เซียร์รังสิต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เซียร์รังสิต)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- เปิดบิลขายสินค้าให้กับลูกค้า
- ทำเรื่องผ่อนสินค้าให้กับลูกค้า
- ประสานงานกับสำนักงานใหญ่
- ดูแลพื้นที่และสินค้าในสาขา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084234

หัวหน้าสาขา

หัวหน้าสาขา

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- ดูแลยอดขายและบริหารงานสาขา รวมทั้งบุคลากรในสาขา
- วางแผนการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกรายตามมาตรฐานบริษัท
- ควบคุมมาตรฐานร้าน การจัดเรียงสินค้า, ป้ายราคา, Promotion, Stock
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ให้กับพนักงานภายในสาขา
- ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายงาน/วิเคราะห์/นำเสนอ และร่วมประชุมกับผู้บริหารสายงาน
- ดูแลพนักงาน รักษากฎระเบียบ วินัยความประพฤติ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084100

เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1. สนับสนุนการทำงาน Project Team ในทุกๆ ด้าน
2. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของทีม
3. ค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ตามความต้องการของทีมและลูกค้า
4. อธิบายและนำเสนอเชิงเทคนิคเกี่ยวกับงานด้านไอที คอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย , LAN , Clound , เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้
5. จัดทำข้อมูล หรือ Report ส่งผู้บังคับบัญชา
6. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084151

ประสานงาน

ประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ดูแล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรวมถึงซ่อมแซมเครื่อง Printer ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา , พิมพ์ยอดการใช้งานจากเครื่องพิมพ์และนำส่งให้บริษัทฯ เพื่อวางบิลทุกเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084161

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา เชียงใหม่ (ใน Big C extea) ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา เชียงใหม่ (ใน Big C extea) ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + 750

งานประจำ : 9,750 + 750 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
พนักงานขาย (PC) ขายหน้าร้าน สุขภัณฑ์ แบรนด์ COTTO
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083913

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
บริหารจัดการโครงการต่างๆตามที่ทางบริษัทมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083911

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
ขับรถผู้บริหาร สามารถออกต่างจังหวัดได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083928

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้าง

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างต่างๆๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083774

พนักงาน (PC) ประจำร้านบ้านแอนด์บียอร์น ขอนแก่น

พนักงาน (PC) ประจำร้านบ้านแอนด์บียอร์น ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + 750

งานประจำ : 9,750 + 750 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
พนักงาน (PC) ประจำร้านบ้านแอนด์บียอร์น ขอนแก่น ขายสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ Cotto
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082259

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา หัวหิน

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา หัวหิน

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + 750

งานประจำ : 9,750 + 750 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
พนักงาน PC แบรนด์สุขภัณฑ์ cotto
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082258

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา เพชรเกษม

พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา เพชรเกษม

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 + 750

งานประจำ : 9,750 + 750 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
พนักงาน PC แบรนด์ สุขภัณฑ์ Cotto
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082043

ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์

ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 15,000

งานประจำ : 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1. ตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสีย ทำตารางการตรวจเช็คสภาพรถ สภาพอะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบรถ และแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง
2. ตรวจเช็คอาการเสีย ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์
3. ตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องยนต์ รวมถึงการประกอบอุปกรณ์ประจำรถบรรทุก กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA ฯลฯ
4. วางแผนเวลากำหนดการเข้าซ่อมบำรุงรถในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าซ่อม เพื่อให้งานมีความราบรื่น
5. ประสานงานการทำงานกับศูนย์ซ่อมภายนอก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081227

พนักงานขาย (เซ็นทรัลพิษณุโลก)

พนักงานขาย (เซ็นทรัลพิษณุโลก)

งานประจำ : เงินเดือน 11,150

งานประจำ : 11,150 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
- แนะนำสินค้าไอทีและบริการให้กับทางลูกค้า
- จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081569

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารงานด้านบัญชี
2. จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชี, ปรับปรุงรายการบัญชีและปิดงบการเงิน
3. จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้, การจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการประชุมผู้บริหาร
4. ดูแลการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน สำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*** ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.00 น.***
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา