กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 086018

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ รับเช็ค วางบิล ซื้อของ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085901

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถยนต์ ประจำศูนย์บริการ มาสด้าสุขสวัสดิ์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถยนต์ ประจำศูนย์บริการ มาสด้าสุขสวัสดิ์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- เช็คระยะ
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- ซ่อมรถยนต์ลูกค้าตามรายการที่แจ้งซ่อม ที่ได้รับมอบหมายประจำศูนย์บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085907

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์ ด่วน!!!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์ ด่วน!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
มีความรู้ ความสามารถในการซ่อมแอร์เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086017

ตำแหน่งงานว่างแมสเซ็นเจอร์ (พนักงานส่งเอกสาร)

ตำแหน่งงานว่างแมสเซ็นเจอร์ (พนักงานส่งเอกสาร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
*วางบิล รับเช็ค ส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085903

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ติดตั้ง ต่อเติม ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทษศัพท์ ระบบไฟฟ้า และ ระบบปะปา
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085307

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (ด่วน!)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (ด่วน!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. ซ่อมงานเครื่องจักรระบบโรงพิมพ์
2. มีความรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
3. PM. เครื่องจักรตามรอบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085899

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขายรถยนต์ Mazda สาขาพระประแดง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขายรถยนต์ Mazda สาขาพระประแดง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- บริหารทีมขายรถยนต์ Mazda ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด
- พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
- แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- บริหารจัดการ และดูแลการขาย และส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085900

ตำแหน่งงานว่างพนักงานอะไหล่ยนต์ ประจำศูนย์บริการ มาสด้าสุขสวัสดิ์ ด่วน!!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานอะไหล่ยนต์ ประจำศูนย์บริการ มาสด้าสุขสวัสดิ์ ด่วน!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ทำหน้าที่สั่งซื้ออะไหล่ยนต์
- ขายชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ให้กับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085306

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์วัสดุสิ้นเปลือง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์วัสดุสิ้นเปลือง (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
รับ-จ่าย งานวัสดุสิ้นเปลือง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085905

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ (มาสด้า สุขสวัสดิ์)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ (มาสด้า สุขสวัสดิ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้คำแนะนำวิเคราะห์งานซ่อมของรถให้ลูกค้าได้ และควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานทั้งศูนย์บริการ
• จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรถยนต์ การหาข้อบกพร่อง การประเมินงานซ่อม ฯลฯ
• ร่วมตรวจสอบอะไหล่มีหรือไม่ ก่อนดำเนินการซ่อม
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และ Accessory
• นำเสนอบริการงานซ่อมทางโทรศัพท์ให้แก่ลูกค้าในรายการที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำ หรือใกล้ครบกำหนดการเข้ารับบริการ
• วางแผนกำหนดลำดับที่ใช้ในการนัดซ่อม
• รับข้อมูลที่สำคัญจากลูกค้าและรายการอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085906

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)**ด่วน**

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)**ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
-เตรียมนัดหมายกับลูกค้า
-ต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้า เปิดงานรับแจ้งซ่อม
-ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน รถของลูกค้า อะไหล่ ความพร้อมของรถ
-จัดเตรียมเอกสาร ใบแจ้งรายละเอียดของสินค้า อธิบายงานบริการซ่อม ส่งมอบรถให้กับลูกค้า
-สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ติดตามผลประเมินจากลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085902

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบรถใหม่(PDI) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบรถใหม่(PDI) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ตรวจเช็คสภาพรถใหม่ก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า
- ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ตามใบสั่งงานได้ถูกต้องและครบถ้วน
- ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบถ้วน หลังจากSupplier ภายนอกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
- ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085888

ตำแหน่งงานว่างประชาสัมพันธ์ หญิง (พระราม 2) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างประชาสัมพันธ์ หญิง (พระราม 2) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป + เงินได

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป + เงินได กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อจองห้องพัก
- เช็คin - เช็คout
- ดูแลความเรียบร้อย
ฯลฯ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085904

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาสุขสวัสดิ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาสุขสวัสดิ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 -12,000 บาท

งานประจำ : 10,000 -12,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
- ทำหน้าที่สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อรถยนต์
- รายงานความพึงพอใจของลูกค้าให้บริษัทฯทราบ
- แก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีความไม่พอใจบริการที่ได้รับ
- ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในการซื้อรถยนต์ของลูกค้า (การทำงานของเซลส์) ว่าลูกค้าได้รับอุปกรณ์ ของแถม ครบถ้วนหรือไม่
- ถ่ายรูปเวลาส่งมอบรถยนต์
- ติดต่อลูกค้าประกันภัย เพื่อต่ออายุประกันภัยครบปี
- จัดทำเอกสารงานฝ่ายขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085305

ตำแหน่งงานว่างจนท.Prepress (ด่วน!)

ตำแหน่งงานว่างจนท.Prepress (ด่วน!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. แก้ไขแบบเพื่อทำเพลท
2. ดราฟ์งาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084775

แม่บ้าน(ด่วน!)

แม่บ้าน(ด่วน!)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1. ไหว้เจ้า
2. ทำความสะอาด
3. ดูแลเจ้านาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084173

ธุระการประจำออฟฟิศ

ธุระการประจำออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
จัดทำเอกสาร Excel ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
จัดทำเอกสาร Power Point ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
จัดเก็บเอกสารทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084155

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,750 บ.

งานประจำ : 9,750 บ. กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิตสินค้าของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084005

พนักงานขายรถยนต์มาสด้า (Sales Showroom) เทพารักษ์ รับหลายอัตรา

พนักงานขายรถยนต์มาสด้า (Sales Showroom) เทพารักษ์ รับหลายอัตรา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 50,000

งานประจำ : 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
ใบริษัท 14 ออโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่) หนึ่งในบริษัทฯในเครือ 14 ที่ทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หลายแบรนด์ ได้แก่ มาสด้า ซูซูกิ ซูบารุ และฮุนได สำหรับศูนย์มาสด้า เทพารักษ์ เป็นโชว์รูมรถยนต์ขนาดใหญ่ พร้อมศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ที่ครบและสมบูรณ์แบบที่สุดบนถนนเทพารักษ์
1. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำรถยนต์ รุ่น ราคา ให้ตรงตามความต้องการ 2. ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 3. ดูแลลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ 5. ปิดการขายและให้บ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083540

เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายสรรหา ด่วน!!

เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายสรรหา ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 18,000ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
-งานสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม
-งานเอกสารฝ่ายบุคคลอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมายให้
ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา